อันดับ 5 California Zephyr

เส้นทาง Chicago – Emeryville, California
ระยะเวลา 51 ชั่วโมง 20 นาที

 

อันดับ 4 Cass Scenic Railroad

เส้นทาง Cass – Bald Knob, West Virginia
ระยะเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง (ไปกลับ)

 

อันดับ 3 Amtrak Cascades

เส้นทาง Eugene, Oregon, – Vancouver, British Columbia
ระยะเวลา 11 ชั่วโมงครึ่ง

 

อันดับ 2 Ethan Allen Express


เส้นทาง New York City – Rutland, Vermont
ระยะเวลา 5 ชั่วโมงครึ่ง

 

อันดับ 1 Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad

เส้นทาง Durango – Silverton, Colorado
ระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง