Home » U.S.Citizenship » Archive by categoryU.S. Citizenship แต่งงาน

คำถามเกี่ยวกับการตอบคำถามในการสัมภาษณ์อเมริกันซิติเซ่น

Q : ในการสอบสัมภาษณ์ กรณีมีคำตอบสามารถตอบได้หลายคำตอบ จำเป็นต้องตอบคำตอบทั้งหมดที่มีหรือไม่ A : ตอบตรงตามคำถามเลยค่ะ ถ้าคำถามให้ตอบคำตอบเดียว ตอบคำตอบเดียว ถ้าคำถามบอกให้ตอบสอง ตอบสองค่ะ ถ้าเราตอบไม่ตรงจำนวนคำตอบตามที่จนท.ถาม จนท.อาจคิดว่าเราฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ การทดสอบครั้งนี้เพื่อวัดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราด้วย เพราะฉะนั้นต้องสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน เพื่อแสดงว่าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ (ในระดับหนึ่ง ไม่ต้องถูกเป๊ะหมดก็ได้ ) กรณีคำถามให้ตอบคำตอบเดียว แต่เราอาจอยากบอกหมดเพื่อแสดงว่าเราจำได้หมด ไม่ต้องตอบหมดค่ะ  จนท.อาจคิดได้ว่าเราไม่เข้าใจคำถาม จนท.ต้องการแค่เราเข้าใจคำถามหรือไม่ ตอบถูกต้องตามคำถามหรือไม่ คำถามให้บอกคำตอบเดียวก็เลือกตอบคำตอบเดียว
Continue reading

วีซ่าแต่งงาน K3 & CR1 คนที่มีลูก ต้องการขอวีซ่าถาวรให้ลูกด้วย

ถ้าใครที่ ยื่นเอกสาร ทำ K3 ไป แล้ว เจอ NVC บอกว่าให้ทำ CR1 สิ่งที่ควรทราบหาก มีลูกและ ต้องการให้ลูกได้วีซ่าถาวรด้วยคือ ถ้าทำ CR1 และ ต้องการให้ลูกได้วีซ่าถาวรเข้าอเมริกาด้วย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า CR2 ให้ลูกด้วยต่างหาก แค่ใส่ชื่อลูกลงในแบบฟอร์มขั้นตอนแรกเฉยๆ ไม่ได้ ทางฝั่ง คู่สมรส ที่เป็นUS Citizen ต้องส่งเอกสารแยกขอวีซ่าให้ลูกอีก 1 ชุด เสียค่าธรรมเนียมแยก เอกสารประกอบแยกหมด
Continue reading

การนับระยะเวลา สมัครอเมริกันซิติเซ่น U.S. Citizenship

คุณสมบัติที่จะสมัครอเมริกันซิติเซ่น กรณียื่นสมัครโดยใช้คุณสมบัติจากการแต่งงานกับ US Citizen ข้อแม้เรื่อง ระยะเวลาครอบครอง Green Card มา3 ปี แต่งงานกับ US Citizen คนเดิมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่นับ นับวันเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาตามวันเวลาที่อยู่จริง อย่างน้อย 18 เดือน ใน 3 ปี จากวันที่สมัครย้อนหลังไป และออกนอกอเมริกาแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ถ้าออกเกิน 1 ปี กลับมาต้องมาเริ่ม นับใหม่ แม้ว่าจะขอ Re entry permit ไว้ ( ยอดที่ยกมา อาจยกมาได้มากสุด 1 ปี ที่เหลือตัดทิ้ง เริ่มนับเพิ่มอีก 2 ปี หลังจากกลับมา )...
Continue reading