เอกสารชุดของ Sponsor หรือเอกสารชุด I-864 นี้ เรียก Affidavit of Support หรือ I-864 AOS Package Purpose of Form : To show that the applying immigrant has enough financial support to live without concern of becoming reliant on U.S. government welfare ก่อนจะเลือกใช้แบบฟอร์มไหน ศึกษาในนี้Preparing Affidavit of Support Forms http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864instr.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างI-864 http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864.pdfถ้าเป็นไปได้ แบบฟอร์มนี้ควรพิมพ์จากคอม และ ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ใช้หมึกดำกรอกด้วยลายมือตัวเองThe petitioner must ALWAYS Submit an I-864….even if there’s zero income.
ดูขั้นตอน ทั้งหมดในนี้  http://www.visajourney.com/wiki/index.php/LingChe_NVC_ShortCutTax return : ขอTax return transcriptได้จาก IRS โทรไปขอได้ ฟรีย้อนหลัง 3ปี http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=105370,00.html

W2 ใบนี้ได้มาจากที่ทำงาน  : ถ้าทำงานมีนายจ้าง ใบนี้ นายจ้างจะให้มาทุกปี เพื่อเอาไปแสดงตอนเสียภาษี ว่าทำงานได้รายได้เท่าไหร่ต่อปี หักภาษีจากที่ทำงานไว้แล้วเท่าไหร่

Employment letter (ไม่จำเป็น ถ้ายอดรายได้เสียภาษีผ่านเกณฑ์ ) http://www.visajourney.com/wiki/index.php/Employment_Letter

Bank statement (ไม่จำเป็น )

Cover letter (ไม่จำเป็น ) http://www.visajourney.com/wiki/index.php/I-864_Cover_letter

เอกสารทั้งหมดในชุดนี้ ไม่ต้อง Notary  (ใช้สำเนาได้ ยกเว้นแบบฟอร์มที่มีลายเซ็น)

ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายจะบอกมาในใบแจ้งให้จ่ายเงิน  ไม่ต้องกลัวจ่ายผิด จ่ายไม่ครบ

 

คำแนะนำในขั้นตอนนี้

Information about Affidavit of Support  http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/affidavit-support

Affidavit of Support Instructions  http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/support/instructions.html

Affidavit of Support, Form I-864, https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Step_4_Collect_Financial_Documents.html

คำถาม I-864 Affidavit of Support (FAQs) https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/support/i-864-frequently-asked-questions.html

Preparing Affidavit of Support   http://www.mygreencardus.com/wp-content/uploads/2016/01/Preparing-Affidavit-of-Su

 

Evidence of Financial support   คลิกอ่าน ไฟล์ pdf  ->  EVIDENCE OF FINANCIAL SUPPORT

คำแนะนำเอกสาร NVC ทั้งหมด  http://www.mygreencardus.com/nvc-document-2/