K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS

0
7710

ได้ NOA2 ทำอะไรต่อ

https://youtu.be/1A1QIbxDNNM


K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3

ขั้นตอน

USCIS

1. เช็ค ออนไลน์ ระบบ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

แสดงสถานะ Case was approved 

2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น

เอกสารที่จะได้รับนี้ คือเอกสารที่เราเรียกย่อๆว่า NOA2 (ประมาณ 1-2 อาทิตย์จากเช็คสถานะ approved เมริกันซิติเซ่นจะได้รับเอกสารNOA2)

ตัวอย่าง Approval Notice ( NOA2 )

2.1 หลังจากอเมริกันซิติเซ่นได้รับเอกสาร NOA2 มีข้อความระบุ Approval Notice ให้ scan ใบนี้ส่งมาให้เราที่อยู่ไทย ทาง e-mail เราจะใช้ใบนี้ไปเตรียมขอใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤติ

2.2 เตรียมขอใบรับรองโสดจากอำเภอ

2.3 เตรียมเอกสาร ไปขอใบตำรวจ หรือ ใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/police-certificate-k1-thai/

( เอกสาร 2 อย่าง นี้ไม่ได้ใช้ในขั้นตอนแรก ไม่ต้องขอตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถ้าขอไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ขอไว้เร็วไป )

3. หลังจากเคส approve ที่ USCIS

USCIS จะส่งต่อเคสไปNVC ขั้นตอนช่วงรอจนท.ส่งต่อเคสไปNVC เรียบร้อย ประมาณ30-45วัน (วีซ่าถาวร อาจประมาณ 2เดือน) 

NVC

4. NVC รับเคสจาก USCIS

4.1 NVC ออกหมายเลขเคสในระบบNVC ขึ้นต้นด้วย BNK ปีนี้จะเป็น BNK2020 *******

4.2 NVC จะติดต่อไปที่ อเมริกันซิติเซ่น ทาง e-mail ที่เคยแจ้งไว้ในขั้นตอนแรก ต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนNVC แจ้ง case number NVC

4.3 อเมริกันซิติเซ่นทราบหมายเลขเคส BNK บอกหมายเลขเรา

5. ระหว่างรอ เคสส่งจาก USCIS มา NVC เราเตรียมเอกสารpacket3ไว้

5.1เตรียมเอกสารpacket3 ที่เตรียมได้ไปก่อน เช่น ถ่ายสำเนาใบเกิด พาสปอร์ต รูปถ่าย 2×2” ใบรับรองโสด https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/k-packet-3-instruction-july2019-thai.pdf

เอกสารไทยทุกอย่าง ที่ใช้ในขั้นตอนวีซ่า เตรียมเอกสารแปลด้วย 

เอกสารบางอย่างต้องรอ case number NVC ก่อน คือการกรอก DS-160 , ลงทะเบียน GSS , จ่ายค่าธรรมเนียม

5.2 ได้ case number จาก ข้อ 4.3 ขึ้นต้นด้วย BNK

การกรอก DS-160  โดยการลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ http://www.mygreencardus.com/how-to-fill-ds160-k1-thai/

ถ้า ขอ K2 ด้วย แยกลงทะเบียน DS-160 ของเคส K1 , K2

คำแนะนำ กรอก DS-160 ข้อที่ถามบ่อย https://youtu.be/BXwvG_AFtU0

5.3 ได้หมายเลขยืนยันการกรอก DS-160 ในข้อ 5.2 แล้วค่อยเริ่มต้น ทำรายการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพราะในการทำรายการต้องกรอกหมายเลขยืนยันการกรอก DS-160 ด้วย

ถ้าขอ K2ด้วย ขั้นตอนลงทะเบียนที่อยู่ GSS นี้ สร้างแอคเค้าท์เดียว ลงทะเบียนด้วยกัน กับK1 http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

6. ได้ใบรายการแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ไปทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรี

การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/

—> ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 วันทำการ วันถัดไป หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียม ประมาณ บ่าย เข้าไปที่ระบบออนไลน์ที่ทำรายการลงทะเบียนที่อยู่ หมายเลขใบเสร็จ จะแสดงขึ้นมาโดยไม่ต้องกรอกตัวเลข

ทำรายการสั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS

แก้ไขข้อมูล 6 Feb 2021

หลังจ่ายเงินยังไม่ต้องปรินส์ ใบยืนยันการลงทะเบียน GSS จะยังทำไม่ได้ จนกว่าจะได้ วันนัดสัมภาษณ์

7. เมื่อ NVC ดำเนินการในขั้นตอน NVC เรียบร้อย

NVC จะส่งเคสเรามาสถานทูตอเมริกาที่ไทยเพื่อดำเนินการขั้นตอนสัมภาษณ์ 

สถานทูตอเมริกาที่ไทย

8. สถานทูต รับข้อมูลจาก NVC จะติดต่อเราผู้ต้องการวีซ่าให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คือให้เตรียม เอกสาร packet 3 เตรียมสัมภาษณ์

และให้ ส่งe-mail นัด สัมภาษณ์ เมื่อ พร้อมส่ง 

แก้ไขข้อมูล 6 Feb 2021

สถานทูต แจ้งว่าไม่ต้อง เอกสารเข้าไปที่ Email แผนกนัดสัมภาษณ์แล้ว

หลังNVC ส่งเคสมาไทย ให้รอการติดต่อจาก จนท.

( เตรียมเอกสาร packet 3 เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องส่งไปสถานทูตทางไปรษณีย์ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์ เตรียมถือไปวันสัมภาษณ์เลย )

9. ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 ส่ง e-mail ขอนัดสัมภาษณ์ หลังได้รับการติดต่อจากสถานทูต หรือ เมื่อ สถานะNVC ขึ้น ข้อความว่า Ready

ปัจจุบัน ขั้นตอนเปลี่ยน สถานทูตแจ้งว่าให้รอการติดต่อจาก จนท.

10. หากไม่ได้รับการติดต่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระหว่างรอ สามารถเช็คสถานะเคส https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?App=IV

เลือก Immigrant Visa

ถ้าสถานะ ขึ้น Ready

แสดงว่า สถานทูตรับข้อมูลเคสมาจาก NVC แล้ว จดหมายที่สถานทูตส่งมาให้เราแจ้งให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปอาจอยู่ในการดำเนินการ จดหมายอาจตกหล่น เราไม่ได้รับจากที่อยู่ไม่ชัดเจน 

e-mail address ขอนัดสัมภาษณ์ IVSchedulingBangkok@state.gov

ข้อมูลเดิม สถานทูตแจ้งว่าไม่มีขั้นตอนนี้แล้ว

20201 ต้องการสอบถามขั้นตอนต่อไป สอบถามสถานทูตแผนกวีซ่าถาวรโดยตรง

ข้อมูลเอกสาร packet3 K1 https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/k-packet-3-instruction-july2019-thai.pdf

11. ทยอยฉีดวัคซีนไว้ได้ แต่ ตรวจสุขภาพยังไม่ได้ ต้องรอได้ รับแจ้งนัดสัมภาษณ์ก่อน 

ค้นหา ข้อมูล พิมพ์ คำว่า ได้noa2 ทำอะไร หรือ เตรียม เอกสาร packet3 ในช่องค้นหาของกลุ่มพูดคุย ข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

( สมาชิกในกลุ่มวีซ่า พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ ไม่ใช่ทนาย )  

ส่ง e-mail นัด สัมภาษณ์ พิมพ์คำว่า e-mail นัดสัมภาษณ์ k1 ในช่องค้นหา ของกลุ่ม 

เตรียมเอกสาร packet3 ถือไปวันสัมภาษณ์

ไม่ต้องส่งไปสถานทูตทางไปรษณีย์ 

( 2022 ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง สอบถามสถานทูตโดยตรง )

ตรวจสอบข้อมูลจากสถานทูตอเมริกา  https://th.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/packets/

การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอวีซ่าอเมริกา ได้ ที่กรุ๊ป ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา ประสบการณ์จากสมาชิก  

ตอบคำถามที่เห็นตอนขอเข้ากลุ่มด้วย 

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้ https://www.facebook.com/visapapai/

กดไลค์เพจ ติดตามข้อมูล นะคะ 

June 17 , 2020

Edit : 6 Feb 2021

lo

SHARE
Previous articleวีซ่าถาวร หลังส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS
Next articleสรุป เอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1 / IR1 ขั้นตอนแรก USCIS ปี 2020
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.