สรุป เอกสารในการขอวีซ่าถาวร กรีนการ์ด อเมริกา 1. ขั้นตอนแรกที่ส่งเอกสารไป USCIS เอกสารไทย (และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ )ต้องแปลเอกสาร ที่ยื่น USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ในเอกสารมีผู้แปลรับรองการแปล เราแปลเองรับรองเองก็ได้ บางคนรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ  ทำได้ตามสะดวกค่ะ  ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น 2. ขั้นตอนที่ไม่ต้องแปลคือ ขั้นตอน NVC  หรือ สถานทูต เอกสารที่เราเรียก Packet3 และเอกสารต่างๆวันสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล  เพราะทางสถานทูตมี จนท. คนไทยช่วยตรวจเอกสาร (แต่เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารแปล ในขั้นตอนนี้ด้วย )   3. เอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกา เช่น การปรับสถานะ ขอกรีนการ์ด รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดในอเมริกา ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลหมด สรุป : ตอนสัมภาษณ์ที่ไทยเอกสารที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารแปล แต่เอกสารแปลต้องใช้ในขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารที่แปลนั้นมาใช้ต่อที่อเมริกาด้วย   ถ้าสัมภาษณ์ที่อเมริกา เอกสารภาษาไทยต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย (ใช้เอกสารแปลชุดขั้นตอนแรกได้เลย) เอกสารตัวจริง ,  เอกสารสำเนา  : เอกสารที่ส่งไปในขั้นตอนวีซ่าที่ส่งมา USCIS /NVC  ที่อเมริกาใช้สำเนา (เอกสารส่งUSCIS สำเนาธรรมดาไม่ต้องรับรองสำเนา แต่เอกสารส่งNVCต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับคือสำเนาที่ออกจากหน่วยงานออกเอกสารนั้น) เตรียมเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์   หมายเหตุ:  ยกเลิกส่งเอกสารตัวจริงไป NVC ตามประกาศ Nov 2014  (แต่สำเนาที่ส่งไปต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับ) http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf
ในการสมัครเกี่ยวกับ Immigration USCIS สามารถ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ในบางอย่างเช่น การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการส่งเอกสาร ต่อไปนี้ - Form I-90 Application to Replace Permanent Resident Card - Form I-751 Petition to Remove Conditions on Residence - Form N-400 Application for Naturalization (citizenship) - Form N-600 Application for Certificate of Citizenship ผู้ที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องสามารถชี้แจงได้ว่าไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ขอยกเว้น เนื่องจากสาเหตุอะไร มีหลักฐานยืนยัน สนับสนุน คุณสมบัติหลักๆ ในการพิจารณามี 3 ข้อ 1.ได้รับสวัสดิการ public benefits ต่างๆ เช่น Food stamp ส่วนใหญ่ จะได้รับการ approve ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 2. รายได้ครอบครัวต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มีกำหนดไว้ ต้องมีเอกสารหลักฐานชี้แจงรายได้ มีเอกสารสนับสนุน และแสดงความจำนงค์ที่จะขอยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่สามารถจ่าย...
Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่ A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็น แต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้น ใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มาก เราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วย เพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอน ใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์
Immigrant Visa Application Processing Fees : Effective September 12, 2014 ค่าธรรมเนียม ขั้นตอน NVC ต้องทำรายการจ่าย 2  รายการ Affidavit of Support (at the National Visa Center) --> $120 Immediate Relative and Family Preference Applications  New fee --> $325http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/fees-visa-services.html#permanent สรุปขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ อ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนแรก ที่ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.doใส่หมายเลขเคส USCIS แต่ถ้า สมัครรับข้อมูลทาง Electronic อยู่แล้ว ถ้าไม่มีข้อความเข้ามาแจ้งบอกเรา แสดงว่า สถานะ เคสยังไม่ขยับ ตรวจสอบก็จะได้สถานะเหมือนเดิมค่ะถ้าสมัครรับข้อมูลทาง Electronic แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเคสในระบบนี้เลย ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceac/https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMWCuebHqOw==แต่ ไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบตามลิงค์ที่ให้มานี้ในขั้นตอน NVC เพราะ ถ้าเคสอยู่ในขั้นตอน NVC ตรวจสอบไปก็จะได้ รับคำอธิบายว่า ให้ทำตามคำแนะนำของNVC หากมีปัญหาให้ติดต่อ NVCโดยตรง โดยทั่วไป NVC จะติดต่อมาตามขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปที่ NVC แต่ ถ้าหาก เกินระยะเวลาที่ควรได้รับการติดต่อจากNVC แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ติดต่อสอบถามNVC โดยตรง การติดต่อมีสองทาง คือ โทรศัพท์ หรือ Email การเขียน Email ต้อง ระบุข้อมูลใน Email ตามคำแนะนำNVCดูคำแนะนำในนี้  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.html เบอร์เดียวโทรเข้าจากทั่วโลก อาจต้องใช้ความพยายามโทรนานหน่อย กว่าจะติด หลีกเลี่ยงการโทรในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะ ก็จะโทรติดเร็วขึ้น...
ขั้นตอนวีซ่าถาวร Immigrant Visa step Submit a Petition (I-130) Your Petition is Approved (NOA2) Begin National Visa Center Processing Pay Processing Fees Establish Financial Support Submit Documents to NVC Submit Visa Application and Supporting Documents Prepare for the Interview Interview http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/fees.html/
วีซ่าแต่งงานมี 2 กลุ่มหลัก คือ 1. วีซ่าแต่งงานแบบชั่วคราว K3 เหมือน วีซ่าคู่หมั้น ( K1) เลยค่ะ ยื่นเรื่องขอแค่วีซ่าเข้าอเมริกาก่อน พอไปถึงอเมริกาต้องยื่นเอกสารทำเรื่องขอกรีนการ์ด แบบชั่วคราว K3 ใช้ Joint sponsor ไม่ได้ 2. วีซ่าแต่งงานแบบถาวร CR1/IR1 ใช้เวลานานกว่า K3 นิด ยื่นเรื่องขอวีซ่าและดำเนินการขั้นตอนกรีนการ์ดก่อนเข้าอเมริกา เราจะได้กรีนการ์ดและ SSN เมื่อมาถึงอเมริกาโดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม สามารถทำงานได้เลย ถ้ามาถึงแล้วมีคนจ้างทันที ( วีซ่า CR1/IR1ต้องมีการส่งเอกสารไปตรวจสอบที่ NVC เมื่อเอกสารเรียบร้อย NVC จะออกวันนัดสัมภาษณ์และ แจ้งวันสัมภาษณ์มาทางEmail ) แบบถาวร CR1/IR1 ใช้ Joint sponsor ได้ แต่ สำหรับคนที่สนใจ K3 ไม่มีใครได้ทำ K3 มาหลายปีแล้ว (2011) เหตุผลตามคำอธิบายในลิงค์ รายได้ของ US Citizen ที่จะ Support คู่สมรส เมื่อไปอยู่อเมริกาจะต้องผ่านเกณฑ์ ดูเกณฑ์รายได้จากที่นี่ http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf หมายเหตุ: จะเป็นแบบ...
Immigrant Visa Process 2015 ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 ) USCIS Process   1.Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS 2. Receiving Notice of Receipt ( NOA1) 3. Case is approved, receiving  Notice of Approval ( NOA2 ) 4.Case will be transferred from USCIS to NVC NVC Process   5. NVC assigns case Number 6.Receiving case number and invoice ID number by...
โดยทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงถึงความแตกต่างCR1 / IR1 กันสักเท่าไหร่ ดูแค่ว่ามาแล้วได้ green card เลยเหมือนกัน ได้แบบไหนก็ได้ แล้วแต่อายุการแต่งงาน เพราะถ้าคิดว่าไม่อยากได้ green card 2ปี อยากได้ green card 10ปีเลย เพื่อความประหยัดและไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารขอgreen card 10ปี ในปีที่2ที่มาอยู่อเมริกา ก็ต้องรอแต่งงานไป 2ปีแล้วค่อยยื่นขอวีซ่าเข้ามาอยู่อเมริกา โดยทั่วไปหลังแต่งงานไม่มีใครอยากรอ   หลายๆคู่อยากอยู่ด้วยกันเร็วที่สุด ยกเว้นคู่ที่มีความจำเป็นไม่สามารถขอวีซ่าได้ทันทีด้วยหตุผลสถานการณ์ในชีวิต ส่วนใหญ่หลังจากแต่งงานกับคู่สมรสชาวอเมริกัน เมื่อพร้อมก็ยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้ามาอยู่ถาวรเลย โดยยื่นเอกสารขอวีซ่าาถาวรคู่สมรส ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ หลังจากนั้น ระยะเวลาการจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวอเมริกัน จะเป็นตัวตัดสิน ว่าเราจะได้วีซ่า CR1 หรือ IR1 / จะได้ green card 2 ปี หรือ 10 ปี บางคน ตอนยื่นเอกสารขอวีซ่าขั้นตอนแรก หลังแต่งงานไป แล้ว 1 ปี 5 เดือน ในเอกสารตอบรับการยื่นขอวีซ่า เราจะถูกระบุว่าทำวีซ่า CR1 (เพราะแต่งงานยังไม่ถึง 2 ปี )...
ระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของ USCIS และ NVC   USCIS ( US Citizenship and Immigration Services ) เป็นหน่วยงานที่ทำงานในขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าถาวรขอกรีนการ์ดของอเมริกา เคสจากทุกประเทศส่งไปที่นี่ เมื่อเคสส่งไปถึง จนท.เปิดรับเอกสาร จะออกหมายรับเคส แจ้งติดต่อมาทาง US Citizen เรียกว่าการได้ NOA1 ( Notice of action) ในเอกสารไม่มีคำว่า NOA1 เป็นการเรียกแทนใบ Notice ใบที่ 1 หลังจากนั้นเอกสารจะอยู่ในกองที่รอตรวจตามคิวจากเคสทั่วโลก อาจรอ 4 เดือน จนท.ถึงจับเอกสารมาตรวจ หรืออาจนานกว่านั้น 6-9 เดือน ตามจำนวนเคสและการทำงานของจนท.เนื่องจากการรอคอยที่นาน เคสเยอะ ทาง USCIS หลัก อาจส่งเคสเราไปต่อที่ USCIS office ย่อยเพื่อกระจายงาน ถ้าจนท.ตรวจเอกสารแล้ว จะติดต่อเรามา เราอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่ม หรือได้รับ Approval notice เลยก็ได้ Approval Notice คือได้ NOA2 แล้วหลังจากนั้น USCIS...

WEATHER

New York
clear sky
72.9 ° F
77.2 °
67.2 °
68 %
4.5mph
0 %
Sat
74 °
Sun
77 °
Mon
87 °
Tue
91 °
Wed
86 °
Thu
66 °