waiting-ceremony-2

ระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของ USCIS และ NVC

 

USCIS ( US Citizenship and Immigration Services )

เป็นหน่วยงานที่ทำงานในขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าถาวรขอกรีนการ์ดของอเมริกา เคสจากทุกประเทศส่งไปที่นี่ เมื่อเคสส่งไปถึง จนท.เปิดรับเอกสาร จะออกหมายรับเคส แจ้งติดต่อมาทาง US Citizen เรียกว่าการได้ NOA1 ( Notice of action) ในเอกสารไม่มีคำว่า NOA1 เป็นการเรียกแทนใบ Notice ใบที่ 1 หลังจากนั้นเอกสารจะอยู่ในกองที่รอตรวจตามคิวจากเคสทั่วโลก อาจรอ 4 เดือน จนท.ถึงจับเอกสารมาตรวจ หรืออาจนานกว่านั้น 6-9 เดือน

ตามจำนวนเคสและการทำงานของจนท.เนื่องจากการรอคอยที่นาน เคสเยอะ ทาง USCIS หลัก อาจส่งเคสเราไปต่อที่ USCIS office ย่อยเพื่อกระจายงาน ถ้าจนท.ตรวจเอกสารแล้ว จะติดต่อเรามา เราอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่ม หรือได้รับ Approval notice เลยก็ได้ Approval Notice คือได้ NOA2 แล้วหลังจากนั้น USCIS จะส่งเคสเราไป NVC ขั้นตอนนี้ 4-8 เดือน โดยประมาณ ไม่แน่นอน แล้วแต่จำนวนเคส ภาระการทำงานของจนท.

NVC ( National Visa Center )

เป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการวีซ่าเข้าอเมริกาถาวรในขั้นตอนที่ 2 จะตรวจสอบเคสละเอียดเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนแรก ที่ USCIS  จะตรวจคุณสมบัติแรก คือตรวจว่าผู้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่ามีสิทธิ์ขอวีซ่าให้คนในครอบครัวจริง เช่น ตรวจว่าคนยื่นขอวีซ่าให้นั้น เป็น US Citizen หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดจริง เป็นแม่ของลูกจริง เป็นสามีภรรยากันจริง โดยตรวจสอบจากเอกสารที่เราส่งไปในขั้นตอนแรก พอเคสอนุมัติจาก USCIS จะถูกส่งมาให้ NVC ตรวจสอบต่อ NVC จะออกหมายเลขเคสของ NVC เคสในไทยจะขึ้นต้นด้วย BNK และเข้าขั้นตอนต่างๆของ NVC คือจ่ายค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารไป NVC

NVC จะตรวจสอบว่าคนที่ทำเรื่องขอวีซ่าให้ จะ Support เรื่องการเงินคนที่ต้องการวีซ่ามาอยู่ถาวรได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระรัฐบาล ขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าให้เรา หรือ Sponsor ต้องส่งเอกสารชุดสนับสนุนเรื่องรายได้ไป NVC และ NVC จะตรวจสอบคนที่ต้องการวีซ่า มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาอาศัยเป็นพลเมืองอเมริกาหรือไม่

ตรวจสอบ เอกสารความเป็นตัวคนคนนั้น เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับคนขอวีซ่าให้ เอกสารที่รับรองว่าไม่เคยทำผิดคดีร้ายแรงคดีอาญา ขั้นตอนนี้ต้องส่งเอกสารเราไป NVC เอกสารขั้นตอนนี้ ส่งสำเนา เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล เตรียมเอกสารตัวจริงไปแสดงวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนนี้ ประมาณ 2-4 เดือน แล้วแต่การทำงานของ NVC และการส่งเอกสารของเรา ส่งเร็ว ส่งถูกต้อง เคสก็ไปขั้นตอนต่อไปเร็ว หากเราส่งช้า และยังต้องส่งเอกสารเพิ่มอีก หาเอกสารมาส่งเพิ่มไม่ได้สักที เคสก็ช้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเราจะมีเอกสารส่งไปให้ครบตาม NVC ต้องการ

ประกาศ : ยกเลิกการส่งเอกสารตัวจริงไปNVC November 12, 2014 http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf

image

SHARE
Previous articleความแตกต่างระหว่าง CR1 / IR1
Next articleยื่นขอวีซ่าแต่งงาน CR1 หรือ IR1 ดี
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.