ขั้นตอน ลงทะเบียนที่อยู่ GSS ชำระเงิน ขอนัดสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งครอบครัว : วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ขั้นตอน ลงทะเบียนที่อยู่ GSS  ชำระเงิน ขอนัดสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งครอบครัว : วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 online แยกแต่ะละคนที่ต้องการสมัครวีซ่า เช่น ต้องการขอวีซ่า 3 คน พี่น้อง  แต่ละคนกรอก DS-160 ของตัวเองก่อน หลังจากเรียบร้อยในขั้นตอน DS-160 ทำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ การลงทะเบียนที่อยู่  เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่นี่  https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand     หน้าจอที่จะเริ่มต้น ลงทะเบียนที่อยู่ นัดสัมภาษณ์   สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่” ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ต สร้างรหัสผ่าน พิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่าง คลิก SUBMIT   ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จ เลือก...
Continue reading

ตัวอย่างเตรียมเอกสาร วีซ่าถาวรให้ลูก ขั้นตอนแรก

ตัวอย่างเตรียมเอกสาร วีซ่าถาวรให้ลูก ขั้นตอนแรก
https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/children/bringing-children-sons-and-daughters-live-united-states-permanent-residents ตัวอย่าง อเมริกันซิติเซ่นขอวีซ่าถาวรให้ลูก ( stepchild )  อายุ  17 ปี เอกสารขั้นตอนแรก  ( ส่งสำเนา ) ใบเกิด หรือ พาสปอร์ตอเมริกัน เพื่อแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่น ใบเกิดลูก ใบสมรส ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีต ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี เอกสารแปลของเอกสารไทย หรือเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ I-130 Form  https://www.uscis.gov/i-130 ค่าธรรมเนียม $535 G-1145 แบบฟอร์ม ขอรับแจ้งข้อมูลสถานะเคสทาง Email   ทางข้อความในโทรศัพท์ ( บางเคสอาจมีเอกสารเพิ่มเติม ตามสถานการณ์ รายละเอียดในตัวเคส อ่านข้อมูลเอกสารที่ใช้ในคำแนะนำ I-130 Form )   แบบฟอร์ม  I-130 ...
Continue reading

ตัวอย่าง การกรอก I-130A

ตัวอย่าง การกรอก I-130A
I-130A แบบฟอร์มใหม่  02/27/17 สำหรับ ผู้ต้องการวีซ่า/ใบเขียว ที่เป็นคู่สมรสของ อเมริกันซิติเซ่น/ผู้ถือใบเขียว กรอกข้อมูล เซ็นชื่อ ขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/i-130  ส่งไปกับเอกสารชุด I-130 หน้า 1 Part 1 A number  ถ้ามี ใส่ลงไป  ถ้าไม่มีข้าม Middle Name  ไม่ต้องกรอก ถ้ากรอก None ใบเขียวอาจออกมา มีชื่อกลาง ” None “ กรอกที่อยู่ 5 ปีล่าสุด เริ่มด้วยที่อยู่ปัจจุบัน ย้อนไล่ลงไป ตามลำดับ ที่อยู่ปัจจุบัน ใส่ ” Present ” ถ้าระบบไม่ให้พิมพ์...
Continue reading

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017
สรุปเอกสารขั้นตอนแรก CR1/IR1 2017 หลังจากได้เอกสารใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้ แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวร https://www.uscis.gov/i-130  I-130 edition 02/27/17 เพิ่มแบบฟอร์ม I-130A อ่านข้อมูลดารขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว จาก  USCIS https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-immediate-relative-us-citizen ขั้นตอนที่ 1: USCIS เตรียมเอกสารและแปลเอกสาร ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  ) เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง? เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียม แปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว) ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี) ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  2  รูป กรอก แบบฟอร์ม...
Continue reading

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : เริ่มต้นอย่างไร

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา :  เริ่มต้นอย่างไร
March 10, 2017 อยากให้คนในครอบครัวมาเยี่ยมด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร 1. อ่านคำแนะนำ การขอวีซ่าท่องเที่ยว  พิมพ์คำว่าวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา แบบใหม่ ใน Google 2. จัดหาเอกสารสนับสนุน 3. อ่านคำแนะนำ จากสถานทูตอเมริกาโดยตรง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typeb1b2.asp 4. เตรียมรูปถ่าย 2 นิ้วสำหรับวีซ่าอเมริกา ( ถ้าไม่บอกว่า 2 นิ้ววีซ่าอเมริกา อาจได้ 2 นิ้วขนาดรูปถ่ายไทย กว้างxยาวต่างกัน ) http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ 5. เริ่มทำตามขั้นตอนสมัครวีซ่าอเมริกา กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ทำรายการ ออนไลน์ ในขั้นตอนของการขอวีซ่าชั่วคราว จะมีขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ จ่ายค่าธรรมเนียม ที่ธราคารกรุงศรีอยุธยา เลือกวันนัดสัมภาษณ์   6. เตรียมทั้งเอกสาร และ พกดวงไปสัมภาษณ์  (หลายๆคนบอกว่า...
Continue reading

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017
USCIS แก้ไขแบบฟอร์ม I-130 มาใหม่ edition ล่าสุด ออกมา 02/27/17 มี แบบฟอร์ม I-130 และ แบบฟอร์ม I-130A เพิ่มมา https://www.uscis.gov/i-130 I-130, Petition for Alien Relative Form I-130 (PDF, 638 KB) Instructions for Form I-130 (PDF, 229 KB) Form I-130A, Supplemental Information for Spouse Beneficiary (PDF, 957 KB) Form G-1145, E-Notification of Application/Petition...
Continue reading

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว...
Continue reading

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น : ตอน 3

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  : ตอน 3
  เตรียมตัวอ่านข้อสอบ ศึกษาลิงค์คู่มือภาษาไทย http://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdf. ถ้าอยาก print ออกมาอ่าน ลองอ่านเนื้อหาในนั้นก่อน   ข้อมูลเยอะมาก บางหน้าก็ไม่จำเป็นต้อง print ออกมา เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดหมึก ถ้าจะ print เฉพาะ ตัวอย่างคำถาม อยู่ในหมวด F  อย่างอื่นพออ่านผ่านๆได้ถ้าต้องการ printข้อสอบ  มีในข้อมูลจาก USCIS  ตัวหนังสืออ่านง่าย ศึกษา Civics Test 100 ข้อ คำถามมี 100 ข้อ https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.pdf   วันสัมภาษณ์ จนท.จะเตรียมคำถามจากในนั้น มาถามเรา 10 ข้อ ถ้าเราตอบถูกครบ 6 ข้อ ก็หยุดถาม  ไม่ต้องตอบคำถามข้อที่เหลือ ถ้าตอบถูกยังไม่ครบ 6...
Continue reading

ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง :

ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว :  พี่น้อง :
วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม I-130 ใหม่  $ 535  (จากเดิม 420 ) https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม I-130 ออก edition มาใหม่  https://www.uscis.gov/i-130 ขอใบเขียวให้คนในครอบครัวอย่างไร  : https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/A1en.pdf   ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง  ( ผู้ยื่นเรื่องต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่น ; ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวร/ใบเขียวให้พี่น้องได้ ) ขั้นตอนแรก USCIS 1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130 พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม $ 535 ( ข้อมูล March...
Continue reading

image
ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form  *ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $ ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees   เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf  อย่าลืมเซ็นชื่อ 2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 ) 3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ   ตัวอย่าง...
Continue reading