ใช้สิทธิ์พี่อเมริกันเป็นซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้น้อง มาถึงได้ใบเขียว และ SSN เลย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่น้องต้องรอจะอยู่ที่ไทย สัมภาษณ์ที่ไทยระหว่าง นั้น หากมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่มีเดินทางเข้าออกเรื่อยๆ ไปก่อนได้ ถ้าตม.ตรวจดูแล้วเชื่อใจว่า  จะแค่มาเที่ยวไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ถาวรถ้าน้องมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิววีซ่า และอยู่เกินที่ตม.กำหนด ก็ จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายถ้าคิววีซ่ามาถึงเคสเรา จะขอปรับสถานะ ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายไปแล้ว จะปรับสถานะได้ คือ ไม่มีปัญหาอยู่เกิน (ไม่เหมือนกรณีปรับสถานะให้คู่สมรส ) สำหรับกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้องจะขอปรับสถานะได้ตอนวีซ่าBulletinมาถึงเคสตัวเองแล้ว (ซึ่งขั้นตอนนี้รอประมาณ10-13ปี)ในคิววีซ่า Bulletin ของกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้อง ตอน นี้มาถึงคิวของเคสที่เริ่มส่งเอกสารเมื่อ 15 APR 01 ซึ่งแสดงว่า ล่าสุดเคสที่พึ่งอนุมัติช่วงนี้ รอคิวมา 12ปี เคสถึงอนุมัติถ้าถึงตอนนั้น (อีกประมาณ 12ปีข้างหน้าหลังจากยื่นเอกสารขั้นตอนแรก )จะ เข้ามาปรับสถานะที่อเมริกา ทำได้ แต่ ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่แตกต่างอะไรมากเพราะถ้าถึงตอนที่เคสอนุมัติ มาถึงคิวเราและเราทำตามขั้นตอนปกติต่อไปอีกหน่อยเดียวก็ได้วีซ่าเข้ามาอยู่ ถาวรได้แล้ว  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าขอปรับสถานะที่นี่ด้วย    ( 230 กับพันกว่า แตกต่างกันค่อนข้างมาก ) ถ้ายื่นเรื่องต่อรอสัมภาษณ์ที่ไทยด้วยภาษาไทยน่าง่ายสำหรับน้องด้วยถ้าเป็นวีซ่า พี่น้อง มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่เกิน เคสที่จะขอปรับสถานะต้องไปดูกฎมาตรา245iถ้าอยู่เกิน แต่มีคุณสมบัติผ่าน ปรับสถานะที่อเมริกาได้ กฎระเบียบแบบนี้จะออกมาเป็นช่วงๆ(แต่จะปรับได้เคสต้องอนุมัติแล้ว...
การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizenถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้อเมริกันซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่จะรับรองได้ ลูกต้องอยู่อเมริกากับเราและมีกรีนการ์ดแล้ว  อายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่แต่งงาน  )การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่มีคุณสมบัติครบ  มี 2 วิธี  1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย 2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenshipเราอาจพบว่า US pssport นั้นเป็นวิธีที่ค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่า เพราะ US pssport นอกจากรับรองความเป็น US Citizen แล้วยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการเดินทางได้ด้วย และขั้นตอนการขอ US pssport เร็วกว่าการยื่นเอกสาร N-600 และค่าธรรมเนียมถูกกว่าการยื่น N-600กรณีพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ...
เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น :  US Citizen : N-400 (1)
How Do I apply for US.Citizenship?  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B3en.pdfลิงค์ Document Checklist for Form N-400, Application for Naturalization http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-checklist-form-n-400-application-naturalizationอีกลิงค์  เนื้อหาเดียวกันแต่มาคนละรูปแบบ เราเช็คตามง่ายว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/attachments.pdf สรุปเอกสารที่ใช้แบบฟอร์มการสมัคร US Citizen N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf ( แบบฟอร์มจะหมดอายุ ใน 9/30/2015  ถ้าหมดอายุ ยังสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ จนกว่าจะมีแบบฟอร์มใหม่มาให้ใช้  แต่ต้องเป็นแบบฟอร์ม download จาก web uscis.gov โดยตรง )ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400คือสำเนา Green Card หน้า - หลัง รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป  ใช้รูป 2 x 2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน                                  คำแนะนำเรื่องรูปถ่าย...
ขอใบรับรองโสด ไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คำแนะนำขอใบรับรองความประพฤติ  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ คู่หมั้นทางอเมริกา เตรียมเอกสาร support การเงิน เตรียมครบส่งมาให้เราเพื่อรวบรวมส่งไปใน Packet3 ถ่ายรูป 2 x 2 นิ้ว ตามระเบียบวีซ่าอเมริกา  ขอ file รูปมาจากร้านด้วย เราต้องมา download ตอนกรอกข้อมูล DS-160 online  คำแนะนำรูปถ่าย  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/กรอกแบบฟอร์ม  DS-160 onlineเสร็จแล้ว สั่งพิม์หน้า confirmation DS-160 ออกมา  http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/ ทำรายการลงทะเบียนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนไปสัมภาษณ์   http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/ ได้แบบฟอร์มการจ่ายเงินจากการทำรายการ online ของเรา ไปทำการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี ฯ สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ ทำรายการ online  ( รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียม )  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/ กรอกแบบฟอร์ม DS-2001  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตเรา หน้าที่มี รูป ข้อมูลส่วนตัว พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือ...
 ผมได้ยื่นเรื่องทำ U.S. Passport ไว้ปลายเดือน March, 23 2015  เพิ่งได้รับพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ April, 18 2015  รวมระยะเวลา 3  week กับ 5 วัน ซึ่งในใบตอบรับยื่นเรื่องกำหนดไว้ 04/27/15 เป็นอย่างช้า  หากใครจำเป็นต้องเดินทางต้องการเร่งด่วนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจะได้รวดเร็วกว่านี้ ภายใน 2 วีคอ่านบทความเก่าที่ผมเขียนไว้ เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  และประสบการณ์สอบ http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015และเรื่องเล่าในวันสาบานตน http://www.mygreencardus.com/us-citizenship-oath-ceremonyมาขอเล่าขั้นตอนละกันครับ ไม่มีไรยุ่งยากมากมายเลย ง่ายครับ หลังจากได้ใบประกาศซิติเซ่นแล้ว ก็ลุยกันได้เลย จากครั้งก่อนที่เล่าไว้หลังจากสาบานตน ก็อยากจะไปทำพาสปอร์ตให้เสร็จภายในวันนั้นเลย แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะต้องนัดคิวล่วงหน้าในการยื่นขอพาสปอร์ต ท่านใดจะยื่นก็ตรวจสอบโทรถามก่อนว่าจะต้องนัดไหม หรือเดินไปทำได้ทันที บางที่ก็ไม่มีนัดคิวเข้าไปทำได้เลยเข้าเว็บไซต์  http://passports.state.gov อยากจะกรอกด้วยมือ พิมพ์แบบฟอร์มออกมา หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมาไปยื่นก็ตามสะดวกเลยครับหน้าหลักของเว็บไซต์ u.s. passport ก็ดูง่ายๆ โหลดแบบฟอร์ม หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา ตรงหัวข้อ Forms กรอบสีฟ้าในรูป ส่วนระยะเวลารอพาสปอร์ตก็ในกรอบสีแดงครับ ค่าธรรมเนียม  http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/fees.htmlค่าธรรมเนียม แบบพาสปอร์ตอย่างเดียว...