เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400

* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400   คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400 เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น มาจาก url uscis.gov หรือไม่ พึงระวังว่า หากมีการถามหมายเลขบัตรเครดิต แสดงว่า … Continue reading เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400