Home Green Card วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

ไปติดต่อหน่วยงานที่ออกใบเกิดเรา / หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน 1. กรณีมีต้นขั้ว อยู่ที่หน่วยงานที่ออกใบเกิด ไปขอคัดลอกสำเนาใบเกิดจากหน่วยงานที่ออกเอกสารใบเกิด ใบเกิดที่จะนำมาใช้แทนใบเกิดตัวจริงกับขั้นตอนimmigration อเมริกาได้ ต้องเป็นสำเนาที่คัดลอกจากหน่วยงานที่ออกเอกสารได้โดยตรงมีลายเซ็นจนท.รับรอง มี ประทับตรายางหน่วยงาน2. ถ้าทางหน่วยงานนั้นไม่มีเอกสารต้นฉบับที่จะคัดลอกให้ ไม่มีหลักฐานใบเกิดเลย ต้นฉบับสูญหาย ชำรุด ถูกทำลาย หรือสาเหตุใดก็ตาม ที่จนท.ไม่สมารถคัดลอกใบเกิดให้ใหม่ได้ ขอเอกสารแทนใบเกิด ได้แก่ หนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดมาใช้แทนใบเกิดตัวจริงตัวอย่างเอกสารรับรองการเกิดที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวรอเมริกาแทนใบเกิดตัวจริงได้การขอหนังสือรับรองใบเกิด เจ้าตัวผู้ต้องการขอใบรับรองการเกิด พยาน คนรู้จักใกล้ชิด อายุมากกว่าที่จะสามารถเป็นพยานยืนยันการเกิดเราได้ รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ เอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้อง บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า ใบสมรส กรณีไปดำเนินการด้วยตัวเองไม่ได้ ใช้ใบมอบอำนาจ  (นำบัตรประชาชนผู้ที่ต้องการขอใบรับรองการเกิดผู้มอบอำนาจไปด้วย)http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/
Green Card Through Family Process 2015    ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 / F ) There  are the three important steps to the Immigrant Visa Process:Step 1 : USCIS Step 2 : NVC Step 3 : US Embassy /ConsulateImmigrant Visa Process for Green Card1. USCIS  Process Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS Receiving Notice of Receipt (...
การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC มี 2 ค่าธรรมเนียม แยกจ่ายทีละค่าธรรมเนียมAOS Fee  $ 120 IV Fee  $ 325ใครทำรายการจ่ายก็ได้ เพราะเป็นการทำรายการ online มีคอม มี internet หมายเลขบัญชีที่จะให้หักเงิน (บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา) สามารถทำรายการได้จากทุกที่ในโลก  โดยทั่วไปผู้ยื่นขอวีซ่าทางอเมริกา (sponsor) จะเป็นคนเข้าไปทำรายการจ่ายเงิน ใครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้บ้าง วีซ่าถาวรทุกประเภทที่ทำเรื่องผ่าน NVC  ผู้ต้องการวีซ่ารอสัมภาษณ์ที่ไทย จะจ่ายค่าธรรมเนียม NVC ได้เมื่อไหร่หลังจาก NVC รับเคสจาก NVCNVC ออกหมายเลข case number BNKตามด้วยหมายเลขปีที่รับเรื่องเลขประจำเคส  NVC จะติดต่อมายัง ผู้ยื่นขอเรื่องวีซ่าทางอเมริกา  ( sponsor ) และ ส่งเอกสารชุดเดียวกันมาให้ผู้ต้องการวีซ่าที่ไทย ทางอเมริกาจะได้รับก่อนเพราะอยู่ใกล้ ในนั้นจะมีเอกสารบอกหมายเลข case number และใบแจ้งให้จ่ายเงิน AOS Fee Bill คือ การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 120$ (  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน April 14 ,...
เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
06/26/2017 USCIS  แบบฟอร์ม I-485 มาใหม่ยกเลิก G-325A http://www.mygreencardus.com/i-485-form-new-062617-thai/แบบฟอร์มที่ใช้ คือ 1. I-485 2. G-325A      ยกเลิก 06/26/2017 3. I-765 ( Optional ) 4. I-131 ( Optional ) 5. G-1145 ( Optional )ขั้นตอนเตรียมเอกสาร 1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-4851.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit of Support http://www.uscis.gov/i-864 *แบบฟอร์มชุดปรับสถานะนี้ จะมีแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือ I-693 ด้วย สามารถใช้เอกสารการตรวจสุขภาพหรือใบวัคซีนจากเมืองไทยได้ ถ้ายังไม่ถึง 1 ปี  (อาจเจอจนท.พิจารณาเหตุผลให้ตรวจใหม่ เป็นรายๆ เช่น  มีปัญหาในการตรวจสุขภาพครั้งแรก)1.3 แบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน : I-765 Employment Authorization Document http://www.uscis.gov/i-7651.4...
ต้องการขอวีซ่าถารให้คนในครอบครัว  ( พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส ลูก ) ขั้นตอนแรก ขั้นตอน USCISกรอกแบบฟอร์ม รวบรวมเอกสารสนับสนุน ส่งไป USCIS  พร้อมค่าธรรมเนียม เอกสารสนับสนุนมีอะไรบ้าง  ค่าธรรมเนียม ส่งไปที่ไหน อ่านรายละเอียด ใน I-130 Instruction https://www.uscis.gov/i-130 หลังจาก USCISรับเคส จะส่งเอกสารตอบรับเคสมาทางจดมาย หลังจากนั้นรอ เคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS เวลาที่รอขั้นตอนนี้ เคสส่วนใหญ่ รอประมาณ  6 เดือน ( อาจเร็วหรือนานกว่านี้ ) หลังจาก เคสอนุมัติ ในขั้นตอน USCIS , USCIS จะส่งเคสไปหน่วยงานที่ดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  คือNVC ขั้นตอน เคสส่งจาก USCIS ไป NVC ใช้เวลาประมาณ 30 วัน  ( อาจเร็วหรือช้ากว่านี้  ) เคสที่อยู่ในกลุ่มต้องรอคิวโควต้า รอคิวต่อที่ NVC  รอไปเรื่อยๆ...
Fiancé(e) Visas (K-1 Visas) U.S. citizens may petition with U.S. Citizenship and Immigration Services for a fiancé(e) K-1 non-immigrant visa for his/her foreign-citizen fiancé(e). Additional information about the fiancé(e) visa is also available at the Department of State’s website.How to Apply Step 1: U.S. Citizen Petitioner Files a Petition with USCISStep 2: The National Visa CenterOnce USCIS approves...
ขั้นตอนหลังได้ NOA2เอกสาร ที่เราเรียก NOA 2 ไม่มีคำว่า NOA 2 ในเอกสาร NOA 2 เป็นเอกสารNotice of Action ที่เราได้จาก USCIS เป็นฉบับที่ 2 หลังจากยื่นเอกสารวีซ่าคู่หมั้นไป USCIS   เราเลยเรียกสั้นๆ ว่า NOA 2 ในนั้นจะมีข้อความ Notice of Approval เราต้องนำสำเนา NOA 2 ใบขอใบรับรองความประพฤติหน้าตา เอกสารที่เรียก NOA2เมื่อทางฝั่งอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้รับเอกสารนี้ ให้scanเอกสารนี้ ส่งมาให้เราทางEmail เราสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปเป็นแสดงว่าเราอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาในการไปขอใบรับรองความประพฤติ ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไป เพราะเอกสารนี้มีอายุการใช้งาน ถ้าเรารีบไปขอไว้ตั้งแต่ส่งเรื่องวีซ่าคู่หมั้นไปใหม่ๆ เราไม่รู้ว่าเคสเราจะอนุมัติในหนึ่งเดือน หรือ หกเดือน การไปขอใบรับรองความประพฤติหลังได้ NOA 2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะใบรับรองความประพฤติ หรือใบตำรวจใช้เวลา ประมาณ 3 อาทิตย์ จะได้รับเอกสารส่งมาที่บ้าน เรามีเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ในการรอขั้นตอน USCIS ส่งเคสไป NVC ออกหมายเลขเคสที่ NVC...
วีซ่าถาวรคู่สมรส อเมริกา (หรือเรียกง่ายๆว่า วีซ่าแต่งงาน) ขั้นตอนแรก กรณีไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่เคยแต่งงานมาก่อนครั้งนี้ เอกสารที่ต้องแปลเพื่อส่งในขั้นตอนแรกตามคำแนะนำI-130 จาก USCIS มีเอกสารอย่างเดียวที่ต้องแปลคือ ใบสำคัญการสมรส (ลายดอกกุหลาบ ) ถ้าจดทะเบียนที่อเมริกาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่ต้องแปลเอกสารเพื่อใช้ในขั้นตอนแรกเลยบางคนอาจส่งมากกว่านี้เพื่อความสบายใจ แต่ไม่จำเป็นดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องส่งได้ใน คำแนะนำ I-130 แบบฟอร์มที่ใช้ในขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกา http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfตัวอย่างเอกสารแปล ดูได้จาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ http://www.consular.go.th/main/th/form/1421ตัวอย่างเอกสารแปลที่ใช้ในวีซ่าแต่งงานตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่1  คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่2 คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างชื่อจังหวัด อำเภอในภาษาอังกฤษ คลิก   translate-province คำแปลปีเกิด  (ปีนักษัตร) คลิก translate-zodiacเอกสารที่ต้องแปลสำหรับวีซ่าถาวร พ่อ/แม่ ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูกใบเกิดลูก ที่ระบุชื่อเราเป็นพ่อ/แม่ ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อไม่ตรงกับเอกสารที่ส่ง และไม่ตรงกับชื่อปัจจุบันที่กรอกในแบบฟอร์ม เช่น ใบสมรสปัจจุบันกรณีแม่เปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานใหม่ ใบหย่า ใบสมรสกับแม่  กรณีผู้ยื่นเป็นพ่อดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องใช้ ได้ในนี้...
CR-1 (Conditional Resident) Green card แบบมีเงื่อนไข
CR-1 (Conditional Resident) green card แบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไร ?หลังจากได้วีซ่า ในวันที่เราเราเดินทางเข้ามาถึงอเมริกาเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสมาน้อยกว่า 2 ปี เราจะได้เป็นพลเมืองอเมริกันแบบมีเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นคือ เราได้green card จากการสมรสกับอเมริกันซิติเซ่น และแต่งงานมาน้อยกว่า2ปี green card ที่ได้มีอายุ 2 ปีภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อน green card 2 ปี จะหมดอายุ เราจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ และจะได้ green card 10 ปี มาใช้แทน green card 2 ปี ที่หมดอายุการขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ต้องยื่นเอกสารสนับสนุนว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ครอบครอง green cardมา เราใช้ชีวิตคู่กับคู่สมรสเราต่อเนื่องมาตลอดจริงหาก มีปัญหาต้องเลิกลากับคู่สมรส ก่อน2 ปี สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ หากมีเอกสารสนับสนุนว่าการแต่งงานนั้นสุจริตจริง ไม่ใช่แต่งงานเพื่อต้องการgreen card เท่านั้น จนท.จะพิจารณาให้ green card 10...
ผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว 2 ปี ถือว่าเป็น Conditional Permanent Residence คือ ครอบครองใบเขียว 2ปีอย่างมีเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นก็คือ เมื่อครอบครองใบเขียวเป็นเวลา 2ปี ต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์ม I-751 เพื่อทำการถอดถอนเงื่อนไข และจะได้ ใบเขียว 10ปี มาครอบครองแทน อ่านข้อมูลเพิ่ม  http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residenceมีข้อแม้อะไรบ้าง ข้อแม้คร่าวๆสมรสอยู่กับคู่สมรสคนเดิม และครอบครองใบเขียว มา2 ปี หรือ สมรสโดยสุจริตจริงแต่มีเหตุให้การสมรสต้องสิ้นสุด ถ้าเรามีเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ได้ ก็ยื่นถอดถอนฯ ด้วยตัวเองได้ข้อมูลจาก USCIS : Remove Conditions on Permanent Residence Based on Marriage http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriageส่งเอกสารได้เมื่อไหร่ นับวันเริ่มส่งเอกสารอย่างไรเราจะเริ่มส่งเอกสารได้โดยนับจากวันหมดอายุของใบเขียว 2ปี ถอยหลังไป 90วัน จะเป็นวันเริ่มส่งเอกสารเพื่อขอถอนถอนฯใบเขียว2 ปีได้ ยกตัวอย่างเช่น ใบเขียว 2 ปี หมดอายุ 2 January2012  นับถอยหลังไป 90 วัน  ประมาณวันที่ 5 October 2011 เริ่มส่งเอกสารขอถอดถอนฯได้ และ...

WEATHER

New York
clear sky
72.3 ° F
78.8 °
68 °
57 %
2.1mph
1 %
Mon
89 °
Tue
88 °
Wed
78 °
Thu
78 °
Fri
73 °