ใช้สิทธิ์พี่อเมริกันเป็นซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้น้อง มาถึงได้ใบเขียว และ SSN เลย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่น้องต้องรอจะอยู่ที่ไทย สัมภาษณ์ที่ไทยระหว่าง นั้น หากมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่มีเดินทางเข้าออกเรื่อยๆ ไปก่อนได้ ถ้าตม.ตรวจดูแล้วเชื่อใจว่า  จะแค่มาเที่ยวไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ถาวรถ้าน้องมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิววีซ่า และอยู่เกินที่ตม.กำหนด ก็ จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายถ้าคิววีซ่ามาถึงเคสเรา จะขอปรับสถานะ ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายไปแล้ว จะปรับสถานะได้ คือ ไม่มีปัญหาอยู่เกิน (ไม่เหมือนกรณีปรับสถานะให้คู่สมรส ) สำหรับกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้องจะขอปรับสถานะได้ตอนวีซ่าBulletinมาถึงเคสตัวเองแล้ว (ซึ่งขั้นตอนนี้รอประมาณ10-13ปี)ในคิววีซ่า Bulletin ของกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้อง ตอน นี้มาถึงคิวของเคสที่เริ่มส่งเอกสารเมื่อ 15 APR 01 ซึ่งแสดงว่า ล่าสุดเคสที่พึ่งอนุมัติช่วงนี้ รอคิวมา 12ปี เคสถึงอนุมัติถ้าถึงตอนนั้น (อีกประมาณ 12ปีข้างหน้าหลังจากยื่นเอกสารขั้นตอนแรก )จะ เข้ามาปรับสถานะที่อเมริกา ทำได้ แต่ ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่แตกต่างอะไรมากเพราะถ้าถึงตอนที่เคสอนุมัติ มาถึงคิวเราและเราทำตามขั้นตอนปกติต่อไปอีกหน่อยเดียวก็ได้วีซ่าเข้ามาอยู่ ถาวรได้แล้ว  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าขอปรับสถานะที่นี่ด้วย    ( 230 กับพันกว่า แตกต่างกันค่อนข้างมาก ) ถ้ายื่นเรื่องต่อรอสัมภาษณ์ที่ไทยด้วยภาษาไทยน่าง่ายสำหรับน้องด้วยถ้าเป็นวีซ่า พี่น้อง มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่เกิน เคสที่จะขอปรับสถานะต้องไปดูกฎมาตรา245iถ้าอยู่เกิน แต่มีคุณสมบัติผ่าน ปรับสถานะที่อเมริกาได้ กฎระเบียบแบบนี้จะออกมาเป็นช่วงๆ(แต่จะปรับได้เคสต้องอนุมัติแล้ว...
การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC มี 2 ค่าธรรมเนียม แยกจ่ายทีละค่าธรรมเนียมAOS Fee  $ 120 IV Fee  $ 325ใครทำรายการจ่ายก็ได้ เพราะเป็นการทำรายการ online มีคอม มี internet หมายเลขบัญชีที่จะให้หักเงิน (บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา) สามารถทำรายการได้จากทุกที่ในโลก  โดยทั่วไปผู้ยื่นขอวีซ่าทางอเมริกา (sponsor) จะเป็นคนเข้าไปทำรายการจ่ายเงิน ใครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้บ้าง วีซ่าถาวรทุกประเภทที่ทำเรื่องผ่าน NVC  ผู้ต้องการวีซ่ารอสัมภาษณ์ที่ไทย จะจ่ายค่าธรรมเนียม NVC ได้เมื่อไหร่หลังจาก NVC รับเคสจาก NVCNVC ออกหมายเลข case number BNKตามด้วยหมายเลขปีที่รับเรื่องเลขประจำเคส  NVC จะติดต่อมายัง ผู้ยื่นขอเรื่องวีซ่าทางอเมริกา  ( sponsor ) และ ส่งเอกสารชุดเดียวกันมาให้ผู้ต้องการวีซ่าที่ไทย ทางอเมริกาจะได้รับก่อนเพราะอยู่ใกล้ ในนั้นจะมีเอกสารบอกหมายเลข case number และใบแจ้งให้จ่ายเงิน AOS Fee Bill คือ การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 120$ (  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน April 14 ,...
เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าถาวร  อเมริกา
การขอวีซ่าถาวรหรือใบเขียว ส่วนใหญ่ถ้าเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบไม่มีใครถูกปฏิเสธวีซ่า ถ้าเอกสารไม่ครบในวันสัมภาษณ์จะไม่ถึงกับถูกปฏิเสธ แต่จนท.จะขอเอกสารเพิ่ม และเมื่อส่งเอกสารเพิ่มไปตามสถานทูตต้องการก็จะได้วีซ่า วันสัมภาษณ์ควรเตรียมเอกสารสนับสนุนทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะไม่เสียเวลามาส่งเอกสารเพิ่มตามหลังหลังจากสัมภาษณ์ ถ้าเตรียมพร้อมเราก็จะได้วีซ่าสัมภาษณ์ผ่านแบบง่ายๆกรณีที่มีผลให้ไม่ได้วีซ่า อาจถูกปฏิเสธวีซ่าเลยเช่น เคยต้องคดีร้ายแรง  ทางสถานทูตจะพิจารณาเองว่าคดีใดร้ายแรงไม่สามารถออกวีซ่าถาวรให้ได้การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์เอกสารที่ต้องเตรียม แบ่งเป็น 2 ชุดเอกสารทางราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารตัวจริงไปทุกอย่าง  เอกสารทุกอย่างในรายการเอกสารที่ส่ง NVC ถ้ามีเอกสารตัวจริงอยู่กับตัวให้เตรียมไปวันสัมภาษณ์ให้หมด   เอกสารที่ไม่ได้ส่งไป NVC ก็เตรียมด้วย เช่น  ใบมรณะบัตร พ่อ แม่  ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบปกครองบุตร ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ตเล่มเก่า เล่มใหม่  ถือไปหมดเลย อาจไม่ได้ใช้แต่เตรียมไว้ให้พร้อม ดีกว่าต้องเสียเวลาส่งไปตามหลังหากจนท.ต้องการดู เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์  จัดเตรียมตามความสัมพันธ์กรณี พ่อ แม่ ลูก  เอกสารราชการจะเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ทางกฎหมาย แต่ก็เตรียมเอกสารอื่นไปสนับสนุนด้วย เช่น รูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกัน  card ที่ส่งให้ในเทศกาลต่างๆ  หลักฐานการติดต่อในช่องทางต่างๆ  หลักฐานการโอนเงินมาให้กัน ไม่จำเป็นต้องเตรียมหมดตามนี้ แต่เตรียมไว้ก็น่าจะดีกว่าไปสัมภาษณ์ตัวเปล่าๆ กรณี คู่สมรส คู่หมั้น หลักฐานความสัมพันธ์ควรจัดเตรียมให้มากกว่ากรณี วีซ่าครอบครัว พ่อแม่ขอวีซ่าถาวรให้ลูก ลูกขอให้พ่อแม่ พี่ขอให้น้อง   เพราะไม่ได้มีความผูกพันธ์ทางสายเลือด ...
Q : ผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว สามารถขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้หรือไม่A : ไม่สามารถขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้   อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้ Q : ผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้พ่อแม่ได้หรือไม่A : ไม่ได้   อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ยื่นขอใบเขียวให้พ่อแม่ได้ Q : ผู้ถือใบเขียว ขอวีซ่าถาวร/ ใบเขียว ให้ใครได้บ้างA  : ผู้ถือใบเขียวสามารถขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คู่สมรส และ  ลูกที่ยังไม่แต่งงาน Q : ผู้ถือใบเขียว ขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส / ลูก รอนานเท่าไหร่ได้วีซ่าA : แบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ ในกลุ่ม คู่สมรสและลูกอายุ <21ปี รอวีซ่าประมาณ 2-3 ปี ในกลุ่มลูกอายุ > 21 ปี รอวีซ่าประมาณ 8ปีสำหรับทั้ง2 กลุ่มนี้ อยู่ในกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า Bulletin เมื่อคิวBulletin มาถึงคิวของเคสตัวเอง    ถึงจะได้สัมภาษณ์  หากระหว่างที่รอคิวโควต้าลูกแต่งงาน และพ่อ/แม่ยังเป็นผู้ถือใบเขียว  ไม่ได้เป็นอเมริกันซิติเซ่น ลูกจะหมดสิทธิ์ในการต่อคิวรอคิวโควต้าวีซ่า หมดสิทธิ์ในการจะได้ใบเขียว เพราะพ่อ/แม่ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้ลูกแต่งงานแล้วได้ VisaBulletin http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.htmlพ่อแม่ ถือ ใบเขียว ขอวีซ่าถาวรให้ลูก  http://www.mygreencardus.com/green-card-child/ขั้นตอน...
วีซ่าถาวรคู่สมรส อเมริกา (หรือเรียกง่ายๆว่า วีซ่าแต่งงาน) ขั้นตอนแรก กรณีไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่เคยแต่งงานมาก่อนครั้งนี้ เอกสารที่ต้องแปลเพื่อส่งในขั้นตอนแรกตามคำแนะนำI-130 จาก USCIS มีเอกสารอย่างเดียวที่ต้องแปลคือ ใบสำคัญการสมรส (ลายดอกกุหลาบ ) ถ้าจดทะเบียนที่อเมริกาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่ต้องแปลเอกสารเพื่อใช้ในขั้นตอนแรกเลยบางคนอาจส่งมากกว่านี้เพื่อความสบายใจ แต่ไม่จำเป็นดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องส่งได้ใน คำแนะนำ I-130 แบบฟอร์มที่ใช้ในขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกา http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfตัวอย่างเอกสารแปล ดูได้จาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ http://www.consular.go.th/main/th/form/1421ตัวอย่างเอกสารแปลที่ใช้ในวีซ่าแต่งงานตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่1  คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่2 คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างชื่อจังหวัด อำเภอในภาษาอังกฤษ คลิก   translate-province คำแปลปีเกิด  (ปีนักษัตร) คลิก translate-zodiacเอกสารที่ต้องแปลสำหรับวีซ่าถาวร พ่อ/แม่ ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูกใบเกิดลูก ที่ระบุชื่อเราเป็นพ่อ/แม่ ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อไม่ตรงกับเอกสารที่ส่ง และไม่ตรงกับชื่อปัจจุบันที่กรอกในแบบฟอร์ม เช่น ใบสมรสปัจจุบันกรณีแม่เปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานใหม่ ใบหย่า ใบสมรสกับแม่  กรณีผู้ยื่นเป็นพ่อดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องใช้ ได้ในนี้...
Green Card Through Family Process 2015    ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 / F ) There  are the three important steps to the Immigrant Visa Process:Step 1 : USCIS Step 2 : NVC Step 3 : US Embassy /ConsulateImmigrant Visa Process for Green Card1. USCIS  Process Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS Receiving Notice of Receipt (...
คำถามเกี่ยวกับเอกสาร Re-entry permit I-131
1. Q : ได้วีซ่าถาวร (green card) แล้ว ต้องกลับไทย ไปเรียน ไปทำงาน ไปดูแลจัดการธุระ ยังไม่สามารถมาอยู่อเมริกาถาวรได้จะไป ๆ มาๆ จำเป็นต้องขอ ใบ Re-entry permit หรือไม่A : ใบนี้ มีความหมายตามชื่อ คือใบอนุญาตกลับเข้ามาอเมริกาจำเป็นต้องใช้เมื่อ ?  จำเป็นต้องขอใบนี้เมื่อเราจะเดินทางออกอเมริกาตั้งแต่  1 ปี ขึ้นไป (และกลับมาภายใน2 ปี ) ต้องขอเอกสารนี้ก่อนเดินทางออกจากอเมริกาจะออกนอกอเมริกาได้ 1ปีแต่ไม่เกิน2ปี โดยไม่มีปัญหาที่ตม.ตอนกลับมา แต่การออกไปแต่ละครั้ง ไม่ควรละทิ้งความผูกพันธ์กับอเมริกาในเรื่องต่างๆไปทั้งหมด ยังควรมีหลักฐานความผูกพันธ์ในฐานะพลเมืองอเมริกันอยู่ เช่น มีบัญชีเงินฝากอเมริกา บัตรเครดิต เสียภาษี ชำระบิลสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นสมาชิกองค์การต่างๆ ในอเมริกา (เอกสารพวกนี้จะช่วยแสดงว่าเราไม่มีเจตนาละทิ้งอเมริกาไปถาวร และเมื่อถึงเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารสนับสนุนการเป็นพลเมืองอเมริกาและการอาศัยอยู่ในอเมริกาต่อเนื่อง )2. Q : ถ้าเราจะเดินทางออกนอกอเมริกาประมาณ 7-10 เดือน กลัวมีปัญหาตอนเข้ามา ขอใบ Re-entry permit ไว้ดีหรือเปล่า?? A...
NVC Process 2015ขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำ หลัก ๆ คือกรอกข้อมูล online (กรอกในคอม online ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมาส่งทางจดหมาย) จ่ายค่าธรรมเนียม online ใครเข้าไปทำรายการจ่ายก็ได้ ขอให้มีคอม มีอินเตอร์เนท แต่ส่วนใหญ่ คนยื่นเอกสารทางอเมริกา เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน เพราะต้องจ่ายผ่าน account บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา รวมรวมเอกสารส่ง NVC ( ส่งไปทางไปรษณีย์ ) เมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งได้ หลังจาก เคสอนุมัติที่ USCIS และได้ NOA2  USCIS จะส่งข้อมูลเคสเราไป NVC เรารอการติดต่อจาก NVC เพื่อดำเนินการในขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำระหว่างรอการติดต่อจาก NVC คือรวบรวมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ  เพื่อที่จะได้นำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในขั้นตอนการส่งเอกสารไป NVC คำแนะนำการขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ หาก รอการติดต่อ จาก NVC นานเกิน 30 วัน หลังได้รับจดหมายเคส approve จาก USCIS ติดต่อ NVC โดยใช้แบบฟอร์ม online http://www.mygreencardus.com/ask-nvc-online/ รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอน NVC1....
 คุณ Catta Leeya โพส ถามว่าจะยืนขอกรีนการ์ดให้พ่อหรือแม่ดีไหม เพราะเป็นอเมริกันซิติเซ่นนานแล้ว อยากให้พ่อและแม่มาอยู่ด้วยกันที่อเมริกา ซัก 1-2 ปี กลัวว่าเรื่องจะช้าถ้ายื่นขอกรีนการ์ด ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวก็จะไวแต่ก็ต้องมายื่นกรีนการ์ดทีหลัง คุณ Noon Masomboon ได้ มาแชร์ข้อมูลว่า ได้ยื่นเรื่องให้คุณแม่ที่ USCIS ตึกสินธร ในไทยได้โดยตรง เรื่องไม่ต้องส่งผ่านมา NVC ที่อเมริกา เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนการยื่นเรื่องโดยตรงที่ไทยแบบนี้เรียกว่า Direct Consulate Filing (DCF) - Family Based Green Cardข้อมูลภาษาอังกฤษ: http://www.immihelp.com/greencard/familybasedimmigration/direct-consular-filing.htmlสรุป ข้อมูลได้ว่า สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไข บุคคลสัญชาติอเมริกันมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องอยู่อย่างน้อย 6 เดือน และไม่ละทิ้งถิ่นฐานในอเมริกา คือมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เช่น สัญญาเช่าบ้าน เช่าอพาร์ทเม้น บัญชีธนาคาร เอกสารที่ผูกพันธ์ในอเมริกาข้อมูลภาษาไทย : http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-iv-visaapplyinfo.aspโดยติดต่อยื่นเอกสารได้ที่สำนัก งาน USCIS ตั้งอยู่ในตึกสินธร อาคาร 2 ชั้น...
ขั้นตอน:เอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูก โดย พ่อ/แม่ มี green cardขั้นตอนเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ เริ่มจากส่งเอกสารแบบฟอร์ม I-130 ไป USCIS USCIS รับเคสจะระบุ วันที่รับเคส (priority date) หลังจากเคสอนุมัติที่ขั้นตอน USCIS USCIS จะส่งเคสมาNVC รอเข้าขั้นตอน NVC ต่อไป ลูกรอสัมภาษณ์ที่ไทย มาถึงอเมริกาแล้วได้green cardเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมเหมือนกันทุกอย่างแต่ การขอวีซ่าถาวร สำหรับกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่ม “family preference category”  คือ ต้องรอคิวโควต้า คิวนี้เรียกคิว Bulletin โดยขั้นตอนแรก USCIS ตรวจสอบเอกสารตามการทำงานของจนท.ไปตามขั้นตอน  และส่งเคสมาNVC เมื่อเอกสารครบเรียบร้อยในขั้นตอน NVC จะต้องต่อแถวรอคิววีซ่า Bulletin จนกว่าคิวมาถึงคิวตนเอง คือ มาถึง priority date เคสเรา เคสถึงจะถูกเอาไปจัดลงตารางนัดสัมภาษณ์แตกต่างจากกลุ่มที่ต้องไม่ต้องรอคิววีซ่า หรือ an Immediate Relative of a U.S. Citizen ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิววีซ่า หลังจากเสร็จขั้นตอน NVC ทาง NVC จะส่งเคสไปไทย สถานทูตจัดการออกตารางนัดสัมภาษณ์เมื่อได้รับเคสจากNVC (ไม่ต้องไปต่อแถวรอคิว Bulletin)คำแนะนำจาก USCIS...

WEATHER

New York
clear sky
69.6 ° F
74 °
65 °
69 %
3.5mph
1 %
Sat
72 °
Sun
66 °
Mon
51 °
Tue
48 °
Wed
46 °