Home » Archive by categoryGreen Card

รวม ข้อมูลวีซ่าคู่หมั้น August 10 ,2017

รวม ข้อมูลวีซ่าคู่หมั้น  August 10 ,2017
ข้อมูลวีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนแรก   – บางคนยังไม่ทราบว่า ค่าธรรมเนียมคู่หมั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ ธันวาคม 2016 จ่ายค่าธรรมเนียมเดิมไป $ 340 ทำให้เสียเวลา เอกสารถูกส่งกลับ ต้องส่งเอกสารไปใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน $ 535 https://www.uscis.gov/i-129f – บางคนยัง กรอก G-325A  อยู่ แบบฟอร์มขั้นตอนแรกขอววีซ่าคู่หมั้น ปัจจุบัน ไม่ต้องกรอก G-325A แล้ว ยกเลิกไปเลย ยกคำถามใน G-325A เดิม ไปใส่ ใน แบบฟอร์มคู่หมั้น I-129F แบบฟอร์มใหม่    อ่านข้อมูล ปัจจุบัน ในนี้ https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129finstr.pdf?download=1   แบบฟอร์มสมัครวีซ่าคู่หมั้น ปัจจุบัน  https://www.uscis.gov/i-129f   เตรียมเอกสารวีซ่าคู่หมั้น...
Continue reading

เตรียมเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น

เตรียมเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น
    G-325A no longer needed for K1   April 10, 2017 Checklist  เอกสารขั้นตอนแรก K1  ให้แฟนคนอเมริกัน เช็คตามด้านบนนี้ สิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อส่งไปให้เแฟนในขั้นตอนแรก Intent to Marry Letter  ( พิมพ์คำนี้ ใน Google มีตัวอย่างมากมาย ) รูปวีซ่าอเมริกา 2×2 ”  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ อาจเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ช่วย เช่นจัดภาพใส่ไฟล์ใส่โปรแกรม ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 ได้  ( แฟนทางอเมริกาสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อส่งในขั้นตอนแรก )   นอกนั้นเป็นเอกสารส่วนที่แฟนต้องเตรียม ให้แฟนดูรายละเอียดในนี้ https://www.uscis.gov/i-129f เตรียมเอกสารตามนี้ ข้อมูลอธิบายละเอียดทุกเอกสารที่ต้องใช้ I-129F Instruction...
Continue reading

แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา I-485 edition 06/26/17

แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา  I-485  edition 06/26/17
แบบฟอร์มใหม่ I-485  ล่าสุด edition 06/26/17 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด https://www.uscis.gov/i-485 ช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนฟอร์มหลายแบบฟอร์มและมีคนเจอจนทส่งเอกสารกลับ ต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยที่ใช้แบบฟอร์มที่ยังไม่หมดอายุไป ( แต่ไม่ใช่ edition ล่าสุด ) ช่วงที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  แม้ว่าแบบฟอร์มเดิมจะยังไม่หมดอายุ สิ่งที่ต้องดูนอกจากวันหมดอายุ คือ edition ของแบบฟอร์ม / วันออกแบบฟอร์มนั้นออกมาใช้ อยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ต้องใช้ edition ล่าสุด ตอนนี้ เป็น edition  ใหม่แล้ว ใครกำลังจะกรอก แบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่มีในหน้าเวป uscis.gov ณ ตอนนี้ 📍 ในแบบฟอร์ม I-485 ใหม่ เอาคำถามใน G-325A ยกมาใส่ในนี้...
Continue reading

ขั้นตอน ลงทะเบียนที่อยู่ GSS ชำระเงิน ขอนัดสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งครอบครัว : วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ขั้นตอน ลงทะเบียนที่อยู่ GSS  ชำระเงิน ขอนัดสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งครอบครัว : วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 online แยกแต่ะละคนที่ต้องการสมัครวีซ่า เช่น ต้องการขอวีซ่า 3 คน พี่น้อง  แต่ละคนกรอก DS-160 ของตัวเองก่อน หลังจากเรียบร้อยในขั้นตอน DS-160 ทำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ การลงทะเบียนที่อยู่  เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่นี่  https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand     หน้าจอที่จะเริ่มต้น ลงทะเบียนที่อยู่ นัดสัมภาษณ์   สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่” ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ต สร้างรหัสผ่าน พิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่าง คลิก SUBMIT   ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จ เลือก...
Continue reading

ตัวอย่างเตรียมเอกสาร วีซ่าถาวรให้ลูก ขั้นตอนแรก

ตัวอย่างเตรียมเอกสาร วีซ่าถาวรให้ลูก ขั้นตอนแรก
https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/children/bringing-children-sons-and-daughters-live-united-states-permanent-residents ตัวอย่าง อเมริกันซิติเซ่นขอวีซ่าถาวรให้ลูก ( stepchild )  อายุ  17 ปี เอกสารขั้นตอนแรก  ( ส่งสำเนา ) ใบเกิด หรือ พาสปอร์ตอเมริกัน เพื่อแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่น ใบเกิดลูก ใบสมรส ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีต ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี เอกสารแปลของเอกสารไทย หรือเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ I-130 Form  https://www.uscis.gov/i-130 ค่าธรรมเนียม $535 G-1145 แบบฟอร์ม ขอรับแจ้งข้อมูลสถานะเคสทาง Email   ทางข้อความในโทรศัพท์ ( บางเคสอาจมีเอกสารเพิ่มเติม ตามสถานการณ์ รายละเอียดในตัวเคส อ่านข้อมูลเอกสารที่ใช้ในคำแนะนำ I-130 Form )   แบบฟอร์ม  I-130 ...
Continue reading

ตัวอย่าง การกรอก I-130A

ตัวอย่าง การกรอก I-130A
I-130A แบบฟอร์มใหม่  02/27/17 สำหรับ ผู้ต้องการวีซ่า/ใบเขียว ที่เป็นคู่สมรสของ อเมริกันซิติเซ่น/ผู้ถือใบเขียว กรอกข้อมูล เซ็นชื่อ ขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/i-130  ส่งไปกับเอกสารชุด I-130 หน้า 1 Part 1 A number  ถ้ามี ใส่ลงไป  ถ้าไม่มีข้าม Middle Name  ไม่ต้องกรอก ถ้ากรอก None ใบเขียวอาจออกมา มีชื่อกลาง ” None “ กรอกที่อยู่ 5 ปีล่าสุด เริ่มด้วยที่อยู่ปัจจุบัน ย้อนไล่ลงไป ตามลำดับ ที่อยู่ปัจจุบัน ใส่ ” Present ” ถ้าระบบไม่ให้พิมพ์...
Continue reading

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017
สรุปเอกสารขั้นตอนแรก CR1/IR1 2017 หลังจากได้เอกสารใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้ แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวร https://www.uscis.gov/i-130  I-130 edition 02/27/17 เพิ่มแบบฟอร์ม I-130A อ่านข้อมูลดารขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว จาก  USCIS https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-immediate-relative-us-citizen ขั้นตอนที่ 1: USCIS เตรียมเอกสารและแปลเอกสาร ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  ) เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง? เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียม แปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว) ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี) ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  2  รูป กรอก แบบฟอร์ม...
Continue reading

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : เริ่มต้นอย่างไร

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา :  เริ่มต้นอย่างไร
March 10, 2017 อยากให้คนในครอบครัวมาเยี่ยมด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร 1. อ่านคำแนะนำ การขอวีซ่าท่องเที่ยว  พิมพ์คำว่าวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา แบบใหม่ ใน Google 2. จัดหาเอกสารสนับสนุน 3. อ่านคำแนะนำ จากสถานทูตอเมริกาโดยตรง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typeb1b2.asp 4. เตรียมรูปถ่าย 2 นิ้วสำหรับวีซ่าอเมริกา ( ถ้าไม่บอกว่า 2 นิ้ววีซ่าอเมริกา อาจได้ 2 นิ้วขนาดรูปถ่ายไทย กว้างxยาวต่างกัน ) http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ 5. เริ่มทำตามขั้นตอนสมัครวีซ่าอเมริกา กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ทำรายการ ออนไลน์ ในขั้นตอนของการขอวีซ่าชั่วคราว จะมีขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ จ่ายค่าธรรมเนียม ที่ธราคารกรุงศรีอยุธยา เลือกวันนัดสัมภาษณ์   6. เตรียมทั้งเอกสาร และ พกดวงไปสัมภาษณ์  (หลายๆคนบอกว่า...
Continue reading

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017
USCIS แก้ไขแบบฟอร์ม I-130 มาใหม่ edition ล่าสุด ออกมา 02/27/17 มี แบบฟอร์ม I-130 และ แบบฟอร์ม I-130A เพิ่มมา https://www.uscis.gov/i-130 I-130, Petition for Alien Relative Form I-130 (PDF, 638 KB) Instructions for Form I-130 (PDF, 229 KB) Form I-130A, Supplemental Information for Spouse Beneficiary (PDF, 957 KB) Form G-1145, E-Notification of Application/Petition...
Continue reading

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว...
Continue reading