LATEST ARTICLES

อันดับแรก หาข้อมูล คุณสมบัติที่จะสมัครอเมริกันซิติเซ่นได้ https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/chapter4.pdfการนับจำนวนปี ครอบครองใบเขียว  https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/continuous-residence-and-physical-presence-requirements-naturalizationการนับระยะเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น  ภาษาไทย http://www.mygreencardus.com/calculate-uscitizen-test/  ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400 1. สำเนา Green Card หน้า - หลัง2. รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป ใช้รูป 2x2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน  (ปัจจุบัน ส่งรูปเฉพาะ กรณีอยู่ต่างประเทศ อ่านข้อมูลยืนยันในแคำแนะนำของ N-400 Form  )3. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็น check หรือ money order โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือในใบเดียวกันได้เลย 5hkจ่ายเป็นเช็ค สามารถตรวจสอบการขึ้นเงินได้เองง่าย  แต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งเป็น money orderเขียน A-number ที่ด้านหลังเช็ค หรือ money orderจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ บางคน จ่ายค่าธรรมเนียมที่ลดราคาได้ บางคน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ มีเกณฑ์รายได้ระบุไว้  ลิงค์ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=480ccac09aa5d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD  เอกสารต่อไปนี้แล้วแต่เคส   ใครจำเป็นต้องส่งก็ส่ง ใครไม่มี ไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง โดยส่งเป็นสำเนาเท่านั้น ยกเว้นว่า ทาง USCIS...
สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะ / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่นคลิก เพื่อสั่งพิมพ์ I-94   https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home📍สั่งพิมพ์ I-94 ล่าสุด เลือก GET MOST RECENT I-94 เอามาใช้ในการปรับสถานะ ขอใบเขียว📍ต้องการค้นหา ประวัติการเดินทางเข้าออก( จะกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น ) เลือก VIEW TRAVEL HISTORY ถ้าเดินทางเข้า วัน สองวัน อาจยังไม่มีข้อมูลในระบบ รอสักอาทิตย์ค่อยลองใหม่ถ้าเข้ามาเป็นเดือน ยังไม่มีข้อมูล ติดต่อ สอบถาม จนทโดยตรงตามข้อมูลการติดต่อ ใน หน้าเว็ปถ้าไม่มีข้อมูลในระบบ จนทจะให้ไปขอ เอกสารด้วยตัวเองที่ office 📍 เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ดูวันกำหนดที่อยู่ได้ในนี้ยืนยันอีกทีด้วย บางครั้ง จนท.ปั้มในพาสปอร์ต ไม่ตรงกับในนี้จนท.ให้ยึดตามข้อมูลในระบบออนไลน์จากที่ค้นหาข้อมูล ประสบการณ์ ตัวเอง ตั้งแต่มาอยู่  ใช้ พาสปอร์ตไทย 2เล่มแล้ว ใส่ ข้อมูลจากพาสปอร์ตที่หมดอายุไปแล้ว ข้อมูล พาสปอร์ตทั้ง 2 เล่ม แสดงขึ้นมารวมกันหมดแต่บางการเดินทางอาจไม่มีแสดงขึ้นมา ถ้า จนท กรอกข้อมูลเราผิดพลาดไปสักตัว ข้อมูลก็จะไม่มารวมอยู่ในนี้ถ้าจะกรอก N-400...
ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form*ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $ ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-feesเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf อย่าลืมเซ็นชื่อ 2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 ) 3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ ตัวอย่าง • Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน 2 ปี ย้อนหลัง • บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม Bank statement • ใบรับรองจากธนาคารว่าเรามีชื่อร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ • บัตรเครดิตร่วม ถ่ายเอกสารบัตรเครดิตทั้ง2คน • ประกันชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระบุชื่อคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์ • ใบแสดงประกันสุขภาพซึ่งใช้สิทธิ์ตามคู่สมรส (ถ้ามี) • สัญญาซื้อรถร่วมกัน • ใบสัญญาซื้อบ้าน...
อันดับ 5 California Zephyrเส้นทาง Chicago – Emeryville, California ระยะเวลา 51 ชั่วโมง 20 นาที   อันดับ 4 Cass Scenic Railroadเส้นทาง Cass – Bald Knob, West Virginia ระยะเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง (ไปกลับ)   อันดับ 3 Amtrak Cascadesเส้นทาง Eugene, Oregon, – Vancouver, British Columbia ระยะเวลา 11 ชั่วโมงครึ่ง   อันดับ 2 Ethan Allen Expressเส้นทาง New York City – Rutland, Vermont ระยะเวลา 5 ชั่วโมงครึ่ง   อันดับ 1 Durango and Silverton Narrow Gauge Railroadเส้นทาง Durango – Silverton, Colorado ระยะเวลา...
ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร   : มาด้วยวีซ่าชั่วคราว แต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น  ขอใบเขียว แบบฟอร์มที่ใช้ ปรับสถานะ ขอใบเขียว I-130 อเมริกันซิติเซ่นกรอก /    I-130A  ผู้ต้องการใบเขียวกรอก  https://www.uscis.gov/i-130  I-864 แบบฟอร์มแสดงรายได้  https://www.uscis.gov/i-864 I-485  แบบฟอร์มปรับสถานะ  https://www.uscis.gov/i-485 I-765 ใบอนุญาตทำงาน ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้ ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม   https://www.uscis.gov/i-765 I-131 ใบขออนุญาตเดินทาง ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้   ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม https://www.uscis.gov/i-131 G-1145  แบบฟอร์มขอรับข้อมูล ทาง SMS , Email  Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance (PDF, 229 KB) G-325A เอกสารประกอบของ I-485  ยกเลิก เอกสารประกอบ เอกสารที่ต้องใช้อีกอย่างคือ I -94สั่งพิมพ์ I-94  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/คำแนะนำ สั่งพิมพ์...