ช่วงนี้ ขั้นตอน NVC ระบบออนไลน์ ทำรายการไม่ได้ จนท.เองก็บอกไม่ได้ว่าจะจัดการระบบเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้วันไหน ช่วงที่ รอ NVC ปรับปรุงระบบ เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม ข้อมูลหลังได้ NOA2 เตรียมอะไร บ้าง http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ https://youtu.be/hYhQHH6sG5Q ตรวจสอบสถานะ ขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx log in เข้าระบบออนไลน์ NVC ( ยังไม่สามารถใช้งานได้ )  https://ceac.state.gov/ceac/ พูดคุย ถามข้อมูล วีซ่าอเมริกา https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/
ส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS แล้ว ทำอะไรต่อ หลังจาก USCIS รับเอกสารของเรา จนท.จะรับเอกสารและออกหมายเลขการรับเอกสาร Receipt number USCIS ส่งเอกสารแจ้งมาที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาว่ารับเรื่องแล้ว ( Notice of Action ) หรือที่เราเรียกว่า NOA ใบนี้จะเป็น NOA1 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA1 อเมริกันซิติเซ่นที่อเมริกา อาจไม่เข้าใจ NOA1คืออะไร )โดยทั่วไป ประมาณ 1-2สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก ฝ่ายUS citizen ผู้ยื่นเรื่อง จะได้รับเอกสารนี้ทางจดหมาย ต่อจากนั้นรอ จนท....
ลงทะเบียนที่อยู่ เพื่อได้ใบแจ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม วีซ่าชั่วคราว อเมริกา ( วีซ่าท่องเที่ยว)   ขั้นตอนเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียม (วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต) กรณี เคยมีแอคเค้าท์ ลงทะเบียนในการขอวีซ่าก่อนนี้  เริ่มต้น เข้าไปที่ นี่  http://www.ustraveldocs.com/th หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่ ถ้าตอบ  ใช่ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์   หน้าจอ ขึ้นคำถาม ตามในภาพ ตอบ ไม่ใช่   เลือก สร้างโพรไฟล์    password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข   เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข cofirm DS-160   ก่อนมาดำเนินการขั้นตอนนี้ ต้องลงทะเบียน DS-160...
โดยทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงถึงความแตกต่างCR1 / IR1 กันสักเท่าไหร่ ดูแค่ว่ามาแล้วได้ green card เลยเหมือนกัน ได้แบบไหนก็ได้ แล้วแต่อายุการแต่งงาน เพราะถ้าคิดว่าไม่อยากได้ green card 2ปี อยากได้ green card 10ปีเลย เพื่อความประหยัดและไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารขอgreen card 10ปี ในปีที่2ที่มาอยู่อเมริกา ก็ต้องรอแต่งงานไป 2ปีแล้วค่อยยื่นขอวีซ่าเข้ามาอยู่อเมริกา โดยทั่วไปหลังแต่งงานไม่มีใครอยากรอ   หลายๆคู่อยากอยู่ด้วยกันเร็วที่สุด ยกเว้นคู่ที่มีความจำเป็นไม่สามารถขอวีซ่าได้ทันทีด้วยหตุผลสถานการณ์ในชีวิต ส่วนใหญ่หลังจากแต่งงานกับคู่สมรสชาวอเมริกัน เมื่อพร้อมก็ยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้ามาอยู่ถาวรเลย โดยยื่นเอกสารขอวีซ่าาถาวรคู่สมรส ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ หลังจากนั้น ระยะเวลาการจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวอเมริกัน จะเป็นตัวตัดสิน ว่าเราจะได้วีซ่า CR1 หรือ IR1 / จะได้ green card 2 ปี หรือ 10 ปี บางคน ตอนยื่นเอกสารขอวีซ่าขั้นตอนแรก หลังแต่งงานไป แล้ว 1 ปี 5 เดือน ในเอกสารตอบรับการยื่นขอวีซ่า เราจะถูกระบุว่าทำวีซ่า CR1 (เพราะแต่งงานยังไม่ถึง 2 ปี )...
ตัวอย่าง ขั้นตอน Timeline ขอวีซ่าถาวรให้ พ่อแม่
Timeline ขอวีซ่าถาวรให้พ่อ/แม่   IR5 visa   ค่าธรรมเนียม พ่อ/แม่อยู่ไทย  ลูกอเมริกันซิติเซ่น ยื่นขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ สัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทย ขั้นตอน USCIS     http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/ 07/06/2015     ส่งเอกสาร ชุด I-130 และค่าธรรมเนียมไป USCIS   https://www.uscis.gov/i-130 07/11/2015     ได้รับเอกสารตอบรับ Receipt Notice ทางจดหมาย 12/17/2015      ได้รับเอกสารเคสอนุมัติทางจดหมาย     http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ 12/24/2016     ขอหนังสือรับรองความประพฤติ   http://www.mygreencardus.com/policecertificate/   ขั้นตอน NVC  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ 01/26/2016      รับใบรับรองความประพฤติ ทางจดหมาย 01/27/2016      ได้รับการติดต่อจากNVC ทางEmail แจ้ง case number + หมายเลข IIN และใบแจ้งให้จ่าย AOS Fee $120   http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/ 01/28/2016        แจ้งข้อมูล Choice of Agent  DS261 online 01/30/2016        จ่าย AOS Fee $120 online 02/03/2016       สถานะจ่าย AOS Fee $120  เปลี่ยนเป็น PAID สั่งพิมพ์...
ระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของ USCIS และ NVC   USCIS ( US Citizenship and Immigration Services ) เป็นหน่วยงานที่ทำงานในขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าถาวรขอกรีนการ์ดของอเมริกา เคสจากทุกประเทศส่งไปที่นี่ เมื่อเคสส่งไปถึง จนท.เปิดรับเอกสาร จะออกหมายรับเคส แจ้งติดต่อมาทาง US Citizen เรียกว่าการได้ NOA1 ( Notice of action) ในเอกสารไม่มีคำว่า NOA1 เป็นการเรียกแทนใบ Notice ใบที่ 1 หลังจากนั้นเอกสารจะอยู่ในกองที่รอตรวจตามคิวจากเคสทั่วโลก อาจรอ 4 เดือน จนท.ถึงจับเอกสารมาตรวจ หรืออาจนานกว่านั้น 6-9 เดือน ตามจำนวนเคสและการทำงานของจนท.เนื่องจากการรอคอยที่นาน เคสเยอะ ทาง USCIS หลัก อาจส่งเคสเราไปต่อที่ USCIS office ย่อยเพื่อกระจายงาน ถ้าจนท.ตรวจเอกสารแล้ว จะติดต่อเรามา เราอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่ม หรือได้รับ Approval notice เลยก็ได้ Approval Notice คือได้ NOA2 แล้วหลังจากนั้น USCIS...
เอกสารทุกใบ (ที่ไม่มีบาร์โค้ด) ใช้ดินสอเขียน A number ที่มุมขวาบน ถ้าจะเจาะรูหนีบเข้าด้วยกัน ในคำแนะนำของ USCIS ให้เจาะด้านบน ใช้ ตัวหนีบ หนีบเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน   (ยกเว้นแบบฟอร์การสมัครกับเช็คค่าธรรมเนียม หนีบไว้ต่างหากด้านบนสุด) ใช้ตัวหนีบแบบแกะออกง่าย( fastener ) ไม่ใส่แฟ้ม ในคำแนะนำของ USCIS ถ้าจะติดหมายเลข ให้ติดหมายเลขไว้ที่ด้านล่างของกระดาษเพื่อสะดวกต่อการเก็บเอกสารของจนท. ที่หน้าซอง ซองpacket ด้านล่างมุมใดมุมหนึ่ง ระบุ ประเภท ชนิดเอกสารที่เราส่ง เช่น I-130 , I-751 , N-400 ให้เห็นชัด เอกสารแปล  เราแปลเองได้ ผู้แปลรับรองการแปลด้านล่าง  มีข้อมูลชื่อ ที่อยู่ผู้รับรองการแปล  ไม่จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ตัวอย่างการรับรองจาก USCIS Certification by Translator I , certify that I am fluent (conversant) in the English and ________ languages, and that the above/attached document...
Immigrant Visa Process 2015 ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 ) USCIS Process   1.Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS 2. Receiving Notice of Receipt ( NOA1) 3. Case is approved, receiving  Notice of Approval ( NOA2 ) 4.Case will be transferred from USCIS to NVC NVC Process   5. NVC assigns case Number 6.Receiving case number and invoice ID number by...
DCF : Direct Consular Filing คือการยื่นเอกสารวีซ่าถาวรผ่านสถานทูตอเมริกาในไทย (หรือประเทศอื่นๆ)  โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปหน่วยงาน USCIS อเมริกา ขั้นตอนจะเร็วกว่าส่งเอกสารไปหน่วยงาน USCIS อเมริกา เพราะทุกขั้นตอนดำเนินที่สถานทูตไทย(หรือสถานทูตประเทศอื่นๆ ที่จะยื่นเรื่อง) จำนวนเคสน้อย ไม่ต้องไปเรียงคิวต่อแถวรอ จนท.USCIS ที่อเมริกาหยิบเคสที่ส่งจากทั่วโลกมาตรวจสอบ   จะยื่นเอกสารแบบ DCF ได้หรือไม่ กรณีไหนบ้าง จนท. จนท.จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเรื่อง ( petitioner ) เป็นรายๆ คุณสมบัติหลักที่สำคัญคือ ผู้ยื่นเรื่อง ( petitioner )  พำนักอาศัยในไทย (หรือประเทศอื่นๆ ที่จะยื่นเรื่อง) 6เดือนขึ้นไป สามารถยื่นได้เฉพาะในกลุ่ม Immediate Relative   ขั้นตอน นำเอกสารสนับสนุนทั้งหมดที่มี ไปสอบถาม จนท.ที่ หน่วยงาน USCIS ตั้งอยู่ใน ตึกสินธร อาคาร 2 ชั้น 15 ว่าจนท.จะพิจารณาให้เคสเรายื่นเรื่องที่ไทยได้หรือไม่ ถ้าคิดว่าเคสเราน่าจะทำได้แน่ กรอกแบบฟอร์ม I-130 และเอกสารสนับสนุนทุกอย่าง ไปพร้อมเลยในขั้นตอน ข้อ 1 ถ้าจนท.รับเรื่อง  จ่ายค่าธรรมเนียม ขั้นตอนแรก ในวันที่ยื่นเอกสารขั้นตอนแรก รอใบเคสอนุมัติขั้นตอนแรก ( รอประมาณ 2อาทิตย์ ถึง 2...
 ขั้นตอนแรก ค่าธรรเนียม I-129F 340 $ ส่งPacket3 ค่าธรรมเนียม 265 $ ( 265 x 37 = 9,805 baht )  อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลง ใบตำรวจ 200 baht ( ประมาณ 6 $ ) ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ประมาณ 6,000 baht อาจน้อยกว่านี้ถ้าสถานที่ไปฉีดวัคซีนไว้ราคาประหยัด  รวมประมาณ 150-170 $ ตั๋วเครื่องบิน มาถึงอเมริกา ปรับสถานะ 1,070 $ ถ้าต้องตรวจสุขภาพใหม่ 300 – 500 $ รวมเตรียมค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 2,000 $ รวมค่าปรับสถานะ (ไม่ตรวจร่างกายใหม่ที่อเมริกา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เอกสาร ขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-first-step-document/ ข้อมูลจาก USCIS  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเอกสาร  https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visas คำแนะนำแบบฟอร์มวีซ่าคู่หมั้น    https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-129finstr.pdf

WEATHER

New York
clear sky
33.9 ° F
36 °
30.8 °
45 %
3.6mph
0 %
Thu
46 °
Fri
46 °
Sat
53 °
Sun
51 °
Mon
51 °