เตรียมเอกสารสัมภาษณ์  วีซ่าคู่หมั้น :  K1
เอกสารตัวจริงที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง  บัตรประชาชน ถ่ายสำเนาเอกสารตัวจริงที่เตรียมไป 1 ชุด เผื่อจนท.ขอ เอกสารที่ส่งไปแล้วใน packet3 ไม่จำเป็นต้องเตรียมไปอีก เอกสารภาษาไทยเช่น ใบเกิด  โบรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสิ้นสุดการสมรส เตรียมเอกสารแปลด้วย เอกสารที่จนท.อาจขอดูแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน   เตรียมไปด้วย เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย  ถ้ามีเอกสารแปลอยู่แล้วเตรียมไปด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกในภาษาไทยเพราะเคยมีคดี  เอกสารเกี่ยวกับคดี  ใบคำสั่งศาลต้องแปล เอกสารใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเอกสารที่เป็นปัจจุบันกว่าเตรียมไปด้วย เช่น มีการทำเรื่องtax return เพิ่ม เตรียมชุดล่าสุดที่ยังไม่เคยส่งไปใน packet3 ไปด้วย เช่น ปัจจุบันใกล้วันสิ้นสุดการรายงาน Tax return 2015  วันสัมภาษณ์ ควรมี Tax return 2015 , W2 2915 ถือไปวันสัมภาษณ์ด้วยแม้ว่า ในแบบฟอร์มรายได้ที่ส่งไปใน Packet3 กรอกข้อมูล Tax return 2014 (ข้อมูล ณ ช่วง เมษา 2016...
การจ่ายค่าธรรมเนียม วีซ่า K  ธนาคารกรุงศรีฯ
ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่นี่  https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่” ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ต สร้างรหัสผ่าน พิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่าง คลิก SUBMIT ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จ เลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่า เลือก   วีซ่าถาวร  จะมีคำแนะนำสำหรับวีซ่าคู่หมั้น แสดงขึ้นมา คลิก OK หน้าจอคำแนะนำจากปิดลง  คลิก ดำเนินการต่อ  ขั้นตอนที่ 3  เลือก  ลงทะเบียนที่อยู่ สำหรับวีซ่า K กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ต ต้องกรอกหมายเลขยืนยัน DS-160  เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนที่ 5 ผู้สมัครต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า **** คลิก สั่งพิมพ์ **** แบบฟอร์มการชำระเงิน  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf หลังจาก ได้ภาพตามใบด้านบนนี้มา คลิกที่หน้าบราวเซอที่เราทำรายการถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ หน้าที่เลือก Cash payment คลิก  close จะสิ้นสุดที่หน้าจอนี้  ไม่ต้องทำราบการต่อ มา log in ใหม่วันรุ่งขึ้นหลังจากจ่ายไปชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย สั่งพิมพ์...
เอกสารที่ส่ง USCIS จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศหรือไม่ อ่านจากบางที่ บอกว่าไม่จำเป็น อ่านจากบางที่ บอกว่าต้องรับรอง อ่านจาก USCIS  ตามนี้ค่ะ http://www.uscis.gov/forms/forms-and-fees/general-tips-assembling-applications-mailing คำแนะนำจากUSCIS  ระเบียบสำคัญคือ เอกสารแปล ต้องมีผู้มีแปลรับรองการแปล ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ   สรุป ในเอกสารที่ส่งไป USCIS จะทำแบบ ที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ก็ได้ หรือ จะทำตามที่บอกว่าเอาไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศก็ได้ค่ะ ที่สำคัญคือมีผู้แปลรับรองการแปล ถ้าอยากให้ดูน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็เอาไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองสำเนาและเอกสารแปล ชุดละ 400   ถ้าจะใช้ในการส่งไป USCIS อย่างเดียว ไม่ได้เอาไปใช้กับเรื่องอื่น เอกสารแปลที่ส่ง USCIS รับรองเองได้ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  (เอกสารที่ส่ง USCIS ส่งเอกสารสำเนา) รับรองสั้นๆแบบนี้ก็ได้วีซ่าได้เช่นกัน (ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเอกสารตัวอื่น หรือสาเหตุอื่น ) เอกสารสำเนาที่ส่ง USCIS ต้องรับรองหรือไม่ ไม่ต้องรับรองค่ะ ส่งแบบถ่ายสำเนาธรรมดาได้เลย เอกสารที่ส่ง USCIS ส่งเอกสารสำเนา ถ้าหาก USCIS ต้องการเอกสารตัวจริงตัวไหนจะแจ้งมาเป็นรายๆไปค่ะ   ต้องการขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร  http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/
: Your petitioner must present evidence that neither the principal applicant nor any dependent applicants (if applicable) will become a public charge in the United States. The petitioner’s income must meet 125% of the Poverty Guidelines. ( I-864p)  https://www.uscis.gov/i-864p Detailedinformation about the different forms required for the different types of visa applicants is available at http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Step_4_Collect_Financial_Documents.html  Immediate relative (CR/IR) and family preference...
ได้ NOA2 ทำอะไรต่อ K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3 ขั้นตอน USCIS 1. เช็ค ออนไลน์ ระบบ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved  2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น...
ขอใบรับรองโสด ไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คำแนะนำขอใบรับรองความประพฤติ  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ คู่หมั้นทางอเมริกา เตรียมเอกสาร support การเงิน เตรียมครบส่งมาให้เราเพื่อรวบรวมส่งไปใน Packet3 ถ่ายรูป 2 x 2 นิ้ว ตามระเบียบวีซ่าอเมริกา  ขอ file รูปมาจากร้านด้วย เราต้องมา download ตอนกรอกข้อมูล DS-160 online  คำแนะนำรูปถ่าย  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/ กรอกแบบฟอร์ม  DS-160 onlineเสร็จแล้ว สั่งพิม์หน้า confirmation DS-160 ออกมา  http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/ ทำรายการลงทะเบียนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนไปสัมภาษณ์   http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/ ได้แบบฟอร์มการจ่ายเงินจากการทำรายการ online ของเรา ไปทำการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี ฯ สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ ทำรายการ online  ( รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียม )  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/ กรอกแบบฟอร์ม DS-2001  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/ds2001.pdf ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตเรา หน้าที่มี รูป ข้อมูลส่วนตัว พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือ...
คำถามที่หลายๆคนจะเจอเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น Q : จ่ายเงินไปแล้ว กลับมาlog in ใส่หมายเลขใบเสร็จไม่ได้? A: รอ log in ใหม่วันทำการถัดไป ช่วงบ่ายค่ะ Q : GSS confirmationคืออะไร ? A : คือเอกสารการยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้เราตามที่อยู่นั้น ในวีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนนี้พ่วงมากับขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้สถานทูต วิธีการ ดำเนินการขั้นตอน สั่งพิมพ์ใบ confirm GSS  ทำโดย Log in ไปในweb เดียวกับที่เข้าไปทำรายการเพื่อให้ได้ใบไปจ่ายค่าธรรมเนียม https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand คลิกที่ ดำเนินการ ต่อ --------- การสั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทเะบียนที่อยู่ GSS หลังจากจ่ายเงินที่ธนาคาร วันทำการถัดไป ช่วงบ่าย log in ในweb ที่ก่อนนี้ทำรายการเพื่อให้ได้ใบเสร็จมาจ่ายเงินนี้ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand เข้าไปในหน้าจอ กดเมนูเหมือนทำรายการเพื่อให้ได้ใบจ่ายเงินไปเรื่อยๆ เราจะไปหน้าจอต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ แค่กดคลิกตามคำสั่งที่ขึ้นมาในหน้าจอ ไปถึงขั้นตอนจ่ายเงินที่หยุดค้างไปต่อไม่ได้ในวันที่ทำรายการจ่ายเงิน พอย้อนกลับเข้ามาlog in ใหม่ หลังจากจ่ายเงินไป1วัน จะมี หมายเลขใบเสร็จขึ้นมาโดยไม่ต้องใส่ลงไปเลย และมีเมนูให้สั่งพิมพ์การยืนยันการลงทะเบียน GSS กดคำสั่ง คำสั่งพ์ใบยืนยันออกมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ใหม่เพราะเรากรอกลงไปตอนจะทำรายการจ่ายเงินแล้ว ข้อมูลมีในระบบแล้ว เราแค่สั่งพิมพ์ใบยืนยันออกมา ใบที่เราต้องการนี้ ชื่อเอกสาร...
การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/contact/ask-nvc.html   ตัวอย่างเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับเคส กรณี ที่ case approveที่ USCIS  รอมา เกิน 30 วัน  ไม่ได้รับการติดต่อจาก NVC ตามเวลาที่แจ้งในเอกสาร Approval Notice ตัวอย่างประโยคที่พอสื่อสารเข้าใจได้   สำหรับคนที่นึกไม่ออกเลยจะถามว่าอย่างไรดี กรณี รอ case number นานเกิน 1 เดือน ตัวอย่าง อาจไม่ถูกแกรมมาเป๊ะ แต่ก็น่าจะพอสื่อสารได้ My case was  approved form USCIS on.....(วดป.ที่ระบุในเอกสาร Approval Notice).............. I have been waiting more than a month and did not hear anything from NVC. Did NVC receive my case...
รูปถ่าย 2 x 2" ขั้นตอนวีซ่าอเมริกา รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ภาพสีเหมือนจริง แต่พื้นหลังสีขาว บอกช่างที่ร้านว่า ถ่ายรูปวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว พื้นขาว ช่างที่หลาย ๆร้าน จะเข้าใจ   ถ้าไม่บอกว่ารูปถ่าย 2 นิ้วแบบทำวีซ่าอเมริกา บางร้านอาจถ่ายให้เป็น 2 นิ้วแบบรูปถ่ายไทย (กว้าง x ยาว ไม่เท่ากับ รูปถ่าย 2 นิ้ว สำหรับทำพาสปอร์ตอเมริกา ) รูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2. ต้องมีพื้นหลังสีขาว 3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม 4. จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัลรายละเอียดมีในนี้ ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาในไทย  http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/photo_req_feb09.pdf ข้อมูลเดิม ถ้าปกติใส่แว่นตลอด อาจใส่แว่นถ่ายรูปได้ แต่ต้องเป็นแบบกระจกใสไม่สะท้อนแสง ไม่ใช่สีชา แก้ไขข้อมูล : เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2016 ห้ามใส่แว่นถ่ายรูป รายละเอียดเรื่องภาพถ่าย คำแนะนำจาก NVC  http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html ใช้ดินสอ หรือ ปากกาลงน้ำหนักเบาๆ...
ตรวจสุขภาพ เตรียมสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา
ในขั้นตอนการสมัครวีซ่ารเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพลเมืองถาวร  ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพ รายชื่อแพทย์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เป็นแพทย์ที่ทางสถานทูตอนุมัติให้ทำการตรวจสุชภาพให้แก่ผู้สมัครวีซ่าทุกท่าน ค่าธรรมเนียมด้านล่างยังไม่รวมค่าฉีดวัคซีน  ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วแต่รพ.จะแจ้งเราในวันที่เราไปใช้บริการ  ข้อมูลตัวเลขในนี้ให้ข้อมูลไว้เพื่อเตรียมการเงินในกระเป๋าในการไปตรวจสุขภาพ หากฉีดวัคซีนด้วยเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 4,000 บาท กรุงเทพ   เชียงใหม่     ปัจจุบันมีการคัดกรอกโรคเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการตรวจ เพิ่มขึ้น  ข้อมูล August 10, 2017    เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  ท่านสามารถไปฉีดวัคซีน ที่สถานพยาบาลทั่วไปที่มีวัคซีนตามที่สถานทูตระบุ แล้วขอใบรับรองการฉีด นำไปแสดงวันตรวจสุขภาพร่างกาย ณ รพ.ที่สถานทูตแจ้ง สามารถไปฉีดวัคซีนก่อนไปตรวจสุขภาพได้ ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากการฉีดวัคซีนที่ฉีดจากโรงพยาบาลทั่วไปก่อนไปตรวจสุขภาพ รับรองในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้   ผลตรวจสุขภาพมีวันหมดอายุ โดยทั่วไปผลตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือน ( นับไปจนถึงวันเดินทางเข้าอเมริกา ) ไม่ควรรีบไปตรวจสุขภาพไว้หากท่านยังไม่ทราบว่าเคสของท่านเรียบร้อยได้วันสัมภาษณ์แล้วแน่นอน ในวันที่ไปตรวจสุขภาพ จนท.รพ.จะถามว่าทำวีซ่าอะไร ระบุประเภทวีซ่าที่ทำ เช่น Immigration visa ประเภท IR2 , IR5 อ่านคำแนะนำเพิ่มจากสถานทูตโดยตรง  คลิกหัวข้อ Packet4   http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas/packets.html   คำแนะนำจากคุณเมย์ เตรียมเอกสารไปตรวจสุขภาพ  คำถามที่พบบ่อยเรื่องตรวจสุขภาพ http://mayparichard.blogspot.com/2015/05/update-2015.html   เตรียมเอกสาร packet3 K1   http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์ K1 http://www.mygreencardus.com/checklist-prepare-interview-k1-bkk/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/   เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา  2 http://www.mygreencardus.com/interview-document-thai/   ...

WEATHER

New York
clear sky
73.1 ° F
76.6 °
69 °
47 %
1.3mph
1 %
Sat
77 °
Sun
73 °
Mon
75 °
Tue
73 °
Wed
68 °
Thu
61 °