Home Blog

ตัวอย่าง ลงทะเบียนที่อยู่ GSS วีซ่าถาวร ประเทศอเมริกา

0

ตอนหนึ่งที่ผู้ขอวีซ่าถาวรทุกประเภทต้องทำหลังจากเคสเรียบร้อยที่ NVC คือการลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ online

บางคนอาจได้ยินมาว่าให้ลงทะเบียน GSS

(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต)

การลงทะเบียนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลที่อยู่เราที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ตามที่อยู่ที่เราให้ข้อมูลไว้   ยกเลิกการไปรับวีซ่าด้วยตนเอง และยกเลิกค่าส่งเอกสารวีซ่ามาให้เรา 350 บาทที่เคยต้องจ่าย

วิธีการลงทะเบียน เข้าไปในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th

หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย

หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่

ถ้าตอบ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย

ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์

อ่านต่อในนี้ /https://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

https://youtu.be/gOb8uVh1I7E?si=WRC5MyQ7JvG6YPxF

เข้าอเมริกามาด้วยวีซ่าคู่หมั้นK1 ทำอะไรบ้าง

0

เตรียมเอกสารปรับสถานะ K1, K2 http://www.mygreencardus.com/aos-k1-k2/

วีซ่าถาวร ได้ NOA2 ทำอะไร

0

ขั้นคอนหลังได้ NOA2

Timeline ปรับสถานะขอใบเขียว : สัมภาษณ์ April 09, 2022 

0
 • ตัวอย่าง ประสบการณ์ timeline ขอใบเขียวจากแต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น

เข้าอเมริกา ด้วย วีซ่า F1

สัมภาษณ์ 09 April 2022

รวม ระยะเวลา 1 ปี

Adjust of status from F1 to Greencard (Virginia)จากการแต่งงานกับ US Citizen

4/15/21 USCIS received forms (i485, i130, i131, i765, i864) and documents

6/21/21 USCIS sent a request for initial evidence

8/11/21 fingerprint ที่ศูนย์ Alexandria, VA

8/16/21 We are ready to schedule you for an interview

11/18/21 ได้รับ combo card3/10/22 We scheduled you for an interview

4/9/22 Interview ที่ศูนย์ Fairfax, VA

4/11/22 Your interview was completed and your case must be reviewed

4/15/22 ได้รับจม.ให้ส่งใบตรวจสุขภาพ ส่งผลตรวจ วันที่ 18

4/25/22 New card is being produced/ your case was approved

4/30/22 Card was delivered by USPS

วันสัมภาษณ์

ได้นัดสัมภาษณ์วันเสาร์ เวลา 12:45 pm

ไป30นาที ก่อนเวลานัด

ก่อนเริ่ม สัมภาษณ์ จนท.ให้ยกมือสาบานว่าจะพูดความจริง

ถามว่ามีเอกสารไรมาให้รึเปล่า แจ้งจนท.ว่า ยังไมได้เอกสารตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพแล้ว จนท.บอกว่าไม่เป็นไร จะส่งจม ไปทวง

เอกสารที่ยื่นให้ จนท.

– รูปถ่ายตวามสัมพันธ์

-บัญชีร่วม saving account-

บัตรสมาชิกร่วม Costco

– บัตรเครดิตร่วม –

Auto insurance ร่วม

– insurance มีชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์

– Tax return 2020

คำถาม

– เข้ามาอเมริกาตั้งแต่เมื่อไร เข้ามาเมืองไหน วีซ่าอะไร และถาม timeline ตั้งแต่ รร.แรก ที่เรียน จนถึง รร สุดท้าย ถามรายละเอียดการเรียน ทุกคอร์ส

~ ถามระหว่ารอใบเขียว ทำงานหรือไม่

– ถามเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคู่

– ถามคำถาม ใน I-485 form , yes no questions จนท สุ่มถาม ประมาณ 10-15 ข้อ

ส่งผลตรวจสุขภาพ หลังสัมภาษณ์

ตัวอย่างเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากการแต่งงาน http://www.mygreencardus.com/adjust-status-green-card/

คำแนะนำ การรักษาสถานะใบเขียว https://youtu.be/U1XFz2K7

ประสบการณ์ timeline https://youtu.be/EvUO8EX-LqM

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียวจาก K1 , K2

0

แบบฟอร์มที่ใช้ คือ
1. I-485

2. แบบฟอร์มสนับสนุนการเงิน I-864

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
เข้ามาอเมริกาด้วยวีซ่าคู่หมั้น ทำอะไรบ้าง
https://youtu.be/qMLn4E8FbtI


เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2

3. เพิ่มแบบฟอร์ม หัวข้อ public charge I-944

4. I-765 ( Optional )
5. I-131 ( Optional )
6. G-1145 ( Optional )

ขั้นตอนเตรียมเอกสาร
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้

1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-485

แบบฟอร์มหมดอายุแล้วยังใช้ต่อได้ ตราบใดที่ USCISไม่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา

คำแนะนำ การกรอกแบบฟอร์ม II-485

ข้อที่ผิดบ่อย

1.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit of Support http://www.uscis.gov/i-864
*แบบฟอร์มชุดปรับสถานะนี้ จะมีแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือ I-693 ด้วย สามารถใช้เอกสารการตรวจสุขภาพหรือใบวัคซีนจากเมืองไทยได้ ถ้ายังไม่ถึง 1 ปี  (อาจเจอจนท.พิจารณาเหตุผลให้ตรวจใหม่ เป็นรายๆ เช่น  มีปัญหาในการตรวจสุขภาพครั้งแรก)

1.3 I-944 form แบบฟอร์ม ประกอบ ของ I-864 https://www.uscis.gov/i-944 —> ปี 2022 ไม่ต้องใช้แล้ว

1.4 แบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน : I-765 Employment Authorization Document
http://www.uscis.gov/i-765

แบบฟอร์มหมดอายุแล้วยังใช้ต่อได้ ตราบใดที่ USCISไม่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา

1.5 แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง : I-131 Application for Travel Document  http://www.uscis.gov/i-131

เราอาจมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปไทยก่อนได้ green card

ยื่นพร้อม I-485 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มนี้

1.6 G-1145 Form : E-Notification of Application/Petition Acceptance : แจ้งขอรับข้อความทาง sms / email
http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf

1.6 ผู้ยื่นปรับสถานะ อายุ 14 -75 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์ม G-325 A ด้วย http://www.uscis.gov/g-325a

2.กรอกเอกสาร จะกรอกด้วยลายมือ หรือกรอกในคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือกรอกในคอม แล้วมีบางข้อ เติมด้วยปากกาก็ได้ กรอกโดยใช้หมึกสีดำ ไม่ใช้น้ำยาหมึกขาวลบคำผิด

3.เตรียมเอกสารในส่วนของผู้ปรับสถานะ คือ
3.1 I-485 แบฟบอร์มปรับสถานะขอใบเขียว กรอก ข้อมูล เซ็นชื่อ

adjust4

3.2 I-765 , I-131,
G-1145 วางไปบนสุดของแบบฟอร์ม I-485 , I-765 , I-131 เพื่อขอรับแจ้ง อัพเดทข้อมูลเคสทางโทรศัพท์

, G-325A ( ปรับสถานะ ลูกอายุ < 14 ปี ไม่ต้องใช้ G-325A )

I-944 ผู้ต้องการใบเขียวกรอก เซ็นชื่อ กรอกข้อมูลตามคำถาม ข้อมูลผู้ต้องการใบเขียว และคู่สมรสที่เป็น sponsor


3.3 สำเนาใบเกิดพร้อมฉบับแปล, ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ แต่ต้องมีผู้แปลรับรองการแปล (สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า ถ้ามี )
3.4 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า K1,K2
3.5 รูปถ่ายสี พื้นขาว หน้าตรง 2 X 2 นิ้ว 2 ใบ เขียน A number ด้านหลังรูป
3.6 สำเนาการฉีดวัคซีนที่ได้มาจากการตรวจสุขภาพที่เมืองไทย (Vaccination Supplement or Vaccination Documentation Worksheet)

( บันทึกการตรวจร่างกาย ที่ได้รับมาเก็บไว้ตอนไปตรวจร่างกาย  ไม่จำเป็นต้องเอาไปให้คุณหมอที่อเมริกา transfer ผลตรวจใส่ แบบฟอร์ม I-693 หรือตรวจใหม่ หรือ ใช้เอกสารเดิมที่มีเก็บไว้เลย  ถ่ายสำเนาส่งไป )
3.7 สำเนาบันทึกการเข้าออกสหรัฐฯ (I-94 Arrival/Departure Record),

ดาวน์โหลดจาก web https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html 

หรือพิมพ์ print I-94 ใน google
3.8 สำเนาใบแจ้งผลการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้น : I-797 Notice of Action ที่มีคำว่า approval (NOA2)
3.9 ในเคสลูกที่ปรับสถานะหลังแม่ แนบสำเนาเอกสารรับรองว่าเคสแม่อนุมัติ หรือ green cardแม่ ถ้าแม่ได้ green card แล้ว
3.10 สำเนาใบสำคัญการสมรสกับคู่สมรสอเมริกันซิติเซ่น
3.11 สำเนาใบหย่า ของผู้ปรับสถานะ และของคู่สมรส รวมเอกสารสิ้นสุดการสมรสในอดีตอื่นๆ (พร้อมแปล)
3.12 เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล หากชื่อ นามสกุล ในใบเกิด ไม่ตรงกับชื่อที่กรอกในแบบฟอร์ม (พร้อมเอกสารแปล)
4.เตรียมเอกสารในส่วนของคู่สมรสอเมริกันซิติเซ่น คือ

4.1 I-864 Form

คำแนะนำ I-864 https://youtu.be/E34kVXN6dHY

adjust3

4.2 สำเนาการเสียภาษีรายได้สามปีล่าสุด หรือ ปีล่าสุด โดยยื่นทั้ง income tax returns and W-2 , เอกสารสนับสนุนรายได้อื่นๆ ที่ต้องการส่ง

ดู เกณฑ์รายได้ จาก พิมพ์ I-864p ใน google  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

เอกสารปรับสถานะลูก ในชุดเอกสารsupport รายได้ของ sponsor ถ้ามีชุดที่ส่งปรับสถานะของเรา ส่ง copy เอกสารชุดของเราได้เลย

4.3 สำเนาพาสปอร์ตคู่สมรสอเมริกัน หน้าที่มีรูป ข้อมูล ชื่อ สกุล / หรือ สำเนา ใบเกิด สามี (กรณีเกิดอเมริกา) / หรือ ใบรับรองการเป็นอเมริกันซิติเซ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นอเมริกันซิติเซ่น

5. เช็คค่าธรรมเนียม 1,070 $    เปลี่ยนแปลง 12/23/2016  ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมจากหน้าเว็ป I-485 Form ดู ตามอายุ

ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม บวกค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย http://www.uscis.gov/i-485 
ยื่นปรับสถานะลูก พร้อม พ่อ/แม่ ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า ยื่นปรับสถานะให้ลูกแยกทีหลัง(ข้อมูลค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลง)

6. ถ่ายสำเนาเอกสารที่ส่งไว้ด้วย จะได้รู้ว่าเราส่งอะไรไปบ้าง และหากเอกสารหายโดยสาเหตุสุดวิสัยเราจะได้มีเอกสารสำรอง ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ส่งเป็นสำเนา ถ้าจนท.ต้องการเอกสารตัวจริงจะขอมาเป็นรายๆ )

7. แนบเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์บางส่วน เช่นรูปถ่าย สามี เรา ลูก (กรณีปรับสถานะลูก ) ที่ถ่ายด้วยกัน จัดใส่ program word ลงกระดาษ A4 , เอกสารร่วมอื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารร่วม ซื้อรถร่วม ประกันชีวิตที่มีชื่ออีกฝ่ายรับผลประโยชน์ ใบเกิดบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งนี้  บางเคสจนท.พิจารณาให้ green card เลยจากเอกสารที่ส่งไป โดยไม่ต้องสัมภาษณ์

ถ้าคิดว่าไม่เอกสารสนับสนุนยังไม่จำเป็นในขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องส่ง ถ้าจะส่งไม่ต้องส่งไปเยอะมากเหมือนไปสัมภาษณ์ จนท.จะเก็บใส่แฟ้มลำบากถ้าเอกสารปรับสถานะทั้งหมดของเรามากเกิน

8. หากมีเอกสารแนบเพิ่ม เช่น ตอนกรอกแบบฟอร์ม พื้นที่ในช่องในแบบฟอร์มไม่พอ ต้องมาชี้แจงในกระดาษ A4 ที่จัดทำเพิ่มขึ้นมา

9.ยังไม่มี SSN ก็ส่งเอกสารปรับสถานะได้

10. ส่งเอกสารปรับสถานะ ไปที่ : ตรวจสอบในนี้  http://www.uscis.gov/i-485-addresses

จดหมายส่งไปรณีย์แบบไม่ต้องมีผู้รับเซ็นรับ ส่งไปที่อยู่ PO Box
USCIS
PO Box 805887
Chicago, IL 60680-4120

จดหมายส่งผ่านบริษัทเอกชนส่งด่วน ที่ต้องมีผู้รับเซ็นรับพัสดุ เช่น Fedex , UPS
USCIS
Attn: FBAS
131 South Dearborn – 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

เช็คที่อยู่ในนี้อีกครั้งก่อนส่ง http://www.uscis.gov/i-485-addresses
ข้อแนะนำสำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ตรวจสอบ จ่าหน้าซองให้ถูกต้อง
 • วงเล็บมุมซองถึงเรื่องที่เราส่ง เช่น Adjustment of Status I-485 ( K1)
 • เรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ ถ้ามีใบปะหน้า เราจะได้เช็คเอกสารเราไปด้วยว่าขาดเหลืออะไรหรือไม่
 • แยกหนีบเอกสาร แยกเป็น ชุดๆ และแยกเคสชัดเจน เช่น เอกสารปรับสถานะ , เอกสารขอใบอนุญาตทำงาน , เอกสารขอใบอนุญาตเดินทาง , เอกสารปรับสถานะลูก เอกสารขอใบอนุญาตเดินทางของลูก
 • ถ้ายื่น เอกสาร ปรับ สถานะ เรา พร้อมลูกด้วย เอกสารและลูกแต่ละคน ต้องแยก เอกสารแยกชุดแต่ละคน ชัดเจน แยกเอกสารสนับสนุนแต่ละเคส  ( I-864 1 ชุดแนบไปกับเอกสารเคสแม่ , I -864 1 ชุด แนบไปกับเอกสารเคสลูก)  แยกเช็คค่าธรรมเนียมเผื่อเคสใดเคสหนึ่งมีปัญหา USCIS จะคืนค่าธรรมเนียม การจ่ายค่าธรรมเนียมแยกจะสะดวกต่อการทำงานของจนท. ในการคืนเงินให้เคสที่ต้องได้รับค่าธรรมเนียมกลับคืน    เอกสาร 2 ชุด ใส่ไปในซองพัสดุเดียวกันได้
 • ค่าธรรมเนียม ควรเลือกจ่ายด้วยเช็ค เราจะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า เงินถูกตัดออกจากบัญชีหรือยัง ในบางกรณีที่อาจไม่ได้จดหมายตอบรับ หรือได้ช้า ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ระหว่างรอการตอบรับ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากตรวจสอบว่าเช็คมีการถูกนำไปขึ้นเงินหรือไม่ เขียนเช็ค สั่งจ่าย U.S. Department of Homeland Security ไม่ย่อ “USDHS” หรือ “DHS” ถ้าไม่สะดวกชำระเป็นเช็ค ชำระเป็น money order http://www.uscis.gov/forms/paying-immigration-fees
 • ส่งเอกสารให้ USCIS ทุกครั้ง ส่งแบบลงทะเบียน Certified Mail หรือ ส่งแบบธรรมดา แต่ขอให้มีหมายเลข tracking เอกสาร เพื่อที่เราจะได้มีหลักฐานว่าเราส่งเรื่องไปให้ USCIS และถึงผู้รับแล้ว
 • สามารถส่งแบบฟอร์ม I-765 ขอบัตรอนุญาตทำงาน (Work Permit) และI-131 ขอบัตรอนุญาตเดินทาง (Advance Parole) ได้พร้อมกับการปรับสถานะนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแยกแบบฟอร์ม เสียค่าธรรมเนียมปรับสถานะ I-485 อย่างเดียว ( 1,070 $ )
 • ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ $85 เขียนรวมกับค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มได้ ไม่จำเป็นต้องแยกเช็ค

ตัวอย่างบางส่วนใบปะหน้าเอกสารปรับสถานะ K1, K2   ( ยกเลิก  G-325A  06/26/2017 )

การนับจำนวนสมาชิกครอบครัวใน I-864 form https://youtu.be/E34kVXN6dHY

อ่านคำแนะนำการเตรียมเอกสาร I-485  จาก USCIS โดยตรง  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-485instr.pdf 

http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/adjustment-status

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก USCIS โดยตรงจากลิงค์ที่แนบ ก่อนส่งเอกสาร ***

ข้อผิดพลาด มี่พบบ่อย https://youtu.be/pRdilQebYlA

ขั้นตอนการยื่นเรื่องปรับสถานะขอใบเขียวจาก วีซ่า K1, K2

 1. ส่งเอกสารปรับสถานะ ชุด I-485
 2. ได้รับเอกสารตอบรับเคส
 3. ได้รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ
 4. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
 5. รอจนท.ตรวจสอบเอกสาร อาจถูกขอเอกสารเพิ่มเติม
 6. ได้รับเอกสารอนุญาต ทำงาน อนุญาตเดินทางหากแนบแบบฟอร์มขอเอกสารนี้ไปด้วย
 7. ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์  บางเคสได้รับอนุมัติใบเขียวเลยโดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ   3- 8 เดือน แล้วแต่ รายละเอียดในเคส และศูนย์ที่รับเรื่อง

ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID หลายๆ เคส ปีกว่า

ตรวจสอบสถานะเคส  https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

แจ้งย้ายที่อยู่ระหว่างเคสดำเนินการ http://www.uscis.gov/addresschange

แจ้ง online https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

หาข้อมูลคลีนิคใกล้พื้นที่ที่อยู่ ที่สามารถไปตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในขั้นตอน immigration https://my.uscis.gov/findadoctor

อ่านเตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/

พูดคุยข้อมูลเตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียวมาด้วย K1 , K2 จากสมาชิกไม่ใช่ คำแนะนจากทนาย ในกรุ๊ป visausa@thai

https://m.facebook.com/groups/visausa.thai/

สรุป เอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1 / IR1 ขั้นตอนแรก USCIS ปี 2020

CR-1 (Conditional Resident) Green card แบบมีเงื่อนไข
CR-1 (Conditional Resident) Green card แบบมีเงื่อนไข

ข้อมูลเตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ปี 2020

K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS

ได้ NOA2 ทำอะไรต่อ

https://youtu.be/1A1QIbxDNNM


K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3

ขั้นตอน

USCIS

1. เช็ค ออนไลน์ ระบบ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

แสดงสถานะ Case was approved 

2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น

เอกสารที่จะได้รับนี้ คือเอกสารที่เราเรียกย่อๆว่า NOA2 (ประมาณ 1-2 อาทิตย์จากเช็คสถานะ approved เมริกันซิติเซ่นจะได้รับเอกสารNOA2)

ตัวอย่าง Approval Notice ( NOA2 )

2.1 หลังจากอเมริกันซิติเซ่นได้รับเอกสาร NOA2 มีข้อความระบุ Approval Notice ให้ scan ใบนี้ส่งมาให้เราที่อยู่ไทย ทาง e-mail เราจะใช้ใบนี้ไปเตรียมขอใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤติ

2.2 เตรียมขอใบรับรองโสดจากอำเภอ

2.3 เตรียมเอกสาร ไปขอใบตำรวจ หรือ ใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/police-certificate-k1-thai/

( เอกสาร 2 อย่าง นี้ไม่ได้ใช้ในขั้นตอนแรก ไม่ต้องขอตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถ้าขอไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ขอไว้เร็วไป )

3. หลังจากเคส approve ที่ USCIS

USCIS จะส่งต่อเคสไปNVC ขั้นตอนช่วงรอจนท.ส่งต่อเคสไปNVC เรียบร้อย ประมาณ30-45วัน (วีซ่าถาวร อาจประมาณ 2เดือน) 

NVC

4. NVC รับเคสจาก USCIS

4.1 NVC ออกหมายเลขเคสในระบบNVC ขึ้นต้นด้วย BNK ปีนี้จะเป็น BNK2020 *******

4.2 NVC จะติดต่อไปที่ อเมริกันซิติเซ่น ทาง e-mail ที่เคยแจ้งไว้ในขั้นตอนแรก ต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนNVC แจ้ง case number NVC

4.3 อเมริกันซิติเซ่นทราบหมายเลขเคส BNK บอกหมายเลขเรา

5. ระหว่างรอ เคสส่งจาก USCIS มา NVC เราเตรียมเอกสารpacket3ไว้

5.1เตรียมเอกสารpacket3 ที่เตรียมได้ไปก่อน เช่น ถ่ายสำเนาใบเกิด พาสปอร์ต รูปถ่าย 2×2” ใบรับรองโสด https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/k-packet-3-instruction-july2019-thai.pdf

เอกสารไทยทุกอย่าง ที่ใช้ในขั้นตอนวีซ่า เตรียมเอกสารแปลด้วย 

เอกสารบางอย่างต้องรอ case number NVC ก่อน คือการกรอก DS-160 , ลงทะเบียน GSS , จ่ายค่าธรรมเนียม

5.2 ได้ case number จาก ข้อ 4.3 ขึ้นต้นด้วย BNK

การกรอก DS-160  โดยการลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/

ถ้า ขอ K2 ด้วย แยกลงทะเบียน DS-160 ของเคส K1 , K2

คำแนะนำ กรอก DS-160 ข้อที่ถามบ่อย https://youtu.be/BXwvG_AFtU0

5.3 ได้หมายเลขยืนยันการกรอก DS-160 ในข้อ 5.2 แล้วค่อยเริ่มต้น ทำรายการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพราะในการทำรายการต้องกรอกหมายเลขยืนยันการกรอก DS-160 ด้วย

ถ้าขอ K2ด้วย ขั้นตอนลงทะเบียนที่อยู่ GSS นี้ สร้างแอคเค้าท์เดียว ลงทะเบียนด้วยกัน กับK1 http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

6. ได้ใบรายการแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ไปทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี

การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/

—> ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 วันทำการ วันถัดไป หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียม ประมาณ บ่าย เข้าไปที่ระบบออนไลน์ที่ทำรายการลงทะเบียนที่อยู่ หมายเลขใบเสร็จ จะแสดงขึ้นมาโดยไม่ต้องกรอกตัวเลข

ทำรายการสั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS

แก้ไขข้อมูล 6 Feb 2021

หลังจ่ายเงินยังไม่ต้องปรินส์ ใบยืนยันการลงทะเบียน GSS จะยังทำไม่ได้ จนกว่าจะได้ วันนัดสัมภาษณ์

7. เมื่อ NVC ดำเนินการในขั้นตอน NVC เรียบร้อย

NVC จะส่งเคสเรามาสถานทูตอเมริกาที่ไทยเพื่อดำเนินการขั้นตอนสัมภาษณ์ 

สถานทูตอเมริกาที่ไทย

8. สถานทูต รับข้อมูลจาก NVC จะติดต่อเราผู้ต้องการวีซ่าให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คือให้เตรียม เอกสาร packet 3 เตรียมสัมภาษณ์

และให้ ส่งe-mail นัด สัมภาษณ์ เมื่อ พร้อมส่ง 

แก้ไขข้อมูล 6 Feb 2021

สถานทูต แจ้งว่าไม่ต้อง เอกสารเข้าไปที่ Email แผนกนัดสัมภาษณ์แล้ว

หลังNVC ส่งเคสมาไทย ให้รอการติดต่อจาก จนท.

( เตรียมเอกสาร packet 3 เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องส่งไปสถานทูตทางไปรษณีย์ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์ เตรียมถือไปวันสัมภาษณ์เลย )

9. ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 ส่ง e-mail ขอนัดสัมภาษณ์ หลังได้รับการติดต่อจากสถานทูต หรือ เมื่อ สถานะNVC ขึ้น ข้อความว่า Ready

ปัจจุบัน ขั้นตอนเปลี่ยน สถานทูตแจ้งว่าให้รอการติดต่อจาก จนท.

10. หากไม่ได้รับการติดต่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระหว่างรอ สามารถเช็คสถานะเคส https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?App=IV

เลือก Immigrant Visa

ถ้าสถานะ ขึ้น Ready

แสดงว่า สถานทูตรับข้อมูลเคสมาจาก NVC แล้ว จดหมายที่สถานทูตส่งมาให้เราแจ้งให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปอาจอยู่ในการดำเนินการ จดหมายอาจตกหล่น เราไม่ได้รับจากที่อยู่ไม่ชัดเจน 

e-mail address ขอนัดสัมภาษณ์ IVSchedulingBangkok@state.gov

ข้อมูลเดิม สถานทูตแจ้งว่าไม่มีขั้นตอนนี้แล้ว

20201 ต้องการสอบถามขั้นตอนต่อไป สอบถามสถานทูตแผนกวีซ่าถาวรโดยตรง

ข้อมูลเอกสาร packet3 K1 https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/k-packet-3-instruction-july2019-thai.pdf

11. ทยอยฉีดวัคซีนไว้ได้ แต่ ตรวจสุขภาพยังไม่ได้ ต้องรอได้ รับแจ้งนัดสัมภาษณ์ก่อน 

ค้นหา ข้อมูล พิมพ์ คำว่า ได้noa2 ทำอะไร หรือ เตรียม เอกสาร packet3 ในช่องค้นหาของกลุ่มพูดคุย ข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

( สมาชิกในกลุ่มวีซ่า พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ ไม่ใช่ทนาย )  

ส่ง e-mail นัด สัมภาษณ์ พิมพ์คำว่า e-mail นัดสัมภาษณ์ k1 ในช่องค้นหา ของกลุ่ม 

เตรียมเอกสาร packet3 ถือไปวันสัมภาษณ์

ไม่ต้องส่งไปสถานทูตทางไปรษณีย์ 

( 2022 ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง สอบถามสถานทูตโดยตรง )

ตรวจสอบข้อมูลจากสถานทูตอเมริกา  https://th.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/packets/

การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอวีซ่าอเมริกา ได้ ที่กรุ๊ป ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา ประสบการณ์จากสมาชิก  

ตอบคำถามที่เห็นตอนขอเข้ากลุ่มด้วย 

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้ https://www.facebook.com/visapapai/

กดไลค์เพจ ติดตามข้อมูล นะคะ 

June 17 , 2020

Edit : 6 Feb 2021

lo

วีซ่าถาวร หลังส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS

ส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS แล้ว ทำอะไรต่อ

 • หลังจาก USCIS รับเอกสารของเรา จนท.จะรับเอกสารและออกหมายเลขการรับเอกสาร Receipt number
 • USCIS ส่งเอกสารแจ้งมาที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาว่ารับเรื่องแล้ว ( Notice of Action ) หรือที่เราเรียกว่า NOA ใบนี้จะเป็น NOA1 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA1 อเมริกันซิติเซ่นที่อเมริกา อาจไม่เข้าใจ NOA1คืออะไร )
  โดยทั่วไป ประมาณ 1-2สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก ฝ่ายUS citizen ผู้ยื่นเรื่อง จะได้รับเอกสารนี้ทางจดหมาย

 • ต่อจากนั้นรอ จนท. USCIS ตรวจรายละเอียดเคส เมื่อตรวจเรียบร้อยขั้นต่อไปคือ USCIS อนุมัติเคสในขั้นตอนแรกที่ USCIS ( วีซ่าถาวรคู่สมรส รอ 5-13 เดือน)
 • เมื่อ USCIS อนุมัติเคสในขั้นตอนแรก จะส่งเอกสาร แจ้งอนุมัติเคส ( Notice of Approval ) ใบนี้จะเป็นเอกสารที่เราเรียกย่อๆ กันเอง ว่า NOA2 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA2 อเมริกันซิติเซ่นที่อเมริกา อาจไม่เข้าใจ NOA2 คืออะไร )

 • ระหว่างรอ เคส approve เราสามารถตรวจสอบ Case online โดยนำหมายเลขReceipt number ที่ได้ ไปตรวจสอบ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

 • รอไปเรื่อยๆ
 • ศึกษาขั้นตอนต่อไปไว้บ้าง
 • ทางฝั่ง US citizen เตรียมเอกสารชุดของ sponsor : Affidavit of Support เมื่อถึงเวลาต้องส่งเอกสารจะได้ไม่เสียเวลาในการมาเตรียมเอกสาร  เคสจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการส่งเอกสารของเรา ส่งเร็วและเอกสารเรียบร้อย เคสก็ได้สัมภาษณ์เร็ว
 • หลังจากเคส approve จะมีเอกสาร NOA2 แจ้งไปที่บ้าน US citizen
 • ถ้าสมัครลงทะเบียนในระบบ USCIS ไว้ เวลาCase approve ก็จะมี Email แจ้งมาที่เราก่อนแฟนได้รับเอกสารด้วย

ระยะเวลาที่ USCISแจ้งไว้ในขั้นตอนรอ เคส approve ต่างกันในแต่ละศูนย์

 • หลังจากแฟนหรือทางผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้ NOA2 ให้ผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา scan และส่งNOA2มาทางให้เราทาง Email เราจะใช้ใบนี้ไปขอใบรับรองความประพฤติ
 • หลังได้รับ NOA2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะไปขอใบรับรองความประพฤติไว้ เพราะเราจะต้องรอขั้นตอน USCIS ส่งเคสมา NVC ใช้เวลา 1-2 เดือน  ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไปตั้งแต่ได้ NOA1 ใบรับรองความประพฤติข้อมูลควรเป็นปัจจุบันสุด
 • หน้าตา NOA2 เป็นใบกระดาษ A4ชื่อหัวกระดาษคือ คือ I-797C Notice of Action ( บางคนก็มี C บางคนก็ไม่มี ไม่ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ ขอให้มีแจ้งว่า approval )
 • มีบางคนแฟนคิดว่าตัวเองยังไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าคือใบนี้
 • NOA2 C Case เรา ( CR1 )เป็น I-797 C ( บางคนบอกว่าเอกสารนี้ไม่มี C ถ้ามี C ต้องเป็น NOA1)
 • NOA1 เรา มี C  เช่นเดียวกัน มีข้อความระบุที่ต่างคือมีข้อความ Receipt Number
 • NOA2 เรามี C เช่นเดียวกัน กับ NOA1 สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่เหมือนคนอื่น แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร เพราะ ในเอกสารที่ได้รับ มีคำว่า Approval notice ก็น่าจะเป็น NOA2แน่ๆ

เอกสาร NOA1, NOA2  หน้าตาอย่างไร

NOA1 คือเอกสารที่ในนั้นมีข้อความ Receipt Number
NOA2 คือเอกสารที่ในนั้นมีข้อความ Approval notice แค่นี้ ก็ดีใจได้แล้ว แสดงว่า ผ่านไปอีก 1 Step แล้ว 

 มีรูปมาให้ดูชัดๆ เอกสารใบนี้คือ NOA2  ถ่ายจากต้นฉบับ มีคำว่า Approval Notice 

I-797Cnew2009

หลังจากนั้น USCIS จะส่ง Case เราไป NVC หมดขั้นตอนที่ USCIS แล้ว

……………..จบไป 1 ขั้นตอน…………………


ในข้อมูล USCIS มีบอกไว้ว่า ระยะเวลารอ เคส อนุมัติ หรือรอ NOA2 โดยประมาณ ในความเป็นจริง บางเคสอาจเร็วหรือช้าต่างจากที่บอกไว้
ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ จำนวนเคส การทำงานของจนท. และความ ซับซ้อนของแต่ละเคส

ตรวจสอบ Timeline ขั้นตอน USCIS

https://egov.uscis.gov/processing-times/

เคสที่เร็วสุด  ที่เคยมี รอ NO2   1 เดือน  เคสส่วนใหญ่ ช่วงนี้ รอ 6-12 เดือน ( วีซ่าถาวรกลุ่มรอคิวอาจรอนานกว่านี้ )

 •  ตอนแฟนมาแต่งงาน ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตแฟน ให้แฟนเซ็นรับรองเอกสาร เตรียมเผื่อไว้ใช้ในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย ประมาณ 3 แผ่น  เราจะต้องเตรียมไปในการขอทำพาสปอร์ต กรณีต้องการใช้นามสกุลสามี จนท.อาจขอดูยืนยันนามสกุล และเตรียมสำเนาพาสปอร์ตสามีในการขอใบรับรองความประพฤติ
 • เอกสารขั้นตอนแรกไม่ต้องส่ง สำเนาพาสปอร์ตเรา เพราะฉะนั้น เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมเอกสาร เตรียมเฉพาะเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนแรกของวีซ่าถาวรก่อน  พาสปอร์ตอาจมาทำทีหลัง หลังจากยื่นเอกสารชุดแรกไปแล้วได้
 • กรณีวีซ่าถาวรครอบครัวที่ต้องรอคิวโควต้า ไม่จำเป็นต้องรีบทำพาสปอร์ตไว้เพราะไม่ได้ใช้ในขั้นตอนแรก ถ้ารีบไปทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก และต้องรอคิวโควต้า 7 ปี พาสปอร์ตที่ทำมาก็จะหมดอายุก่อน ต้องเสียเงินทำเล่มใหม่โดยเล่มเก่ายังไม่ได้ใช้งานเลย  รอมาทำทีเดียว ตอนใกล้ๆ ถึงคิวโควต้าเรา ดูคิวได้จาก ตาราง Bulletin หรือหลังได้รับการติดต่อจาก NVC  ยื่นคำร้องทำพาสปอร์ตประมาณ1 อาทิตย์ พาสปอร์ตส่งมาที่บ้าน หลายๆคนเตรียมเอกสารขั้นตอน NVC นานกว่าการทำพาสปอร์ต  สำเนาพาสปอร์ตจะส่งพร้อมเอกสารทั้งหมดในขั้นตอน NVC เพราะฉะนั้นเคสที่รอคิวโควต้าวีซ่าไม่จำเป็นต้องรีบทำพาสปอร์ตไว้

ขั้นตอนวีซ่าถาวร กรีนการ์ดอเมริกา ภาษาอังกฤษ  http://www.mygreencardus.com/green-card-through-family-process-2015/

ข้อมูลImmigrant Visa for a Spouse of a U.S. Citizen (IR1 or CR1)

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-family-member-us-citizen

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารแปลขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/

Tips เตรียมเอกสารส่ง USCIS http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc-tips/

คำถามที่พบบ่อยวีซ่าถาวรสมรส  http://www.mygreencardus.com/question-cr1-ir1-k3/

หลังจากได้ใบเขียว หากต้องกลับมาสะสางกิจการต่างๆที่ไทยหรือกลับมาเรียนต่อที่ไทยให้จบ ต้องออกนอกอเมริกานานกว่า 1 ปี ก่อนออกต้องยื่นเอกสารขอ Reentry permit http://www.mygreencardus.com/question-re-entry-permit-i-131-thai/

อ่านข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอน NVC : NVC Process http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

ตรวจสอบ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก uscis.gov

ได้NOA2 แล้ว ทำอะไร

ข้อมูลจาก USCIS

Case Processing Times

You can check the average time it takes for a particular USCIS office to process a Form I-130. Go to our USCIS Processing Time Information page for more information.

Case Status Updates

If you want a case status update about your application, you can:

 • Go to our Case Status Online page and use your Form number to look up your case status.
 • Submit a case inquiry if you think your application is outside of our normal processing times.
 • Call our USCIS Contact Center at 800-375-5283.
  • For people who are deaf, hard of hearing or have a speech disability: TTY 800-767-1833.

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอวีซ่าอเมริกา ได้ ที่กรุ๊ป ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา ประสบการณ์จากสมาชิก  

ตอบคำถามที่เห็นตอนขอเข้ากลุ่มด้วย 

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/
การนับจำนวนสมาชิกครอบครัวใน I-864 form https://youtu.be/E34kVXN6dHY

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้   https://www.facebook.com/jjparewa/

กดไลค์เพจ ติดตามข้อมูล นะคะ 

November 02, 2019

ประสบการณ์สัมภาษณ์ Timeline ถอดถอนกรีนการ์ด 2 ปีเป็น 10 ปี (รวม 5 เดือน : May 2019 )


ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที

เอกสารเตรียมไป จนท. ไม่ได้ขอดูเพิ่ม 
(จนท.บอก มีแล้วในแฟ้มไม่ขอเพิ่ม)

จนท. ถามคำถามทั่วไป เหมือนให้เล่าเรื่องราวของเราสองคน ประมาณ เจอกันที่ไหน อย่างไร ไปเที่ยวเมืองไทยมากี่ครั้ง นานไหมตัดสินใจแต่งงานกัน เท่านี้

แล้วก็ถามข้อมูลในแบบฟอร์ม I751 ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน

จนท. แจ้งว่าเคสเร็วมากๆ เลย เคสอื่นรอกันเป็นปี ยินดีด้วย your case is approved. จะส่งกรีนการ์ดให้ภายใน 2-4 อาทิตย์ แถมบอกว่าสเต็ปต่อไปเตรียมตัวสอบซิติเซนได้เลย

🚩รวมระยะเวลา 5 เดือน หลังจากยื่นเรื่องได้สัมภาษณ์🚩

December 13, 2018 – USCIS รับเอกสาร

December 18, 2018 – ได้รับเลขเคสจาก USCIS ทางมือถือ

December 21, 2018 – ได้รับจดหมายตอบรับเคส ยืดอายุกรีนการ์ด 18 เดือน

January 21, 2019 – ได้รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ

February 7, 2019 – ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ

April 4, 2019 – สถานะเคสเปลี่ยนเป็น Interview was scheduled 

April 8, 2019 – ได้รับจดหมายนัดสัมภาษณ์

May 9, 2019 – สัมภาษณ์ ผ่านเรียบร้อย

รวม 5 เดือน Timeline ส่วนใหญ่ ประมาณ ปี ครึ่ง ศูนย์นี้อาจ มีเคสน้อย เลยเรียบร้อยเร็ว

ปัจจุบันจากระเบียบใหม่ มีผลกับเคสที่ส่งหลัง 10 December 2018 
ถ้าอเมริกันซิติเซนไม่เคยเข้าไปให้เจ้าหน้าที่เห็นในการสัมภาษณ์เลย เจ้าหน้าที่จะเรียกสัมภาษณ์


เคสที่เข้าอเมริกามาด้วยวีซ่ถาวรคู่สมรสมาถึงแล้วได้กรีนการ์ดเลย คู่สมรสอเมริกันซิติเซ่นไม่เคยได้พบกับเจ้าหน้าที่ และส่งเรื่องหลัง 10 ธันวาคม 2018 จนท.จะเรียกไปสัมภาษณ์ตามระเบียบใหม่ เคสนี้ต้องไปสัมภาษณ์ ตามระเบียบใหม่ ไม่ใช่ถูกเรียกสัมภาษณ์จาก จนท.ไม่เชื่อในความสัมพันธ์

📍คำแนะนำเรื่องระเบียบสัมภาษณ์ใหม่

https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-revises-interview-waiver-guidance-form-i-751

ส่งเอกสารอะไรบ้าง https://www.uscis.gov/i-751

อ่านเอกสารที่ส่ง http://www.mygreencardus.com/remove-codition-greencard-i-751-2/

สรุป เอกสารที่ส่ง

 1. สำเนาใบเขียว หน้า หลัง
 2. ค่าธรรมเนียม $ 680 ( ข้อมูล 05/09/2019 ตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมล่าสุดก่อนส่งด้วย )
 3. แบบฟอร์ม I-751 คู่สมรส ร่วมเซ็นชื่อด้วย ใน part 8
 4. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์

Checklist of Required Initial Evidence : I-751

If you are filing a joint petition, did you provide the following?

 • Copies of the front and back of your Permanent Resident Card 
 • Copies of the front and back of the Permanent Resident Cards of any conditional resident children you are including in your petition (if applicable)
 • Evidence of the relationship
  • Submit copies of documents indicating that the marriage upon which you were granted status was entered in good faith and was not for the purpose of circumventing immigration laws. Submit copies of as many documents as you can to establish this fact, to demonstrate the circumstances of the relationship from the date of the marriage to the present date. 

———————————————————————————————————————

 • An explanation for reason you are filing late (if applicable)
 • An explanation for the reason you are filing separately from your primary conditional permanent resident parent (if applicable)
 • Dispositions on criminal charges, arrests, or convictions (if applicable)

E-Notification: If you want to receive an e-mail and/or a text message that your Form I-751 has been accepted at a USCIS Lockbox facility, complete Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance, and clip it to the first page of your petition.

Filing Fee

$595. All Form I-751 petitions also require an $85 biometric service fee for each person applying to remove conditions on their residence on the same form. You may pay the fee with a money order, personal check, or cashier’s check.  When filing at a USCIS Lockbox facility, you may also pay by credit card using Form G-1450, Authorization for Credit Card Transactions. If you pay by check, you must make your check payable to the U.S. Department of Homeland Security. Please note that service centers are not able to process credit card payments. 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriage

Remove My Conditional Status

https://my.uscis.gov/exploremyoptions/remove_conditional_status

https://my.uscis.gov/exploremyoptions/remove_conditional_status

สนใจข้อมูล immigration อเมริกา  เพิ่มเติมเข้าไปร่วมในกรุ๊ป https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/   

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา และประสบการณ์ timeline เคสต่างๆ จากสมาชิก     

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้   https://www.facebook.com/jjparewa/

ขั้นตอน : เอกสาร ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้ ลูก

ขั้นตอน : พ่อแม่ อเมริกันซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ลูก

ขั้นตอน : เอกสาร  ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้ ลูก

สามารถขอให้ ลูกโสดเท่านั้น

ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ ลูกที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว

ขั้นตอนที่ 1. USCIS

1.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม $ 535  และส่งเอกสารในชุด I-130 ไป USCIS

2.ได้ใบตอบรับ (NOA1)

3.รอเคสอนุมัติ ในขั้นตอนแรกที่ USCIS หรือได้ NOA2

4.USCIS ส่งเคสไป NVC

หลังได้ NOA2 หรือเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS รอคิว Bulletin ไปเรื่อยๆ

เมื่อคิวใกล้มาถึงเคสเรา  NVC จะติดต่อไปยังผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา

WEATHER

New York
broken clouds
79.3 ° F
81.3 °
76.9 °
74 %
2.9mph
75 %
Wed
90 °
Thu
86 °
Fri
86 °
Sat
84 °
Sun
86 °