ข้อมูลการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี
http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html

ระเบียบของการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี ข้อสำคัญคือ จะต้องมีลายเซ็นพ่อแม่อยู่ในพาสปอร์ตลูกด้วย
แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับ single parent
1.ถ้า พ่อหรือแม่ไปปรากฎตัวในวันที่ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ให้พ่อ/แม่ที่ไม่ได้ไปกรอกแบบฟอร์มใบยินยอม ให้พ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ตถือไปแสดงต่อจนท.
2.พ่อหรือแม่คนที่พาไปทำ พาสปอร์ต กรอกใบยินยอมเอง ชี้แจงเหตุผลด้านล่าง จนท.จะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของจนท. ใช้ในกรณีที่ติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ เราดูแลลูกมาเองตลอด ไม่มีใบยืนยันการมีอำนาจปกครองบุตร
3.กรณีถ้าในใบเกิดมีชื่อแม่คนเดียว ยกเว้นจากระเบียบนี้ (ไม่ต้องมีลายเซ็นพ่อในพาสปอร์ต)
4.มี ใบ sole custody of your child ใช้ใบนี้ไปแสดง ถ้ามีใบปกครองบุตรจากอำเภอที่ไทย หรือจากคำสั่งศาลใช้ใบปกครองบุตรไม่ต้องใช้ลายเซ็นพ่อพ่อ ในการทำพาสปอร์ต

ข้อมูลจากลิงค์เอกชน
http://singleparents.about.com/od/travelingwithkids/p/passports.htm

http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/obtaining-a-us-passport-for-a-child-under-16-when-one-parent-does-not-consent

ดูรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในลิงค์นี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล
http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html

 

เอกสารทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก( ตรวจสอบจากลิงค์ที่แนบเพิ่ม )

pass305-132348.png~original

สรุป ตัวอย่างเอกสารไปทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ (  ลูกยังไม่มีเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่นของลูก ใช้หลักฐานอเมริกันซิติเซ่นพ่อแม่แทน และใบเกิดลูก เชื่องโยงที่มาที่ไปแสดงการเป็นพ่อแม่ลูก)

• แบบฟอร์ม DS11 ปรินส์เอง หรือ มีแจกที่ไปรษณีย์ที่รับทำพาสปอร์ต(อาจมีแจกในบางที่ อาจหมดในบางที่)
• ใบเกิดลูก (แปลแล้ว)
• ID ลูก ถ้ามี ,green card ลูก ( หรือ หน้าพาสปอร์ตที่เข้ามาด้วย วีซ่าถาวร กรณีไม่มีใบเขียวแต่มีวีซ่าถาวร )
• เอกสาร พ่อ/แม่ ที่แสดงความเป็น US citizen (เอกสารตัวจริง)
• เอกสาร ID พ่อแม่

ถ้า มีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารแสดงที่มาที่ไป การเปลี่ยนชื่อ เช่น ปัจจุบันแม่ใช้นามสกุลสามีใหม่  แนบใบสมรสที่มานามสกุลปัจจุบันแม่

passport305.png~original

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้เป็น ID ได้

• เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับพ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ต เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการนี้

passport0305-131717.png~original

( ใบปกครองบุตรกรณีเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียว )

• เอกสารการสิ้นสุดการสมรส ใบมรณะบัตรกรณีพ่อเด็กเสียชีวิต

(เอกสาร ทุกอย่างถ่ายสำเนาไปเผื่ออย่างละชุด จนท.จะเอาสำเนา ID ไป แต่อย่างอื่นจนท.จะรับเอกสารตัวจริงไป และตอนได้คืนจะได้คืนแยกมาจากพาสปอร์ต  จะได้รับพาสปอร์ตมาอย่างเดียวก่อน อาจสงสัยว่าแล้วเอกสารตัวจริงทำไมไม่มีส่งมาด้วย  ไม่ต้องตกใจ  เอกสารมาแยกซองกัน )

• ใบยินยอม (ในกรณีที่ต้องใช้ ) http://travel.state.gov/passport/forms/ds3053/ds3053_846.html

 

 

ถ้า ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เรามีจะครบหรือไม่ จะขอพาสปอร์ตให้ลูกได้หรือไม่ เอาเอกสารที่เรามีไปสอบถามที่ ไปรษณีย์ใกล้บ้านที่รับทำUS passport   สอบถามข้อมูลเพื่อความแน่ใจในกรณีที่คิดว่าเอกสารที่ตัวเองมีอาจใช้ไม่ได้ (เอกสารไทยต้องแปลก่อนไปถาม) เพราะ เอกสารจะครบถ้วนหรือไม่ จนท.ที่รับทำจะเป็นคนพิจาณาเอกสาร  และข้อความด้านล่างในใบยินยอม DS3053ที่เราเขียน จนท.บางคนอาจยอมรับหรือจนท.บางคนอาจเห็นว่าใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขข้อความแล้ว แต่จนท.พิจารณา

ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้ซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่มีคุณสมบัติอื่นด้วยคือลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดก่อนอายุ 18 ปี และยังไม่แต่งงาน)

กรณีที่เรามาได้เป็น US Citizen ก่อนที่ลูกจะอายุ 18 ปี (และ ลูกมีคุณสมบัติครบ) เราจะรับรอง ให้ลูกได้ 2 อย่างคือ

1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย
2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenship

อ้างอิง http://www.uscis.gov/sites/default/file … s/A4en.pdf

กรณีพ่อแม่ได้ซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ ขอใบรับรอง ให้ลูกด้วย ก็แล้วแต่เรา
หรือจะทำทั้ง 2 อย่างก็แล้วแต่สะดวก 2 วิธีนี้แยกกัน ทำอันไหนก่อนก็ได้ หรือสะดวกทำอย่างเดียวก็แล้วแต่เรา

สิทธิ์นี้จะติดตัวลูกไปตลอด ตราบใดที่คุณสมบัติลูกครบตามที่กำหนดก่อนอายุ 18 ปี ยื่นเอกสารรับรองให้ลูกตอนไหนก็ได้

A child who meets these requirements before his or her 18th birthday may obtain a passport or Certificate of Citizenship at any time, even after he or she turns 18.
อ้างอิง http://www.uscis.gov/sites/default/file … /M-476.pdf

หลายๆคนอาจไม่เคยอ่านเจอข้อความนี้
usci-2.png~original
อ่านข้อมูล กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ ก่อนอายุ 18 ปี  http://www.mygreencardus.com/us-citizen-child/
May 22, 2018