สรุป เอกสารในการขอวีซ่าถาวร กรีนการ์ด อเมริกา1. ขั้นตอนแรกที่ส่งเอกสารไป USCISเอกสารไทย (และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ )ต้องแปลเอกสาร ที่ยื่น USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ในเอกสารมีผู้แปลรับรองการแปล เราแปลเองรับรองเองก็ได้ บางคนรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ  ทำได้ตามสะดวกค่ะ  ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น2. ขั้นตอนที่ไม่ต้องแปลคือ ขั้นตอน NVC  หรือ สถานทูตเอกสารที่เราเรียก Packet3 และเอกสารต่างๆวันสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล  เพราะทางสถานทูตมี จนท. คนไทยช่วยตรวจเอกสาร (แต่เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารแปล ในขั้นตอนนี้ด้วย ) 3. เอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกา เช่น การปรับสถานะ ขอกรีนการ์ด รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดในอเมริกา ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลหมดสรุป : ตอนสัมภาษณ์ที่ไทยเอกสารที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารแปล แต่เอกสารแปลต้องใช้ในขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารที่แปลนั้นมาใช้ต่อที่อเมริกาด้วย ถ้าสัมภาษณ์ที่อเมริกา เอกสารภาษาไทยต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย (ใช้เอกสารแปลชุดขั้นตอนแรกได้เลย)เอกสารตัวจริง ,  เอกสารสำเนา  :เอกสารที่ส่งไปในขั้นตอนวีซ่าที่ส่งมา USCIS /NVC  ที่อเมริกาใช้สำเนา (เอกสารส่งUSCIS สำเนาธรรมดาไม่ต้องรับรองสำเนา แต่เอกสารส่งNVCต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับคือสำเนาที่ออกจากหน่วยงานออกเอกสารนั้น) เตรียมเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์ หมายเหตุ:  ยกเลิกส่งเอกสารตัวจริงไป NVC ตามประกาศ Nov 2014  (แต่สำเนาที่ส่งไปต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับ)http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf
ในการสมัครเกี่ยวกับ Immigration USCIS สามารถ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ในบางอย่างเช่นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการส่งเอกสาร ต่อไปนี้- Form I-90 Application to Replace Permanent Resident Card - Form I-751 Petition to Remove Conditions on Residence - Form N-400 Application for Naturalization (citizenship) - Form N-600 Application for Certificate of Citizenshipผู้ที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องสามารถชี้แจงได้ว่าไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ขอยกเว้น เนื่องจากสาเหตุอะไร มีหลักฐานยืนยัน สนับสนุนคุณสมบัติหลักๆ ในการพิจารณามี 3 ข้อ1.ได้รับสวัสดิการ public benefits ต่างๆ เช่น Food stamp ส่วนใหญ่ จะได้รับการ approve ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้2. รายได้ครอบครัวต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มีกำหนดไว้ ต้องมีเอกสารหลักฐานชี้แจงรายได้ มีเอกสารสนับสนุน และแสดงความจำนงค์ที่จะขอยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่สามารถจ่าย...
Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็นแต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้นใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มากเราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วยเพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอนใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์
Immigrant Visa Application Processing Fees : Effective September 12, 2014ค่าธรรมเนียม ขั้นตอน NVCต้องทำรายการจ่าย 2  รายการAffidavit of Support (at the National Visa Center) --> $120Immediate Relative and Family Preference Applications  New fee --> $325http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/fees-visa-services.html#permanentสรุปขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/อ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนแรก ที่ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.doใส่หมายเลขเคส USCIS แต่ถ้า สมัครรับข้อมูลทาง Electronic อยู่แล้ว ถ้าไม่มีข้อความเข้ามาแจ้งบอกเรา แสดงว่า สถานะ เคสยังไม่ขยับ ตรวจสอบก็จะได้สถานะเหมือนเดิมค่ะถ้าสมัครรับข้อมูลทาง Electronic แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเคสในระบบนี้เลยตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอน NVChttps://ceac.state.gov/ceac/https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMWCuebHqOw==แต่ ไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบตามลิงค์ที่ให้มานี้ในขั้นตอน NVC เพราะ ถ้าเคสอยู่ในขั้นตอน NVC ตรวจสอบไปก็จะได้ รับคำอธิบายว่า ให้ทำตามคำแนะนำของNVC หากมีปัญหาให้ติดต่อ NVCโดยตรง โดยทั่วไป NVC จะติดต่อมาตามขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปที่ NVC แต่ ถ้าหาก เกินระยะเวลาที่ควรได้รับการติดต่อจากNVC แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ติดต่อสอบถามNVC โดยตรง การติดต่อมีสองทาง คือ โทรศัพท์ หรือ Email การเขียน Email ต้อง ระบุข้อมูลใน Email ตามคำแนะนำNVCดูคำแนะนำในนี้  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.htmlเบอร์เดียวโทรเข้าจากทั่วโลก อาจต้องใช้ความพยายามโทรนานหน่อย กว่าจะติด หลีกเลี่ยงการโทรในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะ ก็จะโทรติดเร็วขึ้น...