วีซ่าถาวรทุกประเภท หลังจากได้วีซ่า จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 165$ (Immigrant Fee) ปัจจุบัน $220       ค่าธรรมเนียมสุดท้ายของขั้นตอนการขอใบเขียว  Immigration Fee   $  220  เป็นค่าธรรมเนียมในการผลิตใบเขียว ค่าธรรมเนียมนี้ จะจ่ายหลังจากได้ซองวีซ่าที่ส่งมาให้ที่บ้าน จะมีเอกสารอธิบายวิธีการจ่ายเงินและ รหัสที่ต้องใช้ในการ log in ไปทำรายการ online    ใบคำแนะนำนี้จะอยู่ในpacketที่เราได้ แนบมาหน้าซองวีซ่า หลังได้เอกสารนี้ scan ส่งไปให้sponsorทางอเมริกาจัดการให้เพราะต้องจ่ายโดยหักผ่านบัญชีจากสถาบันการเงินอเมริกา เป็นการจ่ายเงิน online ทำตอนไหนก็ได้หลังได้ซองวีซ่า  ถ้ายังไม่เดินทางเร็วยังไม่ต้องรีบจ่ายไว้ก็ได้ถ้ายังไม่สะดวกจ่าย    จ่ายหลังเข้ามาอเมริกาได้ จะได้ใบเขียวส่งมาที่บ้านเลยภายในประมาณ 1 เดือน หลังเข้ามา  ถ้าเข้ามาอเมริกาโดยที่ยังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมนี้ มาจ่ายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว  ได้ ไม่มีปัญหาที่ตม.อเมริกา  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/How%20Do%20I%20Guides/F4en.pdf   เข้าไปทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียม IV Fee $220  http://www.uscis.gov/uscis-elis (ขั้นตอนเดิม )ขั้นตอนการเริ่มทำรายการ ต้องเริ่มต้นด้วยสมัคร account  http://www.uscis.gov/videos/making-your-uscis-immigrant-fee-payment-video หมายเหตุ ขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้มีการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าธรรมเนียม  ขั้นตอนปรับปรุงใหม่ เข้าที่ https://public-prod-elis2.uscis.dhs.gov/efile/app/app/iv/ ทำการจ่ายเงินได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอคเค้าท์  แนะนำให้ สร้างแอคเค้าท์ด้วย เพื่อระบบจะได้บันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันด้วย  คลิกเข้าไปที่ลิงค์ จะเจอหน้าจอหน้าตาแบบนี้ คลิกที่ Continue  มุมขวาด้านล่าง จะเจอหน้าจอแบบนี้  ใส่ข้อมูล A number , DOS number 2 หมายเลขนี้...
ขั้นตอน:เอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูก โดย พ่อ/แม่ มี green card ขั้นตอนเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ เริ่มจาก ส่งเอกสารแบบฟอร์ม I-130 ไป USCIS USCIS รับเคสจะระบุ วันที่รับเคส (priority date) หลังจากเคสอนุมัติที่ขั้นตอน USCIS USCIS จะส่งเคสมาNVC รอเข้าขั้นตอน NVC ต่อไป ลูกรอสัมภาษณ์ที่ไทย มาถึงอเมริกาแล้วได้green cardเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมเหมือนกันทุกอย่าง แต่ การขอวีซ่าถาวร สำหรับกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่ม “family preference category”  คือ ต้องรอคิวโควต้า คิวนี้เรียกคิว Bulletin โดยขั้นตอนแรก USCIS ตรวจสอบเอกสารตามการทำงานของจนท.ไปตามขั้นตอน  และส่งเคสมาNVC เมื่อเอกสารครบเรียบร้อยในขั้นตอน NVC จะต้องต่อแถวรอคิววีซ่า Bulletin จนกว่าคิวมาถึงคิวตนเอง คือ มาถึง priority date เคสเรา เคสถึงจะถูกเอาไปจัดลงตารางนัดสัมภาษณ์ แตกต่างจากกลุ่มที่ต้องไม่ต้องรอคิววีซ่า หรือ an Immediate Relative of a U.S. Citizen ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิววีซ่า หลังจากเสร็จขั้นตอน NVC ทาง NVC จะส่งเคสไปไทย สถานทูตจัดการออกตารางนัดสัมภาษณ์เมื่อได้รับเคสจากNVC (ไม่ต้องไปต่อแถวรอคิว Bulletin) คำแนะนำจาก USCIS...
สรุป เอกสารในการขอวีซ่าถาวร กรีนการ์ด อเมริกา 1. ขั้นตอนแรกที่ส่งเอกสารไป USCIS เอกสารไทย (และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ )ต้องแปลเอกสาร ที่ยื่น USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ในเอกสารมีผู้แปลรับรองการแปล เราแปลเองรับรองเองก็ได้ บางคนรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ  ทำได้ตามสะดวกค่ะ  ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น 2. ขั้นตอนที่ไม่ต้องแปลคือ ขั้นตอน NVC  หรือ สถานทูต เอกสารที่เราเรียก Packet3 และเอกสารต่างๆวันสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล  เพราะทางสถานทูตมี จนท. คนไทยช่วยตรวจเอกสาร (แต่เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารแปล ในขั้นตอนนี้ด้วย )   3. เอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกา เช่น การปรับสถานะ ขอกรีนการ์ด รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดในอเมริกา ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลหมด สรุป : ตอนสัมภาษณ์ที่ไทยเอกสารที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารแปล แต่เอกสารแปลต้องใช้ในขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารที่แปลนั้นมาใช้ต่อที่อเมริกาด้วย   ถ้าสัมภาษณ์ที่อเมริกา เอกสารภาษาไทยต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย (ใช้เอกสารแปลชุดขั้นตอนแรกได้เลย) เอกสารตัวจริง ,  เอกสารสำเนา  : เอกสารที่ส่งไปในขั้นตอนวีซ่าที่ส่งมา USCIS /NVC  ที่อเมริกาใช้สำเนา (เอกสารส่งUSCIS สำเนาธรรมดาไม่ต้องรับรองสำเนา แต่เอกสารส่งNVCต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับคือสำเนาที่ออกจากหน่วยงานออกเอกสารนั้น) เตรียมเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์   หมายเหตุ:  ยกเลิกส่งเอกสารตัวจริงไป NVC ตามประกาศ Nov 2014  (แต่สำเนาที่ส่งไปต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับ) http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf
CR-1 (Conditional Resident) Green card แบบมีเงื่อนไข
CR-1 (Conditional Resident) green card แบบมีเงื่อนไข เงื่อนไขคืออะไร ? หลังจากได้วีซ่า ในวันที่เราเราเดินทางเข้ามาถึงอเมริกาเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสมาน้อยกว่า 2 ปี เราจะได้เป็นพลเมืองอเมริกันแบบมีเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นคือ เราได้green card จากการสมรสกับอเมริกันซิติเซ่น และแต่งงานมาน้อยกว่า2ปี green card ที่ได้มีอายุ 2 ปีภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อน green card 2 ปี จะหมดอายุ เราจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ และจะได้ green card 10 ปี มาใช้แทน green card 2 ปี ที่หมดอายุ การขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ต้องยื่นเอกสารสนับสนุนว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ครอบครอง green cardมา เราใช้ชีวิตคู่กับคู่สมรสเราต่อเนื่องมาตลอดจริงหาก มีปัญหาต้องเลิกลากับคู่สมรส ก่อน2 ปี สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ หากมีเอกสารสนับสนุนว่าการแต่งงานนั้นสุจริตจริง ไม่ใช่แต่งงานเพื่อต้องการgreen card เท่านั้น จนท.จะพิจารณาให้ green card 10...
สรุป เอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1 / IR1 ขั้นตอนแรก USCIS
ข้อมูลเตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ปี 2017 มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม อ่านข้อมูลปี 2017 http://www.mygreencardus.com/apply-cr1-visa/ อ่านขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับอเมริกันซิติเซ่นในไทย http://www.mygreencardus.com/how-to-get-married-in-thailand/ ได้ใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้ ขั้นตอนที่ 1: USCIS เตรียมเอกสารและแปลเอกสาร ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  ) เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง? เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียม แปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว) ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี) ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา กรอก แบบฟอร์ม G-325A   ( ข้อมูลเก่า ปัจจุบันเปลี่ยนแล้ว : March 14, 2017 ) สรุปจากประสบการณ์นานมากแล้ว แต่ข้อมูลทุกอย่างปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน March 2015อ้างอิงจากคำแนะนำ I-130  ตรวจสอบเอกสารยืนยันอีกรอบก่อนส่งจากคำแนะนำ USCIS โดยตรงในลิงค์นี้  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf เตรียมกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าถาวรครอบครัว ผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาเป็นคนกรอกและรวบรวมเอกสารส่ง USCIS แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ (สำหรับวีซ่าแต่งงาน) I-130 แฟนเป็นคนกรอก ฟอร์มนี้ http://www.uscis.gov/i-130 ตัวอย่างการกรอก I-130 ภาษาไทย  http://www.mygreencardus.com/i-130-thai-how-to-fill/ จะมีข้อที่ที่ต้องใส่ชื่อที่อยู่คู่สมรสเป็นภาษาประจำชาติ ก็คือใส่ชื่อเราเป็นภาษาไทย  ถ้าคอมแฟนสั่งพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ เราอาจสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมา แล้วเติมช่องชื่อ สุกลเราที่เขียนด้วยภาษาไทยให้แฟนก่อน...
วีซ่าถาวรทุกเคสที่ดำเนินการผ่าน NVC จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ NVC 2 ครั้ง หลังจากทำรายการจ่ายเงินในขั้นตอน NVC เรียบร้อยจะได้เอกสารเป็นหลักฐาน 2 อย่าง Receipt Document Cover Sheet (ใบนี้คือใบที่เรียกย่อว่าใบบาร์โค้ดที่จะต้องส่งNVC) สั่งพิมพ์เอกสารข้อ 2 เพื่อมาแนบเอกสารส่ง NVC   การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอนNVC  มี  2 ครั้ง AOS fee 120 $  หลังทำรายการข่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ AOS fee 120 IV  fee 325 $  หลังทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ IV fee 325 $   วิธีสั่งพิมพ์เอกสาร Document Cover Sheet ( บาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียม) ที่หน้าจอการจ่ายเงินในระบบออนไลน์  หลังการจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อย คลิกที่เมนูด้านล่าง   Payment Receipt หน้าจอ จะแสดง  ตามภาพ คลิก Select ที่ค่าธรรมเนียมที่ต้องการสั่งพิมพ์  (ถ้า สถานะยังไม่ขึ้น PAID อาจยังสั่งพิมพ์ไม่ได้ )   ที่ด้านล่างหน้าจอ  จะมีเมนูต่างๆ ตามนี้ เลือกเมนูที่ต้องการ กด Print...
ส่งเอกสารชุด I-130 ไป USCIS แล้ว ทำอะไรต่อ หลังจาก USCIS รับเอกสารของเรา จนท.จะรับเอกสารและออกหมายเลขการรับเอกสาร Receipt number USCIS ส่งเอกสารแจ้งมาที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาว่ารับเรื่องแล้ว ( Notice of Action ) หรือที่เราเรียกว่า NOA ใบนี้จะเป็น NOA1 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA1 อเมริกันซิติเซ่นที่อเมริกา อาจไม่เข้าใจ NOA1คืออะไร )โดยทั่วไป ประมาณ 1-2สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก ฝ่ายUS citizen ผู้ยื่นเรื่อง จะได้รับเอกสารนี้ทางจดหมาย ต่อจากนั้นรอ จนท....
การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html ข้อความต้องการติดต่อ พิมพ์ข้อความสั้นๆ สื่อสารเข้าใจง่าย เช่น Can you check the...
กรณีเราไม่ได้รับเอกสารจาก USCIS ตามเวลาที่ควรได้รับ  หรือรอเคสนานเกินระยะเวลาที่ USCIS  แจ้งไว้ เราสามารถติดต่อ USCIS โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ online  https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do ติดต่อกรณีใดบ้าง ไม่ได้รับเอกสารการตอบรับเคสขั้นตอนแรก  (NOA1) ไม่ได้รับเอกสารหลังเคสอนุมัติ (NOA2) รอนานเกิน 6 เดือน ในขั้นตอน USCIS มีปัญหา disability ต้องการความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ ใบเขียวที่ได้มีข้อมูลผิดพลาด ไม่ได้รับใบเขียวตามกำหนดที่แจ้งเราไว้  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เลือกหัวข้อ Case outside normal processing time เมื่อรอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS นานเกิน 6 เดือน กรอกข้อมูลตามข้อความที่ปรากฎหน้าจอคอม รอการติดต่อกลับทาง Email ขั้นตอนหลังได้ NOA2 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/ สรุปเอกสารวีซ่าแต่งงานขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/
 อ่านข้อมูล ใหม่ ปี 2020 http://www.mygreencardus.com/step-after-noa2-k1/ ขั้นตอน 1. เช็ค ออนไลน์ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved 2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น เอกสารนี้ คือที่เราเรียกย่อๆว่า NOA2 (ประมาณ 1-2 อาทิตย์จากเช็คสถานะ approved แฟนจะได้รับเอกสารNOA2) 2.1 หลังจากแฟนได้รับเอกสาร NOA2 มีข้อความระบุ Notice of Approval ให้แฟน scan ใบนี้ส่งมาให้เราทางEmail เราจะใช้ใบนี้ไปเตรียมขอใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤติ 2.2 เราเตรียมเอกสารทั้งหมดไปขอใบตำรวจ หรือ ใบรับรองความประพฤติ3. หลังจากเคส approve ที่ USCIS USCIS จะส่งต่อเคสไปNVC ขั้นตอนช่วงรอจนท.ส่งต่อเคสไปNVC เรียบร้อย ประมาณ30-45วัน 4. NVC รับเคสจาก USCIS 4.1 NVC ออกหมายเลขเคสในระบบNVC ขึ้นต้นด้วย BNK ปีนี้จะเป็น BNK2016 ******* 4.2 NVC ส่งเอกสารไปที่แฟน อเมริกันซิติเซ่น ต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนNVC...

WEATHER

New York
clear sky
36.1 ° F
39.2 °
29 °
69 %
1.7mph
0 %
Tue
44 °
Wed
55 °
Thu
51 °
Fri
46 °
Sat
53 °