waiting-ceremony-2

* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่

https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees

ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-fees

แบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400

 

คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400

 • เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล
 • ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น มาจาก url uscis.gov หรือไม่
 • พึงระวังว่า หากมีการถามหมายเลขบัตรเครดิต แสดงว่า web นั้นมีการเก็บเงินค่าแบบฟอร์ม
 • download แบบฟอร์ม   จาก USCIS   ฟรี!!!!!    ถ้ามีข้อความว่าต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตก่อนทำการ download และไม่อยากเสียเงินอย่าทำรายการต่อ !!!!!
 • กรอกข้อมูลโดยเขียนเองหรือพิมพ์ในคอมก็ได้
 • พิมพ์ในคอม หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง ใช้หมึกสีดำ
 • ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดสีขาว
 • กรณีที่ช่องคำตอบที่มีให้มีที่ไม่พอที่จะกรอกข้อมูลคำตอบให้ตอบในกระดาษ A4 เปล่า  ในกระดาษนี้ให้ระบุข้อมูลเคสเรา ตามนี้ด้วย     A number , ระบุ Part ของข้อมุลคำตอบนั้น,  ข้อของคำถามนั้น ,วดป. , ลายเซ็นเรา ในส่วนของข้อนั้นในแบบฟอร์ม เขียนว่า See additional sheet หรือ ข้อความที่สื่อความหมายคล้ายกัน ให้รู้ว่าให้ไปดูคำตอบในกระดาษที่เราตอบข้อมูล

 

 • ตรวจสอบว่าใช้แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มปัจจุบัน ล่าสุด / ดูวันหมดอายุ

us4

 

 • Part 12 ถามคำถามความหมายตรงๆ ตอบ Yes หรือ No ปกติ ตอบ No ทุกข้อ  ถ้าตอบ Yes แสดงว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  คำไหนไม่เข้าใจ หาใน google พิมพ์คำนั้นลงไป ต่อด้วย หมายถึง กด Enter ความหมายก็จะขึ้นมา
 • ต้องพยายามจำ คำถาม ทำความเข้าใจความหมายทุกข้อด้วย เพราะวันสัมภาษณ์จนท.จะถามข้อมูลส่วนนี้ด้วย   ถ้าเราไม่เข้าใจคำถาม อาจตอบจนท.วันสัมภาษณ์ไม่ได้
 • จนท.อาจถามในเนื้อหาแต่ละคำถามบ้าง เพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของเรา (ไม่จำเป็นต้องถึงกับสื่อสารภาษาอังกฤษคล่อง แต่ขอให้สื่อสารได้บ้าง ) และ ทบทวนข้อมูลที่ตอบไปว่าถูกต้อง
 • กรอกข้อมูลเสร็จ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ เตรียมไว้ทบทวนคำตอบก่อนไปสัมภาษณ์
 • หาความหมายเองแล้วจะจำศัพท์ได้ดีกว่าอ่านไทยอย่างเดียว

 

 • Part  12 นี้ศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ค่อนข้างเยอะ ควรพยายามทำความเข้าใจด้วยตัวเองเพื่อให้ตอบคำถามวันสัมภาษณ์ได้ และถูกต้อง
 • ส่วนสุดท้าย ของ Part 12 Oath requirements ข้อ  45-50  ตอบ Yes ทุกข้อ ถ้าตอบ No คุณสมบัติเราก็คงไม่ผ่าน และอาจถูกถาม ว่า ประโยคนั้นหมายถึงอะไร ให้อธิบาย เตรียมทำความเข้าใจไปเผื่ออาจต้องอธิบายด้วย

us3

”  ต้องทราบความหมาย อธิบายได้ด้วย  วันสัมภาษณ์อาจเจอให้อธิบายความหมาย ”

 • part 13  เซ็นชื่อ ลงวันที่

ถ้าลืมเซ็นชื่อ เอกสารจะถูกส่งกลับมาให้เราเซ็นชื่อ

มีคน เอกสารถูกส่งกลับ เพราะ ตรง เซ็นชื่อ  เซ็น ด้วย ตัวหนังสือ ตัวพิมพ์ (ไม่เซ็นลายเซ็นที่ลากเส้น จนท.ให้เซ็นใหม่ )

 • Part 15  ข้ามไปเลย  ถ้ากรอกข้อมูลเตรียมเอกสารเอง ไม่ได้ใช้ทนาย
 • Part 16  ไม่ต้อง เซ็น    ไปเซ็นต่อหน้า จนท. ในวันสัมภาษณ์
 • Part 17   ข้าม

 

 • Part 18

ไม่ต้องเซ็นตอนกรอกใบสมัคร ถ้าเราสอบผ่านสัมภาษณ์ เราจะได้เซ็นวันสัมภาษณ์

citi2

บรรทัดล่างสุด Printed Name of Applicant หมายถึง เขียนชื่อตัวเองด้วยตัวบรรจง ในที่นี้คำว่า printed ไม่ได้หมายความว่า ให้พิมพ์    :  ตัวบรรจงในภาษาอังกฤษคือการเขียนด้วยตัวพิมพ์ ไม่ใช่ตัวเขียนที่เป็นตัวหนังสือมีเส้นลากต่อกัน

ในส่วนของลายเซ็น มีคำแนะนำในคำแนะนำของ USCIS ว่า ลายเซ็นต้องไม่ใช่ตัวพิมพ์เขียน

ถ้าเจอจนท.เข้ม และเราใช้ลายเซ็นเป็นตัวเขียน เอกสารอาจถูกตีกลับให้มาแก้ไขใหม่ (มีคนเคยต้องเซ็นใหม่ )

ลิงค์ข้อมูลการเป็นพลเมืองสหรัฐภาษาไทย แต่ในส่วนของแบบฟอร์มไม่มีตัวอย่างภาษาไทย  มีตัวอย่างคำถาม คำตอบข้อสอบอเมริกันซิติเซ่นอยู่ในหมวด F
http://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdf
ขอบคุณผู้ที่จัดทำเอกสารภาษาไทยนี้ขึ้นมานะคะ

 • การกรอกแบบฟอร์ม N-400 กรอกข้อมูลตอบคำถามทุกข้อ เพื่อให้ จนท.รู้ว่าเราได้อ่านคำถามทุกข้อแล้ว ไม่ได้ข้ามไม่ตอบเพราะพลาด เลยไม่ได้ตอบ  ข้อไหนที่ไม่จำเป็นต้องตอบ ไม่เกี่ยวกับเรา ใส่ N/A  ให้รู้ว่าเราดูแล้วแต่เราไม่ต้องตอบข้อนั้น  ข้อที่คำตอบคือไม่มี ใส่ NONE
 • เอกสารสนับสนุน ส่งเป็นสำเนา  ระบุ A number ที่มุมขวาด้านบนในเอกสารทุกใบ  หมายเลข A number   มี 9 หลัก  ถ้าเลข A number เรามีไม่ถึง 9 หลัก  ใส่หมายเลข 0 ไปด้านหน้าให้มีตัวเลขครบ 9 ตัว
 • ลายเซ็น เซ็นด้วยลายเซ็น(ตัวเขียนมีเส้นลากต่อกัน)  ถ้าเซ็นแบบตัวพิมพ์เขียนทั่วไปและ เจอจนท.เข้ม เอกสารจะถูกส่งกลับมาให้เซ็นใหม่
 • แนบค่าธรรมเนียมไปให้ถูกต้องกับแบบฟอร์ม  ถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียม กรอก I-912  พร้อมเอกสารสนับสนุนไปกับเอกสาร N-400 (ไม่ต้องแนบบค่าธรรมเนียม)
 • โดยทั่วไป  ถ้าแบบฟอร์ม USCIS หมดอายุ  และยังไม่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมาประกาศใช้  แบบฟอร์มนั้นจะสามารถใช้ต่อไปได้  (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบบฟอร์มมาจาก url uscis.gov เท่านั้น !!!!! )

Filing Fee

$595 (Add $85 biometric fee for a total of $680, where applicable. See exceptions below.) You must make your check payable to Department of Homeland Security. Fees are accepted in the form of a money order, personal check, cashier’s check, or credit card payment using Form G-1450, Authorization for Credit Card Transactions.

 • ค่าธรรมเนียม จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้
 • ถ้าต้องการจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรอกแบบฟอร์มG-1450  ด้วย  https://www.uscis.gov/g-1450

ข้อมูลที่ต้องกรอก กรณี จ่ายด้วยบัครเครดิต  :

us5

ตรวจสอบคำแนะนำจาก USCIS โดยตรง   คลิกอ่าน  http://www.uscis.gov/n-400

อ่านเตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น ตอน1 http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/

รวมลิงค์ เตรียมตัวสมัครอเมริกันซิติเซ่น  คลิกอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ http://www.mygreencardus.com/study-us-citizen-test/

 

Faxebbok page :  https://www.facebook.com/mygreencardus

 

**ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล ไปทำการค้า **

 

 

edit  : 12/09/2016