เตรียมเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น
  G-325A no longer needed for K1   April 10, 2017Checklist  เอกสารขั้นตอนแรก K1  ให้แฟนคนอเมริกัน เช็คตามด้านบนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อส่งไปให้เแฟนในขั้นตอนแรกIntent to Marry Letter  ( พิมพ์คำนี้ ใน Google มีตัวอย่างมากมาย ) รูปวีซ่าอเมริกา 2x2 "  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ อาจเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ช่วย เช่นจัดภาพใส่ไฟล์ใส่โปรแกรม ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 ได้  ( แฟนทางอเมริกาสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อส่งในขั้นตอนแรก ) นอกนั้นเป็นเอกสารส่วนที่แฟนต้องเตรียมให้แฟนดูรายละเอียดในนี้ https://www.uscis.gov/i-129fเตรียมเอกสารตามนี้ ข้อมูลอธิบายละเอียดทุกเอกสารที่ต้องใช้ I-129F Instruction https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129finstr.pdf?download=1เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าคู่หมั้นhttp://www.mygreencardus.com/k1-first-step-document/   07/05/2017
แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา  I-485  edition 06/26/17
แบบฟอร์มใหม่ I-485  ล่าสุด edition 06/26/17ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด https://www.uscis.gov/i-485ช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนฟอร์มหลายแบบฟอร์มและมีคนเจอจนทส่งเอกสารกลับ ต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยที่ใช้แบบฟอร์มที่ยังไม่หมดอายุไป ( แต่ไม่ใช่ edition ล่าสุด )ช่วงที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  แม้ว่าแบบฟอร์มเดิมจะยังไม่หมดอายุสิ่งที่ต้องดูนอกจากวันหมดอายุ คือ edition ของแบบฟอร์ม / วันออกแบบฟอร์มนั้นออกมาใช้อยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ต้องใช้ edition ล่าสุดตอนนี้ เป็น edition  ใหม่แล้ว ใครกำลังจะกรอก แบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่มีในหน้าเวป uscis.gov ณ ตอนนี้ 📍 ในแบบฟอร์ม I-485 ใหม่ เอาคำถามใน G-325A ยกมาใส่ในนี้ ด้วย ใครกรอก G-325A ไปแล้ว จะมีคำตอบหลายๆข้ออยู่แล้ว📍ทุกครั้งที่มีการออกแบบฟอร์มใหม่ จนท.จะมีระยะเวลาที่อนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มเดิมได้ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ( ใน หน้าเวปแบบฟอร์มนี้ ระบุว่ารับแบบฟอร์มเดิมถึง 08/25/2017 )ถ้ากรอกแบบฟอร์มเก่าไปแล้วให้รีบส่งไปถ้ายังไม่กรอก แค่ลองกรอกร่างคร่าวๆในแบบฟอร์มเก่า ควรเลือกกรอกแบบฟอร์มใหม่เลยคนที่กรอกแบบฟอร์มเก่าแล้วบ้าง แต่ยังไม่เรียบร้อย ให้กรอก แบบฟอร์มใหม่ไปเลย 📍 เมื่อมีการปรับปรุงแบบฟอร์ม คำแนะนำแบบฟอร์มนั้นบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปด้วย ...
ขั้นตอน ลงทะเบียนที่อยู่ GSS  ชำระเงิน ขอนัดสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งครอบครัว : วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 online แยกแต่ะละคนที่ต้องการสมัครวีซ่าเช่น ต้องการขอวีซ่า 3 คน พี่น้อง  แต่ละคนกรอก DS-160 ของตัวเองก่อนหลังจากเรียบร้อยในขั้นตอน DS-160 ทำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์การลงทะเบียนที่อยู่  เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่นี่  https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand  หน้าจอที่จะเริ่มต้น ลงทะเบียนที่อยู่ นัดสัมภาษณ์ สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่”ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ตสร้างรหัสผ่านพิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่างคลิก SUBMIT ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จเลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่าดำเนินการต่อ  ขั้นตอนที่ 3 เลือก  ลงทะเบียนที่อยู่ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตต้องกรอกหมายเลขยืนยัน DS-160 ใส่ที่อยู่ที่จะรับพัสดุซองวีซ่า เฉพาะในช่องที่อยู่ใส่ภาษาไทยได้  ใส่ให้ละเอียดกรอกข้อมูลเสร็จ จะมีข้อความถามว่ามี dependent คนอื่นหรือไม่ ที่สมัครวีซ่าด้วยกันกดเลือกใส่ข้อมูล คนในครอบครัวที่ต้องการสัมภาษณ์พร้อมกัน เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง ขั้นตอนที่ 4เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าในรายการจะรวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งหมด...
ตัวอย่างเตรียมเอกสาร วีซ่าถาวรให้ลูก ขั้นตอนแรก
https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/children/bringing-children-sons-and-daughters-live-united-states-permanent-residentsตัวอย่างอเมริกันซิติเซ่นขอวีซ่าถาวรให้ลูก ( stepchild )  อายุ  17 ปีเอกสารขั้นตอนแรก  ( ส่งสำเนา )ใบเกิด หรือ พาสปอร์ตอเมริกัน เพื่อแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่น ใบเกิดลูก ใบสมรส ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีต ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี เอกสารแปลของเอกสารไทย หรือเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ I-130 Form  https://www.uscis.gov/i-130 ค่าธรรมเนียม $535 G-1145 แบบฟอร์ม ขอรับแจ้งข้อมูลสถานะเคสทาง Email   ทางข้อความในโทรศัพท์( บางเคสอาจมีเอกสารเพิ่มเติม ตามสถานการณ์ รายละเอียดในตัวเคส อ่านข้อมูลเอกสารที่ใช้ในคำแนะนำ I-130 Form ) แบบฟอร์ม  I-130 ดู edition ของแบบฟอร์มที่มุมด้านล่างด้วย ต้องเป็น 02/27/17  ( ข้อมูล June 02, 2017 )ตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งสนับสนุนทั้งหมด ใน คำแนะนำของ I-130 Form  https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-130instr.pdf?download=1 ค่าธรรมเนียม  https://www.uscis.gov/i-130  ส่งไปที่ไหน   ดูในคำแนะนำ...
ตัวอย่าง การกรอก I-130A
I-130A แบบฟอร์มใหม่  02/27/17สำหรับ ผู้ต้องการวีซ่า/ใบเขียว ที่เป็นคู่สมรสของ อเมริกันซิติเซ่น/ผู้ถือใบเขียว กรอกข้อมูล เซ็นชื่อขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/i-130 ส่งไปกับเอกสารชุด I-130หน้า 1Part 1A number  ถ้ามี ใส่ลงไป  ถ้าไม่มีข้าม Middle Name  ไม่ต้องกรอก ถ้ากรอก None ใบเขียวอาจออกมา มีชื่อกลาง " None " กรอกที่อยู่ 5 ปีล่าสุด เริ่มด้วยที่อยู่ปัจจุบัน ย้อนไล่ลงไป ตามลำดับ ที่อยู่ปัจจุบัน ใส่ " Present " ถ้าระบบไม่ให้พิมพ์  ข้อความ เขียนด้วยปากกาดำได้ ถ้ามีมากกว่า 2 ที่อยู่ ไปกรอกเพิ่มในหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์ม หน้า 2หน้า 3Part 4 กรอกข้อมูลเอง พยายามแปลเอง ไม่ได้ใช้ล่ามช่วยแปล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ interpeterหน้า 4Part5 -6...