policecertificate_thai_nvc

police_certificate_document_thai

การขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อเตรียมส่งในขั้นตอน NVC สำหรับผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกประเภท และ เตรียมส่งไปสถานทูตพร้อมเอกสารPacket3 สำหรับวีซ่าคู่หมั้น

ผู้ที่ขอวีซ่าถาวร อายุ 16 ปี ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองความประพฤติของประเทศไทย ส่งไปในขั้นตอน NVC

ข้อมูล จากคำแนะนำจาก NVC

Police Certificates: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/submit/documents-to-submit-to-nvc.html

Each visa applicant aged 16 years or older must submit police certificates.

และหากเคยอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามระยะเวลานานมากกว่า 1ปี จะต้องส่งใบรับรองความประพฤติจากตำรวจประเทศนั้นแนบไปด้วย

An applicant must obtain a police certificate from the local police authority:.
IF you lived in a different country for more than 12 months.
: you were 16 years or older at that time.

บางคนเคยไปทำงาน หรือเรียน ต่างประเทศก็ต้องขอจากประเทศนั้น  ถ้าตอนที่ไปอยู่อายุมากกว่า 16 ปี
(ยกเว้นเคยเรียนหรืออยู่ที่อเมริกาไม่ต้องขอใบรับรองความประพฤติของประเทศอเมริกา )
Note: Present and former residents of the United States need NOT obtain any U.S. police certificates

ในประเทศไทย หนังสือรับรองความประพฤติออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้องไปขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ปทุมวัน    ชั้น 1 อาคาร 24  ( ปัจจุบัน อาคาร 6 )

ข้อมูลจาก ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ http://pcscenter.sb.police.go.th/

แผนที่สังเขปศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

service-plan-police

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ

certificate-police

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง  http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf

 • เอกสารทุกอย่างที่เตรียมไป ถ่ายเอกสารและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย ถ้าต้องถ่ายเอกสารเพิ่ม ด้านหลังบริเวณติดรั้ว ถัดจากอาคารที่ไปเราติดต่อขอใบรับรองความประพฤติมีร้านถ่ายเอกสาร
 • เพื่อความสะดวก ควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ถ้าเอารถส่วนตัวไป หาที่จอดยาก และรถติดมาก ลงสถานีสยาม ออกทางประตู 6
 • ใบรับรองความประพฤติที่ได้ จะออกเป็นภาษอังฤษ ยกเว้น มีคดี เอกสารจะเป็นภาษาไทย ต้องเอาไปแปลด้วย
 • ใบรับรองความประพฤติที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีรูปถ่ายติดในเอกสารด้วย
 • การขอใบรับรองความประพฤติ ใช้เวลา ประมาณ  4-6 สัปดาห์เอกสารจะส่งมาที่บ้าน
 • ในกลุ่มวีซ่าถาวรที่ไม่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่าให้ไปขอไว้เมื่อเคสอนุมัติได้ NOA2 ถ้าไม่เตรียมไว้ เมื่อถึงเวลาต้องส่งเอกสารไป จะเสียเวลาในการรอใบรับรองความประพฤติ  ทำให้เคสล่าช้าเสียเวลา
 • ในกลุ่มวีซ่าถาวรที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า รอได้รับการติดต่อจากNVC ก่อน  ไปขอใบรับรองความประพฤติหลังจากเคสเข้าขั้นตอนNVC
 • กรณีขอวีซ่าถาวรคู่สมรส คู่หมั้น เตรียมสำเนาพาสปอร์ต คนยื่นเรื่องทางอเมริกาไปด้วย (คู่สมรส คู่หมั้น ) พร้อมลายเซ็นเจ้าตัว
 • วีซ่าคู่หมั้น เตรียมจดหมายแสดงความจำนงค์แต่งงานจากคู่หมั้นทางอเมริกาไปประกอบด้วย ( Intend to Marry ) ใช้สำเนาจากต้นฉบับจริงที่เตรียมใช้ในขั้นตอนวีซ่าได้ ยื่นไปพร้อมเอกสารคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ เอกสารต่างๆ ในการยื่นคำร้องจะไม่ได้คืน police_certificate_document_thai

 

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าเคยไปอาศัยอยู่ ประเทศอื่นนอกจากไทย นานเกิน1ปีขึ้นไป ต้องขอใบรับรองความประพฤติจากประเทศนั้นด้วย ( ขอทั้งที่ไทยและประเทศที่เคยอยู่นานเกิน1 ปี )
 • การติดต่อขอใบรับรองความประพฤติจากประเทศอื่น ติดต่อ หาข้อมูลจาก สถานทูตประเทศนั้น
 • หน้าตา NOA2 ที่จะใช้ประกอบในการขอใบรับรองความประพฤติpolice

NOA2_sample

 • ถ้าไม่ได้รับเอกสารใบนี้ไม่เป็นปัญหาต่อขั้นตอนวีซ่า สามารถใช้ ใบ NOA1 ไปแสดงเพื่อขอใบรับรองความประฤติได้ เพราะเป็นหลักฐานว่าเราอยู่ในขั้นตอนขอวีซ่าถาวรอเมริกาได้เหมือนกัน และเอกสารหน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง แต่ไม่ควรรีบเอาเอกสาร NOA1ไปขอใบตำรวจไว้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากใบตำรวจมีวันหมดอายุ เคยมีคนที่ต้องไปขอใหม่ก่อนเดินทาง เนื่องจากไปขอไว้เร็วมากตั้งแต่ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปใหม่ๆ  และเดินทางหลังได้วีซ่า 6 เดือน  ไปขอตอนได้ NOA2 จะเป็นเวลาที่ดหมาะสม (ในเคสที่ไม่ต้องอรคิววีซ่า) วันออกเอกสารในใบตำรวจที่ได้ จะใกล้เคียงกับวันที่ต้องส่งเอกสารนี้ที่สุด ข้อมูลปัจจุบันสุด
 • สำหรับผู้ที่ต้องรอคิววีซ่า Bulletin หรือกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่าแต่ละปี   เมื่อเคส อนุมัติในขั้นตอน USCIS และได้ NOA2 ยังไม่ต้องเตรียมเอกสารใบรับรองความประพฤติ เนื่องจากต้องรอคิวโควต้าอีกนาน   รอการติดต่อจาก NVC ก่อน ไปขอใบรับรองความประพฤติเมื่อได้รับการติดต่อจาก NVC

policecertificate_nvc