Remove Conditions on Permanent Resident ถอดถอนใบเขียว 2ปี เป็น 10ปี


ตัวอย่าง Timeline ตอบรับเคส I-751
Remove Conditions on Permanent Resident
ถอดถอนใบเขียว 2ปี เป็น 10ปี

Timeline ได้รับเอกสารตอบรับเคส 

02/19/2019 ส่งเอกสาร

02/25/2019 ได้รับเลขเคสทางโทรศัพท์

03/02/2019 ได้รับจดหมายรับเคสส่งมาที่บ้าน 

รวม หลังส่งเอกสาร 11วันได้ จดหมายรับเคส

ศูนย์ WAC 

เอกสารใบตอบรับ นี้คือ ใบยืดอายุใบเขียวออกไป 18เดือน ใช้ในการเดินทาง ในการทำงานได้

ไปไทย ใช้เอกสารนี้ยื่นคู่กับใบเขียวที่หมดอายุ ในการเดินทางกลับเข้ามาอเมริกา

🌀ประสบการณ์ จัดเอกสารส่ง USCIS

จัดเอกสาร ไม่ได้ใส่แฟ้มสวยงาม

เรียงกระดาษหนีบด้วยคลิปที่หัวมุม 

แยกเอกสารความสัมพันธ์ หนีบแยก เป็น ปี

ใช้ post it ติดด้านบนสุดแต่ละปึ้งที่แยก เขียนบอก จนท. ว่าเอกสารความสัมพันธ์ ปี 2017 , 2018

เอกสารทุกอย่างส่งสำเนา 

ส่ง priority mail ที่ไปรษณีย์ มีซองที่ไปรษณีย์ ไม่ได้ส่งแบบต้องมีผู้รับเซ็น

ค่าส่งประมาณ $8 เอกสาร ถึงใน2วัน

จ่ายด้วย เช็ค เขียนค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มบวก ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ รวมกันเป็นสั่งจ่ายยอดตัวเลขเดียว

ข้อมูล #ถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10ปี 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามคำถาม เตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ได้ที่กลุ่ม visausa@thai (ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล )

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/permalink/549853888828314/
#I751

Post : March 02, 2019