ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 online แยกแต่ะละคนที่ต้องการสมัครวีซ่า

เช่น ต้องการขอวีซ่า 3 คน พี่น้อง  แต่ละคนกรอก DS-160 ของตัวเองก่อน

หลังจากเรียบร้อยในขั้นตอน DS-160 ทำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์

การลงทะเบียนที่อยู่  เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์

 

k1pay3

 

หน้าจอที่จะเริ่มต้น ลงทะเบียนที่อยู่ นัดสัมภาษณ์

 

สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่”

ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ต

สร้างรหัสผ่าน

พิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่าง

คลิก SUBMIT

 

  • ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จ

เลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

ดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่า

ดำเนินการต่อ 

 

  • ขั้นตอนที่ 3 

เลือก  ลงทะเบียนที่อยู่ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

 

fee_k1.3

กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ต

ต้องกรอกหมายเลขยืนยัน DS-160 

ใส่ที่อยู่ที่จะรับพัสดุซองวีซ่า เฉพาะในช่องที่อยู่ใส่ภาษาไทยได้  ใส่ให้ละเอียด

กรอกข้อมูลเสร็จ จะมีข้อความถามว่ามี dependent คนอื่นหรือไม่ ที่สมัครวีซ่าด้วยกัน

กดเลือก

ใส่ข้อมูล คนในครอบครัวที่ต้องการสัมภาษณ์พร้อมกัน

 

เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

 

  • ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในรายการจะรวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งหมด ที่ลงทะเบียนสัมภาษณ์ด้วยกันในใบแจ้งจ่ายเงินใบเดียวกัน

 

  • ขั้นตอนที่ 5

ผู้สมัครต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า
k1pay4

**** คลิก สั่งพิมพ์ **** แบบฟอร์มการชำระเงิน  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf

bank_k1

 

  • สั่งพิมพ์ แบฟอร์มการชำระเงิน และ ใบที่มี เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID  จะได้เอกสารมา 2 แผ่น
  • ได้หมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งแบบฟอร์มฝากเงิน  ถือ 2อย่างนี้ ไปชำระเงินที่ธ.กรุงศรีฯ
  • จ่ายค่าธรรมเนียมตามระบบใหม่จะไม่ต้องเสียค่าส่งเอกสารวีซ่ามาที่บ้าน
  • คำแนะนำทั่วไป http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp
  • คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียม http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp
  • วิธีการจ่ายเงินสดที่ธนาคาร ใบที่จะต้องเอาไปติดต่อธนาคารมีวันหมดอายุ ถ้าเอาไปติดต่อแล้วจนท.บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องกลับมาทำรายการใหม่เอาใบใหม่ ไปจ่าย

เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อย มาดำเนินการเลือกวันสัมภาษณ์

log in ด้วยแอคเค้าท์ที่ลงทะเบียนไว้

 

การทำการนัดสัมภาษณ์
จะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำนัดสัมภาษณ์ (ทำร่วมกันกับขั้นตอการจ่ายเงิน ดำเนินการต่อเลย )

หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

วันรุ่งขึ้นบ่าย เข้ามาที่ลิงค์เดียวกับที่ทำรายการจ่ายเงิน http://www.ustraveldocs.com/th/

https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand
ดำเนินการต่อ ตามคำสั่งหน้าจอที่ปรากฎหลังจาก log in ด้วย account เดิม

ทำการนัดสัมภาษณ์ เลือก วัน เวลา ที่สามารถนัดได้

สั่งพิมพ์ใบนัดสัมภาษณ์

ไปสัมภาษณ์ตามนัด