ตอนหนึ่งที่ผู้ขอวีซ่าถาวรทุกประเภทต้องทำหลังจากเคสเรียบร้อยที่ NVC คือการลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ online

บางคนอาจได้ยินมาว่าให้ลงทะเบียน GSS

(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต)

การลงทะเบียนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลที่อยู่เราที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ตามที่อยู่ที่เราให้ข้อมูลไว้   ยกเลิกการไปรับวีซ่าด้วยตนเอง และยกเลิกค่าส่งเอกสารวีซ่ามาให้เรา 350 บาทที่เคยต้องจ่าย

วิธีการลงทะเบียน เข้าไปในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th

หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย

หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่

ถ้าตอบ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย

ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์

อ่านต่อในนี้ /https://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

https://youtu.be/gOb8uVh1I7E?si=WRC5MyQ7JvG6YPxF

SHARE
Previous articleเข้าอเมริกามาด้วยวีซ่าคู่หมั้นK1 ทำอะไรบ้าง
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.