ผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว 2 ปี ถือว่าเป็น Conditional Permanent Residence คือ ครอบครองใบเขียว 2ปีอย่างมีเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นก็คือ เมื่อครอบครองใบเขียวเป็นเวลา 2ปี ต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์ม I-751 เพื่อทำการถอดถอนเงื่อนไข และจะได้ ใบเขียว 10ปี มาครอบครองแทน อ่านข้อมูลเพิ่ม  http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residenceมีข้อแม้อะไรบ้าง ข้อแม้คร่าวๆสมรสอยู่กับคู่สมรสคนเดิม และครอบครองใบเขียว มา2 ปี หรือ สมรสโดยสุจริตจริงแต่มีเหตุให้การสมรสต้องสิ้นสุด ถ้าเรามีเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ได้ ก็ยื่นถอดถอนฯ ด้วยตัวเองได้ข้อมูลจาก USCIS : Remove Conditions on Permanent Residence Based on Marriage http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriageส่งเอกสารได้เมื่อไหร่ นับวันเริ่มส่งเอกสารอย่างไรเราจะเริ่มส่งเอกสารได้โดยนับจากวันหมดอายุของใบเขียว 2ปี ถอยหลังไป 90วัน จะเป็นวันเริ่มส่งเอกสารเพื่อขอถอนถอนฯใบเขียว2 ปีได้ ยกตัวอย่างเช่น ใบเขียว 2 ปี หมดอายุ 2 January2012  นับถอยหลังไป 90 วัน  ประมาณวันที่ 5 October 2011 เริ่มส่งเอกสารขอถอดถอนฯได้ และ...
วีซ่าถาวร ยื่น I-130. แล้วทำอะไรรอไปเรื่อยๆค่ะรอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCISขั้นตอนวีซ่าถาวร มีขั้นตอนหลัก  3 ขั้นตอน ผ่านหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือUSCIS NVC US embassy Bangkokเมื่อ เคสอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ยังมีขั้นตอนต่อไปที่ต้องจัดการอีก คือขั้นตอนNVCขั้นตอน USCISในเคสทั่วไป ระยะเวลาที่เคสจะอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ใช้เวลา 4-6เดือน โดยประมาณ บางศูนย์ เช่น CA เคสอาจอนุมัติในเวลา 1เดือน หลังจากเคสได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรก เคสจะถูกส่งจาก USCIS ไป NVCเมื่อเคสเข้าสู่หน่วยงาน NVCเคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า ( Immediate relative )จะได้รับการติดต่อจาก NVC ในเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากเคสอนุมติที่ USCIS เคสที่ต้องรอคิวโควต้าที่เรียกว่า Bulletin ต้องต่อคิวรอคิวBulletin ไปเรื่อยๆ จนกว่าคิวใกล้มาถึงเคสตัวเอง ถึงจะได้รับการติดต่อให้ดำเนินการขั้นตอน NVC  การรอคอยขั้นตอนนี้อาจนานถึง 10 ปี ในบางกลุ่มที่รอคิว Bulletin ขั้นตอน NVC ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารไป NVC เมื่อเคสเรียบร้อยที่ NVC จะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทยวันนี้ได้รับคำถามว่า...
เตรียมเอกสารสัมภาษณ์  วีซ่าคู่หมั้น :  K1
เอกสารตัวจริงที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง  บัตรประชาชน ถ่ายสำเนาเอกสารตัวจริงที่เตรียมไป 1 ชุด เผื่อจนท.ขอ เอกสารที่ส่งไปแล้วใน packet3 ไม่จำเป็นต้องเตรียมไปอีก เอกสารภาษาไทยเช่น ใบเกิด  โบรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสิ้นสุดการสมรส เตรียมเอกสารแปลด้วย เอกสารที่จนท.อาจขอดูแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน   เตรียมไปด้วย เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย  ถ้ามีเอกสารแปลอยู่แล้วเตรียมไปด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกในภาษาไทยเพราะเคยมีคดี  เอกสารเกี่ยวกับคดี  ใบคำสั่งศาลต้องแปล เอกสารใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเอกสารที่เป็นปัจจุบันกว่าเตรียมไปด้วย เช่น มีการทำเรื่องtax return เพิ่ม เตรียมชุดล่าสุดที่ยังไม่เคยส่งไปใน packet3 ไปด้วย เช่น ปัจจุบันใกล้วันสิ้นสุดการรายงาน Tax return 2015  วันสัมภาษณ์ ควรมี Tax return 2015 , W2 2915 ถือไปวันสัมภาษณ์ด้วยแม้ว่า ในแบบฟอร์มรายได้ที่ส่งไปใน Packet3 กรอกข้อมูล Tax return 2014 (ข้อมูล ณ ช่วง เมษา 2016...
รูปถ่าย 2 x 2" ขั้นตอนวีซ่าอเมริกา รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ภาพสีเหมือนจริง แต่พื้นหลังสีขาว บอกช่างที่ร้านว่า ถ่ายรูปวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว พื้นขาว ช่างที่หลาย ๆร้าน จะเข้าใจ   ถ้าไม่บอกว่ารูปถ่าย 2 นิ้วแบบทำวีซ่าอเมริกา บางร้านอาจถ่ายให้เป็น 2 นิ้วแบบรูปถ่ายไทย (กว้าง x ยาว ไม่เท่ากับ รูปถ่าย 2 นิ้ว สำหรับทำพาสปอร์ตอเมริกา ) รูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2. ต้องมีพื้นหลังสีขาว 3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม 4. จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัลรายละเอียดมีในนี้ ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาในไทย  http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/photo_req_feb09.pdfข้อมูลเดิม ถ้าปกติใส่แว่นตลอด อาจใส่แว่นถ่ายรูปได้ แต่ต้องเป็นแบบกระจกใสไม่สะท้อนแสง ไม่ใช่สีชา แก้ไขข้อมูล : เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2016 ห้ามใส่แว่นถ่ายรูปรายละเอียดเรื่องภาพถ่าย คำแนะนำจาก NVC  http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html ใช้ดินสอ หรือ ปากกาลงน้ำหนักเบาๆ...
ระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของ USCIS และ NVC USCIS ( US Citizenship and Immigration Services )เป็นหน่วยงานที่ทำงานในขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าถาวรขอกรีนการ์ดของอเมริกา เคสจากทุกประเทศส่งไปที่นี่ เมื่อเคสส่งไปถึง จนท.เปิดรับเอกสาร จะออกหมายรับเคส แจ้งติดต่อมาทาง US Citizen เรียกว่าการได้ NOA1 ( Notice of action) ในเอกสารไม่มีคำว่า NOA1 เป็นการเรียกแทนใบ Notice ใบที่ 1 หลังจากนั้นเอกสารจะอยู่ในกองที่รอตรวจตามคิวจากเคสทั่วโลก อาจรอ 4 เดือน จนท.ถึงจับเอกสารมาตรวจ หรืออาจนานกว่านั้น 6-9 เดือนตามจำนวนเคสและการทำงานของจนท.เนื่องจากการรอคอยที่นาน เคสเยอะ ทาง USCIS หลัก อาจส่งเคสเราไปต่อที่ USCIS office ย่อยเพื่อกระจายงาน ถ้าจนท.ตรวจเอกสารแล้ว จะติดต่อเรามา เราอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่ม หรือได้รับ Approval notice เลยก็ได้ Approval Notice คือได้ NOA2 แล้วหลังจากนั้น USCIS...
ก่อนไปสัมภาษณ์วีซ่าถาวรอเมริกา ตรวจสอบเอกสารที่เตรียมไปสัมภาษณ์อีกรอบนะคะ  เนื่องจากมีบางคนติดปัญหาเรื่องเอกสารวันสัมภาษณ์ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ทำให้ได้วีซ่าช้ากว่าที่ควรได้  การวางแผนเดินทางมาอเมริกาต้องเปลี่ยนแปลง   ถ้าเราเตรียมเอกสารครบก็จะผ่านวันสัมภาษณ์ได้ง่ายๆ  ไม่ต้องมากังวลกับการส่งเอกสารเพิ่มพาสปอร์ตที่มี มีอายุเหลืออย่างน้อย 8 เดือน หรือไม่  ถ้าไม่จัดทำใหม่ให้เรียบร้อยก่อนไปสัมภาษณ์รูปถ่าย วีซ่าอเมริกา 2x2 นิ้ว  2 รูป http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/เอกสารตัวจริงทั้งหมดที่มีเตรียมไปหรือยัง เอกสารอะไรที่มีอยู่กับตัวเตรียมไปให้หมด เอกสารอะไรที่อาจไม่เกี่ยวข้องแต่มีอยู่เตรียมไปให้หมด  เผื่อไว้ดีกว่าขาด มีเอกสารแปล ครบแล้วหรือไม่  ( บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไม่ต้องแปล )เอกสารที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่   ถ้าไม่เตรียมเอกสารที่เป็นปัจจุบันไปด้วย  เช่น  บางคนในขั้นตอน NVC ส่งTax return ปี ล่าสุดไป(ย้อนหลังไปก่อนปัจจุบัน1 ปี)   แต่ ช่วงเวลาที่ไปสัมภาษณ์ มีเอกสาร Tax return ของปีล่าสุดกว่าที่พึ่งทำเรื่องมา  ให้เตรียม Tax return ปีล่าสุดที่ยังไม่ได้ส่ง NVCไปด้วย   จะพบในเคสที่ส่งเอกสารไปNVC ต้นปี  ก่อนทำเรื่อง Tax return   ปีปัจจุบัน  พอถึงวันสัมภาษณ์ จะเป็นช่วงเวลาที่ควรมี...
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
 ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.doใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678 วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกันใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้วhttps://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.doสมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVChttps://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx  หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยังhttp://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียวhttps://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/ วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/ ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/ March 12, 2017 
สรุป เอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1 / IR1 ขั้นตอนแรก USCIS
ข้อมูลเตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ปี 2017มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มอ่านข้อมูลปี 2017 http://www.mygreencardus.com/apply-cr1-visa/อ่านขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับอเมริกันซิติเซ่นในไทย http://www.mygreencardus.com/how-to-get-married-in-thailand/ได้ใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้ขั้นตอนที่ 1: USCISเตรียมเอกสารและแปลเอกสาร( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  )เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง?เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียมแปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว) ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี) ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา กรอก แบบฟอร์ม G-325A   ( ข้อมูลเก่า ปัจจุบันเปลี่ยนแล้ว : March 14, 2017 )สรุปจากประสบการณ์นานมากแล้ว แต่ข้อมูลทุกอย่างปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน March 2015อ้างอิงจากคำแนะนำ I-130  ตรวจสอบเอกสารยืนยันอีกรอบก่อนส่งจากคำแนะนำ USCIS โดยตรงในลิงค์นี้  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfเตรียมกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าถาวรครอบครัวผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาเป็นคนกรอกและรวบรวมเอกสารส่ง USCISแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ (สำหรับวีซ่าแต่งงาน)I-130 แฟนเป็นคนกรอก ฟอร์มนี้ http://www.uscis.gov/i-130 ตัวอย่างการกรอก I-130 ภาษาไทย  http://www.mygreencardus.com/i-130-thai-how-to-fill/ จะมีข้อที่ที่ต้องใส่ชื่อที่อยู่คู่สมรสเป็นภาษาประจำชาติ ก็คือใส่ชื่อเราเป็นภาษาไทย ...
ผู้ที่อาศัยในอเมริกาด้วยการมีใบเขียว เมื่อมีการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งย้ายที่อยู่ให้ USCIS ทราบด้วยการแจ้งย้ายสามารถทำได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มและส่งจดหมายไปทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งย้ายกับระบบ online วิธีการแจ้งย้าย ในระบบ onlineเตรียมข้อมูล หมายเลข Receipt number กรณีมีเคส pending ในระบบ USCIS วดป. และสถานที่ที่เราเข้ามาอเมริกาครั้งแรก ที่อยู่เดิมและที่อยู่ใหม่ เข้าไปกรอกข้อมูล online https://egov.uscis.gov/coa/coaCreate.do ตอบคำถาม มีเคสที่กำลังดำเนินการในระบบ USCIS หรือไม่ถ้ามี เลือก YES , ไม่มีเลือก NOเช่น  ส่งเอกสารขอถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี และอยู่ในการพิจารณารอใบเขียว 10 ปี มีการย้ายบ้าน ตอบ YESถ้าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารใดๆ เลือก NO กรณี มีเคสกำลังดำเนินการในระบบ USCISเคสที่กำลังดำเนินการในระบบ USCIS จากการกรอกแบบฟอร์ม I-751 หมายเลข Receipt Number คือ หมายเลขในจดหมายฉบับที่ 2 ที่เราได้จาก USCIS   (หมายเลขในจดหมายนัดพิมพ์ลายนิ้วมือ) กรณีไม่มีเคสที่กำลังดำเนินการในระบบ...
รวมเอกสารขั้นตอนต่างๆ วีซ่าถาวร คู่สมรส CR1/IR1
ขั้นตอน  USCISเตรียมเอกสารขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/กรอก I-130   (แบบฟอร์มเปลี่ยนแล้ว ) http://www.mygreencardus.com/i-130-thai-how-to-fill/I-130A https://www.uscis.gov/i-130I-130A ออกมาแทน G-325A *เตรียมรูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/แบบฟอร์ม ตัวอย่างแปลเอกสารขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศทางไปรษณีย์ http://www.mygreencardus.com/notary-service-consular-thai/ ยื่นเอกสาร I-130 ขั้นตอนแรกแล้วทำอะไรต่อ  http://www.mygreencardus.com/what-next-after-i-130/ ขั้นตอน NVCคำแนะนำขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/เตรียมเอกสารขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/จ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/คำถามเอกสารขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-q-answer/คำแนะนำจาก NVC โดยตรง http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.html ขั้นตอน สถานทูตเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/ลงทะเบียนที่อยู่ GSS http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าถาวร  http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/ข้อมูลเตรียมตรวจสุขภาพ http://www.mygreencardus.com/medical-exam-visa-usa/คำแนะนำ จ่ายค่าธรรมเนียม  $ 220หลังได้วีซ่า   http://www.mygreencardus.com/iv-fee-165/คำถามที่พบบ่อยวีซ่าถาวร คู่สมรส http://www.mygreencardus.com/question-cr1-ir1-k3/ * สรุปจากประสบการณ์และหาข้อมูลเพิ่มเติม  ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน immigration อเมริกา หรือสถานทูตกรุณาอ่านในลิงค์ จาก uscis ที่แนบไว้ในคำแนะนำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนส่งเอกสารในแต่ละขั้นตอนค่ะMarch 2, 2017March 13, 2017 แก้ไขข้อมูล

WEATHER

New York
clear sky
74 ° F
80 °
65 °
36 %
2.2mph
1 %
Sun
83 °
Mon
89 °
Tue
79 °
Wed
75 °
Thu
70 °