ระบบนัดวีซ่าท่องเที่ยว วันนัด วันแรกที่ว่างในช่วงนี้ คือ 31 July ใครที่ เตรียมไปขอ วีซ่าท่องเที่ยวช่วงนี้ วันเดินทาง ควรอยู่หลังจากเดือน กรกฎาคมไปแล้ว ( ถ้า มาทำการนัด เจอว่า วันสัมภาษณ์ เลยวันเดินทางที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครไปแล้ว สามารถแก้ แบบฟอร์มสมัครได้ ) ถ้าอยากสัมภาษณ์ก่อนนี้ ต้องเข้ามาดูในระบบ บ่อยๆ อาจมีคิว ก่อนนี้ ว่างบ้าง จาก มีคนยกเลิก ในบาง วัน บางเวลา แต่ละ ครั้งที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม เปลี่ยนวันสัมภาษณ์ได้ 2ครั้ง 🌀ถ้า ทำรายการ ให้ได้ใบจ่ายเงินแล้ว แต่ยังไม่จ่าย เมื่อต้องการจ่าย เข้ามาในระบบลงทะเบียนที่อยู่ที่จะทำการนัดใหม่ คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะพาไปที่หน้าจอ ของใบแจ้งการจ่ายเงิน มี ใบแจ้งการจ่ายเงินใหม่ให้ 🌀ช่วงนี้ ค่าธรรมเนียม 5280 บาท ค่าธรรมเนียมที่กำหนดมา มีวันหมดอายุ ถ้าไม่ได้จ่ายตามกำหนด ต้องเข้ามาทำรายการใหม่ เมื่อต้องการจ่าย ค่าธรรมเนียมอาจเพิ่มหรือลดนิดหน่อย ตามอัตราการแลกเปลี่ยนช่วงที่ทำการจ่ายเงิน (สถานทูตคิดอันตราแลกเปลี่ยนมากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปของธนาคารหน่อย ) ตัวอย่างใบแจ้งจ่ายเงิน  🌀ถ้าเลือกสัมภาษณ์ พร้อมกับ คนในครอบครัว ใบแจ้งจ่ายเงิน จะได้ออกมาใบเดียว...
อยู่อเมริกา มีใบเขียว ขอ วีซ่า ท่องเที่ยวให้แม่มาเยี่ยม ( ขอให้ในที่นี้หมายถึงช่วยจัดการเรื่องขั้นตอนการสมัคร  แม่เตรียมเอกสารของแม่ ไปสัมภาษณ์ตามนัด ) 21 พค เริ่ม กรอก DS-160 22 พ.ค.ลงทะเบียนทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งไปจ่ายเงิน 25 พ.ค. ทำการเลือกวันสัมภาษณ์ ได้วันสัมภาษณ์วันที่ 13 มิ.ย. วันที่ เร็วสุด ที่สะดวกไปได้ ทำการนัดสัมภาษณ์แล้ว 27 พ.ค. ลงทะเบียน DS-160 ใหม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูล บางข้อ 13 มิ.ย. สัมภาษณ์ ได้วีซ่า ........................................... ขั้นตอน  ........................................... 1.ลงทะเบียน สมัครวีซ่า ด้วยการลงทะเบียนในระบบ ออนไลน์ กรอกข้อมูล DS-160 ( ก่อนลงทะเบียน เตรียมรูป 2x2 สำหรับวีซ่าอเมริกาไว้ด้วย บอกทางร้านว่าขอไฟล์ภาพด้วย เพราะเราต้องเอามาดาวน์โหลดลงแบบฟอร์ม ออนไลน์ ) 2.เสร็จากขั้นตอนลงทะเบียน สมัครวีซ่า ต้องไปลงทะเบียนอีกอย่าง คนละเวปกับที่ ลงทะเบียน DS-160 ในข้อ 1 คือ ลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารวีซ่ามาให้ และทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งจ่ายเงิน เพื่อเอาไปจ่ายเงินที่ธนาคาร และเลือกวันสัมภาษณ์ 📍ขั้นตอน ลงทะเบียน ออนไลน์...
ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตหลัง สัมภาษณ์ อนุมัติ ได้วีซ่า   .................//................   🔸ตรวจสอบสถานะ พาสปอร์ต หลังรู้ว่าสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน   บางคนจนท.ไม่พูดอะไรบอก ถ้า หลังสัมภาษณ์ จนท.รับพาสปอร์ตไว้นั่นคือได้วีซ่า   จนท.เก็บพาสปอร์ตไว้จัดการออกวีซ่า   ถ้าไม่อนุมัติวีซ่า ปฏิเสธการขอวีซ่า จนท.จะให้พาสปอร์ตคืนกลับมาหลังสัมภาษณ์     🔸 หลังสัมภาษณ์ ตรวจสถานะ ใส่หมายเลขเคสในนี้ ถ้าขึ้น issue แสดงว่าดำเนินการออกวีซ่าในหน้าพาสปอร์ตแล้ว https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx   🔸หลังรู้ว่าได้วีซ่า แน่นอน ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ใส่หมายเลขพาสปอร์ต ในตัวอย่างเป็นข้อมูล สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยววันศุกร์   เช้าวันจันทร์สถานะ พาสปอร์ตอยู่ที่สถานทูต   ช่วงบ่าย พาสปอร์ตกำลังทำการจัดส่ง หลัง สถานะ ขึ้นว่า สถานะ ส่งออกแล้ว สอบถาม Tracking EMS ได้ตามคำแนะนำ ถัดจาก ช่องที่ให้ใส่หมายเลขพาสปอร์ต   🔸หรือส่งข้อความถาม ในแอคเค้าท์ที่ลงทะเบียน นัดสัมภาษณ์ ก็ได้   (วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น คือ แอคเค้าท์ในระบบลงทะเบียนที่อยู่ GSS)   🔸คำแนะนำ การลงทะเบียนที่อยู่ ที่จะได้ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียมของวีซ่าชั่วคราว วีซ่า คู่หมั้น การลงทะเบียนที่อยู่ GSSวีซ่าถาวร กรณี เคยมีแอคเค้าท์ในระบบ ขอวีซ่ามาก่อนนี้ http://www.mygreencardus.com/register-to-pay-fee-usa-visa/ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม จากสมาชิกที่มีประสบการณ์ ในกรุ้ปนี้  https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/   (ไม่ใช่ทนาย ไม่ใช่...
ข้อมูลการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html ระเบียบของการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี ข้อสำคัญคือ จะต้องมีลายเซ็นพ่อแม่อยู่ในพาสปอร์ตลูกด้วย แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับ single parent 1.ถ้า พ่อหรือแม่ไปปรากฎตัวในวันที่ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ให้พ่อ/แม่ที่ไม่ได้ไปกรอกแบบฟอร์มใบยินยอม ให้พ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ตถือไปแสดงต่อจนท. 2.พ่อหรือแม่คนที่พาไปทำ พาสปอร์ต กรอกใบยินยอมเอง ชี้แจงเหตุผลด้านล่าง จนท.จะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของจนท. ใช้ในกรณีที่ติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ เราดูแลลูกมาเองตลอด ไม่มีใบยืนยันการมีอำนาจปกครองบุตร 3.กรณีถ้าในใบเกิดมีชื่อแม่คนเดียว ยกเว้นจากระเบียบนี้ (ไม่ต้องมีลายเซ็นพ่อในพาสปอร์ต) 4.มี ใบ sole custody of your child ใช้ใบนี้ไปแสดง ถ้ามีใบปกครองบุตรจากอำเภอที่ไทย หรือจากคำสั่งศาลใช้ใบปกครองบุตรไม่ต้องใช้ลายเซ็นพ่อพ่อ ในการทำพาสปอร์ต ข้อมูลจากลิงค์เอกชน http://singleparents.about.com/od/travelingwithkids/p/passports.htm http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/obtaining-a-us-passport-for-a-child-under-16-when-one-parent-does-not-consent ดูรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในลิงค์นี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html   เอกสารทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก( ตรวจสอบจากลิงค์ที่แนบเพิ่ม ) สรุป ตัวอย่างเอกสารไปทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ (  ลูกยังไม่มีเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่นของลูก ใช้หลักฐานอเมริกันซิติเซ่นพ่อแม่แทน และใบเกิดลูก เชื่องโยงที่มาที่ไปแสดงการเป็นพ่อแม่ลูก) • แบบฟอร์ม DS11 ปรินส์เอง หรือ มีแจกที่ไปรษณีย์ที่รับทำพาสปอร์ต(อาจมีแจกในบางที่ อาจหมดในบางที่) • ใบเกิดลูก (แปลแล้ว) • ID ลูก...
ลงทะเบียนที่อยู่ เพื่อได้ใบแจ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม วีซ่าชั่วคราว อเมริกา ( วีซ่าท่องเที่ยว)   ขั้นตอนเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียม (วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต) กรณี เคยมีแอคเค้าท์ ลงทะเบียนในการขอวีซ่าก่อนนี้  เริ่มต้น เข้าไปที่ นี่  http://www.ustraveldocs.com/th หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่ ถ้าตอบ  ใช่ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์   หน้าจอ ขึ้นคำถาม ตามในภาพ ตอบ ไม่ใช่   เลือก สร้างโพรไฟล์    password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข   เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข cofirm DS-160   ก่อนมาดำเนินการขั้นตอนนี้ ต้องลงทะเบียน DS-160...