Q : ผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว สามารถขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้หรือไม่A : ไม่สามารถขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้   อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้ Q : ผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้พ่อแม่ได้หรือไม่A : ไม่ได้   อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ยื่นขอใบเขียวให้พ่อแม่ได้ Q : ผู้ถือใบเขียว ขอวีซ่าถาวร/ ใบเขียว ให้ใครได้บ้างA  : ผู้ถือใบเขียวสามารถขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คู่สมรส และ  ลูกที่ยังไม่แต่งงาน Q : ผู้ถือใบเขียว ขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส / ลูก รอนานเท่าไหร่ได้วีซ่าA : แบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ ในกลุ่ม คู่สมรสและลูกอายุ <21ปี รอวีซ่าประมาณ 2-3 ปี ในกลุ่มลูกอายุ > 21 ปี รอวีซ่าประมาณ 8ปีสำหรับทั้ง2 กลุ่มนี้ อยู่ในกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า Bulletin เมื่อคิวBulletin มาถึงคิวของเคสตัวเอง    ถึงจะได้สัมภาษณ์  หากระหว่างที่รอคิวโควต้าลูกแต่งงาน และพ่อ/แม่ยังเป็นผู้ถือใบเขียว  ไม่ได้เป็นอเมริกันซิติเซ่น ลูกจะหมดสิทธิ์ในการต่อคิวรอคิวโควต้าวีซ่า หมดสิทธิ์ในการจะได้ใบเขียว เพราะพ่อ/แม่ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้ลูกแต่งงานแล้วได้ VisaBulletin http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.htmlพ่อแม่ ถือ ใบเขียว ขอวีซ่าถาวรให้ลูก  http://www.mygreencardus.com/green-card-child/ขั้นตอน...
วีซ่าถาวรคู่สมรส อเมริกา (หรือเรียกง่ายๆว่า วีซ่าแต่งงาน) ขั้นตอนแรก กรณีไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่เคยแต่งงานมาก่อนครั้งนี้ เอกสารที่ต้องแปลเพื่อส่งในขั้นตอนแรกตามคำแนะนำI-130 จาก USCIS มีเอกสารอย่างเดียวที่ต้องแปลคือ ใบสำคัญการสมรส (ลายดอกกุหลาบ ) ถ้าจดทะเบียนที่อเมริกาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่ต้องแปลเอกสารเพื่อใช้ในขั้นตอนแรกเลยบางคนอาจส่งมากกว่านี้เพื่อความสบายใจ แต่ไม่จำเป็นดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องส่งได้ใน คำแนะนำ I-130 แบบฟอร์มที่ใช้ในขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกา http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfตัวอย่างเอกสารแปล ดูได้จาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ http://www.consular.go.th/main/th/form/1421ตัวอย่างเอกสารแปลที่ใช้ในวีซ่าแต่งงานตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่1  คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแปลใบสำคัญการสมรส คร.3 แบบที่2 คลิก marriageertificate-thai-khor.ror.3-version2 ตัวอย่างชื่อจังหวัด อำเภอในภาษาอังกฤษ คลิก   translate-province คำแปลปีเกิด  (ปีนักษัตร) คลิก translate-zodiacเอกสารที่ต้องแปลสำหรับวีซ่าถาวร พ่อ/แม่ ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูกใบเกิดลูก ที่ระบุชื่อเราเป็นพ่อ/แม่ ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อไม่ตรงกับเอกสารที่ส่ง และไม่ตรงกับชื่อปัจจุบันที่กรอกในแบบฟอร์ม เช่น ใบสมรสปัจจุบันกรณีแม่เปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานใหม่ ใบหย่า ใบสมรสกับแม่  กรณีผู้ยื่นเป็นพ่อดูคำแนะนำเอกสารที่ต้องใช้ ได้ในนี้...
Green Card Through Family Process 2015    ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 / F ) There  are the three important steps to the Immigrant Visa Process:Step 1 : USCIS Step 2 : NVC Step 3 : US Embassy /ConsulateImmigrant Visa Process for Green Card1. USCIS  Process Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS Receiving Notice of Receipt (...
คำถามเกี่ยวกับเอกสาร Re-entry permit I-131
1. Q : ได้วีซ่าถาวร (green card) แล้ว ต้องกลับไทย ไปเรียน ไปทำงาน ไปดูแลจัดการธุระ ยังไม่สามารถมาอยู่อเมริกาถาวรได้จะไป ๆ มาๆ จำเป็นต้องขอ ใบ Re-entry permit หรือไม่A : ใบนี้ มีความหมายตามชื่อ คือใบอนุญาตกลับเข้ามาอเมริกาจำเป็นต้องใช้เมื่อ ?  จำเป็นต้องขอใบนี้เมื่อเราจะเดินทางออกอเมริกาตั้งแต่  1 ปี ขึ้นไป (และกลับมาภายใน2 ปี ) ต้องขอเอกสารนี้ก่อนเดินทางออกจากอเมริกาจะออกนอกอเมริกาได้ 1ปีแต่ไม่เกิน2ปี โดยไม่มีปัญหาที่ตม.ตอนกลับมา แต่การออกไปแต่ละครั้ง ไม่ควรละทิ้งความผูกพันธ์กับอเมริกาในเรื่องต่างๆไปทั้งหมด ยังควรมีหลักฐานความผูกพันธ์ในฐานะพลเมืองอเมริกันอยู่ เช่น มีบัญชีเงินฝากอเมริกา บัตรเครดิต เสียภาษี ชำระบิลสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นสมาชิกองค์การต่างๆ ในอเมริกา (เอกสารพวกนี้จะช่วยแสดงว่าเราไม่มีเจตนาละทิ้งอเมริกาไปถาวร และเมื่อถึงเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารสนับสนุนการเป็นพลเมืองอเมริกาและการอาศัยอยู่ในอเมริกาต่อเนื่อง )2. Q : ถ้าเราจะเดินทางออกนอกอเมริกาประมาณ 7-10 เดือน กลัวมีปัญหาตอนเข้ามา ขอใบ Re-entry permit ไว้ดีหรือเปล่า?? A...
NVC Process 2015ขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำ หลัก ๆ คือกรอกข้อมูล online (กรอกในคอม online ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมาส่งทางจดหมาย) จ่ายค่าธรรมเนียม online ใครเข้าไปทำรายการจ่ายก็ได้ ขอให้มีคอม มีอินเตอร์เนท แต่ส่วนใหญ่ คนยื่นเอกสารทางอเมริกา เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน เพราะต้องจ่ายผ่าน account บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา รวมรวมเอกสารส่ง NVC ( ส่งไปทางไปรษณีย์ ) เมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งได้ หลังจาก เคสอนุมัติที่ USCIS และได้ NOA2  USCIS จะส่งข้อมูลเคสเราไป NVC เรารอการติดต่อจาก NVC เพื่อดำเนินการในขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำระหว่างรอการติดต่อจาก NVC คือรวบรวมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ  เพื่อที่จะได้นำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในขั้นตอนการส่งเอกสารไป NVC คำแนะนำการขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ หาก รอการติดต่อ จาก NVC นานเกิน 30 วัน หลังได้รับจดหมายเคส approve จาก USCIS ติดต่อ NVC โดยใช้แบบฟอร์ม online http://www.mygreencardus.com/ask-nvc-online/ รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอน NVC1....
 คุณ Catta Leeya โพส ถามว่าจะยืนขอกรีนการ์ดให้พ่อหรือแม่ดีไหม เพราะเป็นอเมริกันซิติเซ่นนานแล้ว อยากให้พ่อและแม่มาอยู่ด้วยกันที่อเมริกา ซัก 1-2 ปี กลัวว่าเรื่องจะช้าถ้ายื่นขอกรีนการ์ด ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวก็จะไวแต่ก็ต้องมายื่นกรีนการ์ดทีหลัง คุณ Noon Masomboon ได้ มาแชร์ข้อมูลว่า ได้ยื่นเรื่องให้คุณแม่ที่ USCIS ตึกสินธร ในไทยได้โดยตรง เรื่องไม่ต้องส่งผ่านมา NVC ที่อเมริกา เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนการยื่นเรื่องโดยตรงที่ไทยแบบนี้เรียกว่า Direct Consulate Filing (DCF) - Family Based Green Cardข้อมูลภาษาอังกฤษ: http://www.immihelp.com/greencard/familybasedimmigration/direct-consular-filing.htmlสรุป ข้อมูลได้ว่า สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไข บุคคลสัญชาติอเมริกันมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องอยู่อย่างน้อย 6 เดือน และไม่ละทิ้งถิ่นฐานในอเมริกา คือมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เช่น สัญญาเช่าบ้าน เช่าอพาร์ทเม้น บัญชีธนาคาร เอกสารที่ผูกพันธ์ในอเมริกาข้อมูลภาษาไทย : http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-iv-visaapplyinfo.aspโดยติดต่อยื่นเอกสารได้ที่สำนัก งาน USCIS ตั้งอยู่ในตึกสินธร อาคาร 2 ชั้น...
ขั้นตอน:เอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูก โดย พ่อ/แม่ มี green cardขั้นตอนเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ เริ่มจากส่งเอกสารแบบฟอร์ม I-130 ไป USCIS USCIS รับเคสจะระบุ วันที่รับเคส (priority date) หลังจากเคสอนุมัติที่ขั้นตอน USCIS USCIS จะส่งเคสมาNVC รอเข้าขั้นตอน NVC ต่อไป ลูกรอสัมภาษณ์ที่ไทย มาถึงอเมริกาแล้วได้green cardเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมเหมือนกันทุกอย่างแต่ การขอวีซ่าถาวร สำหรับกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่ม “family preference category”  คือ ต้องรอคิวโควต้า คิวนี้เรียกคิว Bulletin โดยขั้นตอนแรก USCIS ตรวจสอบเอกสารตามการทำงานของจนท.ไปตามขั้นตอน  และส่งเคสมาNVC เมื่อเอกสารครบเรียบร้อยในขั้นตอน NVC จะต้องต่อแถวรอคิววีซ่า Bulletin จนกว่าคิวมาถึงคิวตนเอง คือ มาถึง priority date เคสเรา เคสถึงจะถูกเอาไปจัดลงตารางนัดสัมภาษณ์แตกต่างจากกลุ่มที่ต้องไม่ต้องรอคิววีซ่า หรือ an Immediate Relative of a U.S. Citizen ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิววีซ่า หลังจากเสร็จขั้นตอน NVC ทาง NVC จะส่งเคสไปไทย สถานทูตจัดการออกตารางนัดสัมภาษณ์เมื่อได้รับเคสจากNVC (ไม่ต้องไปต่อแถวรอคิว Bulletin)คำแนะนำจาก USCIS...
Q : ส่งเอกสารวีซ่าถาวรขั้นตอนแรก  เคยเปลี่ยนชื่อ ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อหรือไม่ A : ขึ้นอยู่กับชื่อปัจจุบันกับเอกสารที่ส่งไป ชื่อตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงต้องมีใบเปลี่ยนชื่อชี้แจงที่มาที่ไป เช่น ในวีซ่าถาวรคู่สมรส มีการเปลี่ยนชื่อหลังจดทะเบียนสมรส   ชื่อ ในแบบฟอร์มที่เรากรอก ไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งไป คือ ใบสมรส  ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย แต่ถ้าเรามีการ เปลี่ยนชื่อก่อนจดทะเบียนสมรส ชื่อในใบสมรสที่ส่งไปเป็นชื่อปัจจุบัน  ชื่อในแบบฟอร์มที่กรอกเป็นชื่อปัจจุบัน  แบบนี้ไม่ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย( ใบเกิด กับ พาสปอร์ตไม่ต้องใช้ในขั้นตอนแรกสำหรับวีซ่าถาวร ) เอกสารทุกอย่างส่งเป็นสำเนา เอกสารขั้นตอนแรกถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยคำแนะนำจาก USCIS ในหัวข้อ  What If Your Name Has Changed ? http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdfคำอธิบายเอกสารแปล การเตรียมเอกสารส่งในขั้นตอน USCIS,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc-tips/ เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/ ตัวอย่าง แบบฟอร์ม แปลเอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรเมริกา ขอกรีนการ์ด http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/
เอกสารทุกใบ (ที่ไม่มีบาร์โค้ด) ใช้ดินสอเขียน A number ที่มุมขวาบน ถ้าจะเจาะรูหนีบเข้าด้วยกัน ในคำแนะนำของ USCIS ให้เจาะด้านบน ใช้ ตัวหนีบ หนีบเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน   (ยกเว้นแบบฟอร์การสมัครกับเช็คค่าธรรมเนียม หนีบไว้ต่างหากด้านบนสุด) ใช้ตัวหนีบแบบแกะออกง่าย( fastener ) ไม่ใส่แฟ้ม ในคำแนะนำของ USCIS ถ้าจะติดหมายเลข ให้ติดหมายเลขไว้ที่ด้านล่างของกระดาษเพื่อสะดวกต่อการเก็บเอกสารของจนท. ที่หน้าซอง ซองpacket ด้านล่างมุมใดมุมหนึ่ง ระบุ ประเภท ชนิดเอกสารที่เราส่ง เช่น I-130 , I-751 , N-400 ให้เห็นชัด เอกสารแปล  เราแปลเองได้ ผู้แปลรับรองการแปลด้านล่าง  มีข้อมูลชื่อ ที่อยู่ผู้รับรองการแปล  ไม่จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศตัวอย่างการรับรองจาก USCISCertification by TranslatorI , certify that I am fluent (conversant) in the English and ________ languages, and that the above/attached document...
ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร Q : เอกสารที่ส่งไป NVC ต้องแปลหรือไม่ A : เอกสารที่ส่งไป NVC ถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล จะแปลในกรณีที่เป็นภาษาประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษหรือไทย  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Q : ถ้าเอกสารยังไม่พร้อม ยังไม่ส่งได้หรือไม่ นานแค่ไหนA : ในขั้นตอน NVC ทุกขั้นตอน NVC จะเก็บเคสไว้ในระบบ 1 ...

WEATHER

New York
mist
75.6 ° F
77 °
73.4 °
90 %
0.8mph
90 %
Wed
77 °
Thu
75 °
Fri
74 °
Sat
78 °
Sun
78 °
Mon
72 °