*ค่าธรรมเนียม ที่อยู่ มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ คำแนะนำแบบฟอร์มจาก USCIS โดยตรง เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf  กรอกในคอม หรือเขียนด้วยหมึกสีดำ2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 )3.เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ เอกสารหลักฐานต่างๆของเราที่เราต้องเก็บไว้ใช้ต่อ ใช้เอกสารสำเนา ไม่ส่งตัวจริงแต่เอกสารที่มีลายเซ็นรับรองส่งตัวจริง (เช่น ใบรับรองการเปิดบัญชีร่วมจากธนาคาร) ใบ รายการชำระเงินต่างๆ ที่เป็นชื่อร่วม เลือก มา ให้ครอบคลุมระยะเวลา 2ปี อาจ ส่งปี ละ 2 ใบ ,3 ใบ ,4ใบ แล้วแต่พอใจ (แต่ละใบนี่หมายถึง บิลรายจ่ายแต่ละเดือน เลือกมาให้ระยะเวลาคละๆกัน ครอบคลุม 2ปี ไม่ใช่ส่งแค่รายการเดือนปัจจุบันล่าสุด  เพราะเราต้องแสดงหลักฐานให้จนท.ยอมรับว่า เราใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสมาต่อเนื่องตลอด2 ปี ไม่ใช่แสดงหลักฐานแค่เดือนล่าสุดเดือนเดียว  ถ้าส่งแค่เดือนล่าสุดเดือนเดียวอาจถูกขอเอกสารเพิ่มได้ ) • ถ้าเคยถูกจับ มีคดีต่างๆ แนบเอกสารใบคดีไปด้วย •...
เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400
* วันที่ 23  ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ใช้ค่าธรรมเนียมระเบียบใหม่ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม สมัครอเมริกันซิติเซ่น ขึ้นราคา เพิ่มขึ้น  45$ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมใหม่ https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม N-400  https://www.uscis.gov/n-400   คำแนะนำทั่วไป ในการกรอกใบสมัคร อเมริกันซิติเซ่น : แบบฟอร์ม N-400 เข้าไป download จาก uscis.gov เท่านั้น  ก่อน download ดู url ให้ดี  ตอนพิมพ์หาใน google  จะมี web ต่างๆ ขึ้นมามากมาย บาง web ชื่อดูเผินๆ เหมือนเป็นของรัฐบาล ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบอีกครั้ง แบบฟอร์มนั้น มาจาก url uscis.gov หรือไม่ พึงระวังว่า หากมีการถามหมายเลขบัตรเครดิต แสดงว่า web นั้นมีการเก็บเงินค่าแบบฟอร์ม download แบบฟอร์ม   จาก USCIS   ฟรี!!!!!    ถ้ามีข้อความว่าต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตก่อนทำการ download และไม่อยากเสียเงินอย่าทำรายการต่อ...
อ่านข้อมูล ปี 2020 หลังได้ NOA2 ทำอะไร http://www.mygreencardus.com/step-after-noa2-k1/ ข้อมูลเก่า : ขั้นตอนหลังได้ NOA2 เอกสาร ที่เราเรียก NOA 2 ไม่มีคำว่า NOA 2 ในเอกสาร NOA 2 เป็นเอกสารNotice of Action ที่เราได้จาก USCIS เป็นฉบับที่ 2 หลังจากยื่นเอกสารวีซ่าคู่หมั้นไป USCIS   เราเลยเรียกสั้นๆ ว่า NOA 2 ในนั้นจะมีข้อความ Notice of Approval เราต้องนำสำเนา NOA 2 ใบขอใบรับรองความประพฤติ หน้าตา เอกสารที่เรียก NOA2 เมื่อทางฝั่งอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้รับเอกสารนี้ ให้scanเอกสารนี้ ส่งมาให้เราทางEmail เราสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปเป็นแสดงว่าเราอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาในการไปขอใบรับรองความประพฤติ ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไป เพราะเอกสารนี้มีอายุการใช้งาน ถ้าเรารีบไปขอไว้ตั้งแต่ส่งเรื่องวีซ่าคู่หมั้นไปใหม่ๆ เราไม่รู้ว่าเคสเราจะอนุมัติในหนึ่งเดือน หรือ หกเดือน การไปขอใบรับรองความประพฤติหลังได้ NOA 2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะใบรับรองความประพฤติ หรือใบตำรวจใช้เวลา...
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียว https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html   ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/   วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/   ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/   March 12, 2017  
มีใบเขียว ต้องการให้แฟนที่อยู่ไทยมาอยู่ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน ผู้มีใบเขียว ไม่สามารถ ขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้ ต้องขอวีซ่าถาวร คู่สมรสเท่านั้น  สถานะ ต้องเป็นคู่สมรส มีทะเบียนสมรส จะเริ่มต้นวีซ่าพามาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาได้ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน   ถ้ามีโอกาสไปไทย ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟน เมื่อมีใบสมรส เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรได้ทันที ( และเมื่อมีเอกสารอื่นๆพร้อม )   รอนานเท่าไหร่ได้วีซ่า วีซ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องรอคิว ช่วงนี้คิวประมาณ 2 ปี นับจากส่งเอกสารขั้นตอนแรกไป ประมาณ 2 ปี แฟนที่อยู่ไทย จะได้วีซ่าถาวรเข้าอเมริกา มาถึงอเมริกา ใบเขียวจะถูกผลิต และส่งมาที่บ้านที่อเมริกา โดยมาถึงอเมริกาไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเลย คิวที่ต้องรอ เรียก คิว Bulletin อ่านข้อมูล คิว Bulletin  คืออะไร  http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/   ระหว่างที่รอคิววีซ่า ถ้าผู้ยื่นเรื่อง ถือ ผู้ถือใบเขียวสอบอเมริกันซิติเซ่นได้ หลังได้อเมริกันซิติเซ่น แจ้ง จนท.USCIS ให้ทราบว่าเราเป็นอเมริกันซิติเซ่นแล้ว จนท.จะหยิบเคสมาดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอคิวต่อ   รอเป็นอเมริกันซิติเซ่น แล้วค่อยเริ่มต้นวีซ่าถาวร ตอนนั้นทีเดียวเลยดีไหม หลายๆคนบอก ยื่นเอกสารทีเดียวเลยไม่ต้องยุ่งยาก แล้วแต่สถานการณ์ในรายละเอียดของแต่ละคน ได้ใบเขียวมาอย่างไร อีกนานเท่าไหร่จะสอบอเมริกันซิติเซ่นได้ ยกตัวอย่าง ได้ใบเขียวมาจาก พ่อ / แม่ ยื่นเรื่องขอให้  1. เราได้ใบเขียวมาในปี 2017 เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรเลย โดยปลายปี 2017 เราไปจดทะเบียนสมรส กับแฟนที่ไทย ต้นปี2018  เราเรื่มต้นส่งเอกสารขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส รอวีซ่า 2 ปี แฟนเราได้วีซ่าเข้ามาอเมริกา...
ขั้นตอน NVC ➡กรอก ข้อมูล Choice of Agent ใส่ชื่อผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาเป็นตัวแทน ➡ จ่าย AOS Fee , จ่าย IV Fee เมื่อได้รับการติดต่อ ➡ รวบรวมเอกสาร คือเอกสารsupport การเงิน sponsor , รวมรวมเอกสารลูกใบเกิด ใบตำรวจ(ถ้า ลูกอายุ16)และอื่นๆ ➡เมื่อได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงิน ทั้ง 2 fee ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมบาร์โค้ดไปNVC ➡กรอก DS-260 online (ในระบบเดียวกับที่จ่ายเงิน ) *** เอกสารส่งNVC scan มาจากไทยทาง Email ให้ทางอเมริกาได้เพื่อประหยัดค่าส่งเอกสารและไม่ต้องกังวลเอกสารตัวจริงหาย เพราะปัจจุบันเอกสารที่ส่งNVC ส่งเอกสารสำเนา ไม่ค้องส่งตัวจริง เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล เขียนมุมบนขวามือว่าคือเอกสารอะไรด้วยดินสอ ระบุ case number BNK.... สิ่งที่ลูกตัองทำ เมื่อเข้าขั้นตอนNVC ถ้าลูกอายุ>16ไปขอใบตำรวจ รวบรวมเอกสารชุดลูก ส่งเอกสารไปผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา scanส่งทางEmailได้ เอกสารในขั้นตอนนี้ไม่ต้องแปลถ้าเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เอกสารส่งสำเนาธรรมดาได้  รวบรวมไปพร้อมกับเอกสารsponsor ถ้าส่งแยกจะถูกทวงหามาให้งง เพราะเราอาจส่งไปทั้งสองแล้วแต่NVCพึ่งตรวจแค่ชุดเดียวเลยทวงอีกชุดมา หลังจากนั้นรอNVCตรวจเอกสาร นัดสัมภาษณ์ อ่านขั้นตอน NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html เอกสารที่ส่ง NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html ขั้นตอน NVC ภาษาไทย  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ การจ่ายเงินขั้นตอน NVC...
ขั้นคอนหลังได้ NOA2 https://youtu.be/hYhQHH6sG5Q
เตรียมเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น
    G-325A no longer needed for K1   April 10, 2017 Checklist  เอกสารขั้นตอนแรก K1  ให้แฟนคนอเมริกัน เช็คตามด้านบนนี้ สิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อส่งไปให้เแฟนในขั้นตอนแรก Intent to Marry Letter  ( พิมพ์คำนี้ ใน Google มีตัวอย่างมากมาย ) รูปวีซ่าอเมริกา 2x2 "  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ อาจเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ช่วย เช่นจัดภาพใส่ไฟล์ใส่โปรแกรม ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 ได้  ( แฟนทางอเมริกาสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อส่งในขั้นตอนแรก )   นอกนั้นเป็นเอกสารส่วนที่แฟนต้องเตรียม ให้แฟนดูรายละเอียดในนี้ https://www.uscis.gov/i-129f เตรียมเอกสารตามนี้ ข้อมูลอธิบายละเอียดทุกเอกสารที่ต้องใช้ I-129F Instruction https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129finstr.pdf?download=1 เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/k1-first-step-document/       07/05/2017
สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะ / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น คลิก เพื่อสั่งพิมพ์ I-94   https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home ?สั่งพิมพ์ I-94 ล่าสุด เลือก GET MOST RECENT I-94 เอามาใช้ในการปรับสถานะ ขอใบเขียว ?ต้องการค้นหา ประวัติการเดินทางเข้าออก( จะกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น ) เลือก VIEW TRAVEL HISTORY   ถ้าเดินทางเข้า วัน สองวัน อาจยังไม่มีข้อมูลในระบบ รอสักอาทิตย์ค่อยลองใหม่ ถ้าเข้ามาเป็นเดือน ยังไม่มีข้อมูล ติดต่อ สอบถาม จนทโดยตรงตามข้อมูลการติดต่อ ใน หน้าเว็ป ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบ จนทจะให้ไปขอ เอกสารด้วยตัวเองที่ office ? เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ดูวันกำหนดที่อยู่ได้ในนี้ยืนยันอีกทีด้วย บางครั้ง จนท.ปั้มในพาสปอร์ต ไม่ตรงกับในนี้ จนท.ให้ยึดตามข้อมูลในระบบออนไลน์ จากที่ค้นหาข้อมูล ประสบการณ์ ตัวเอง ตั้งแต่มาอยู่  ใช้ พาสปอร์ตไทย 2เล่มแล้ว ใส่ ข้อมูลจากพาสปอร์ตที่หมดอายุไปแล้ว ข้อมูล พาสปอร์ตทั้ง 2 เล่ม แสดงขึ้นมารวมกันหมด แต่บางการเดินทางอาจไม่มีแสดงขึ้นมา ถ้า จนท กรอกข้อมูลเราผิดพลาดไปสักตัว ข้อมูลก็จะไม่มารวมอยู่ในนี้ ถ้าจะกรอก N-400...
ตัวอย่าง ประสบการณ์เตรียมเอกสารความสัมพันธ์  วีซ่า แต่งงาน CR1 (วีซ่า K ต้องเตรียมเอกสารสัมพันธ์ไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน ) ก่อนเตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์ ทบทวนเอกสารที่ส่งไป NVC เอกสารที่ส่งไป NVC ใบเกิด ใบสำคัญการสมรส ( ลายดอกกุหลาบ ) ใบตำรวจ สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปเราและข้อมูล สถานที่เกิด รูปถ่าย  สำหรับวีซ่าอเมริกา เน้นหน้าชัด มองตรง หน้าไม่เอียงพื้นขาว 2 x 2 นิ้ว  2 รูป เตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารความสัมพันธ์ รายการเอกสารทุกอย่างที่ส่งไป NVC ถ้ามีเอกสารตัวจริงอยู่กับเราเตรียมถือเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์ เตรียมบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไปเผื่อจำเป็นต้องใช้ แต่ทะเบียนบ้านจะยังไม่ยื่นถ้าจนท.ไม่ขอ เพราะไม่มีอยู่ในรายการที่แจ้งให้เตรียม เตรียมไปตรวจสุขภาพไว้ สรุป เอกสารเตรียมไปสัมภาษณ์ 1. E-mail ที่เขียนถึงกัน มีกระดาษโน้ตเล็กๆ ติดบอกว่าคุยเรื่องอะไร ในฉบับที่คิดว่าสำคัญ เช่น คุยกันวันแรก , ล่าสุด , คุยเรื่องมาเมืองไทย , คุยเรื่องแต่งงาน 2. E-mail ที่คุยกับครอบครัวคู่แฟน  เย็บแยกจากชุดแรก 3. Chat history Yahoo messenger 9แผ่น ,Skype 9แผ่น 4. ใบเสร็จส่งจดหมายลงทะเบียนไปให้แฟน ( จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว ) 5. ใบที่ติดมากับกล่องพัสดุที่แฟนส่งมา  เรียกอะไรไม่รู้...

WEATHER

New York
clear sky
72 ° F
75.2 °
65.2 °
39 %
3.2mph
0 %
Sat
82 °
Sun
82 °
Mon
76 °
Tue
74 °
Wed
73 °