สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา

สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะ / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น

คลิก เพื่อสั่งพิมพ์ I-94   https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home


?
สั่งพิมพ์ I-94 ล่าสุด เลือก GET MOST RECENT I-94 เอามาใช้ในการปรับสถานะ ขอใบเขียว


?
ต้องการค้นหา ประวัติการเดินทางเข้าออก( จะกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น ) เลือก VIEW TRAVEL HISTORY

 

ถ้าเดินทางเข้า วัน สองวัน อาจยังไม่มีข้อมูลในระบบ รอสักอาทิตย์ค่อยลองใหม่

ถ้าเข้ามาเป็นเดือน ยังไม่มีข้อมูล ติดต่อ สอบถาม จนทโดยตรงตามข้อมูลการติดต่อ ใน หน้าเว็ป

ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบ จนทจะให้ไปขอ เอกสารด้วยตัวเองที่ office

? เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

ดูวันกำหนดที่อยู่ได้ในนี้ยืนยันอีกทีด้วย บางครั้ง จนท.ปั้มในพาสปอร์ต ไม่ตรงกับในนี้

จนท.ให้ยึดตามข้อมูลในระบบออนไลน์

จากที่ค้นหาข้อมูล ประสบการณ์ ตัวเอง ตั้งแต่มาอยู่  ใช้ พาสปอร์ตไทย 2เล่มแล้ว
ใส่ ข้อมูลจากพาสปอร์ตที่หมดอายุไปแล้ว ข้อมูล พาสปอร์ตทั้ง 2 เล่ม แสดงขึ้นมารวมกันหมด

แต่บางการเดินทางอาจไม่มีแสดงขึ้นมา ถ้า จนท กรอกข้อมูลเราผิดพลาดไปสักตัว ข้อมูลก็จะไม่มารวมอยู่ในนี้

ถ้าจะกรอก N-400 สมัครอเมริกันซิติเซ่น ดูด้วยว่า ข้อมูลแสดงขึ้นมาครบหมดตามการเดินทางของเราไหม


?เตรียมเอกสารปรับสถานะมาด้วย K1,K2 http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-k1-k2-i-485-packet/

อ่านข้อมูลและถามคำถามเพิ่มในกรุ้ปในเฟสบุค https://www.facebook.com/notes/usvisa4thaicom/1556120564405796/


?
K1 มาถึงอเมริกาแล้วทำอะไรบ้าง http://www.mygreencardus.com/aos-k1/

ถามข้อมูลเพิ่มในกรุ้ปในเฟสบุค

https://www.facebook.com/groups/807061845978342/permalink/1174849699199553/


?ประสบการณ์ ปรับสถานะ สัมภาษณ์ เอกสาร มาด้วยวีซ่าชั่วคราว อ่านข้อมูลในกรุ้ปในเฟสบุค 
https://www.facebook.com/notes/usvisa4thaicom/1689835451034306/


?
ค้นหา คลีนิค ตรวจสุขภาพ https://my.uscis.gov/findadoctor


ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียว มาด้วยวีซ่าชั่วคราว 

http://www.mygreencardus.com/adjust-status-green-card/

ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร

 

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]