การขอวีซ่าถาวรหรือใบเขียว ส่วนใหญ่ถ้าเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบไม่มีใครถูกปฏิเสธวีซ่า ถ้าเอกสารไม่ครบในวันสัมภาษณ์จะไม่ถึงกับถูกปฏิเสธ แต่จนท.จะขอเอกสารเพิ่ม และเมื่อส่งเอกสารเพิ่มไปตามสถานทูตต้องการก็จะได้วีซ่า วันสัมภาษณ์ควรเตรียมเอกสารสนับสนุนทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะไม่เสียเวลามาส่งเอกสารเพิ่มตามหลังหลังจากสัมภาษณ์ ถ้าเตรียมพร้อมเราก็จะได้วีซ่าสัมภาษณ์ผ่านแบบง่ายๆ

กรณีที่มีผลให้ไม่ได้วีซ่า อาจถูกปฏิเสธวีซ่าเลย

เช่น เคยต้องคดีร้ายแรง  ทางสถานทูตจะพิจารณาเองว่าคดีใดร้ายแรงไม่สามารถออกวีซ่าถาวรให้ได้

การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม แบ่งเป็น 2 ชุด

 1. เอกสารทางราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารตัวจริงไปทุกอย่าง  เอกสารทุกอย่างในรายการเอกสารที่ส่ง NVC ถ้ามีเอกสารตัวจริงอยู่กับตัวให้เตรียมไปวันสัมภาษณ์ให้หมด   เอกสารที่ไม่ได้ส่งไป NVC ก็เตรียมด้วย เช่น  ใบมรณะบัตร พ่อ แม่  ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบปกครองบุตร ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ตเล่มเก่า เล่มใหม่  ถือไปหมดเลย อาจไม่ได้ใช้แต่เตรียมไว้ให้พร้อม ดีกว่าต้องเสียเวลาส่งไปตามหลังหากจนท.ต้องการดู
 2. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์  จัดเตรียมตามความสัมพันธ์
 • กรณี พ่อ แม่ ลูก  เอกสารราชการจะเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ทางกฎหมาย แต่ก็เตรียมเอกสารอื่นไปสนับสนุนด้วย เช่น รูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกัน  card ที่ส่งให้ในเทศกาลต่างๆ  หลักฐานการติดต่อในช่องทางต่างๆ  หลักฐานการโอนเงินมาให้กัน ไม่จำเป็นต้องเตรียมหมดตามนี้ แต่เตรียมไว้ก็น่าจะดีกว่าไปสัมภาษณ์ตัวเปล่าๆ
 • กรณี คู่สมรส คู่หมั้น หลักฐานความสัมพันธ์ควรจัดเตรียมให้มากกว่ากรณี วีซ่าครอบครัว พ่อแม่ขอวีซ่าถาวรให้ลูก ลูกขอให้พ่อแม่ พี่ขอให้น้อง   เพราะไม่ได้มีความผูกพันธ์ทางสายเลือด  แค่เอกสารราชการใบสมรส หรือจดหมายแสดงเจตจำนงจะแต่งงานกันไม่ได้มีน้ำหนักพอที่จะบอกได้ว่าการแต่งงานเกิดขึ้นอย่างสุจริต รักกันจริง จนท. ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแต่งงานขอวีซ่าถาวรครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนาสุจริต  ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนความสัมพันธ์   ตัวอย่างการเตรียมเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์คู่สมรส  http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/

สรุปเอกสารที่เตรียมไปในการสัมภาษณ์วีซ่าถาวรอเมริกา 

 1. บัตรประชาชน
 2. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน : ในระเบียบสถานทูตแจ้งว่า พาสปอร์ตนั้นต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย  8เดือน กรณีถ้าพาสปอร์ตเรามีอายุเหลือมากกว่าสถานทูตกำหนด คือมีอายุเหลือมากกว่า8เดือน  แต่พาสปอร์ตมีอายุเหลือไม่ถึงปี เช่นพาสปอร์ตมีอายุเหลือ 9 -11เเดือนจะหมดอายุ ก็อาจพิจารณาจัดการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เลยก่อนไปสัมภาษณ์ เพราะหลังจากได้วีซ่าเราจะเดินทางมาอเมริกา มาได้ไม่นานพาสปอร์ตก็จะหมดอายุ  กว่าจะเดินทางอีกรอบพาสปอร์ตก็จะใช้ไม่ได้อีกแล้ว บางคนไม่สะดวกที่จะต่อพาสปอร์ตใหม่ที่อเมริกา ไม่ทราบข้อมูลต้องติดต่อที่ไหนอย่างไร  ไม่สะดวกคนพาไป การจัดทำเล่มใหม่ที่ไทยไว้เลยอาจจะสะดวกกว่าการมาทำเล่มใหม่ที่อเมริกา
 3. ทะเบียนบ้านตัวจริง ( เตรียมไปเผื่อ  ถ้าไม่มีอยู่กับตัวไม่ต้องเตรียม )
 4. ผลการตรวจโรค ( ปัจจุบัน รพ. ส่งผลตรวจไป รพ.เอง ทาง ระบบ electronic )
 5. ใบนัดสัมภาษณ์จาก NVC หรือจากสถานทูต ( สั่งพิมพ์ออกมาจากEmail นัดสัมภาษณ์ )
 6. ใบยืนยันการกรอก DS260   ( หน้า confirm หน้าเดียว ที่มีหมายเลขยืนยันการกรอก DS-260  AA*****  )     , สำหรับวีซ่าคู่หมั้น ใบยืนยัน DS160
 7. ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ online  GSS
 8. เอกสารทุกในรายการที่ส่ง NVC ถ้าเรามีเอกสารตัวจริงอยู่กับตัวถือเอกสารตัวจริงทุกอย่างไปวันสัมภาษณ์
 9. เอกสาร ตัวจริงอื่นๆ ทุกอย่างที่อยู่กับตัวที่คิดว่าอาจจะได้ใช้ถือไปด้วยหมด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส  ใบมรณะบัตรพ่อ แม่   พาสปอร์ตเล่มเก่าที่ยกเลิกแล้ว เตรียมไปเผื่อไว้ดีกว่าขาด ต้องส่งเพิ่มตามหลังจากสัมภาษณ์ เอกสารตัวจริงของเอกสารแปล ในขั้นตอนวีซ่าก่อนหน้านี้ที่มีอยู่กับตัว
 10. ถ้าขอวีซ่าถาวรให้ลูก เตรียมใบแสดงอำนาจปกครองบุตรตามสถานทูตต้องการ (กรณี พ่อ /แม่ เลิกลากับ คู่สมรสเดิมที่เป็นพ่อ/แม่ของเด็ก ) หรือใบยินยอมจากพ่อ/แม่ ที่อยู่ทางไทย ยินยอมให้ลูกย้ายถิ่นฐานมาอเมริกา    http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/parental_consent.pdf
 11. รูปถ่ายผู้สมัครวีซ่า  ตามระเบียบ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว พื้นขาว  2 รูป  (ไม่จำเป็นต้องเตรียมไปอีกในวันสัมภาษณ์ถ้าขั้นตอนก่อนนี้ ส่งรูปถ่ายไป NVC แล้ว วันสัมภาษณ์ถ้ายังมีรูปเหลือก็เตรียมไปเผื่อด้วย  จนท.อาจขอใหม่ ในกรณีที่จนท.หารูปที่เคยส่งไปก่อนนี้ไม่เจอ)

เอกสารที่เตรียมไป จนท.อาจไม่ขอดูหมดทุกอย่าง  เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบยืนยัน DS260 แต่บางคนจนท.ก็ขอดู ถ้าเตรียมไปได้ก็เตรียมไปด้วยค่ะ

คำแนะนำทั่วไปวันไปสัมภาษณ์

 • ไม่ต้องไปรอก่อนนัดนาน  ที่หน้าสถานทูตไม่มีที่นั่งรอ นัด 7.00 น. ไปถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เข้าไปถึงด้านใน จนท.ไม่ได้เรียกตามเวลาที่นัดไว้ ไม่ได้เรียกตามยื่นเอกสารก่อนหลัง ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทัน ถ้าตอนต่อแถวด้านหน้าได้อยู่ท้ายแถว
 • แต่งกายสุภาพ  ผู้หญิงสวมกางเกงสุภาพได้
 • รูปถ่ายที่เป็นเอกสารความสัมพันธ์ อาจจัดด้วยโปรแกรมในคอม ใส่กระดาษ A4 หน้าหนึ่งใส่ไปหลายๆรูป สั่งพิมพ์ออกมา
 • ไม่ต้องใส่แฟ้มปิดทึบให้จนท.เปิด ยาก
 • ไม่ต้องเตรียม CD  ไปแสดงสนับสนุนความสัมพันธ์ จนท.ไม่ดู
 • ไม่ต้องเอา ไอแพด อุปกรณ์อีเล็คโทรนิคต่างๆ ไป จนท. จะรับฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องต่อคน ถ้ามีมากกว่านั้นต้องหาที่ฝากแถวนั้น เสียค่าบริการ
 • ญาติหรือแฟนเข้าไปด้วยไม่ได้ เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครอง เข้าไปด้วยได้ 1 คน  ในระเบียบสถานทูตแจ้งว่าต้องเตรียมใบมอบอำนาจ กรณีพ่อแม่ไม่ได้พาไปสัมภาษณ์เอง
 • เวลานัด 7.00 น.เราอาจได้สัมภาษณ์เป็นคนสุดท้ายก่อนเที่ยง เตรียมรับประทานอาหารเช้าไปด้วย

คำแนะนำจากสถานทูต เตรียมตัวไปสัมภาษณ์ http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/iv_appointment_packet_4_thai.pdf

interview

อ่านคำแนะนำจากสถานทูตโดยตรงในลิงค์ข้างบนค่ะ

คำถามที่ลูกอาจถูกถาม กรณี stepparent เป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้stepchild 

 • เคยเจอกันหรือไม่
 • เรียกคนนี้ว่าอะไร
 • เคยติดต่อกันหรือไม่ ติดต่ออย่างไร
 • ไปอยู่ที่นั่นจะไปเรียนหรือไม่ พูดคุยทั่วไป
 • ไปอยู่ที่นั่นจะอยู่ที่ไหน บอกชื่อรัฐหรือเมืองแล้วแต่จำได้   ข้อมูลเหล่านี้ควรทราบไว้บ้าง  ถ้าเด็กอายุน้อยมาก จนท.ก็คงไม่ถามข้อมูลพวกนี้ ไม่ต้องกังวลเด็กจะตอบไม่ได้  โดยทั่วไปเจอถามประมาณ 1-2 คำถามเท่านั้น

( วีซ่าครอบครัว ทุกประเภทที่ไม่ใช้ประเภทคู่สมรส จะเจอคำถามประมาณ 1-3 คำถามเท่านั้นเป็นการพูดคุยทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องท่องจำไปตอบ หรือจะตอบไม่ได้  )

หลังสัมภาษณ์

วีซ่าถาวร ต้องทำการจ่ายค่าธรรมเนียม $220  ก่อนเดินทางเข้าอเมริกา  ( หรือ จ่ายเมื่อเข้ามาถึงอเมริกา ได้เช่นกัน )

เมื่อเดินทางเข้ามาอเมริกา ใบเขียว และ บัตร SSN  จะถูกผลิตขึ้น (หากในการกรอกข้อมูล ระบุว่าต้องการให้ผลิต SSN card เลย)   ในใบเขียวจะระบุวันเริ่มต้นบัตรคือ วันที่เดินทางเข้าอเมริกา

 • ใบเขียวและบัตร SSN  จะมาถึงที่บ้านในอเมริกาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ภายในเวลาประมาณ 1-2 เดือนหลังจากมาถึงอเมริกา  หลายๆ คนจะได้ภายใน 3 อาทิตย์ แต่บางคนอาจรอนานเกิน 1 เดือน และบางคนรอเกือบ 2 เดือน
 • หากเข้ามาอเมริกา เกิน 120 วัน ยังไม่ได้รับใบเขียวให้ติดต่อ USCIS ใช้หมายเลขยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียมผลิตใบเขียว  $220  ในการติดต่อ
 • ถ้าไม่ได้รับ บัตร SSN ใน 1 เดือน ติดต่อสำนักงาน SSA ใกล้บ้าน ( หาข้อมูลจากหน้าweb office นั้นก่อนไปติดต่อว่าต้องนัดก่อนหรือไม่ จะได้ไม่ไปเสียเที่ยว ) ใช้หลักฐานหน้าวีซ่าเป็นเอกสารแสดงว่ามีสิทธิ์ขอเลข SSN ​

****กรณี ลูกเข้ามาอเมริกาแล้วจะได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ อัตโนมัติ  ไม่ต้องใช้ใบเขียวในการอยู่ในอเมริกา ไม่ต้องจ่ายค่าผลิตใบเขียว หลังลูกเข้าอเมริกาพาลูกไปทำพาสปอร์อเมริกันได้เลย

ใบเขียวที่ได้รับมีอายุตามนี้

 • วีซ่าครอบครัว พ่อแม่ลูก พี่น้อง  จะได้ใบเขียวอายุ  10 ปี
 • Stepparent ขอใบเขียวให้ stepchild จะได้ใบเขียวอายุ 2  ปี หรือ 10  ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปี ที่แต่งงานกับ พ่อ/แม่ของเด็ก
 • คู่สมรส จะได้ใบเขียวอายุ 2 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปี ที่แต่งงานกัน
  แต่งงานน้อยกว่า 2 ปี ได้ ใบเขียว 2 ปี
  แต่งงาน 2 ปี ขึ้นไปได้ใบเขียว 10 ปี  (ลูกที่ตามมาได้ใบเขียวอายุตามการแต่งงานเราเช่นเดียวกัน  )

อ่านคำแนะนำทั่วไป การไปสถานทูตอเมริกา   http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html

คำแนะนำเตรียมตัวสัมภาษณ์จากสถานทูต http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/102014_iv_appointment_packet_4.pdf

หลังได้ packet วีซ่าส่งมาที่บ้าน ก่อนเดินทางเข้าอเมริกาต้องจ่ายค่าธรรมเนียม  $220   คลิกอ่านรายละเอียด
http://www.mygreencardus.com/iv-fee-165/

เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวรอเมริกา 2 

คลิกอ่าน  http://www.mygreencardus.com/interview-document-thai/

** ไม่ใช่ จนท.สถานทูต    ตรวจสอบข้อมูลจากสถานทูตโดยตรงจากลิงค์ที่แนบ **

แนะนำเตรียมสัมภาษณ์วีซ่าถาวร วีซ๋าย้ายมาอยู่ประเทศ อเมริกา