Home » Archive by categoryU.S.Citizenship

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว...
Continue reading

Timeline ยื่นN-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูก :ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

Timeline ยื่นN-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูก :ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์ม  N-600  ใช้ในการขอรับรองสัญชาติอเมริกัน จากมีพ่อหรือแม่ได้อเมริกันซิติเซ่นหลังลูกเกิด ( และลูกเกิดนอกอเมริกา ) ยื่นเอกสาร ชุด N-600 ขอรับรองสัญชาติอเมริกัน พร้อมกับแนบเอกสารชุด N-912  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม N-600  โดยใช้สิทธิ์ คุณสมบัติ ได้รับสวัสดิการ Medicaid  (ผ่านการตรวจสอบรายได้มาแล้วตอนยื่นขอ Medicaid  รายได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ Medicaid   และ ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม immigration บางแบบฟอร์มได้ด้วย ) ค่าธรรมเนียม N-600   600 $       ( ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน  $ 1,170 : เริ่ม /12/26/2016 )   ไม่ต้องจ่าย Timeline ยื่น N-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกตาม พ่อ/แม่...
Continue reading

เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400

เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400
* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400   คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400 เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น...
Continue reading

รวมลิงค์ศึกษาข้อสอบอเมริกันซิติเซ่น

http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-685.pdf ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือเตรียมตัวสอบ  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-638_red.pdf
Continue reading

พ่อหรือแม่ได้ US Citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี รับรอง US Citizen ให้ลูกได้

พ่อหรือแม่ได้ US Citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี รับรอง US Citizen ให้ลูกได้
ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่ตอนยื่นขอรับรอง US Citizen ให้ลูก ลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดแล้ว ) เอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็น US CItizen ได้ http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf วิธีที่จะแสดงความเป็น อเมริกันซิติเซ่น เอกสารที่ยอมรับโดยทั่วไป 4 อย่าง คือ Certification of Birth US passport Naturalization Certificate Certificate of Citizenship ใบแรก คือใบเกิด ในกรณีนี้ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นซิติเซ่น ใน กรณีที่เราได้ US citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี เต็ม เอกสารที่เราจะทำให้ลูกได้ คือCertificate of...
Continue reading

เมื่อเป็นอเมริกันซิติเซ่นแล้ว ขอกรีนการ์ดให้พี่น้องมาอยู่ที่อเมริกาอย่างไร

  ใช้สิทธิ์พี่อเมริกันเป็นซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้น้อง มาถึงได้ใบเขียว และ SSN เลย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่น้องต้องรอจะอยู่ที่ไทย สัมภาษณ์ที่ไทย ระหว่าง นั้น หากมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่มีเดินทางเข้าออกเรื่อยๆ ไปก่อนได้ ถ้าตม.ตรวจดูแล้วเชื่อใจว่า  จะแค่มาเที่ยวไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ถาวร ถ้าน้องมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิววีซ่า และอยู่เกินที่ตม.กำหนด ก็ จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายถ้าคิววีซ่ามาถึงเคสเรา จะขอปรับสถานะ ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายไปแล้ว จะปรับสถานะได้ คือ ไม่มีปัญหาอยู่เกิน (ไม่เหมือนกรณีปรับสถานะให้คู่สมรส ) สำหรับกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้องจะขอปรับสถานะได้ตอนวีซ่าBulletinมาถึงเคสตัวเองแล้ว (ซึ่งขั้นตอนนี้รอประมาณ10-13ปี) ในคิววีซ่า Bulletin ของกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้อง ตอน นี้มาถึงคิวของเคสที่เริ่มส่งเอกสารเมื่อ 15 APR 01 ซึ่งแสดงว่า ล่าสุดเคสที่พึ่งอนุมัติช่วงนี้ รอคิวมา 12ปี เคสถึงอนุมัติ ถ้าถึงตอนนั้น (อีกประมาณ 12ปีข้างหน้าหลังจากยื่นเอกสารขั้นตอนแรก )จะ...
Continue reading

การรับรองซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizen

การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizen ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้อเมริกันซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่จะรับรองได้ ลูกต้องอยู่อเมริกากับเราและมีกรีนการ์ดแล้ว  อายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่แต่งงาน  ) การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่มีคุณสมบัติครบ  มี 2 วิธี  1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย 2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenship
Continue reading

เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น : US Citizen : N-400 (1)

เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น :  US Citizen : N-400 (1)
How Do I apply for US.Citizenship?  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B3en.pdf ลิงค์ Document Checklist for Form N-400, Application for Naturalization http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-checklist-form-n-400-application-naturalization อีกลิงค์  เนื้อหาเดียวกันแต่มาคนละรูปแบบ เราเช็คตามง่ายว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/attachments.pdf   สรุปเอกสารที่ใช้ แบบฟอร์มการสมัคร US Citizen N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf ( แบบฟอร์มจะหมดอายุ ใน 9/30/2015  ถ้าหมดอายุ ยังสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ จนกว่าจะมีแบบฟอร์มใหม่มาให้ใช้  แต่ต้องเป็นแบบฟอร์ม download จาก web uscis.gov โดยตรง )
Continue reading

ยื่นเรื่องทำ U.S. Passport หลังจากสอบได้อเมริกันซิติเซ่น

  ผมได้ยื่นเรื่องทำ U.S. Passport ไว้ปลายเดือน March, 23 2015  เพิ่งได้รับพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ April, 18 2015  รวมระยะเวลา 3  week กับ 5 วัน ซึ่งในใบตอบรับยื่นเรื่องกำหนดไว้ 04/27/15 เป็นอย่างช้า  หากใครจำเป็นต้องเดินทางต้องการเร่งด่วนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจะได้รวดเร็วกว่านี้ ภายใน 2 วีค อ่านบทความเก่าที่ผมเขียนไว้ เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  และประสบการณ์สอบ http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015 และเรื่องเล่าในวันสาบานตน http://www.mygreencardus.com/us-citizenship-oath-ceremony มาขอเล่าขั้นตอนละกันครับ ไม่มีไรยุ่งยากมากมายเลย ง่ายครับ หลังจากได้ใบประกาศซิติเซ่นแล้ว ก็ลุยกันได้เลย จากครั้งก่อนที่เล่าไว้หลังจากสาบานตน ก็อยากจะไปทำพาสปอร์ตให้เสร็จภายในวันนั้นเลย แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะต้องนัดคิวล่วงหน้าในการยื่นขอพาสปอร์ต ท่านใดจะยื่นก็ตรวจสอบโทรถามก่อนว่าจะต้องนัดไหม หรือเดินไปทำได้ทันที บางที่ก็ไม่มีนัดคิวเข้าไปทำได้เลย
Continue reading

คำถามเกี่ยวกับการตอบคำถามในการสัมภาษณ์อเมริกันซิติเซ่น

Q : ในการสอบสัมภาษณ์ กรณีมีคำตอบสามารถตอบได้หลายคำตอบ จำเป็นต้องตอบคำตอบทั้งหมดที่มีหรือไม่ A : ตอบตรงตามคำถามเลยค่ะ ถ้าคำถามให้ตอบคำตอบเดียว ตอบคำตอบเดียว ถ้าคำถามบอกให้ตอบสอง ตอบสองค่ะ ถ้าเราตอบไม่ตรงจำนวนคำตอบตามที่จนท.ถาม จนท.อาจคิดว่าเราฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ การทดสอบครั้งนี้เพื่อวัดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราด้วย เพราะฉะนั้นต้องสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน เพื่อแสดงว่าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ (ในระดับหนึ่ง ไม่ต้องถูกเป๊ะหมดก็ได้ ) กรณีคำถามให้ตอบคำตอบเดียว แต่เราอาจอยากบอกหมดเพื่อแสดงว่าเราจำได้หมด ไม่ต้องตอบหมดค่ะ  จนท.อาจคิดได้ว่าเราไม่เข้าใจคำถาม จนท.ต้องการแค่เราเข้าใจคำถามหรือไม่ ตอบถูกต้องตามคำถามหรือไม่ คำถามให้บอกคำตอบเดียวก็เลือกตอบคำตอบเดียว
Continue reading