Home Green Card วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

หลายๆคนอยากขอใบเขียวให้คนในครอบครัว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าว่าเริ่มต้นที่อะไรแบบข้อมูลคร่าวๆที่ควรทราบในการเริ่มต้นที่จะยื่นเอกสารวีซ่าถาวรครอบครัวทั่วๆไปนะคะ1.หาข้อมูลก่อนว่า  เราจะทำวีซ่าถาวรในกลุ่มไหน โดยพิจารณาจากเราคือผู้ยื่นเรื่อง มีใบเขียว หรือเป็นอเมริกันซิติเซ่น  http://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family ผู้ที่ต้องการวีซ่า อายุ > หรือ < 21 ปี แต่งงานมีครอบครัวหรือยัง วีซ่าที่จะขออยู่ในกลุ่มไหน ต้องรอคิวโควต้าหรือไม่ ทำความเข้าใจโควต้า Bulletin คืออะไร รอนานแค่ไหน เพื่อจะได้วางแผนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้และการงาน ภาระในประเทศไทย ของทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่า http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/2.เราผู้ยื่นเรื่อง คือผู้ที่จะเป็น sponsorหลัก มีรายได้หรือไม่ถ้าไม่มี คนในครอบครัวมีรายได้มาช่วยได้หรือไม่ รายได้ที่มีผ่านเกณฑ์หรือไม่ เสียภาษีหรือไม่ ถ้าไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมหา joint sponsor มาช่วย joint sponsor ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ ตรวจสอบเกณฑ์รายได้   http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf3. เมื่อทราบว่าเราจะทำวีซ่าในกลุ่มไหน หาข้อมูลทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้คนในครอบครัว ขั้นตอนวีซ่าถาวรจะผ่าน 3หน่วยงานหลัก  USCIS , NVC และสถานทูตอเมริกาที่ไทย4. เมื่อทราบว่าเราจะทำวีซ่าครอบครัวในกลุ่มไหน เตรียมเอกสารขั้นตอนแรกทุกวีซ่าครอบครัวจะเริ่มที่ส่งแบบฟอร์มเดียวกันคือ I-130 และเอกสารสนับสนุน เอกสาร รายได้ sponsor ยังไม่ต้องส่งในขั้นตอนแรก หาข้อมูลในGoogle จาก คำ สั้นๆที่คาดว่าจะได้ข้อมูลในวีซ่าที่เราทำ เว้นวรรคแต่ละคำจะได้ขัอมูลที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมาให้เราเลือกอ่าน   เช่น  step bring child , step bring...
แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา  I-485  edition 06/26/17
 edition เดิม จะใช้ได้ ถึง 03/06/2018Starting 03/06/2018, we will only accept the 12/13/17 edition. ข้อมูล January  24, 2018   แบบฟอร์ม I-485 ล่าสุด edition 12/13/17  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด https://www.uscis.gov/i-485แบบฟอร์มใหม่ ต้องตอบคำถาม อยู่เกินวีซ่าหรือไม่ เคยทำงานโดยไม่มีใบทำงานหรือไม่ช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนฟอร์มหลายแบบฟอร์มและมีคนเจอจนทส่งเอกสารกลับ ต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยที่ใช้แบบฟอร์มที่ยังไม่หมดอายุไป ( แต่ไม่ใช่ edition ล่าสุด )ช่วงที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  แม้ว่าแบบฟอร์มเดิมจะยังไม่หมดอายุสิ่งที่ต้องดูนอกจากวันหมดอายุ คือ edition ของแบบฟอร์ม / วันออกแบบฟอร์มนั้นออกมาใช้อยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ต้องใช้ edition ล่าสุดตอนนี้ เป็น edition  ใหม่แล้ว ใครกำลังจะกรอก แบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่มีในหน้าเวป uscis.gov ณ ตอนนี้ ? ในแบบฟอร์ม I-485 ใหม่ เอาคำถามใน G-325A ยกมาใส่ในนี้ ด้วย ใครกรอก...
วีซ่าถาวรคู่สมรส อเมริกา (หรือเรียกง่ายๆว่า วีซ่าแต่งงาน) ขั้นตอนแรก กรณีไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่เคยแต่งงานมาก่อนครั้งนี้ เอกสารที่ต้องแปลเพื่อส่งในขั้นตอนแรกตามคำแนะนำI-130 จาก USCIS มีเอกสารอย่างเดียวที่ต้องแปลคือ ใบสำคัญการสมรส (ลายดอกกุหลาบ ) ถ้าจดทะเบียนที่อเมริกาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่ต้องแปลเอกสารเพื่อใช้ในขั้นตอนแรกเลยบางคนอาจส่งมากกว่านี้เพื่อความสบายใจ แต่ไม่จำเป็นดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องส่งได้ใน คำแนะนำ I-130 แบบฟอร์มที่ใช้ในขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกา http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfตัวอย่างเอกสารแปล ดูได้จาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ http://www.consular.go.th/main/th/form/1421ตัวอย่างเอกสารแปลที่ใช้ในวีซ่าแต่งงานตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่1  คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่2 คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างชื่อจังหวัด อำเภอในภาษาอังกฤษ คลิก   translate-province คำแปลปีเกิด  (ปีนักษัตร) คลิก translate-zodiacเอกสารที่ต้องแปลสำหรับวีซ่าถาวร พ่อ/แม่ ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูกใบเกิดลูก ที่ระบุชื่อเราเป็นพ่อ/แม่ ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อไม่ตรงกับเอกสารที่ส่ง และไม่ตรงกับชื่อปัจจุบันที่กรอกในแบบฟอร์ม เช่น ใบสมรสปัจจุบันกรณีแม่เปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานใหม่ ใบหย่า ใบสมรสกับแม่  กรณีผู้ยื่นเป็นพ่อดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องใช้ ได้ในนี้...
CR-1 (Conditional Resident)เป็นวีซ่าถาวร ที่ พลเมืองของสหรัฐอเมริกา ( US citizen ) ยื่นขอวีซ่าให้ คู่สมรส โดยมีระยะการแต่งงานมาน้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นเอกสาร เมื่อมาถึงอเมริกาจะได้ green card 2 ปี ความหมายตรงคำ Conditional Resident คือ เป็นพลเมืองถาวรแบบมีเงื่อนไข กรีนการ์ดที่ได้มีอายุแค่ 2 ปี ภายใน90 วัน ก่อนกรีนการ์ด 2 ปี หมดอายุ เราต้องยื่นเอกสารขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ เพื่อขอกรีนการ์ด 10 ปีIR1 ( Immediate Relative )เป็นวีซ่าถาวร ที่ พลเมืองของสหรัฐอเมริกา ( US citizen ) ยื่นขอวีซ่าให้ คู่สมรส ต่างกับ CR1 ตรงที่ ถ้าแต่งงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ขึ้นไป แล้วยื่นขอวีซ่าถาวรคู่สมรสเมื่อเข้ามาอเมริกา จะได้กรีนการ์ด...
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
 ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.doใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678 วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกันใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้วhttps://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.doสมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVChttps://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx  หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยังhttp://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียวhttps://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/ วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/ ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/ March 12, 2017 
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนแรก ที่ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.doใส่หมายเลขเคส USCIS แต่ถ้า สมัครรับข้อมูลทาง Electronic อยู่แล้ว ถ้าไม่มีข้อความเข้ามาแจ้งบอกเรา แสดงว่า สถานะ เคสยังไม่ขยับ ตรวจสอบก็จะได้สถานะเหมือนเดิมค่ะถ้าสมัครรับข้อมูลทาง Electronic แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเคสในระบบนี้เลยตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอน NVChttps://ceac.state.gov/ceac/https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMWCuebHqOw==แต่ ไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบตามลิงค์ที่ให้มานี้ในขั้นตอน NVC เพราะ ถ้าเคสอยู่ในขั้นตอน NVC ตรวจสอบไปก็จะได้ รับคำอธิบายว่า ให้ทำตามคำแนะนำของNVC หากมีปัญหาให้ติดต่อ NVCโดยตรง โดยทั่วไป NVC จะติดต่อมาตามขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปที่ NVC แต่ ถ้าหาก เกินระยะเวลาที่ควรได้รับการติดต่อจากNVC แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ติดต่อสอบถามNVC โดยตรง การติดต่อมีสองทาง คือ โทรศัพท์ หรือ Email การเขียน Email ต้อง ระบุข้อมูลใน Email ตามคำแนะนำNVCดูคำแนะนำในนี้  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.htmlเบอร์เดียวโทรเข้าจากทั่วโลก อาจต้องใช้ความพยายามโทรนานหน่อย กว่าจะติด หลีกเลี่ยงการโทรในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะ ก็จะโทรติดเร็วขึ้น...
: Your petitioner must present evidence that neither the principal applicant nor any dependent applicants (if applicable) will become a public charge in the United States. The petitioner’s income must meet 125% of the Poverty Guidelines. ( I-864p)  https://www.uscis.gov/i-864pDetailedinformation about the different forms required for the different types of visa applicants is available athttp://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Step_4_Collect_Financial_Documents.html Immediate relative (CR/IR) and family preference...
Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็นแต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้นใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มากเราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วยเพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอนใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์
Timeline CR1 2015  by Giggggเริ่มยื่นวีซ่าแต่งงาน CR1   1 สค.2014Timeline visa CR1  รวม ขั้นตอน วีซ่าแต่งงานขั้นตอน USCIS01/08/2014      Sent  I-130+ G325A+Fee $420 to USCIS( ศูนย์ใหญ่ Texas ต่อมาเคสTranfer ไปที่ ศูนย์ย่อย Nebraska LINxxxxxxxxxx )04/08/2014      ได้รับ Reciept number( NOA1) ทางอีเมลล์      ปล. ลงทะเบียนG-1145 ไว้06/08/2014      ได้รับ NOA1 ทางจดหมาย16/01/2015      ได้รับ Approval Notice (NOA 2) ทางอีเมลล์  (รอ 5เดือน 12 วัน)21/01/2015      ได้รับ NOA2 ทางจดหมาย26/01/2015      ได้รับอีเมล์จาก USCIS ว่ากำลังส่งเคสไปต่อที่ NVC09/02/2015     ...
ต้องการขอวีซ่าถารให้คนในครอบครัว  ( พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส ลูก ) ขั้นตอนแรก ขั้นตอน USCISกรอกแบบฟอร์ม รวบรวมเอกสารสนับสนุน ส่งไป USCIS  พร้อมค่าธรรมเนียม เอกสารสนับสนุนมีอะไรบ้าง  ค่าธรรมเนียม ส่งไปที่ไหน อ่านรายละเอียด ใน I-130 Instruction https://www.uscis.gov/i-130 หลังจาก USCISรับเคส จะส่งเอกสารตอบรับเคสมาทางจดมาย หลังจากนั้นรอ เคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS เวลาที่รอขั้นตอนนี้ เคสส่วนใหญ่ รอประมาณ  6 เดือน ( อาจเร็วหรือนานกว่านี้ ) หลังจาก เคสอนุมัติ ในขั้นตอน USCIS , USCIS จะส่งเคสไปหน่วยงานที่ดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  คือNVC ขั้นตอน เคสส่งจาก USCIS ไป NVC ใช้เวลาประมาณ 30 วัน  ( อาจเร็วหรือช้ากว่านี้  ) เคสที่อยู่ในกลุ่มต้องรอคิวโควต้า รอคิวต่อที่ NVC  รอไปเรื่อยๆ...

WEATHER

New York
mist
74.9 ° F
78.8 °
71.6 °
74 %
0.9mph
20 %
Tue
79 °
Wed
83 °
Thu
84 °
Fri
85 °
Sat
82 °