ตัวอย่าง การกรอก I-130A
I-130A แบบฟอร์มใหม่  02/27/17 สำหรับ ผู้ต้องการวีซ่า/ใบเขียว ที่เป็นคู่สมรสของ อเมริกันซิติเซ่น/ผู้ถือใบเขียว กรอกข้อมูล เซ็นชื่อ ขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/i-130  ส่งไปกับเอกสารชุด I-130 หน้า 1 Part 1 A number  ถ้ามี ใส่ลงไป  ถ้าไม่มีข้าม Middle Name  ไม่ต้องกรอก ถ้ากรอก None ใบเขียวอาจออกมา มีชื่อกลาง " None " กรอกที่อยู่ 5 ปีล่าสุด เริ่มด้วยที่อยู่ปัจจุบัน ย้อนไล่ลงไป ตามลำดับ ที่อยู่ปัจจุบัน ใส่ " Present " ถ้าระบบไม่ให้พิมพ์  ข้อความ เขียนด้วยปากกาดำได้ ถ้ามีมากกว่า 2 ที่อยู่ ไปกรอกเพิ่มในหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์ม   หน้า 2 หน้า 3 Part 4 กรอกข้อมูลเอง พยายามแปลเอง ไม่ได้ใช้ล่ามช่วยแปล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ interpeter หน้า 4 Part5 -6...
วีซ่าแต่งงานมี 2 กลุ่มหลัก คือ 1. วีซ่าแต่งงานแบบชั่วคราว K3 เหมือน วีซ่าคู่หมั้น ( K1) เลยค่ะ ยื่นเรื่องขอแค่วีซ่าเข้าอเมริกาก่อน พอไปถึงอเมริกาต้องยื่นเอกสารทำเรื่องขอกรีนการ์ด แบบชั่วคราว K3 ใช้ Joint sponsor ไม่ได้ 2. วีซ่าแต่งงานแบบถาวร CR1/IR1 ใช้เวลานานกว่า K3 นิด ยื่นเรื่องขอวีซ่าและดำเนินการขั้นตอนกรีนการ์ดก่อนเข้าอเมริกา เราจะได้กรีนการ์ดและ SSN เมื่อมาถึงอเมริกาโดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม สามารถทำงานได้เลย ถ้ามาถึงแล้วมีคนจ้างทันที ( วีซ่า CR1/IR1ต้องมีการส่งเอกสารไปตรวจสอบที่ NVC เมื่อเอกสารเรียบร้อย NVC จะออกวันนัดสัมภาษณ์และ แจ้งวันสัมภาษณ์มาทางEmail ) แบบถาวร CR1/IR1 ใช้ Joint sponsor ได้ แต่ สำหรับคนที่สนใจ K3 ไม่มีใครได้ทำ K3 มาหลายปีแล้ว (2011) เหตุผลตามคำอธิบายในลิงค์ รายได้ของ US Citizen ที่จะ Support คู่สมรส เมื่อไปอยู่อเมริกาจะต้องผ่านเกณฑ์ ดูเกณฑ์รายได้จากที่นี่ http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf หมายเหตุ: จะเป็นแบบ...
วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2  ทำอะไร , ขั้นตอนแรก NVC
หลังจากได้ NOA2 หรือ เคส approve ในขั้นตอน USCIS https://youtu.be/hYhQHH6sG5Q ในเคสวีซ่าถาวรที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า Bulletin  อายุ > 16 ปี  เตรียมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ เคสที่ต้องรอคิว  รอการติดต่อจาก NVC ในปีที่คิวใกล้มาถึง ยังไม่ต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ รอไปขอใบรับรองความประพฤติเมื่อ NVC ติดต่อมา เคสที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า หลังจาก ได้ NOA2 รอประมาณ 1-2 เดือน NVC จะติดต่อมา การติดต่อจาก NVC NVC จะติดต่อทั้งทางผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาและผู้ต้องการวีซ่าทางไทย โดยส่งเอกสารชุดเดียวกัน ผู้ที่อยู่อเมริกาจะได้รับการติดต่อก่อน เมื่อเอกสารชุดเดียวกันนี้ไปถึงไทย ผู้สมัครวีซ่าที่ไทยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เพราะโดยทั่วไปจะดำเนินการหลังจากที่เอกสารนี้มาถึงผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา หากไม่ได้เอกสารนี้ที่ไทยด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ต้องสนใจ เพราะเราจะดำเนินการจากเอกสารชุดที่ส่งไปหาผู้สมัครที่อเมริกาอยู่แล้ว เอกสารชุดแรกที่จะได้รับจาก NVC เอกสารส่ง NVC ส่งสำเนาทุกอย่าง   : สำเนาธรรมดา :  เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล ข้อความจากหน้าเวป NVC : You must send photocopies of all required civil documents to...
 อ่านข้อมูล ใหม่ ปี 2020 http://www.mygreencardus.com/step-after-noa2-k1/ ขั้นตอน 1. เช็ค ออนไลน์ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved 2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น เอกสารนี้ คือที่เราเรียกย่อๆว่า NOA2 (ประมาณ 1-2 อาทิตย์จากเช็คสถานะ approved แฟนจะได้รับเอกสารNOA2) 2.1 หลังจากแฟนได้รับเอกสาร NOA2 มีข้อความระบุ Notice of Approval ให้แฟน scan ใบนี้ส่งมาให้เราทางEmail เราจะใช้ใบนี้ไปเตรียมขอใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤติ 2.2 เราเตรียมเอกสารทั้งหมดไปขอใบตำรวจ หรือ ใบรับรองความประพฤติ3. หลังจากเคส approve ที่ USCIS USCIS จะส่งต่อเคสไปNVC ขั้นตอนช่วงรอจนท.ส่งต่อเคสไปNVC เรียบร้อย ประมาณ30-45วัน 4. NVC รับเคสจาก USCIS 4.1 NVC ออกหมายเลขเคสในระบบNVC ขึ้นต้นด้วย BNK ปีนี้จะเป็น BNK2016 ******* 4.2 NVC ส่งเอกสารไปที่แฟน อเมริกันซิติเซ่น ต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนNVC...
ขั้นตอน : พ่อแม่ อเมริกันซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ลูก
ขั้นตอน : เอกสาร  ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้ ลูก สามารถขอให้ ลูกโสดเท่านั้น ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ ลูกที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว ขั้นตอนที่ 1. USCIS 1.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม $ 535  และส่งเอกสารในชุด I-130 ไป USCIS 2.ได้ใบตอบรับ (NOA1) 3.รอเคสอนุมัติ ในขั้นตอนแรกที่ USCIS หรือได้ NOA2 4.USCIS...
คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม I-130 แบบฟอร์ม I-130 เป็นแบบฟอร์มที่ ผู้ยื่นเอกสารวีซ่า ทางอเมริกาเป็นผู้ที่ต้องกรอกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม กรอกด้วยหมึกดำ พิมพ์ในคอม หรือ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารกรอกข้อมูลเพิ่ม ระบุหมายเลขเอกสาร     ลงวันเดือนปี และเซ็นชื่อ ในเอกสารที่แนบไปเพิ่ม   ใน แบบฟอร์ม ระบุให้ดูในเอกสารที่แนบ  เช่น Please see the attached document No.1  (เอกสารที่แนบ ระบุข้อของคำถาม ใส่คำตอบ) ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดสีขาวลบ เพราะจะมีปัญหาเวลาจนท.scanแบบฟอร์ม คำถามข้อไหนที่ไม่ต้องตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ใส่ N/A คำถามที่คำตอบคือ "ไม่มี" ใส่ NONE ตัวอย่างการกรอก    I-130 ก่อนกรอก ทำความเข้าใจ กับคำนี้ You are the petitioner. Your relative is the beneficiary. เพื่อที่จะได้กรอกข้อมูลถูกต้องว่าในคำถามนั้นถามข้อมูลใคร  (มีบอกในแบบฟอร์มด้านบน ก่อนเริ่มถามคำถาม) หน้า 1 ข้อมูลฝั่งซ้าย ถาม ข้อมูล You, the petitioner ข้อมูลฝั่งขวา  ถามข้อมูล  Your relative   (มีบอกในแบบฟอร์มก่อนเริ่มคำถาม ) 7.Other Names Used...
ส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS แล้ว ทำอะไรต่อ หลังจาก USCIS รับเอกสารของเรา จนท.จะรับเอกสารและออกหมายเลขการรับเอกสาร Receipt number USCIS ส่งเอกสารแจ้งมาที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาว่ารับเรื่องแล้ว ( Notice of Action ) หรือที่เราเรียกว่า NOA ใบนี้จะเป็น NOA1 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA1 อเมริกันซิติเซ่นที่อเมริกา อาจไม่เข้าใจ NOA1คืออะไร )โดยทั่วไป ประมาณ 1-2สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก ฝ่ายUS citizen ผู้ยื่นเรื่อง จะได้รับเอกสารนี้ทางจดหมาย ต่อจากนั้นรอ จนท....
การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html ข้อความต้องการติดต่อ พิมพ์ข้อความสั้นๆ สื่อสารเข้าใจง่าย เช่น Can you check the...
October 02, 2017 USCIS ออกแบบฟอร์ม I-765 ใหม่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  https://www.uscis.gov/i-765 I-765 คือแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราว  ระหว่าง รอขั้นตอนปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา ในแบบฟอร์มใหม่ มีคำถาม ว่าต้องการ หมายเลข SSN เลยหรือไม่ ถ้าต้องการ ตอบ Yes และตอบต่อว่า อนุญาตให้ส่งต่อข้อมูล ไปยังหน่วยงาน SSA USCIS จะส่งต่อข้อมูลไป หน่วยงานSSA เพื่อ ออกหมายเลขSSN เลย โดยเราไม่ต้องไปติดต่อเอง หลังได้ ใบอนุญาตทำงาน *บางครั้งการส่งต่อข้อมูลอาจผิดพลาด จนท.อาจไม่ได้ส่งต่อข้อมูลหรือผิดพลาดด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถ้าได้ใบทำงาน แล้ว ยังไม่ได้SSN ส่งมาที่บ้าน ไปติดต่อที่สำนักงาน SSA ใกล้บ้าน เหมือนขั้นตอนเเดิม ในวีซ่าถาวรก็มีการออก SSN ให้เลยแบบนี้ แต่บางครั้ง บางคน ที่ระบุในขั้นตอนวีซ่าว่าขอ SSN เลยแต่ข้อมูลก็ไม่ถูกส่งต่อไปหน่วยงาน SSA ก็มี ถ้ารอเกิน timeline คนอื่นๆ ไปติดต่อที่สำนักงาน SSA ใกล้บ้าน   ก่อนส่งเอกสารดูให้แน่ใจว่าเราใช้แบบฟอร์มล่าสุดหรือยัง บางแบบฟอร์มยังไม่หมดอายุ แต่ มีแบบฟอร์มใหม่กว่าออกมา เลือกใช้แบบฟอร์มใหม่ ส่งI-765  form พร้อม เอกสารปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา I-485 form ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม จ่ายค่าธรรมเนียมปรับสถานะผิดกัน...
แบบฟอร์ม G-325A เป็นแบบฟอร์มประกอบ I-130 แบบฟอร์มยื่นวีซ่าถาวรคู่สมรส  กรณีวีซ่าถาวรอื่นๆ พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง ไม่ต้องใช้ G-325A แบบฟอร์ม G-325A ล่าสุดหมดอายุ  02/28/2015 ยังไม่มีแบบฟอร์มใหม่มา ใช้แบบฟอร์มที่มีใน web uscis.gov ที่หมดอายุแล้วต่อไปได้ Download แบบฟอร์ม G-325A   http://www.uscis.gov/g-325a   คำแนะนำการกรอก G-325A แบบฟอร์ม G-325A  เป็นแบบฟอร์มที่ ผู้ยื่นเอกสารวีซ่า ทางอเมริกาและ คู่สมรสทางไทยเป็นผู้ที่ต้องกรอกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม  คนละ 1 ชุด กรอกด้วยหมึกดำ พิมพ์ในคอม หรือ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารกรอกข้อมูลเพิ่ม ระบุหมายเลขเอกสาร     ลงวันเดือนปี และเซ็นชื่อ ในเอกสารที่แนบไปเพิ่ม   ใน แบบฟอร์ม ระบุให้ดูในเอกสารที่แนบ  เช่น Please see the attached document No.1  (เอกสารที่แนบ ระบุข้อของคำถาม ) ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดสีขาวลบ เพราะจะมีปัญหาเวลาจนท.scanแบบฟอร์ม คำถามข้อไหนที่ไม่ต้องตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ใส่ N/A , คำถามที่คำตอบคือ...

WEATHER

New York
clear sky
48.4 ° F
55.3 °
44 °
48 %
3.9mph
0 %
Thu
48 °
Fri
53 °
Sat
70 °
Sun
60 °
Mon
46 °