การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ

การขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อเตรียมส่งในขั้นตอน NVC สำหรับผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกประเภท และ เตรียมส่งไปสถานทูตพร้อมเอกสารPacket3 สำหรับวีซ่าคู่หมั้น ผู้ที่ขอวีซ่าถาวร อายุ 16 ปี ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองความประพฤติของประเทศไทย ส่งไปในขั้นตอน NVC ข้อมูล จากคำแนะนำจาก NVC Police Certificates: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/submit/documents-to-submit-to-nvc.html Each visa applicant aged 16 years or older must submit police certificates. และหากเคยอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามระยะเวลานานมากกว่า 1ปี จะต้องส่งใบรับรองความประพฤติจากตำรวจประเทศนั้นแนบไปด้วย An applicant must obtain a police certificate from the local police authority:. IF you lived in a different country for … Continue reading การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ