ตรวจสุขภาพ เตรียมสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา
ในขั้นตอนการสมัครวีซ่ารเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพลเมืองถาวร  ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพ รายชื่อแพทย์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เป็นแพทย์ที่ทางสถานทูตอนุมัติให้ทำการตรวจสุชภาพให้แก่ผู้สมัครวีซ่าทุกท่าน ค่าธรรมเนียมด้านล่างยังไม่รวมค่าฉีดวัคซีน  ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วแต่รพ.จะแจ้งเราในวันที่เราไปใช้บริการ  ข้อมูลตัวเลขในนี้ให้ข้อมูลไว้เพื่อเตรียมการเงินในกระเป๋าในการไปตรวจสุขภาพ หากฉีดวัคซีนด้วยเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 4,000 บาท กรุงเทพ   เชียงใหม่     ปัจจุบันมีการคัดกรอกโรคเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการตรวจ เพิ่มขึ้น  ข้อมูล August 10, 2017    เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  ท่านสามารถไปฉีดวัคซีน ที่สถานพยาบาลทั่วไปที่มีวัคซีนตามที่สถานทูตระบุ แล้วขอใบรับรองการฉีด นำไปแสดงวันตรวจสุขภาพร่างกาย ณ รพ.ที่สถานทูตแจ้ง สามารถไปฉีดวัคซีนก่อนไปตรวจสุขภาพได้ ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากการฉีดวัคซีนที่ฉีดจากโรงพยาบาลทั่วไปก่อนไปตรวจสุขภาพ รับรองในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้   ผลตรวจสุขภาพมีวันหมดอายุ โดยทั่วไปผลตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือน ( นับไปจนถึงวันเดินทางเข้าอเมริกา ) ไม่ควรรีบไปตรวจสุขภาพไว้หากท่านยังไม่ทราบว่าเคสของท่านเรียบร้อยได้วันสัมภาษณ์แล้วแน่นอน ในวันที่ไปตรวจสุขภาพ จนท.รพ.จะถามว่าทำวีซ่าอะไร ระบุประเภทวีซ่าที่ทำ เช่น Immigration visa ประเภท IR2 , IR5 อ่านคำแนะนำเพิ่มจากสถานทูตโดยตรง  คลิกหัวข้อ Packet4   http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas/packets.html   คำแนะนำจากคุณเมย์ เตรียมเอกสารไปตรวจสุขภาพ  คำถามที่พบบ่อยเรื่องตรวจสุขภาพ http://mayparichard.blogspot.com/2015/05/update-2015.html   เตรียมเอกสาร packet3 K1   http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์ K1 http://www.mygreencardus.com/checklist-prepare-interview-k1-bkk/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา  2 http://www.mygreencardus.com/interview-document-thai/   ...
การกรอก DS-160 วีซ่าคู่หมั้น K1
กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่  https://ceac.state.gov/genniv/ เลือกภาษาที่มุมขวาบน เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok เลือก start an application ตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้ว ควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง  จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก  กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล ตรงกับพาสปอร์ต ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต Passport Book Number เลือก Does Not Apply ไปเลย แผนการเดินทาง เลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ กรอกวันที่ที่ตั้งใจเดินทางถึงและ ระยะเวลาที่ตั้งใจพำนักในสหรัฐฯ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนเดินทางที่แน่นอน เขียนประมาณการณ์ วันที่ใกล้เคียงที่สุด ข้อมูลการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ที่ผ่านมา ตอบ “Yes” หรือ “No” ส...
อ่านข้อมูล ปี 2020 หลังได้ NOA2 ทำอะไร http://www.mygreencardus.com/step-after-noa2-k1/ ข้อมูลเก่า : ขั้นตอนหลังได้ NOA2 เอกสาร ที่เราเรียก NOA 2 ไม่มีคำว่า NOA 2 ในเอกสาร NOA 2 เป็นเอกสารNotice of Action ที่เราได้จาก USCIS เป็นฉบับที่ 2 หลังจากยื่นเอกสารวีซ่าคู่หมั้นไป USCIS   เราเลยเรียกสั้นๆ ว่า NOA 2 ในนั้นจะมีข้อความ Notice of Approval เราต้องนำสำเนา NOA 2 ใบขอใบรับรองความประพฤติ หน้าตา เอกสารที่เรียก NOA2 เมื่อทางฝั่งอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้รับเอกสารนี้ ให้scanเอกสารนี้ ส่งมาให้เราทางEmail เราสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปเป็นแสดงว่าเราอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาในการไปขอใบรับรองความประพฤติ ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไป เพราะเอกสารนี้มีอายุการใช้งาน ถ้าเรารีบไปขอไว้ตั้งแต่ส่งเรื่องวีซ่าคู่หมั้นไปใหม่ๆ เราไม่รู้ว่าเคสเราจะอนุมัติในหนึ่งเดือน หรือ หกเดือน การไปขอใบรับรองความประพฤติหลังได้ NOA 2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะใบรับรองความประพฤติ หรือใบตำรวจใช้เวลา...
ขอใบรับรองโสด ไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คำแนะนำขอใบรับรองความประพฤติ  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ คู่หมั้นทางอเมริกา เตรียมเอกสาร support การเงิน เตรียมครบส่งมาให้เราเพื่อรวบรวมส่งไปใน Packet3 ถ่ายรูป 2 x 2 นิ้ว ตามระเบียบวีซ่าอเมริกา  ขอ file รูปมาจากร้านด้วย เราต้องมา download ตอนกรอกข้อมูล DS-160 online  คำแนะนำรูปถ่าย  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/ กรอกแบบฟอร์ม  DS-160 onlineเสร็จแล้ว สั่งพิม์หน้า confirmation DS-160 ออกมา  http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/ ทำรายการลงทะเบียนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนไปสัมภาษณ์   http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/ ได้แบบฟอร์มการจ่ายเงินจากการทำรายการ online ของเรา ไปทำการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี ฯ สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ ทำรายการ online  ( รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียม )  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/ กรอกแบบฟอร์ม DS-2001  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตเรา หน้าที่มี รูป ข้อมูลส่วนตัว พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือ...
ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form *ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $ ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf อย่าลืมเซ็นชื่อ 2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 ) 3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ ตัวอย่าง • Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน 2 ปี ย้อนหลัง • บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม Bank statement • ใบรับรองจากธนาคารว่าเรามีชื่อร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ • บัตรเครดิตร่วม ถ่ายเอกสารบัตรเครดิตทั้ง2คน • ประกันชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระบุชื่อคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์ • ใบแสดงประกันสุขภาพซึ่งใช้สิทธิ์ตามคู่สมรส (ถ้ามี) • สัญญาซื้อรถร่วมกัน • ใบสัญญาซื้อบ้าน...
ได้ NOA2 ทำอะไรต่อ K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3 ขั้นตอน USCIS 1. เช็ค ออนไลน์ ระบบ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved  2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น...
เตรียมเอกสารสัมภาษณ์  วีซ่าคู่หมั้น :  K1
เอกสารตัวจริงที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง  บัตรประชาชน ถ่ายสำเนาเอกสารตัวจริงที่เตรียมไป 1 ชุด เผื่อจนท.ขอ เอกสารที่ส่งไปแล้วใน packet3 ไม่จำเป็นต้องเตรียมไปอีก เอกสารภาษาไทยเช่น ใบเกิด  โบรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสิ้นสุดการสมรส เตรียมเอกสารแปลด้วย เอกสารที่จนท.อาจขอดูแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน   เตรียมไปด้วย เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย  ถ้ามีเอกสารแปลอยู่แล้วเตรียมไปด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกในภาษาไทยเพราะเคยมีคดี  เอกสารเกี่ยวกับคดี  ใบคำสั่งศาลต้องแปล เอกสารใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเอกสารที่เป็นปัจจุบันกว่าเตรียมไปด้วย เช่น มีการทำเรื่องtax return เพิ่ม เตรียมชุดล่าสุดที่ยังไม่เคยส่งไปใน packet3 ไปด้วย เช่น ปัจจุบันใกล้วันสิ้นสุดการรายงาน Tax return 2015  วันสัมภาษณ์ ควรมี Tax return 2015 , W2 2915 ถือไปวันสัมภาษณ์ด้วยแม้ว่า ในแบบฟอร์มรายได้ที่ส่งไปใน Packet3 กรอกข้อมูล Tax return 2014 (ข้อมูล ณ ช่วง เมษา 2016...
คำถามที่หลายๆคนจะเจอเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น Q : จ่ายเงินไปแล้ว กลับมาlog in ใส่หมายเลขใบเสร็จไม่ได้? A: รอ log in ใหม่วันทำการถัดไป ช่วงบ่ายค่ะ Q : GSS confirmationคืออะไร ? A : คือเอกสารการยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้เราตามที่อยู่นั้น ในวีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนนี้พ่วงมากับขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้สถานทูต วิธีการ ดำเนินการขั้นตอน สั่งพิมพ์ใบ confirm GSS  ทำโดย Log in ไปในweb เดียวกับที่เข้าไปทำรายการเพื่อให้ได้ใบไปจ่ายค่าธรรมเนียม https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand คลิกที่ ดำเนินการ ต่อ --------- การสั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทเะบียนที่อยู่ GSS หลังจากจ่ายเงินที่ธนาคาร วันทำการถัดไป ช่วงบ่าย log in ในweb ที่ก่อนนี้ทำรายการเพื่อให้ได้ใบเสร็จมาจ่ายเงินนี้ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand เข้าไปในหน้าจอ กดเมนูเหมือนทำรายการเพื่อให้ได้ใบจ่ายเงินไปเรื่อยๆ เราจะไปหน้าจอต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ แค่กดคลิกตามคำสั่งที่ขึ้นมาในหน้าจอ ไปถึงขั้นตอนจ่ายเงินที่หยุดค้างไปต่อไม่ได้ในวันที่ทำรายการจ่ายเงิน พอย้อนกลับเข้ามาlog in ใหม่ หลังจากจ่ายเงินไป1วัน จะมี หมายเลขใบเสร็จขึ้นมาโดยไม่ต้องใส่ลงไปเลย และมีเมนูให้สั่งพิมพ์การยืนยันการลงทะเบียน GSS กดคำสั่ง คำสั่งพ์ใบยืนยันออกมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ใหม่เพราะเรากรอกลงไปตอนจะทำรายการจ่ายเงินแล้ว ข้อมูลมีในระบบแล้ว เราแค่สั่งพิมพ์ใบยืนยันออกมา ใบที่เราต้องการนี้ ชื่อเอกสาร...
แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา  I-485  edition 06/26/17
  edition เดิม จะใช้ได้ ถึง 03/06/2018 Starting 03/06/2018, we will only accept the 12/13/17 edition. ข้อมูล January  24, 2018   แบบฟอร์ม I-485 ล่าสุด edition 12/13/17  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด https://www.uscis.gov/i-485 แบบฟอร์มใหม่ ต้องตอบคำถาม อยู่เกินวีซ่าหรือไม่ เคยทำงานโดยไม่มีใบทำงานหรือไม่ ช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนฟอร์มหลายแบบฟอร์มและมีคนเจอจนทส่งเอกสารกลับ ต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยที่ใช้แบบฟอร์มที่ยังไม่หมดอายุไป ( แต่ไม่ใช่ edition ล่าสุด ) ช่วงที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  แม้ว่าแบบฟอร์มเดิมจะยังไม่หมดอายุ สิ่งที่ต้องดูนอกจากวันหมดอายุ คือ edition ของแบบฟอร์ม / วันออกแบบฟอร์มนั้นออกมาใช้ อยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ต้องใช้ edition ล่าสุด ตอนนี้ เป็น edition  ใหม่แล้ว ใครกำลังจะกรอก แบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่มีในหน้าเวป uscis.gov ณ ตอนนี้ ? ในแบบฟอร์ม I-485 ใหม่ เอาคำถามใน G-325A ยกมาใส่ในนี้ ด้วย ใครกรอก...
การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/contact/ask-nvc.html   ตัวอย่างเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับเคส กรณี ที่ case approveที่ USCIS  รอมา เกิน 30 วัน  ไม่ได้รับการติดต่อจาก NVC ตามเวลาที่แจ้งในเอกสาร Approval Notice ตัวอย่างประโยคที่พอสื่อสารเข้าใจได้   สำหรับคนที่นึกไม่ออกเลยจะถามว่าอย่างไรดี กรณี รอ case number นานเกิน 1 เดือน ตัวอย่าง อาจไม่ถูกแกรมมาเป๊ะ แต่ก็น่าจะพอสื่อสารได้ My case was  approved form USCIS on.....(วดป.ที่ระบุในเอกสาร Approval Notice).............. I have been waiting more than a month and did not hear anything from NVC. Did NVC receive my case...

WEATHER

New York
clear sky
73.1 ° F
76.6 °
69 °
47 %
1.3mph
1 %
Sat
77 °
Sun
73 °
Mon
75 °
Tue
73 °
Wed
68 °
Thu
61 °