อันดับแรก หาข้อมูล คุณสมบัติที่จะสมัครอเมริกันซิติเซ่นได้ https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/chapter4.pdf การนับจำนวนปี ครอบครองใบเขียว  https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/continuous-residence-and-physical-presence-requirements-naturalization การนับระยะเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น  ภาษาไทย http://www.mygreencardus.com/calculate-uscitizen-test/   ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400 1. สำเนา Green Card หน้า - หลัง 2. รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป ใช้รูป 2x2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน  (ปัจจุบัน ส่งรูปเฉพาะ กรณีอยู่ต่างประเทศ อ่านข้อมูลยืนยันในแคำแนะนำของ N-400 Form  ) 3. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็น check หรือ money order โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือในใบเดียวกันได้เลย 5hkจ่ายเป็นเช็ค สามารถตรวจสอบการขึ้นเงินได้เองง่าย  แต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งเป็น money order เขียน A-number ที่ด้านหลังเช็ค หรือ money order จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ บางคน จ่ายค่าธรรมเนียมที่ลดราคาได้ บางคน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ มีเกณฑ์รายได้ระบุไว้   ลิงค์ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=480ccac09aa5d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD   เอกสารต่อไปนี้แล้วแต่เคส   ใครจำเป็นต้องส่งก็ส่ง ใครไม่มี ไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง โดยส่งเป็นสำเนาเท่านั้น ยกเว้นว่า ทาง USCIS...
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียว https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html   ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/   วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/   ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/   March 12, 2017  
Timeline ยื่นN-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูก :ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์ม  N-600  ใช้ในการขอรับรองสัญชาติอเมริกัน จากมีพ่อหรือแม่ได้อเมริกันซิติเซ่นหลังลูกเกิด ( และลูกเกิดนอกอเมริกา ) ยื่นเอกสาร ชุด N-600 ขอรับรองสัญชาติอเมริกัน พร้อมกับแนบเอกสารชุด N-912  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม N-600  โดยใช้สิทธิ์ คุณสมบัติ ได้รับสวัสดิการ Medicaid  (ผ่านการตรวจสอบรายได้มาแล้วตอนยื่นขอ Medicaid  รายได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ Medicaid   และ ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม immigration บางแบบฟอร์มได้ด้วย ) ค่าธรรมเนียม N-600   600 $       ( ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน  $ 1,170 : เริ่ม /12/26/2016 )   ไม่ต้องจ่าย Timeline ยื่น N-600 ขอรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกตาม พ่อ/แม่ และขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 May  2015 ส่งเอกสารชุด N-600 พร้อมเอกสารขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ไป  USCIS 14 May 2015 ได้รับ SMS +...
เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400
* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400   คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400 เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น มาจาก url uscis.gov หรือไม่ พึงระวังว่า หากมีการถามหมายเลขบัตรเครดิต แสดงว่า web นั้นมีการเก็บเงินค่าแบบฟอร์ม download แบบฟอร์ม   จาก USCIS   ฟรี!!!!!    ถ้ามีข้อความว่าต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตก่อนทำการ download และไม่อยากเสียเงินอย่าทำรายการต่อ...
http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-685.pdf ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือเตรียมตัวสอบ  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-638_red.pdf Civics Flash Card http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-623_red_slides.pdf Civics Flash Card แบบสำหรับตัดออกมาเป็นแผ่นๆ  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-623_red.pdf ข้อสอบ 100 ข้อ แบบปรินส์มาอ่านได้ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.pdf ข้อสอบ 100  ข้อ ปรินส์มาอ่านได้  ตัวหนังสือตัวใหญ่ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q_largeprint.pdf คำถาม 100 ข้อ , ตัวอย่างคำศัพท์ ที่จะต้องเขียนในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/test_components.pdf คำถาม 100 ข้อ แบบ MP3 http://www.uscis.gov/citizenship/teachers/educational-products/100-civics-questions-and-answers-mp3-audio-english-version ตัวอย่างคำศัพท์ที่จะอ่านในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-715_reading.pdf ตัวอย่างคำศัพท์ที่จะเขียนในประโยค http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-715_writing.pdf หัดตอบคำถาม 1 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-1 หัดตอบคำถาม 2 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-2 หัดตอบคำถาม 3 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-3 หัดตอบคำถาม 4 http://www.uscis.gov/citizenship/quiz/learners/study-test/study-materials-civics-test/naturalization-self-test-4 คู่มือสมัครอเมริกันซิติเซ่น ภาษาไทย https://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdf อ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น : N-400 (1) http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/ อ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอก N-400  http://www.mygreencardus.com/how-to-file-n-400-thai/ อ่านประสบการณ์สอบอเมริกันซิติเซ่น : http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015/ การตอบคำถามในวันสัมภาษณ์ ข้อที่มีคำตอบมากกว่า1...
พ่อหรือแม่ได้ US Citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี รับรอง US Citizen ให้ลูกได้
ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่ตอนยื่นขอรับรอง US Citizen ให้ลูก ลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดแล้ว ) เอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็น US CItizen ได้ http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf วิธีที่จะแสดงความเป็น อเมริกันซิติเซ่น เอกสารที่ยอมรับโดยทั่วไป 4 อย่าง คือ Certification of Birth US passport Naturalization Certificate Certificate of Citizenship ใบแรก คือใบเกิด ในกรณีนี้ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นซิติเซ่น ใน กรณีที่เราได้ US citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี เต็ม เอกสารที่เราจะทำให้ลูกได้ คือCertificate of Citizenship หรือ US passport ก็ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้ เพราะอเมริกันพาสปอร์ตจะออกให้สำหรับคนที่เป็น อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้น ก่อนที่จะมี อเมริกันพาสปอร์ตได้ จะต้องถูกตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์ก่อนว่าเป็น อเมริกันซิติเซ่นจริง http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf กรณีพ่อแม่ได้ซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ ขอใบรับรอง...
  ใช้สิทธิ์พี่อเมริกันเป็นซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้น้อง มาถึงได้ใบเขียว และ SSN เลย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่น้องต้องรอจะอยู่ที่ไทย สัมภาษณ์ที่ไทย ระหว่าง นั้น หากมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่มีเดินทางเข้าออกเรื่อยๆ ไปก่อนได้ ถ้าตม.ตรวจดูแล้วเชื่อใจว่า  จะแค่มาเที่ยวไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ถาวร ถ้าน้องมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิววีซ่า และอยู่เกินที่ตม.กำหนด ก็ จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายถ้าคิววีซ่ามาถึงเคสเรา จะขอปรับสถานะ ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายไปแล้ว จะปรับสถานะได้ คือ ไม่มีปัญหาอยู่เกิน (ไม่เหมือนกรณีปรับสถานะให้คู่สมรส ) สำหรับกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้องจะขอปรับสถานะได้ตอนวีซ่าBulletinมาถึงเคสตัวเองแล้ว (ซึ่งขั้นตอนนี้รอประมาณ10-13ปี) ในคิววีซ่า Bulletin ของกลุ่มวีซ่าถาวรพี่น้อง ตอน นี้มาถึงคิวของเคสที่เริ่มส่งเอกสารเมื่อ 15 APR 01 ซึ่งแสดงว่า ล่าสุดเคสที่พึ่งอนุมัติช่วงนี้ รอคิวมา 12ปี เคสถึงอนุมัติ ถ้าถึงตอนนั้น (อีกประมาณ 12ปีข้างหน้าหลังจากยื่นเอกสารขั้นตอนแรก )จะ เข้ามาปรับสถานะที่อเมริกา ทำได้ แต่ ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่แตกต่างอะไรมากเพราะถ้าถึงตอนที่เคสอนุมัติ มาถึงคิวเราและเราทำตามขั้นตอนปกติต่อไปอีกหน่อยเดียวก็ได้วีซ่าเข้ามาอยู่ ถาวรได้แล้ว  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าขอปรับสถานะที่นี่ด้วย    ( 230 กับพันกว่า แตกต่างกันค่อนข้างมาก ) ถ้ายื่นเรื่องต่อรอสัมภาษณ์ที่ไทยด้วยภาษาไทยน่าง่ายสำหรับน้องด้วย ถ้าเป็นวีซ่า พี่น้อง มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่เกิน เคสที่จะขอปรับสถานะต้องไปดูกฎมาตรา245iถ้าอยู่เกิน แต่มีคุณสมบัติผ่าน ปรับสถานะที่อเมริกาได้ กฎระเบียบแบบนี้จะออกมาเป็นช่วงๆ (แต่จะปรับได้เคสต้องอนุมัติแล้ว...
การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizen ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้อเมริกันซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่จะรับรองได้ ลูกต้องอยู่อเมริกากับเราและมีกรีนการ์ดแล้ว  อายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่แต่งงาน  ) การรับรองอเมริกันซิติเซ่นให้ลูกที่มีคุณสมบัติครบ  มี 2 วิธี  1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย 2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenship เราอาจพบว่า US pssport นั้นเป็นวิธีที่ค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่า เพราะ US pssport นอกจากรับรองความเป็น US Citizen แล้วยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการเดินทางได้ด้วย และขั้นตอนการขอ US pssport เร็วกว่าการยื่นเอกสาร N-600 และค่าธรรมเนียมถูกกว่าการยื่น N-600 กรณีพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ...
เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น :  US Citizen : N-400 (1)
How Do I apply for US.Citizenship?  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B3en.pdf ลิงค์ Document Checklist for Form N-400, Application for Naturalization http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-checklist-form-n-400-application-naturalization อีกลิงค์  เนื้อหาเดียวกันแต่มาคนละรูปแบบ เราเช็คตามง่ายว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/attachments.pdf   สรุปเอกสารที่ใช้ แบบฟอร์มการสมัคร US Citizen N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf ( แบบฟอร์มจะหมดอายุ ใน 9/30/2015  ถ้าหมดอายุ ยังสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ จนกว่าจะมีแบบฟอร์มใหม่มาให้ใช้  แต่ต้องเป็นแบบฟอร์ม download จาก web uscis.gov โดยตรง ) ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400คือ สำเนา Green Card หน้า - หลัง รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป  ใช้รูป 2 x 2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน                                  คำแนะนำเรื่องรูปถ่าย...
  ผมได้ยื่นเรื่องทำ U.S. Passport ไว้ปลายเดือน March, 23 2015  เพิ่งได้รับพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ April, 18 2015  รวมระยะเวลา 3  week กับ 5 วัน ซึ่งในใบตอบรับยื่นเรื่องกำหนดไว้ 04/27/15 เป็นอย่างช้า  หากใครจำเป็นต้องเดินทางต้องการเร่งด่วนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจะได้รวดเร็วกว่านี้ ภายใน 2 วีค อ่านบทความเก่าที่ผมเขียนไว้ เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  และประสบการณ์สอบ http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015 และเรื่องเล่าในวันสาบานตน http://www.mygreencardus.com/us-citizenship-oath-ceremony มาขอเล่าขั้นตอนละกันครับ ไม่มีไรยุ่งยากมากมายเลย ง่ายครับ หลังจากได้ใบประกาศซิติเซ่นแล้ว ก็ลุยกันได้เลย จากครั้งก่อนที่เล่าไว้หลังจากสาบานตน ก็อยากจะไปทำพาสปอร์ตให้เสร็จภายในวันนั้นเลย แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะต้องนัดคิวล่วงหน้าในการยื่นขอพาสปอร์ต ท่านใดจะยื่นก็ตรวจสอบโทรถามก่อนว่าจะต้องนัดไหม หรือเดินไปทำได้ทันที บางที่ก็ไม่มีนัดคิวเข้าไปทำได้เลย เข้าเว็บไซต์  http://passports.state.gov อยากจะกรอกด้วยมือ พิมพ์แบบฟอร์มออกมา หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมาไปยื่นก็ตามสะดวกเลยครับ หน้าหลักของเว็บไซต์ u.s. passport ก็ดูง่ายๆ โหลดแบบฟอร์ม หรือ กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา ตรงหัวข้อ Forms กรอบสีฟ้าในรูป ส่วนระยะเวลารอพาสปอร์ตก็ในกรอบสีแดงครับ   ค่าธรรมเนียม  http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/fees.html ค่าธรรมเนียม แบบพาสปอร์ตอย่างเดียว...

WEATHER

New York
clear sky
63 ° F
69.3 °
56 °
43 %
4.2mph
0 %
Sun
68 °
Mon
73 °
Tue
67 °
Wed
64 °
Thu
54 °
Fri
46 °