ขั้นตอน NVC ปัจจุบัน ให้ส่งเอกสารโดยการ แนบไฟล์เข้าระบบออนไลน์ เมื่อ log in เข้าระบบ จะเจอหน้าจอตามนี้ ขั้นตอนหลักเหมือนเดิม เปลี่ยน ตรง จากส่งเอกสารไปรษณีย์  เป็น แนบไฟล์เอกสารในระบบออนไลน์ NVC ไม่ต้องส่งเอกสารไปยังไปรษณีย์ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกลัวเอกสารไปไม่ถึง NVC ข้อมูลหลังได้ NOA2 เตรียมอะไร บ้าง http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ ตรวจสอบสถานะ ขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx log in เข้าระบบออนไลน์ NVC  https://ceac.state.gov/ceac/ พูดคุย ถามข้อมูล วีซ่าอเมริกา https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/
ช่วงนี้ ขั้นตอน NVC ระบบออนไลน์ ทำรายการไม่ได้ จนท.เองก็บอกไม่ได้ว่าจะจัดการระบบเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้วันไหน ช่วงที่ รอ NVC ปรับปรุงระบบ เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม ข้อมูลหลังได้ NOA2 เตรียมอะไร บ้าง http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ https://youtu.be/hYhQHH6sG5Q ตรวจสอบสถานะ ขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx log in เข้าระบบออนไลน์ NVC ( ยังไม่สามารถใช้งานได้ )  https://ceac.state.gov/ceac/ พูดคุย ถามข้อมูล วีซ่าอเมริกา https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/
ระบบนัดวีซ่าท่องเที่ยว วันนัด วันแรกที่ว่างในช่วงนี้ คือ 31 July ใครที่ เตรียมไปขอ วีซ่าท่องเที่ยวช่วงนี้ วันเดินทาง ควรอยู่หลังจากเดือน กรกฎาคมไปแล้ว ( ถ้า มาทำการนัด เจอว่า วันสัมภาษณ์ เลยวันเดินทางที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครไปแล้ว สามารถแก้ แบบฟอร์มสมัครได้ ) ถ้าอยากสัมภาษณ์ก่อนนี้ ต้องเข้ามาดูในระบบ บ่อยๆ อาจมีคิว ก่อนนี้ ว่างบ้าง จาก มีคนยกเลิก ในบาง วัน บางเวลา แต่ละ ครั้งที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม เปลี่ยนวันสัมภาษณ์ได้ 2ครั้ง 🌀ถ้า ทำรายการ ให้ได้ใบจ่ายเงินแล้ว แต่ยังไม่จ่าย เมื่อต้องการจ่าย เข้ามาในระบบลงทะเบียนที่อยู่ที่จะทำการนัดใหม่ คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะพาไปที่หน้าจอ ของใบแจ้งการจ่ายเงิน มี ใบแจ้งการจ่ายเงินใหม่ให้ 🌀ช่วงนี้ ค่าธรรมเนียม 5280 บาท ค่าธรรมเนียมที่กำหนดมา มีวันหมดอายุ ถ้าไม่ได้จ่ายตามกำหนด ต้องเข้ามาทำรายการใหม่ เมื่อต้องการจ่าย ค่าธรรมเนียมอาจเพิ่มหรือลดนิดหน่อย ตามอัตราการแลกเปลี่ยนช่วงที่ทำการจ่ายเงิน (สถานทูตคิดอันตราแลกเปลี่ยนมากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปของธนาคารหน่อย ) ตัวอย่างใบแจ้งจ่ายเงิน  🌀ถ้าเลือกสัมภาษณ์ พร้อมกับ คนในครอบครัว ใบแจ้งจ่ายเงิน จะได้ออกมาใบเดียว...
อยู่อเมริกา มีใบเขียว ขอ วีซ่า ท่องเที่ยวให้แม่มาเยี่ยม ( ขอให้ในที่นี้หมายถึงช่วยจัดการเรื่องขั้นตอนการสมัคร  แม่เตรียมเอกสารของแม่ ไปสัมภาษณ์ตามนัด ) 21 พค เริ่ม กรอก DS-160 22 พ.ค.ลงทะเบียนทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งไปจ่ายเงิน 25 พ.ค. ทำการเลือกวันสัมภาษณ์ ได้วันสัมภาษณ์วันที่ 13 มิ.ย. วันที่ เร็วสุด ที่สะดวกไปได้ ทำการนัดสัมภาษณ์แล้ว 27 พ.ค. ลงทะเบียน DS-160 ใหม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูล บางข้อ 13 มิ.ย. สัมภาษณ์ ได้วีซ่า ........................................... ขั้นตอน  ........................................... 1.ลงทะเบียน สมัครวีซ่า ด้วยการลงทะเบียนในระบบ ออนไลน์ กรอกข้อมูล DS-160 ( ก่อนลงทะเบียน เตรียมรูป 2x2 สำหรับวีซ่าอเมริกาไว้ด้วย บอกทางร้านว่าขอไฟล์ภาพด้วย เพราะเราต้องเอามาดาวน์โหลดลงแบบฟอร์ม ออนไลน์ ) 2.เสร็จากขั้นตอนลงทะเบียน สมัครวีซ่า ต้องไปลงทะเบียนอีกอย่าง คนละเวปกับที่ ลงทะเบียน DS-160 ในข้อ 1 คือ ลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารวีซ่ามาให้ และทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งจ่ายเงิน เพื่อเอาไปจ่ายเงินที่ธนาคาร และเลือกวันสัมภาษณ์ 📍ขั้นตอน ลงทะเบียน ออนไลน์...
ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตหลัง สัมภาษณ์ อนุมัติ ได้วีซ่า   .................//................   🔸ตรวจสอบสถานะ พาสปอร์ต หลังรู้ว่าสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน   บางคนจนท.ไม่พูดอะไรบอก ถ้า หลังสัมภาษณ์ จนท.รับพาสปอร์ตไว้นั่นคือได้วีซ่า   จนท.เก็บพาสปอร์ตไว้จัดการออกวีซ่า   ถ้าไม่อนุมัติวีซ่า ปฏิเสธการขอวีซ่า จนท.จะให้พาสปอร์ตคืนกลับมาหลังสัมภาษณ์     🔸 หลังสัมภาษณ์ ตรวจสถานะ ใส่หมายเลขเคสในนี้ ถ้าขึ้น issue แสดงว่าดำเนินการออกวีซ่าในหน้าพาสปอร์ตแล้ว https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx   🔸หลังรู้ว่าได้วีซ่า แน่นอน ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ใส่หมายเลขพาสปอร์ต ในตัวอย่างเป็นข้อมูล สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยววันศุกร์   เช้าวันจันทร์สถานะ พาสปอร์ตอยู่ที่สถานทูต   ช่วงบ่าย พาสปอร์ตกำลังทำการจัดส่ง หลัง สถานะ ขึ้นว่า สถานะ ส่งออกแล้ว สอบถาม Tracking EMS ได้ตามคำแนะนำ ถัดจาก ช่องที่ให้ใส่หมายเลขพาสปอร์ต   🔸หรือส่งข้อความถาม ในแอคเค้าท์ที่ลงทะเบียน นัดสัมภาษณ์ ก็ได้   (วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น คือ แอคเค้าท์ในระบบลงทะเบียนที่อยู่ GSS)   🔸คำแนะนำ การลงทะเบียนที่อยู่ ที่จะได้ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียมของวีซ่าชั่วคราว วีซ่า คู่หมั้น การลงทะเบียนที่อยู่ GSSวีซ่าถาวร กรณี เคยมีแอคเค้าท์ในระบบ ขอวีซ่ามาก่อนนี้ http://www.mygreencardus.com/register-to-pay-fee-usa-visa/ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม จากสมาชิกที่มีประสบการณ์ ในกรุ้ปนี้  https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/   (ไม่ใช่ทนาย ไม่ใช่...