marryในการจดทะเบียนสมรสที่ไทย

 • อเมริกันซิติเซ่นจะต้องไปขอหนังสือสาบานตนรับรองสถานะ หรือที่เรียกกันว่าใบรับรองโสด เพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่เขตหรืออำเภอในไทย โดยดำเนินการขอเอกสารนี้จากสถานทูตอเมริกาในไทย
 • ทางฝ่ายคนไทยไม่ต้องใช้ใบรับรองโสดในการจดทะเบียนสมรส

 

 • ปัจจุบัน ใบรับรองเอกสารแปลใบโสดของอเมริกันซิติเซ่น ถ้าไปรับรองที่กงสุล แจ้งวัฒนะ ไม่สามารถเรียบร้อยได้เอกสารใน 1 วัน

ข้อมูลสำหรับอเมริกันซิติเซ่นอ่าน

U.S. embassy and consulate personnel cannot perform or register marriages.

How to get married in Thailand?

1. Obtain a notarized marriage/divorce affidavit from U.S. Embassy Bangkok, American Citizen Services (ACS) unit by appointment for the appropriate fee.

2. Obtain a certified Thai translation of the marriage/divorce affidavit from a professional translation service. Translation services may also be available at/near the Thai Ministry of Foreign Affairs (MFA).

3. Have the marriage/divorce affidavit and Thai translation “legalized” by the Thai MFA for a nominal fee at the following location:

4. Present the following documents at any Amphur in Thailand to register your marriage and obtain a Thai marriage certificate:

 •  Original marriage/divorce affidavit, Thai translation, and supporting documents, including proof that any and all prior marriages were ended by death, divorce or annulment; (Note: Some Amphurs may also require U.S. Embassy and Thai MFA payment receipts.)
 • Passport (U.S. citizens and third-country nationals);
 • Thai ID card (Thai citizens);
 • Written permission from parents to marry if either party is under age twenty (translated into Thai).

(The Ampurs closest to U.S. Embassy Bangkok are located in Pathumwan and Bang Rak. If neither person getting married speaks Thai, consider bringing an interpreter. )

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนที่อำเภอด้วยตัวเอง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริการับรองการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอให้มีผลถูกต้องตามกฎหมาย
การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยระหว่างพลเมืองสัญชาติอเมริกันกับพลเมืองอเมริกัน หรือพลเมืองอเมริกันกับพลเมืองไทย มีขั้นตอนเดียวกัน

ขั้นตอนจดทะเบียนสมรส

 • ทำการนัดหมายสถานทูต ออนไลน์ แผนก บริการอเมริกันซิติเซ่น เพื่อติดต่อการออกหนังสือสาบานตนรับรองสถานภาพโสดของอเมริกันซิติเซ่น เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ไทย
  ทำการนัดหมายออนไลน์ เข้าไปที่ https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=BNK&appcode=1
  • เลือกหัวข้อนัดหมาย
   Request notarial and other services not listed above.

 

 • กรอกข้อมูลในหนังสือสาบานตนให้สมบูรณ์ที่สถานทูตอเมริกา ซึ่งสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูต หรือดาวน์โหลดมากรอกได้ล่วงหน้า โดยดาวน์โหลดจากหน้า web สถานทูต รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการแต่งงานในประเทศไทย หนังสือสาบานตนจะต้องกรอกให้สมบูรณ์และรับรองลายมือชื่อ (Notarized) โดยสถานทูต ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารจำนวน 50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 • อเมริกันซิติเซ่นไปติดต่อสถานทูตตามนัด  ( สั่งพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมายไปยื่นจนท.ด้านหน้าสถานทูต )  เข้าไปแผนก US Citizen service

 

 • ได้เอกสารสาบานตนจากสถานทูต แปลเอกสารสาบานตนที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อจากสถานทูตให้เป็นภาษาไทย

 

 • นำเอกสารสาบานตนและคำแปลไปรับรองเอกสารที่

แผนกรับรองเอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
ชั้น 3     123 อาคารกรมการกงสุล
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

( หรือ ไปรับรอง หน่วยงาน กงสุลสาขา ต่างจังหวัด ในจังหวัดที่มีบริการ จะสามารถรับรเองเอกสารเสร็จในไม่นาน  )

 • หลังได้เอกสารรับรองจากกระทรางการต่างประเทส  นำหนังสือสาบานตนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ
 • เอกสารที่ทางอำเภอต้องการได้แก่
  • หนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เอกสารรับรองสัญชาติบุคคลสำหรับสัญชาติอื่น เช่น บัตรประชาชนไทย
  • กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอายุน้อยกว่ายี่สิบปี ต้องมีหนังสือยินยอม (พร้อมทั้งคำแปลภาษาไทย) จากผู้ปกครอง
  • กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าการสมรสก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เช่น ใบหย่า หรือมรณบัตร

มีเวลาน้อย เตรียมตัวจดทะเบียนสมรสอย่างไร
วันที่1
1. อเมริกันซิติเซ่นไปขอใบรับรองโสดจากสถานทูตอเมริกาในไทย ( ทำการนัดออนไลน์ก่อน)
2. นำเอกสารที่ได้จากสถานทูตไปแปล ( ถ้าจ้างแปลแถว กระทรวงต่างประเทศ ตอนเอาเอกสารไปรับรองถ้าต้องแก้ไขเอกสารแปลจะสะดวกต่อการแก้ไข  ไม่ต้องเดินทางไปหาผู้แปลให้แล้วกลัลมารับรองใหม่ )
3. นำเอกสารที่แปลไปขอรับรองการแปลจากกระทรวงต่างประเทศ ถ้ามีเวลาน้อยต้องยื่นแบบขอรับรองด่วนต้องไปยื่นแต่เช้า จะไม่สามารถดำเนินการเสร็จในวันที่ 1 ได้ ( ถ้ามีเวลาหลายวัน ยื่นเอกสารแปลในวันนั้นเลย ขอรับรองแบบธรรมดา ไม่ด่วน รอรับเอกสารรับรองส่งมาที่บ้าน ประมาณภายใน 1 สัปดาห์  หลังจากได้เอกสารรับรองไปจดทะเบียนที่อำเภอใกล้บ้านก็ได้แล้วแต่สะดวกพอใจ)

กรณีมีเวลาน้อย ดำเนินการต่อใน วันที่ 2 ( ข้อมูลเดิมบางส่วน ) 
4. นำเอกสารแปลไปขอรับรองการแปลจากกระทรวงต่างประเทศ แต่เช้า รับคิวประมาณ7.00 ได้ผลประมาณเที่ยง ( กรณียังไม่ได้ดำเนินการข้อ 3 ในวันที่ 1 )
5. นำเอกสารแปลที่รับรองแล้ว เอกสารต้นฉบับ ไปดำเนินการจดทะเบียนสมรส
6. ถ้าไม่ต้องการเดินทางไกลหลังจากรับเอกสารรับรองจากกระทรวงต่างประเทศแล้ว มีเวลาไม่มาก ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่เขตหลักสี่ หรือเขตดอนเมือง ใกล้กระทรวงต่างประเทศ  (หรือที่อื่นๆ ตามสะดวก)

 • ที่เขตหลักสี่ต้องทำการจองนัดล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น จนท.ให้บริการไม่ทันหากไม่ทำการนัดล่วงหน้า  ถ้าไม่นัดล่วงหน้าและไปถึงมีคนจองคิวเต็มแล้ว เราอาจไม่ได้รับบริการในวันนั้น
 • ที่เขตดอนเมืองไม่จำเป็นต้องนัด
 • ในการจดทะเบียนสมรส ต้องมีพยาน 2 คน
 • ถ้าแฟนมีเวลามาไทยน้อย เอกสารขั้นตอนแรกสิ้นสุดแค่จัดการให้ได้ใบสมรสมาก่อน  เอกสารอื่นๆเราจัดการตามหลัง หลังจากแฟนกลับอเมริกาแล้วได้
 • อย่างน้อยเตรียมเวลาไว้ 2 วันในการดำเนินการจดทะเบียนสมรส (  ได้ใบโสดให้ร้านแปลแถวบ้าน วันรุ่งจึ้นเรารับเอกสารแปล ไปปรับรองเอกสารแปล จากกงสุลต่างจังหวัด ถ้าที่ จังหวัดนั้น มี จะได้เอกสารรับรองมาโดยรอไม่นานแล้วไปจดทะเบียนสมรสวันเดียวกันที่อำเภอ ) : แก้ไข ข้อมูล December 16 , 2016

7. แปลใบสมรส (ลายกุหลาบ) เพื่อใช้ในขั้นตอนวีซ่าถาวร  แฟนกลับอเมริกาก่อน เราจัดการตามหลังได้

 • ใบอื่นๆที่ได้จากการสมรส เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบแจ้งใช้นามสกุลใหม่ไม่จำเป็นต้องแปล ไม่ต้องส่ง USCIS ในขั้นตอนแรก ใครต้องการแปลและส่งไปแล้วแต่สะดวก
 •  ใบเปลี่ยนชื่อ จำเป็นต้องแปลและส่งไปก็ต่อเมื่อ ในใบสมรส ชื่อเราไม่ตรงกับ ชื่อที่เราใช้แบบฟอร์ม แต่ ถ้าต้องการส่งชื่อที่เคยเปลี่ยนไปในอดีตก่อนหน้านี้ ก็ตามสะดวกเช่นกัน
 • พาสปอร์ตเราและใบเกิดเราไม่มีในรายการเอกสารที่ต้องส่งไปในขั้นตอนแรก หลังได้ใบสมรสไปจัดการ ทำบัตรประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนใช้นามสกุลแฟน) และทำพาสปอร์ตหลังจากแฟนกลับอเมริกาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรีบใช้เวลาไปทำพาสปอร์ตในขณะที่แฟนมาไทยไม่กี่วัน

คำแนะนำจาก สถานทูต ภาษาไทย http://thai.bangkok.usembassy.gov/service/marriage.html

คำแนะนำจาก สถานทูต ภาษาอังกฤษ  http://bangkok.usembassy.gov/service/marriage.html

ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกา ข้อมูลจาก uscis http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

เตียมเอกสารวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้  ขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

คำถามที่พบบ่อยวีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/question-cr1-ir1-k3/

 

*** กรุณา ตรวจสอบข้อมูลจากลิงค์ USCIS ที่แนบ  ข้อมูลทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการเตรียมเอกสารวีซ่าด้วยตนเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดของ immigration อเมริกา ไม่ใช่ทนาย   ***

 

Edit : December 16, 2016