ลงทะเบียนที่อยู่ เพื่อได้ใบแจ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม วีซ่าชั่วคราว อเมริกา ( วีซ่าท่องเที่ยว)  ขั้นตอนเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียม(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต) กรณี เคยมีแอคเค้าท์ ลงทะเบียนในการขอวีซ่าก่อนนี้ เริ่มต้น เข้าไปที่ นี่  http://www.ustraveldocs.com/thหน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทยหน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่ถ้าตอบ  ใช่ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมายต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์ หน้าจอ ขึ้นคำถาม ตามในภาพ ตอบ ไม่ใช่ เลือก สร้างโพรไฟล์  password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข cofirm DS-160   ก่อนมาดำเนินการขั้นตอนนี้ ต้องลงทะเบียน DS-160...
 USCIS ได้เพิ่มประเภท แบบฟอร์มที่ให้ จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตได้ 41แบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/forms/forms-processed-uscis-lockbox-facilities: ประกาศใช้ 02/15/2018 https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-expands-credit-card-payment-option-feesแบบฟอร์ม ที่มีคนใช้เยอะคือ I-130I-129FI-485I-131 แบบฟอร์มขอ re entry permitI-90 แบบฟอร์ม ขอ replace ใบเขียวN-400 แบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่นN-600 แบบฟอร์ม ขอเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่น กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ หลังจากเกิด ( ก่อนอายุ 18 ปี )I-360 แบบฟอร์ม ขอใบเขียว กรณี คู่สมรสเสียชีวิต ในการส่งเอกสาร ไป USCIS ถ้าจะจ่ายด้วยบัตร เครดิต ต้องแนบแบบฟอร์มอนุญาตให้หักเงินในบัตรเครดิต คือ G-1450 Form วางด้านบนสุดเอกสารที่ส่งไป USCISN-400 และ I-90 ที่ทำรายการออนไลน์ จ่ายผ่านบัตรเครดิตทำรายการออนไลน์เลยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ถ้าส่งเป็นเอกสารไป USCIS และจะจ่ายผ่านบัตรเครดิต ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์ม I-751 ถอดถอนใบเขียว 2ปี เป็น 10ปี ไม่มีอยู่ในรายการที่ให้จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ ผู้ที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด...
January 11, 2018สมัครแบบออนไลน์ ขั้นตอนเร็วกว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบเดิมมากเตรียมสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาอ่านเตรียมข้อมูลก่อน https://www.uscis.gov/n-400ดูตัวอย่างแบบฟอร์มก่อน มีคำถามอะไรบ้าง เราเตรียมข้อมูลไว้ ตอนกรอกในคอมจะได้ไปสะดวกค่าธรรมเนียมเท่ากับสมัครแบบเดิมข้อมูลที่ต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวเราชื่อที่อยู่ เบอร์โทร เราตอบได้อยู่แล้ว มีลูก เตรียมข้อมูลวดป.เกิดลูก ที่อยู่เคยแต่งงาน เตรียมข้อมูล อดีต คู่สมรส วดป.เกิดเตรียมข้อมูลไว้ในภาษาอังกฤษเคยออกนอกอเมริกา ค้นประวัติการเดินทาง ใน I-94 ไว้  สมัครแอคเค้าท์ ลองอ่านข้อมูลทั่วไป https://www.uscis.gov/file-online/log-online-filing คลิก ที่ Who is eligible? คุณสมบัติทั่วไปตามที่เราต้องมีในการสมัครอเมริกันซิติเซ่นเช่น อายุ > 18 ครอบครองใบเขียว 3ปี หรือ 5 ปี คุณสมบัติอื่นๆทั่วไป ใช้ภาษาอังกฤษได้ฯลฯHow to apply ?ทำความเข้าใจคร่าวๆเมื่อพร้อมสมัคร ออนไลน์1. อันดับแรก สมัคร แอคเค้าท์ใน USCIS ก่อน https://myaccount.uscis.dhs.gov2.แนบเอกสารสนับสนุนโดยแนบ file เอกสารในการสมัครออนไลน์เลย3.ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เตรียมหน้าผมไปถ่ายรูปวันพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปที่ถ่ายในวันพิมพ์ลายนิ้วมือ จะเป็นรูปที่ใส่ในใบรับรองอเมริกันซิติเซ่น (...
การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/  เตรียมเอกสารยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ วีซ่าคู่หมั้น  เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง  http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdfเอกสารทุกอย่างที่เตรียมไป ถ่ายเอกสารและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย ถ้าต้องถ่ายเอกสารเพิ่ม ด้านหลังบริเวณติดรั้ว ถัดจากอาคารที่ไปเราติดต่อขอใบรับรองความประพฤติมีร้านถ่ายเอกสาร เพื่อความสะดวก ควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ถ้าเอารถส่วนตัวไป หาที่จอดยาก และรถติดมาก ลงสถานีสยาม ออกทางประตู 6 ใบรับรองความประพฤติที่ได้ จะออกเป็นภาษอังฤษ ยกเว้น มีคดี เอกสารจะเป็นภาษาไทย ต้องเอาไปแปลด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีรูปถ่ายติดในเอกสารด้วย การขอใบรับรองความประพฤติ ใช้เวลา ประมาณ  4-6 สัปดาห์เอกสารจะส่งมาที่บ้าน  เตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/วีซ่าคู่หมั้นได้ NOA2 แล้วทำอะไร http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/
อ่านข้อมูล วีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้น อย่างไร http://www.mygreencardus.com/us-vis-b1-b2-thai/ กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่   https://ceac.state.gov/genniv/เลือกภาษาที่มุมขวาบน เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok เลือก start an applicationตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก เริ่มต้น กรอกข้อมูลทั่วไป กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ต ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต Passport Book Number เลือก Does Not Apply ไปเลย ข้อมูลที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / ใส่ - แทนแผนการเดินทางเลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ วีซ่าท่องเที่ยว  สามารถเลือก B1/B2กรอกวันที่ที่ตั้งใจเดินทางถึงและ...