uscitizen-child

ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่ตอนยื่นขอรับรอง US Citizen ให้ลูก ลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดแล้ว )

เอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็น US CItizen ได้

citizenna62214.png~original

http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf

วิธีที่จะแสดงความเป็น อเมริกันซิติเซ่น เอกสารที่ยอมรับโดยทั่วไป 4 อย่าง คือ

Certification of Birth
US passport
Naturalization Certificate
Certificate of Citizenship

ใบแรก คือใบเกิด ในกรณีนี้ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นซิติเซ่น ใน กรณีที่เราได้ US citizen ก่อนลูกอายุ 18 ปี เต็ม เอกสารที่เราจะทำให้ลูกได้ คือCertificate of Citizenship หรือ US passport ก็ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้ เพราะอเมริกันพาสปอร์ตจะออกให้สำหรับคนที่เป็น อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้น ก่อนที่จะมี อเมริกันพาสปอร์ตได้ จะต้องถูกตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์ก่อนว่าเป็น อเมริกันซิติเซ่นจริง

citizen3.png~original

http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf

กรณีพ่อแม่ได้ซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ ขอใบรับรอง ให้ลูกด้วย ก็แล้วแต่เราค่ะ หรือจะทำทั้ง 2 อย่างก็แล้วแต่สะดวก

1.ทำเรื่องขอใบ Certificate of Citizenship ให้ลูก ใช้ แบบฟอร์ม N-600 ค่าธรรมเนียม $600
  $ 1,170  12/26/2016

2.ทำ US passport เด็กต่ำกว่า 16 ค่าธรรมเนียม $80 + $25 ถ้าไม่เอา passport card (ถ้าเอาpassport card เพิ่มอีก $15)
http://travel.state.gov/passport/fees/fees_837.html#minors

2 วิธีนี้แยกกันค่ะ ทำอันไหนก่อนก็ได้   มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 อย่างนี้ก็แสดงความเป็น US Citizen ได้

citizen25-162350.png~original

http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf

อนาคต ถ้าลูกโตเป็นผู้ใหญ่ แต่งงานกับคนไทย ต้องการขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส ลูกก็ทำได้โดยในขั้นตอนวีซ่าให้ US passport แสดงความเป็น US Citizen (ไม่จำเป็นว่าต้องใช้แค่ใบ Certificate of Citizenship เท่านั้น)

พ่อ แม่หลายๆคนอาจจะอยากให้ลูกมีเอกสารทุกอย่างไว้กับตัวเพื่อความสบายใจในเมื่อ มีสิทธิ์ขอได้ ถ้าจะขอ Certificate of Citizenship ให้ด้วยก็ขอตอนไหนก็ได้  ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอก่อนทำอเมริกันพาสปอร์ต และไม่ต้องกังวลว่าลูกอายุมากขึ้นจะเสียสิทธิ์นี้

สิทธิ์นี้จะติด ตัวลูกไปตลอด ตราบใดที่คุณสมบัติลูกครบตามที่กำหนด ข้อสำคัญคือ ณ เวลาที่พ่อหรือแม่ ได้เป็น US Citizen ลูกอายุต่ำกว่า 18ปี ยังไม่แต่งงาน

สำหรับบางที่อาจไม่สบายใจว่าถ้าทำแต่ US Passport ให้ลูกโดยไม่มีใบ Certicate of Citizenship จะแสดงความเป็น US citizen ได้แน่นอนเหรอ อนาคตลูกจะมีปัญหาหรือเปล่าในลิงค์นี้เป็นข้อมูลจาก web uscis อธิบายเรื่อง US Passport สามารถแสดงความเป็น US Citizen ในการสมัครงาน

Proof of U.S. Citizenship and Identification When Applying for a Job
Your U.S. passport is your best proof of U.S. citizenship. http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=01110952c80c1210VgnVCM1000004718190aRCRD

แต่ถ้าอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว ยังไม่สบายใจ อยากให้ลูกมีเอกสารทั้งสองอย่างก็ทำทั้งสองอย่าง

 

1 พาสปอร์ตมีวันหมดอายุ  ถ้าไม่สะดวก ไม่พร้อม ขอใบรับรองอเมริกันซิติเซ่น อย่าลืมต่อพาสปอร์ตใหม่ก่อนหมดอายุ

และเตรียมหลักการอเมริกันซิติเซ่นพ่อ/แม่ ไว้ เหมือนตอนสมัครพาสปอร์ตครั้งแรกไว้ด้วย เผื่อจำเป็นต้องแสดงที่มาที่ไป

2 ใบรับรองอเมริกันซิติเซ่นไม่มีวันหมดอายุ

ถ้ากังวลมีพาสปอร์ตอย่างเดียว จะมีปัญหาในอนาคต ก็จัดหามาให้ลูกทั้งสองอย่าง

 

12/26/2016 : ค่าธรรมเนียม N-600 แบบฟอร์มรับรองอเมริกันซฺติเซ่นให้ลูก $ 1,170 https://www.uscis.gov/n-600

fee n600

ข้อมูลที่เอามาฝาก

สรุปคือ ทำอย่างเดียวหรือสองอย่างก็ได้
ใน2 อย่างนี้ ทำอะไรก่อนก็ได้ และสิทธิ์นี้ตัวไปตลอด ยื่นเอกสารตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ (ตามข้อแม้ด้านบนนะคะ)
A child who meets these requirements before his or her 18th birthday may obtain a passport or Certificate of Citizenship at any time, even after he or she turns 18.

uscitizencapture.png~original

http://www.uscis.gov/files/article/M-476.pdf

ข้อมูล เอกชน เรื่อง Naturalized U.S. Citizens : Proving your child’s Ctizenshiphttp://www.lawhelpmn.org/files/1765CC5E-1EC9-4FC4-65EC-957272D8A04E/attachments/2973308D-B5A3-41F6-9E5E-1DD94DFBBC57/i-12-proving-your-childs-citizenship.pdf

ข้อมูล จาก uscis http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextchannel=32dffe9dd4aa3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextoid=32dffe9dd4aa3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD

uscis อีกลิงค์ http://www.uscis.gov/policymanual/HTML/PolicyManual-Volume12-PartH.html

คำถาม ทั่วไป เกี่ยวกับ N-600

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=b958d67e1d557310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

I already have a U.S. passport issued by the Department of State. Am I required to file a Form N-600 for a Certificate of Citizenship?

No. You are not required to file a Form N-600 for a Certificate of Citizenship. The Certificate of Citizenship is an optional form. A validly issued U.S. passport generally serves as evidence of your U.S. citizenship during its period of validity unless that passport has been revoked by the Department of State.

However, you may be required to submit your Certificate of Citizenship when attempting to apply for certain other benefits, including, but not limited to:

Social Security benefits
State issued ID including a Driver’s License or Learning Permit
Financial Aid
Employment
Passport Renewal

ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการขอ Certificate of Citizenship ให้ลูก
ใช้แบบฟอร์ม N-600 , Fee $600    $1,170 (เปลี่ยนแปลง 12/26/2016 ) พร้อมเอกสารร่วมอื่นๆส่งไป USCIS
อย่าลืมแนบ G-1145 ไปด้วย
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=a936cac09aa5d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

สามารถ ยื่น N-400 และ N-600 พร้อมกันได้ (ต้องแยกเช็คค่าธรรมเนียม และเอกสารประกอบเป็น 2ชุด ) ถ้าเราได้เป็นUS Citizen ลูกก็ได้รับ US Citizenด้วย ตรวจเอกสารต่อเนื่องกันสองเคส

แต่ไม่แนะนำให้ส่งเอกสารพร้อมกัน
เหตุผลเพราะถ้าแม่ไม่ได้ ลูกก็ไม่ได้ด้วย ค่าธรรมเนียม สองคนก็เกือบสองพัน เก็บไว้ส่งเอกสารไปให้ได้ที่ละคนอย่างมั่นใจดีกว่า

ข้อมูลการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี
http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html

ระเบียบของการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี ข้อสำคัญคือ จะต้องมีลายเซ็นพ่อแม่อยู่ในพาสปอร์ตลูกด้วย
แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับ single parent ค่ะ
1.ถ้า พ่อหรือแม่ไปปรากฎตัวในวันที่ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ให้พ่อ/แม่ที่ไม่ได้ไปกรอกแบบฟอร์มใบยินยอม ให้พ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ตถือไปแสดงต่อจนท.
2.พ่อหรือแม่คนที่พาไปทำ พาสปอร์ต กรอกใบยินยอมเอง ชี้แจงเหตุผลด้านล่าง จนท.จะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของจนท. ใช้ในกรณีที่ติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ เราดูแลลูกมาเองตลอด ไม่มีใบยืนยันการมีอำนาจปกครองบุตร
3.กรณีถ้าในใบเกิดมีชื่อแม่คนเดียว ยกเว้นจากระเบียบนี้ (ไม่ต้องมีลายเซ็นพ่อในพาสปอร์ต)
4.มี ใบ sole custody of your child ใช้ใบนี้ไปแสดง ถ้ามีใบปกครองบุตรจากอำเภอที่ไทย ใช้ใบปกครองบุตรไม่ต้องใช้ลายเซ็นพ่อพ่อ ในการทำพาสปอร์ต

ข้อมูลจากลิงค์เอกชน
http://singleparents.about.com/od/travelingwithkids/p/passports.htm

http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/obtaining-a-us-passport-for-a-child-under-16-when-one-parent-does-not-consent

ดูรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในลิงค์นี้อีกทีนะคะ
http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html

 

เอกสารทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก( ตรวจสอบจากลิงค์ที่แนบเพิ่ม )

pass305-132348.png~original

สรุปเอกสารไปทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก

• แบบฟอร์ม DS11 ปรินส์เอง หรือ มีแจกที่ไปรษณีย์ที่รับทำพาสปอร์ต(อาจมีแจกในบางที่ อาจหมดในบางที่)
• ใบเกิดลูก (แปลแล้ว)
• ID ลูก ถ้ามี ,green card ลูก
• เอกสาร พ่อ/แม่ ที่แสดงความเป็น US citizen (เอกสารตัวจริง)
• เอกสาร ID พ่อแม่

passport305.png~original

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้เป็น ID ได้

• เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับพ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ต เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการนี้

passport0305-131717.png~original

( ใบปกครองบุตรกรณีเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียว )

• เอกสารการสิ้นสุดการสมรส ใบมรณะบัตรกรณีพ่อเด็กเสียชีวิต

(เอกสาร ทุกอย่างถ่ายสำเนาไปเผื่ออย่างละชุด จนท.จะเอาสำเนา ID ไป แต่อย่างอื่นจนท.จะรับเอกสารตัวจริงไป และตอนได้คืนจะได้คืนแยกมาจากพาสปอร์ต  จะได้รับพาสปอร์ตมาอย่างเดียวก่อน อาจสงสัยว่าแล้วเอกสารตัวจริงล่ะ ไม่ต้องตกใจค่ะ เอกสารมาแยกกัน )

• ใบยินยอม (ในกรณีที่ต้องใช้ ) http://travel.state.gov/passport/forms/ds3053/ds3053_846.html

 

 

ถ้า ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เรามีจะครบหรือไม่ จะขอพาสปอร์ตให้ลูกได้หรือไม่ เอาเอกสารที่เรามีไปสอบถามที่ ไปรษณีย์ใกล้บ้านที่รับทำUS passport   สอบถามข้อมูลเพื่อความแน่ใจในกรณีที่คิดว่าเอกสารที่ตัวเองมีอาจใช้ไม่ได้ (เอกสารไทยต้องแปลก่อนไปถาม) เพราะ เอกสารจะครบถ้วนหรือไม่ จนท.ที่รับทำจะเป็นคนพิจาณาเอกสาร  และข้อความด้านล่างในใบยินยอม DS3053ที่เราเขียน จนท.บางคนอาจยอมรับหรือจนท.บางคนอาจเห็นว่าใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขข้อความแล้ว แต่จนท.พิจารณาค่ะ

ถ้าพ่อแม่ได้อเมริกันซิติเซ่น และ ณ เวลาที่ได้ซิติเซ่น ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้สิทธิ์เป็นอเมริกันซิติเซ่นตามเราได้ ( แต่มีคุณสมบัติอื่นด้วยคือลูกต้องอยู่อเมริกาและมีกรีนการ์ดก่อนอายุ 18 ปี และยังไม่แต่งงาน)

กรณีที่เรามาได้เป็น US Citizen ก่อนที่ลูกจะอายุ 18 ปี (และ ลูกมีคุณสมบัติครบ) เราจะรับรอง ให้ลูกได้ 2 อย่างคือ

1.ยื่นเรื่องขอ US pssport ใช้เป็นหลักฐานความเป็น US Citizen และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางได้ด้วย
2.ยื่นเอกสาร N-600 เพื่อขอใบ Certificate of Citizenship

อ้างอิง http://www.uscis.gov/sites/default/file … s/A4en.pdf

กรณีพ่อแม่ได้ซิติเซ็นแล้ว เราจะทำ US Passport ให้ลูกเพื่อแสดงความเป็น US Citizen หรือ ขอใบรับรอง ให้ลูกด้วย ก็แล้วแต่เรา
หรือจะทำทั้ง 2 อย่างก็แล้วแต่สะดวก 2 วิธีนี้แยกกัน ทำอันไหนก่อนก็ได้ หรือสะดวกทำอย่างเดียวก็แล้วแต่เรา

สิทธิ์นี้จะติดตัวลูกไปตลอด ตราบใดที่คุณสมบัติลูกครบตามที่กำหนดก่อนอายุ 18 ปี ยื่นเอกสารรับรองให้ลูกตอนไหนก็ได้

A child who meets these requirements before his or her 18th birthday may obtain a passport or Certificate of Citizenship at any time, even after he or she turns 18.
อ้างอิง http://www.uscis.gov/sites/default/file … /M-476.pdf

หลายๆคนอาจไม่เคยอ่านเจอข้อความนี้
usci-2.png~original

คุณสมบัติครบที่ว่าคือ ณ วันที่พ่อ/แม่ได้ US Citizen ลูกอายุ ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ลูก มาอยู่อเมริกา มีกรีนการ์ด ยังไม่แต่งงาน ( ตามมาทีหลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizen หลายปีก็ได้ มาหลายปีแล้ว ค่อยขอรับรองก็ได้ แต่คุณสมบัติทั้งหมดต้องเกิดก่อนลูกอายุ 18 ปี )

คุณสมบัติ ครบตามนี้ ก่อนลูกอายุครบ 18 ปี พร้อมยื่นเอกสารรับรองUS Citizen เมื่อไหร่ก็ได้ ตามประโยคที่บอกว่า A child who meets these requirements before his or her 18th birthday may obtain a passport or Certificate of Citizenship at any time, even after he or she turns 18. แม้ว่า ลูกจะอายุเกิน18 ปีไปแล้ว

 

ข้อมูล การรับรองอเมริกันซิติเว๋นให้ลูก กรณีได้ตามพ่อแม่ ก่อนลูกอายุ 18 ปี http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-for-child/