qa

1. Q : ได้วีซ่าถาวร (green card) แล้ว ต้องกลับไทย ไปเรียน ไปทำงาน ไปดูแลจัดการธุระ ยังไม่สามารถมาอยู่อเมริกาถาวรได้จะไป ๆ มาๆ จำเป็นต้องขอ ใบ Re-entry permit หรือไม่

A : ใบนี้ มีความหมายตามชื่อ คือใบอนุญาตกลับเข้ามาอเมริกา

จำเป็นต้องใช้เมื่อ ?  จำเป็นต้องขอใบนี้เมื่อเราจะเดินทางออกอเมริกาตั้งแต่  1 ปี ขึ้นไป (และกลับมาภายใน2 ปี ) ต้องขอเอกสารนี้ก่อนเดินทางออกจากอเมริกา

จะออกนอกอเมริกาได้ 1ปีแต่ไม่เกิน2ปี โดยไม่มีปัญหาที่ตม.ตอนกลับมา แต่การออกไปแต่ละครั้ง ไม่ควรละทิ้งความผูกพันธ์กับอเมริกาในเรื่องต่างๆไปทั้งหมด ยังควรมีหลักฐานความผูกพันธ์ในฐานะพลเมืองอเมริกันอยู่ เช่น มีบัญชีเงินฝากอเมริกา บัตรเครดิต เสียภาษี ชำระบิลสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นสมาชิกองค์การต่างๆ ในอเมริกา (เอกสารพวกนี้จะช่วยแสดงว่าเราไม่มีเจตนาละทิ้งอเมริกาไปถาวร และเมื่อถึงเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารสนับสนุนการเป็นพลเมืองอเมริกาและการอาศัยอยู่ในอเมริกาต่อเนื่อง )

2. Q : ถ้าเราจะเดินทางออกนอกอเมริกาประมาณ 7-10 เดือน กลัวมีปัญหาตอนเข้ามา ขอใบ Re-entry permit ไว้ดีหรือเปล่า??
A : ถ้าการที่ออกไปครั้งนั้น เรารู้ว่า เราไม่ได้ตั้งใจออกไปเกิน 1 ปีแน่นอน ไม่ตัองขอไว้ให้เสียค่าธรรมเนียมเปล่าๆค่ะ เพราะถ้าออกนอกอเมริกาไม่เกิน1ปี จนท.จะดูที่เหตุผลว่าทำไมต้องออกนอกอเมริกานานขนาดนั้นจากการซักถามพูดคุย (ใบ Re entry permit สำหรับการออกนอกอเมริกามากกว่า 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี ) แต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจออกไปเกิน1ปี และยินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียม โดยที่อาจไม่ได้ใช้ อาจเข้ามาภายใน1 ปี แต่อยากทำไว้จะทำไว้เผื่อได้ใช้แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกสบายใจของเราค่ะ

ถ้าไม่แน่ใจ มีแนวโน้มจะออกไปเกิน 1 ปี  ควรขอไว้ ก่อนเดินทางออก เพราะถ้าออกไปแล้ว ต้องอยู่ต่อเกิน1 ปี จะไปขอเอกสารนี้ตอนอยู่ที่ไทยไม่ได้

 

3. Q : สามารถยื่นขอ Re-entry permit ที่ไทยได้หรือไม่

A : ไม่ได้ ต้องยื่นในอเมริกาเท่านั้น แล้วถึงเดินทางออกออกนอกอเมริกา ขั้นตอนที่สำคัญคือต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วถึงเดินทางออกได้ จะไปขอ Re entry permit ที่ไทยไม่ได้ ก่อนเดินทางออกวางแผนให้ดี จะได้ไม่เสียสิทธิ์การครอบครองใบเขียวค่ะ

 

4. Q : กรณี ไปๆ มาๆ เดินทางออกนอกอเมริกาแต่ละครั้งไม่เกิน 6-12 เดือน แต่ออกบ่อย ขอ Re-entry permit ไว้ดีหรือไม่

A : ไม่ต้องขอใบReentry permit ไว้ค่ะ ถ้าไม่เดินทางออกเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องใช้ใบนี้ตอนเข้าอเมริกา ถ้าทำไว้ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเปล่าๆ  (ค่าธรรมเนียม 445 $ ) –> ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน  $575 + 85 (ค่าพิพม์ลายนิ้วมือ)
แต่โดยทั่วไป การออกนอกอเมริกาสำหรับผู้ถือใบเขียว ควรเลี่ยงการออกแต่ละครั้งนานเกิน 6 เดือน

ถ้ามีเหตุผลจำเป็น อาจนานได้บ้าง โดยออกไม่เกิน1 ปี แต่ไม่ควรทำติดกันประจำ  2 ครั้งขึ้นไปอาจถูกยึดใบเขียวได้ หากจนท.ตม.คิดว่าเราตั้งใจละถิ่นฐานอเมริกา ไม่ได้ต้องการอยู่อเมริกาถาวร   ถ้ามีเหตุผลสมควร จนท.ให้กลับเข้ามาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ

 

5. Q : ถ้าจำเป็นต้องอยู่นอกอเมริกาเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ขากลับเข้ามาควรเตรียมเอกสารอะไรดีเพื่อให้เข้าอเมริกาได้ไม่มีปัญหาที่ ตม.อเมริกา

A : ควรเตรียมหลักฐานสนับสนุนว่าทำไมเราต้องอยู่นาน เช่นดูแลพ่อแม่ ก็เตรียมใบรับรองแพทย์พ่อแม่ ไม่สบายเกิดอุบัติเหตุต้องพักรักษาตัวก็เตรียมหลักฐานสนับสนุนบางครั้งไม่ต้องมีหลักฐาน แต่การตอบคำถามต้องน่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารให้จนท.ยอมรับได้ก็จะกลับเข้ามาได้    พฤติกรรม บุคลิคในการตอบคำถาม มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของจนท.ด้วย  เวลาตอบคำถามตอบคำถามให้ตรงประเด็น มั่นใจ อธิบายเหตุผลที่สมควร


เอกสารที่ใช้

I-131
G-1145
เอกสารที่ใช้เป็น ID ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
สำเนาใบเขียวหน้า-หลัง
ค่าธรรมเนียม$445 –> ปัจจุบัน  $ 575 + 85  ตรวจสอบข้อมูลจาก uscis.gov  โดยตรงทุกครั้งก่อนส่งเอกสาร

ขั้นตอน

ยื่น I-131 พร้อมค่าธรรมเนียมเอกสารประกอบ

ได้จดหมายรับเคส (ประมาณ1-2wks)

ได้จดหมายนัดพิมพ์ลายนิ้วมือ (ประมาณ2-3wks )

ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด จนท.จะถ่ายรูปเราวันนั้นด้วย (ประมาณ3-5 wks)

หลังจากนั้นเดินทางได้ ถ้ารีบเดินทาง (ถ้าไม่รอบรับเอกสารที่อเมริกา ในแบบฟอร์มติ๊กว่าให้ส่งเอกสารไปที่สถานทูตไทย)

ได้รับจดหมาย เอกสาร Re-entry permit (4-8wks)

แบบฟอร์มในการขอ Re-entry permit I-131 Form   คลิกดูแบบฟอร์ม  http://www.uscis.gov/i-131

คำอธิบาย How do I get a re-entry permit  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B5en.pdf

 

 

 

qamy