การขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อเตรียมส่งในขั้นตอน NVC สำหรับผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกประเภท และ เตรียมส่งไปสถานทูตพร้อมเอกสารPacket3 สำหรับวีซ่าคู่หมั้นผู้ที่ขอวีซ่าถาวร อายุ 16 ปี ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองความประพฤติของประเทศไทย ส่งไปในขั้นตอน NVCข้อมูล จากคำแนะนำจาก NVCPolice Certificates: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/submit/documents-to-submit-to-nvc.htmlEach visa applicant aged 16 years or older must submit police certificates.และหากเคยอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามระยะเวลานานมากกว่า 1ปี จะต้องส่งใบรับรองความประพฤติจากตำรวจประเทศนั้นแนบไปด้วยAn applicant must obtain a police certificate from the local police authority:. IF you lived in a different country for more than 12 months. : you were 16 years...
การลงทะเบียน แจ้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ GSS
ขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ขอวีซ่าถาวรทุกประเภทต้องทำหลังจากเคสเรียบร้อยที่ NVC คือการลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ onlineบางคนอาจได้ยินมาว่าให้ลงทะเบียน GSS(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต)การลงทะเบียนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลที่อยู่เราที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ตามที่อยู่ที่เราให้ข้อมูลไว้   ยกเลิกการไปรับวีซ่าด้วยตนเอง และยกเลิกค่าส่งเอกสารวีซ่ามาให้เรา 350 บาทที่เคยต้องจ่ายวิธีการลงทะเบียน เข้าไปในนี้ http://www.ustraveldocs.com/thหน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทยหน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่ถ้าตอบ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมายต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์หน้าจอแรก เลือก ไม่ใช่ สร้างแอคเค้าท์ผู้ใช้ใหม่ password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ ไปที่ New application จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข DS -260 confirmation number , visa case number (วีซ่าคู่หมั้นใส่ หมายเลข confirm...
ผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว 2 ปี ถือว่าเป็น Conditional Permanent Residence คือ ครอบครองใบเขียว 2ปีอย่างมีเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นก็คือ เมื่อครอบครองใบเขียวเป็นเวลา 2ปี ต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์ม I-751 เพื่อทำการถอดถอนเงื่อนไข และจะได้ ใบเขียว 10ปี มาครอบครองแทน อ่านข้อมูลเพิ่ม  http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residenceมีข้อแม้อะไรบ้าง ข้อแม้คร่าวๆสมรสอยู่กับคู่สมรสคนเดิม และครอบครองใบเขียว มา2 ปี หรือ สมรสโดยสุจริตจริงแต่มีเหตุให้การสมรสต้องสิ้นสุด ถ้าเรามีเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ได้ ก็ยื่นถอดถอนฯ ด้วยตัวเองได้ข้อมูลจาก USCIS : Remove Conditions on Permanent Residence Based on Marriage http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriageส่งเอกสารได้เมื่อไหร่ นับวันเริ่มส่งเอกสารอย่างไรเราจะเริ่มส่งเอกสารได้โดยนับจากวันหมดอายุของใบเขียว 2ปี ถอยหลังไป 90วัน จะเป็นวันเริ่มส่งเอกสารเพื่อขอถอนถอนฯใบเขียว2 ปีได้ ยกตัวอย่างเช่น ใบเขียว 2 ปี หมดอายุ 2 January2012  นับถอยหลังไป 90 วัน  ประมาณวันที่ 5 October 2011 เริ่มส่งเอกสารขอถอดถอนฯได้ และ...
NVC Process 2015ขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำ หลัก ๆ คือกรอกข้อมูล online (กรอกในคอม online ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมาส่งทางจดหมาย) จ่ายค่าธรรมเนียม online ใครเข้าไปทำรายการจ่ายก็ได้ ขอให้มีคอม มีอินเตอร์เนท แต่ส่วนใหญ่ คนยื่นเอกสารทางอเมริกา เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน เพราะต้องจ่ายผ่าน account บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา รวมรวมเอกสารส่ง NVC ( ส่งไปทางไปรษณีย์ ) เมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งได้ หลังจาก เคสอนุมัติที่ USCIS และได้ NOA2  USCIS จะส่งข้อมูลเคสเราไป NVC เรารอการติดต่อจาก NVC เพื่อดำเนินการในขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำระหว่างรอการติดต่อจาก NVC คือรวบรวมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ  เพื่อที่จะได้นำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในขั้นตอนการส่งเอกสารไป NVC คำแนะนำการขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ หาก รอการติดต่อ จาก NVC นานเกิน 30 วัน หลังได้รับจดหมายเคส approve จาก USCIS ติดต่อ NVC โดยใช้แบบฟอร์ม online http://www.mygreencardus.com/ask-nvc-online/ รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอน NVC1....
ขั้นตอนหลังได้ NOA2เอกสาร ที่เราเรียก NOA 2 ไม่มีคำว่า NOA 2 ในเอกสาร NOA 2 เป็นเอกสารNotice of Action ที่เราได้จาก USCIS เป็นฉบับที่ 2 หลังจากยื่นเอกสารวีซ่าคู่หมั้นไป USCIS   เราเลยเรียกสั้นๆ ว่า NOA 2 ในนั้นจะมีข้อความ Notice of Approval เราต้องนำสำเนา NOA 2 ใบขอใบรับรองความประพฤติหน้าตา เอกสารที่เรียก NOA2เมื่อทางฝั่งอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้รับเอกสารนี้ ให้scanเอกสารนี้ ส่งมาให้เราทางEmail เราสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปเป็นแสดงว่าเราอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาในการไปขอใบรับรองความประพฤติ ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไป เพราะเอกสารนี้มีอายุการใช้งาน ถ้าเรารีบไปขอไว้ตั้งแต่ส่งเรื่องวีซ่าคู่หมั้นไปใหม่ๆ เราไม่รู้ว่าเคสเราจะอนุมัติในหนึ่งเดือน หรือ หกเดือน การไปขอใบรับรองความประพฤติหลังได้ NOA 2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะใบรับรองความประพฤติ หรือใบตำรวจใช้เวลา ประมาณ 3 อาทิตย์ จะได้รับเอกสารส่งมาที่บ้าน เรามีเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ในการรอขั้นตอน USCIS ส่งเคสไป NVC ออกหมายเลขเคสที่ NVC...
Q : จดทะเบียนที่อเมริกาแล้วต้องจดทะเบียนที่ไทยอีกหรือเปล่า หรือจดทะเบียนที่ไทยพอมาถึงอเมริกาต้องจดอีกหรือเปล่าA : ไม่ต้องค่ะ จดที่เดียว  แต่ว่าถ้าอยากให้มีผลทั้งสองประเทศ ต้องแจ้งดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงานที่เราต้องติดต่อในเรื่องต่างๆ สำหรับวีซ่าแต่งงาน เราจะแจ้งข้อมูลการแต่งงานในประเทศไทยให้ประเทศอเมริกาทราบในขั้นตอนวีซ่าถาวรอยู่แล้ว เอกสารการแต่งงานของเราจะต้องถูกตรวจสอบ เราเข้ามาด้วยสถานะแต่งงานกับอเมริกัน ผ่านการตรวจสอบใบสมรสจากไทยและบันทึกข้อมูล  และประเทศอเมริกายอมรับให้ใช้สิทธิ์ทำวีซ่าถาวรคู่สมรสเข้าประเทศได้   เข้าไปอยู่ในอเมริกา สถานะเราก็คือ แต่งงานแล้ว หลักฐานคือทะเบียนสมรสจากไทยใช้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่อเมริกาได้เลยบางคนที่จดทะเบียนที่ไทย หลังได้วีซ่าถาวรเช้าอเมริกาไปขอจดทะเบียนสมรสที่อเมริกาด้วย พอจนท.ทราบว่าจดทะเบียนสมรสมาจากไทยแล้วก็ไม่ดำเนินการให้ บอกว่าไม่ต้องจดทะเบียนสมรสใหม่ ถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่ที่อเมริกา ได้สิทธิ์ตามที่พึงได้ปกติ ใบทะเบียนสมรสจากไทยสามารถใช้ยื่นที่หน่วยงานต่างๆ ที่อเมริกาได้เลยถ้าต้องการให้การจดทะเบียนสมรสที่อเมริกามีผลที่ไทยให้ยื่นคำร้องขอทำการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่สำนักงานอำเภอQ : ขั้นตอนแรก ส่งทะเบียนบ้าน บ้ตรประชาชนหรือไม่A : ไม่ต้องค่ะ เตรียมไปวันสัมภาษณ์Q : ต้องส่ง ทะเบียนสมรสที่มีคำบรรยายด้านหลังใช้นามสกุลอะไร และใบเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่A : ไม่ต้องค่ะ หลักฐานการแต่งงาน ใช้ใบสำคัญสมรสที่มีลายดอกกุหลาบใบเดียว ก็พอ (แต่จะส่งมากกว่านี้ก็ได้ ) สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรส ในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ากรอกนามสกุลใหม่ได้เลย ส่งสำเนาเอกสารใบสำคัญการสมรสลายดอกกุหลาบใบเดียวสามารถเป็นหลักฐานที่มาที่ ไปนามสกุลใหม่ได้ค่ะQ : ทำไมอ่านเจอบางคน ส่งทะเบียนบ้าน บ้ตรประชาชน ใบสำคัญสมรส ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล ไปด้วยA : บาง...
การจ่ายค่าธรรมเนียม วีซ่า K  ธนาคารกรุงศรีฯ
ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่นี่  https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailandสร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่”ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ตสร้างรหัสผ่านพิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่างคลิก SUBMITขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จเลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่าเลือก   วีซ่าถาวร จะมีคำแนะนำสำหรับวีซ่าคู่หมั้น แสดงขึ้นมาคลิก OK หน้าจอคำแนะนำจากปิดลง คลิก ดำเนินการต่อ ขั้นตอนที่ 3 เลือก  ลงทะเบียนที่อยู่ สำหรับวีซ่า Kกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตต้องกรอกหมายเลขยืนยัน DS-160  เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างขั้นตอนที่ 4เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าขั้นตอนที่ 5ผู้สมัครต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า **** คลิก สั่งพิมพ์ **** แบบฟอร์มการชำระเงิน  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdfหลังจาก ได้ภาพตามใบด้านบนนี้มา คลิกที่หน้าบราวเซอที่เราทำรายการถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ หน้าที่เลือก Cash paymentคลิก  closeจะสิ้นสุดที่หน้าจอนี้ ...
ขอใบรับรองโสด ไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คำแนะนำขอใบรับรองความประพฤติ  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ คู่หมั้นทางอเมริกา เตรียมเอกสาร support การเงิน เตรียมครบส่งมาให้เราเพื่อรวบรวมส่งไปใน Packet3 ถ่ายรูป 2 x 2 นิ้ว ตามระเบียบวีซ่าอเมริกา  ขอ file รูปมาจากร้านด้วย เราต้องมา download ตอนกรอกข้อมูล DS-160 online  คำแนะนำรูปถ่าย  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/กรอกแบบฟอร์ม  DS-160 onlineเสร็จแล้ว สั่งพิม์หน้า confirmation DS-160 ออกมา  http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/ ทำรายการลงทะเบียนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนไปสัมภาษณ์   http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/ ได้แบบฟอร์มการจ่ายเงินจากการทำรายการ online ของเรา ไปทำการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี ฯ สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ ทำรายการ online  ( รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียม )  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/ กรอกแบบฟอร์ม DS-2001  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตเรา หน้าที่มี รูป ข้อมูลส่วนตัว พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือ...
คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม I-130แบบฟอร์ม I-130 เป็นแบบฟอร์มที่ ผู้ยื่นเอกสารวีซ่า ทางอเมริกาเป็นผู้ที่ต้องกรอกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม กรอกด้วยหมึกดำ พิมพ์ในคอม หรือ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารกรอกข้อมูลเพิ่ม ระบุหมายเลขเอกสาร     ลงวันเดือนปี และเซ็นชื่อ ในเอกสารที่แนบไปเพิ่ม   ใน แบบฟอร์ม ระบุให้ดูในเอกสารที่แนบ  เช่น Please see the attached document No.1  (เอกสารที่แนบ ระบุข้อของคำถาม ใส่คำตอบ) ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดสีขาวลบ เพราะจะมีปัญหาเวลาจนท.scanแบบฟอร์ม คำถามข้อไหนที่ไม่ต้องตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ใส่ N/A คำถามที่คำตอบคือ "ไม่มี" ใส่ NONEตัวอย่างการกรอก    I-130ก่อนกรอก ทำความเข้าใจ กับคำนี้You are the petitioner. Your relative is the beneficiary.เพื่อที่จะได้กรอกข้อมูลถูกต้องว่าในคำถามนั้นถามข้อมูลใคร  (มีบอกในแบบฟอร์มด้านบน ก่อนเริ่มถามคำถาม)หน้า 1ข้อมูลฝั่งซ้าย ถาม ข้อมูล You, the petitioner ข้อมูลฝั่งขวา  ถามข้อมูล  Your relative   (มีบอกในแบบฟอร์มก่อนเริ่มคำถาม ) 7.Other Names Used...
เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
06/26/2017 USCIS  แบบฟอร์ม I-485 มาใหม่ยกเลิก G-325A http://www.mygreencardus.com/i-485-form-new-062617-thai/แบบฟอร์มที่ใช้ คือ 1. I-485 2. G-325A      ยกเลิก 06/26/2017 3. I-765 ( Optional ) 4. I-131 ( Optional ) 5. G-1145 ( Optional )ขั้นตอนเตรียมเอกสาร 1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-4851.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit of Support http://www.uscis.gov/i-864 *แบบฟอร์มชุดปรับสถานะนี้ จะมีแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือ I-693 ด้วย สามารถใช้เอกสารการตรวจสุขภาพหรือใบวัคซีนจากเมืองไทยได้ ถ้ายังไม่ถึง 1 ปี  (อาจเจอจนท.พิจารณาเหตุผลให้ตรวจใหม่ เป็นรายๆ เช่น  มีปัญหาในการตรวจสุขภาพครั้งแรก)1.3 แบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน : I-765 Employment Authorization Document http://www.uscis.gov/i-7651.4...

WEATHER

New York
broken clouds
85.2 ° F
89 °
81 °
40 %
3.9mph
75 %
Mon
85 °
Tue
80 °
Wed
76 °
Thu
73 °
Fri
78 °
Sat
68 °