เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400
* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-feesค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-feesแบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400 คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น มาจาก url uscis.gov หรือไม่ พึงระวังว่า หากมีการถามหมายเลขบัตรเครดิต แสดงว่า web นั้นมีการเก็บเงินค่าแบบฟอร์ม download แบบฟอร์ม   จาก USCIS   ฟรี!!!!!    ถ้ามีข้อความว่าต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตก่อนทำการ download และไม่อยากเสียเงินอย่าทำรายการต่อ...
http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-685.pdfดาวน์โหลดหนังสือคู่มือเตรียมตัวสอบ  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-638_red.pdf Civics Flash Card http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-623_red_slides.pdfCivics Flash Card แบบสำหรับตัดออกมาเป็นแผ่นๆ  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-623_red.pdfข้อสอบ 100 ข้อ แบบปรินส์มาอ่านได้ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.pdfข้อสอบ 100  ข้อ ปรินส์มาอ่านได้  ตัวหนังสือตัวใหญ่ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q_largeprint.pdfคำถาม 100 ข้อ , ตัวอย่างคำศัพท์ ที่จะต้องเขียนในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/test_components.pdfคำถาม 100 ข้อ แบบ MP3 http://www.uscis.gov/citizenship/teachers/educational-products/100-civics-questions-and-answers-mp3-audio-english-versionตัวอย่างคำศัพท์ที่จะอ่านในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-715_reading.pdfตัวอย่างคำศัพท์ที่จะเขียนในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-715_writing.pdfหัดตอบคำถาม 1 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-1หัดตอบคำถาม 2 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-2หัดตอบคำถาม 3 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-3หัดตอบคำถาม 4 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-4คู่มือสมัครอเมริกันซิติเซ่น ภาษาไทย https://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdfอ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น : N-400 (1) http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/อ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอก N-400  http://www.mygreencardus.com/how-to-file-n-400-thai/อ่านประสบการณ์สอบอเมริกันซิติเซ่น : http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015/การตอบคำถามในวันสัมภาษณ์ ข้อที่มีคำตอบมากกว่า1...
พ่อหรือแม่ได้ US Citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี รับรอง US Citizen ให้ลูกได้
ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่ตอนยื่นขอรับรอง US Citizen ให้ลูก ลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดแล้ว )เอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็น US CItizen ได้http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf วิธีที่จะแสดงความเป็น อเมริกันซิติเซ่น เอกสารที่ยอมรับโดยทั่วไป 4 อย่าง คือ Certification of Birth US passport Naturalization Certificate Certificate of Citizenship ใบแรก คือใบเกิด ในกรณีนี้ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นซิติเซ่น ใน กรณีที่เราได้ US citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี เต็ม เอกสารที่เราจะทำให้ลูกได้ คือCertificate of Citizenship หรือ US passport ก็ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้ เพราะอเมริกันพาสปอร์ตจะออกให้สำหรับคนที่เป็น อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้น ก่อนที่จะมี อเมริกันพาสปอร์ตได้ จะต้องถูกตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์ก่อนว่าเป็น อเมริกันซิติเซ่นจริงhttp://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdfกรณีพ่อแม่ได้ซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ ขอใบรับรอง...
 ใช้สิทธิ์พี่อเมริกันเป็นซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้น้อง มาถึงได้ใบเขียว และ SSN เลย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่น้องต้องรอจะอยู่ที่ไทย สัมภาษณ์ที่ไทยระหว่าง นั้น หากมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่มีเดินทางเข้าออกเรื่อยๆ ไปก่อนได้ ถ้าตม.ตรวจดูแล้วเชื่อใจว่า  จะแค่มาเที่ยวไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ถาวรถ้าน้องมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิววีซ่า และอยู่เกินที่ตม.กำหนด ก็ จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายถ้าคิววีซ่ามาถึงเคสเรา จะขอปรับสถานะ ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายไปแล้ว จะปรับสถานะได้ คือ ไม่มีปัญหาอยู่เกิน (ไม่เหมือนกรณีปรับสถานะให้คู่สมรส ) สำหรับกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้องจะขอปรับสถานะได้ตอนวีซ่าBulletinมาถึงเคสตัวเองแล้ว (ซึ่งขั้นตอนนี้รอประมาณ10-13ปี)ในคิววีซ่า Bulletin ของกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้อง ตอน นี้มาถึงคิวของเคสที่เริ่มส่งเอกสารเมื่อ 15 APR 01 ซึ่งแสดงว่า ล่าสุดเคสที่พึ่งอนุมัติช่วงนี้ รอคิวมา 12ปี เคสถึงอนุมัติถ้าถึงตอนนั้น (อีกประมาณ 12ปีข้างหน้าหลังจากยื่นเอกสารขั้นตอนแรก )จะ เข้ามาปรับสถานะที่อเมริกา ทำได้ แต่ ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่แตกต่างอะไรมากเพราะถ้าถึงตอนที่เคสอนุมัติ มาถึงคิวเราและเราทำตามขั้นตอนปกติต่อไปอีกหน่อยเดียวก็ได้วีซ่าเข้ามาอยู่ ถาวรได้แล้ว  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าขอปรับสถานะที่นี่ด้วย    ( 230 กับพันกว่า แตกต่างกันค่อนข้างมาก ) ถ้ายื่นเรื่องต่อรอสัมภาษณ์ที่ไทยด้วยภาษาไทยน่าง่ายสำหรับน้องด้วยถ้าเป็นวีซ่า พี่น้อง มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่เกิน เคสที่จะขอปรับสถานะต้องไปดูกฎมาตรา245iถ้าอยู่เกิน แต่มีคุณสมบัติผ่าน ปรับสถานะที่อเมริกาได้ กฎระเบียบแบบนี้จะออกมาเป็นช่วงๆ(แต่จะปรับได้เคสต้องอนุมัติแล้ว...
การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizenถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้อเมริกันซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่จะรับรองได้ ลูกต้องอยู่อเมริกากับเราและมีกรีนการ์ดแล้ว  อายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่แต่งงาน  )การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่มีคุณสมบัติครบ  มี 2 วิธี  1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย 2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenshipเราอาจพบว่า US pssport นั้นเป็นวิธีที่ค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่า เพราะ US pssport นอกจากรับรองความเป็น US Citizen แล้วยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการเดินทางได้ด้วย และขั้นตอนการขอ US pssport เร็วกว่าการยื่นเอกสาร N-600 และค่าธรรมเนียมถูกกว่าการยื่น N-600กรณีพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ...
เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น :  US Citizen : N-400 (1)
How Do I apply for US.Citizenship?  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B3en.pdfลิงค์ Document Checklist for Form N-400, Application for Naturalization http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-checklist-form-n-400-application-naturalizationอีกลิงค์  เนื้อหาเดียวกันแต่มาคนละรูปแบบ เราเช็คตามง่ายว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/attachments.pdf สรุปเอกสารที่ใช้แบบฟอร์มการสมัคร US Citizen N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf ( แบบฟอร์มจะหมดอายุ ใน 9/30/2015  ถ้าหมดอายุ ยังสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ จนกว่าจะมีแบบฟอร์มใหม่มาให้ใช้  แต่ต้องเป็นแบบฟอร์ม download จาก web uscis.gov โดยตรง )ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400คือสำเนา Green Card หน้า - หลัง รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป  ใช้รูป 2 x 2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน                                  คำแนะนำเรื่องรูปถ่าย...
 ผมได้ยื่นเรื่องทำ U.S. Passport ไว้ปลายเดือน March, 23 2015  เพิ่งได้รับพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ April, 18 2015  รวมระยะเวลา 3  week กับ 5 วัน ซึ่งในใบตอบรับยื่นเรื่องกำหนดไว้ 04/27/15 เป็นอย่างช้า  หากใครจำเป็นต้องเดินทางต้องการเร่งด่วนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจะได้รวดเร็วกว่านี้ ภายใน 2 วีคอ่านบทความเก่าที่ผมเขียนไว้ เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  และประสบการณ์สอบ http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015และเรื่องเล่าในวันสาบานตน http://www.mygreencardus.com/us-citizenship-oath-ceremonyมาขอเล่าขั้นตอนละกันครับ ไม่มีไรยุ่งยากมากมายเลย ง่ายครับ หลังจากได้ใบประกาศซิติเซ่นแล้ว ก็ลุยกันได้เลย จากครั้งก่อนที่เล่าไว้หลังจากสาบานตน ก็อยากจะไปทำพาสปอร์ตให้เสร็จภายในวันนั้นเลย แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะต้องนัดคิวล่วงหน้าในการยื่นขอพาสปอร์ต ท่านใดจะยื่นก็ตรวจสอบโทรถามก่อนว่าจะต้องนัดไหม หรือเดินไปทำได้ทันที บางที่ก็ไม่มีนัดคิวเข้าไปทำได้เลยเข้าเว็บไซต์  http://passports.state.gov อยากจะกรอกด้วยมือ พิมพ์แบบฟอร์มออกมา หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมาไปยื่นก็ตามสะดวกเลยครับหน้าหลักของเว็บไซต์ u.s. passport ก็ดูง่ายๆ โหลดแบบฟอร์ม หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา ตรงหัวข้อ Forms กรอบสีฟ้าในรูป ส่วนระยะเวลารอพาสปอร์ตก็ในกรอบสีแดงครับ ค่าธรรมเนียม  http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/fees.htmlค่าธรรมเนียม แบบพาสปอร์ตอย่างเดียว...
Q : ในการสอบสัมภาษณ์ กรณีมีคำตอบสามารถตอบได้หลายคำตอบ จำเป็นต้องตอบคำตอบทั้งหมดที่มีหรือไม่A : ตอบตรงตามคำถามเลยค่ะ ถ้าคำถามให้ตอบคำตอบเดียว ตอบคำตอบเดียว ถ้าคำถามบอกให้ตอบสอง ตอบสองค่ะถ้าเราตอบไม่ตรงจำนวนคำตอบตามที่จนท.ถาม จนท.อาจคิดว่าเราฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ การทดสอบครั้งนี้เพื่อวัดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราด้วย เพราะฉะนั้นต้องสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน เพื่อแสดงว่าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ (ในระดับหนึ่ง ไม่ต้องถูกเป๊ะหมดก็ได้ )กรณีคำถามให้ตอบคำตอบเดียว แต่เราอาจอยากบอกหมดเพื่อแสดงว่าเราจำได้หมด ไม่ต้องตอบหมดค่ะ  จนท.อาจคิดได้ว่าเราไม่เข้าใจคำถาม จนท.ต้องการแค่เราเข้าใจคำถามหรือไม่ ตอบถูกต้องตามคำถามหรือไม่คำถามให้บอกคำตอบเดียวก็เลือกตอบคำตอบเดียวเช่น Name one  state that borders to Canada.บอกชื่อรัฐที่ติดกับแคนาดามา 1 รัฐ  เราก็ตอบแค่ 1 รัฐค่ะ ไม่ต้องตอบทุกรัฐที่ติดกับแคนาดาหรือ Name one of the two longest rivers in the USA. บอกชื่อแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอเมริกามา 1 ชื่อ(จากในสองแม่น้ำที่ยาวที่สุด) หรือ Name one right only for the US Citizens. บอกข้อเดียว What is one right..........? ตอบอย่างเดียว Name one...
 หลังจากที่สอบสัมภาษณ์ซิติเซ่นผ่านแล้ว วันที่ Feb,11/15 อีก 3 อาทิตย์ ได้รับจดหมายนัดสาบานตน วันที่ Mar,02/15 และวันพิธีสาบานตน ในวันศุกร์  Mar,13/15 เวลา 9.30 น. นัดซะเช้าอีกแล้ว เบื่อจะตื่นเช้า ๆ แต่ก็เอาฟ่ะ หนสุดท้ายที่จะต้องขับรถไปไกล 1 ชั่วโมง 40 นาที เสียค่า toll อีกตะหาก รอบก่อนที่ไปสัมภาษณ์ลองไปเส้นปกติ รถแม่มติดค่อดๆ  รถเยอะจิงเชียว  ใจคอไม่ดี กลัวจะสาย 555   รออีกอึดใจเดียว ประมาณ 2 อาทิตย์ ก็จะเสร็จเรียบร้อยหมดเวรกรรมกะอิมเมเกรชั่นซะกะทีคืนก่อนวันนัดที่ต้องไปพิธีสาบานตน เว็บที่เช่าเขียนบล็อกอยู่เนี้ยหร่ะ โดนทางบริษัทให้เช่าเว็บ block เพราะมีการใช้งานเว็บคนเข้ามาเยอะสูงผิดปกติ ประมาณว่าโดนสแปมถล่มเว็บ เมลล์ติดต่อ support ก็ได้ความว่าจำเป็นต้องปิดเว็บไปก่อน ให้เราหาวิธีแก้หาสาเหตุว่าเพราะอะไร มึนงงจนเกือบตีสี่ ตายละตรูเช้าต้องตื่นแต่เช้าอีก นอนก็ไม่ค่อยจะหลับ เหมือนว่าหลับไปนิดเดียวเคลิ้มๆ รู้สึกตัวอีกทีตื่นก่อนโทรศัพท์จะปลุก 6 โมงเช้า ต้องออกจากบ้าน 7 โมง...
 คุณ Catta Leeya โพส ถามว่าจะยืนขอกรีนการ์ดให้พ่อหรือแม่ดีไหม เพราะเป็นอเมริกันซิติเซ่นนานแล้ว อยากให้พ่อและแม่มาอยู่ด้วยกันที่อเมริกา ซัก 1-2 ปี กลัวว่าเรื่องจะช้าถ้ายื่นขอกรีนการ์ด ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวก็จะไวแต่ก็ต้องมายื่นกรีนการ์ดทีหลัง คุณ Noon Masomboon ได้ มาแชร์ข้อมูลว่า ได้ยื่นเรื่องให้คุณแม่ที่ USCIS ตึกสินธร ในไทยได้โดยตรง เรื่องไม่ต้องส่งผ่านมา NVC ที่อเมริกา เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนการยื่นเรื่องโดยตรงที่ไทยแบบนี้เรียกว่า Direct Consulate Filing (DCF) - Family Based Green Cardข้อมูลภาษาอังกฤษ: http://www.immihelp.com/greencard/familybasedimmigration/direct-consular-filing.htmlสรุป ข้อมูลได้ว่า สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไข บุคคลสัญชาติอเมริกันมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องอยู่อย่างน้อย 6 เดือน และไม่ละทิ้งถิ่นฐานในอเมริกา คือมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เช่น สัญญาเช่าบ้าน เช่าอพาร์ทเม้น บัญชีธนาคาร เอกสารที่ผูกพันธ์ในอเมริกาข้อมูลภาษาไทย : http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-iv-visaapplyinfo.aspโดยติดต่อยื่นเอกสารได้ที่สำนัก งาน USCIS ตั้งอยู่ในตึกสินธร อาคาร 2 ชั้น...

FOLLOW ME

6,039FansLike
0FollowersFollow
17FollowersFollow

WEATHER

New York
clear sky
23.4 ° F
26.6 °
19.4 °
53 %
1.3mph
1 %
Fri
29 °
Sat
35 °
Sun
36 °
Mon
39 °
Tue
47 °
Wed
45 °