เอกสาร packet 3 วีซ่าถาวร DCF

เอกสาร packet 3 วีซ่าถาวร DCF
และเอกสารคดี ถ้ามี แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ส่งน้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้วันนัดสัมภาษณ์เช่นกัน เอกสารอื่นๆ ที่คิดอาจได้ใช้ เช่น ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนนามสกุล  ใบมรณะบัตรบิดามารดา ถ้ามี  เอกสารแปลต่างๆที่มีอยู่แล้ว เอกสารตัวจริง ของเอกสารต่างๆ เอกสำรสนับสนุน domicile เอกสารความสัมพันธ์ ผลตรวจร่างกาย  ถือไปวันสัมภาษณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่มาทราบทีหลังว่าน่าจะส่งไปในpacket3 แต่ไม่ได้ส่งไปในpacket3  ถือไปวัน สัมภาษณ์ได้ ดาวน์โหลด DS-2001 http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf I-864 Form    https://www.uscis.gov/i-864   ส่งเอกสารไปที่อยู่ที่ระบุใน DS-2001 ด้านล่าง  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร packet3 จากข้อมูลจากสถานทูต โดยตรง http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas/packets.html อ่าน  DCF คืออะไร  ขั้นตอน http://www.mygreencardus.com/dcf-direct-consular-filing-thai/ เขียนเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารสำหรับ...
Continue reading

ขั้นตอน NVC : อเมริกันซิติเซ่นขอวีซ่าถาวรให้ลูก

nvc_welcome_p
ขั้นตอน NVC ➡กรอก ข้อมูล Choice of Agent ใส่ชื่อผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาเป็นตัวแทน ➡ จ่าย AOS Fee , จ่าย IV Fee เมื่อได้รับการติดต่อ ➡ รวบรวมเอกสาร คือเอกสารsupport การเงิน sponsor , รวมรวมเอกสารลูกใบเกิด ใบตำรวจ(ถ้า ลูกอายุ16)และอื่นๆ ➡เมื่อได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงิน ทั้ง 2 fee ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมบาร์โค้ดไปNVC ➡กรอก DS-260 online (ในระบบเดียวกับที่จ่ายเงิน ) *** เอกสารส่งNVC scan มาจากไทยทาง Email ให้ทางอเมริกาได้เพื่อประหยัดค่าส่งเอกสารและไม่ต้องกังวลเอกสารตัวจริงหาย เพราะปัจจุบันเอกสารที่ส่งNVC ส่งเอกสารสำเนา ไม่ค้องส่งตัวจริง เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล เขียนมุมบนขวามือว่าคือเอกสารอะไรด้วยดินสอ ระบุ...
Continue reading

วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2 ทำอะไร , ขั้นตอนแรก NVC

วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2  ทำอะไร , ขั้นตอนแรก NVC
หลังจากได้ NOA2 หรือ เคส approve ในขั้นตอน USCIS ในเคสวีซ่าถาวรที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า Bulletin  อายุ > 16 ปี  เตรียมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ เคสที่ต้องรอคิว  รอการติดต่อจาก NVC ในปีที่คิวใกล้มาถึง ยังไม่ต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ รอไปขอใบรับรองความประพฤติเมื่อ NVC ติดต่อมา เคสที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า หลังจาก ได้ NOA2 รอประมาณ 1-2 เดือน NVC จะติดต่อมา   การติดต่อจาก NVC NVC จะติดต่อทั้งทางผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาและผู้ต้องการวีซ่าทางไทย โดยส่งเอกสารชุดเดียวกัน ผู้ที่อยู่อเมริกาจะได้รับการติดต่อก่อน เมื่อเอกสารชุดเดียวกันนี้ไปถึงไทย ผู้สมัครวีซ่าที่ไทยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เพราะโดยทั่วไปจะดำเนินการหลังจากที่เอกสารนี้มาถึงผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา หากไม่ได้เอกสารนี้ที่ไทยด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ต้องสนใจ เพราะเราจะดำเนินการจากเอกสารชุดที่ส่งไปหาผู้สมัครที่อเมริกาอยู่แล้ว   เอกสารชุดแรกที่จะได้รับจาก NVC เอกสารส่ง...
Continue reading

Timeline ยื่นN-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูก :ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

Timeline ยื่นN-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูก :ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์ม  N-600  ใช้ในการขอรับรองสัญชาติอเมริกัน จากมีพ่อหรือแม่ได้อเมริกันซิติเซ่นหลังลูกเกิด ( และลูกเกิดนอกอเมริกา ) ยื่นเอกสาร ชุด N-600 ขอรับรองสัญชาติอเมริกัน พร้อมกับแนบเอกสารชุด N-912  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม N-600  โดยใช้สิทธิ์ คุณสมบัติ ได้รับสวัสดิการ Medicaid  (ผ่านการตรวจสอบรายได้มาแล้วตอนยื่นขอ Medicaid  รายได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ Medicaid   และ ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม immigration บางแบบฟอร์มได้ด้วย ) ค่าธรรมเนียม N-600   600 $       ( ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน  $ 1,170 : เริ่ม /12/26/2016 )   ไม่ต้องจ่าย Timeline ยื่น N-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกตาม พ่อ/แม่...
Continue reading

Evidence of Affidavit Support

: Your petitioner must present evidence that neither the principal applicant nor any dependent applicants (if applicable) will become a public charge in the United States. The petitioner’s income must meet 125% of the Poverty Guidelines. ( I-864p)  https://www.uscis.gov/i-864p Detailedinformation about the different forms required for the different...
Continue reading

K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3

ready2
  ขั้นตอน 1. เช็ค ออนไลน์ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved 2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น เอกสารนี้ คือที่เราเรียกย่อๆว่า NOA2 (ประมาณ 1-2 อาทิตย์จากเช็คสถานะ approved แฟนจะได้รับเอกสารNOA2) 2.1 หลังจากแฟนได้รับเอกสาร NOA2 มีข้อความระบุ Notice of Approval ให้แฟน scan ใบนี้ส่งมาให้เราทางEmail เราจะใช้ใบนี้ไปเตรียมขอใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤติ 2.2 เราเตรียมเอกสารทั้งหมดไปขอใบตำรวจ หรือ ใบรับรองความประพฤติ 3. หลังจากเคส approve ที่ USCIS USCIS จะส่งต่อเคสไปNVC ขั้นตอนช่วงรอจนท.ส่งต่อเคสไปNVC เรียบร้อย...
Continue reading

ขั้นตอนNVC : สั่งพิมพ์บาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียม

NVC_FEE
วีซ่าถาวรทุกเคสที่ดำเนินการผ่าน NVC จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ NVC 2 ครั้ง หลังจากทำรายการจ่ายเงินในขั้นตอน NVC เรียบร้อยจะได้เอกสารเป็นหลักฐาน 2 อย่าง Receipt Document Cover Sheet (ใบนี้คือใบที่เรียกย่อว่าใบบาร์โค้ดที่จะต้องส่งNVC) สั่งพิมพ์เอกสารข้อ 2 เพื่อมาแนบเอกสารส่ง NVC   การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอนNVC  มี  2 ครั้ง AOS fee 120 $  หลังทำรายการข่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ AOS fee 120 IV  fee 325 $  หลังทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ IV fee 325 $   วิธีสั่งพิมพ์เอกสาร Document Cover...
Continue reading

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
06/26/2017 USCIS  แบบฟอร์ม I-485 มาใหม่ ยกเลิก G-325A http://www.mygreencardus.com/i-485-form-new-062617-thai/ แบบฟอร์มที่ใช้ คือ 1. I-485 2. G-325A      ยกเลิก 06/26/2017 3. I-765 ( Optional ) 4. I-131 ( Optional ) 5. G-1145 ( Optional ) ขั้นตอนเตรียมเอกสาร 1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้ 1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-485 1.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit...
Continue reading

รวมเอกสารขั้นตอนต่างๆ วีซ่าถาวร คู่สมรส CR1/IR1

รวมเอกสารขั้นตอนต่างๆ วีซ่าถาวร คู่สมรส CR1/IR1
ขั้นตอน  USCIS เตรียมเอกสารขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/ กรอก I-130   (แบบฟอร์มเปลี่ยนแล้ว ) http://www.mygreencardus.com/i-130-thai-how-to-fill/ I-130A https://www.uscis.gov/i-130 I-130A ออกมาแทน G-325A * เตรียมรูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/ แบบฟอร์ม ตัวอย่างแปลเอกสารขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/ การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศทางไปรษณีย์ http://www.mygreencardus.com/notary-service-consular-thai/ ยื่นเอกสาร I-130 ขั้นตอนแรกแล้วทำอะไรต่อ  http://www.mygreencardus.com/what-next-after-i-130/   ขั้นตอน NVC คำแนะนำขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ เตรียมเอกสารขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ จ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/ คำถามเอกสารขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-q-answer/ คำแนะนำจาก NVC โดยตรง http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.html   ขั้นตอน สถานทูต เตรียมเอกสารความสัมพันธ์...
Continue reading

ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรแล้วทำอะไรต่อ ?

วีซ่าถาวร ยื่น I-130. แล้วทำอะไร รอไปเรื่อยๆค่ะ รอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS ขั้นตอนวีซ่าถาวร มีขั้นตอนหลัก  3 ขั้นตอน ผ่านหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ USCIS NVC US embassy Bangkok เมื่อ เคสอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ยังมีขั้นตอนต่อไปที่ต้องจัดการอีก คือขั้นตอนNVC ขั้นตอน USCIS ในเคสทั่วไป ระยะเวลาที่เคสจะอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ใช้เวลา 4-6เดือน โดยประมาณ บางศูนย์ เช่น CA เคสอาจอนุมัติในเวลา 1เดือน หลังจากเคสได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรก เคสจะถูกส่งจาก USCIS ไป NVC เมื่อเคสเข้าสู่หน่วยงาน NVC เคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า ( Immediate...
Continue reading