ขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ขอวีซ่าถาวรทุกประเภทต้องทำหลังจากเคสเรียบร้อยที่ NVC คือการลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ online

บางคนอาจได้ยินมาว่าให้ลงทะเบียน GSS

(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต)

การลงทะเบียนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลที่อยู่เราที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้ตามที่อยู่ที่เราให้ข้อมูลไว้   ยกเลิกการไปรับวีซ่าด้วยตนเอง และยกเลิกค่าส่งเอกสารวีซ่ามาให้เรา 350 บาทที่เคยต้องจ่าย

วิธีการลงทะเบียน เข้าไปในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th

หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย

หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่

ถ้าตอบ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย

ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์

gss

หน้าจอแรก เลือก ไม่ใช่

address1

 • สร้างแอคเค้าท์ผู้ใช้ใหม่
 • password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข

ad2

 •  เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ

gss1

 •  ไปที่ New application
 • จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข DS -260 confirmation number , visa case number
 • (วีซ่าคู่หมั้นใส่ หมายเลข confirm DS-160)
 • เลือกประเภทวีซ่าถาวร   (วีซ่าคู่หมั้นเลือกวีซ่าถาวรเช่นกัน มีบอกในคำแนะนำก่อนเลือก )
 • เลือก วีซ่าถาวร หรือวีซ่า K

gss4

 •  ถ้าเป็น K เลือกต่อ ว่า K1   หรือ  K2

gss5

 • วีซ่าถาวร เลือกประเภท (ประเภทวีซ่าที่เราทำมีระบุในเอกสารที่ได้จาก NVC )

gss9

gss10

 •  กดยอมรับข้อกำหนด ก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัว ตามหน้าจอ

gss6

 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ )  ตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ต

gss7

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ ส่วนนี้สามารถใส่ภาษาไทยได้

gss8

 • ในช่องที่อยู่บรรทัดที่ 1  กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ละเอียด เพื่อให้ไปรษณีย์มาส่งเอกสารวีซ่าได้ถูกต้อง
 • ในช่องข้อมูล ที่อยู่ที่จะรับเอกสารใส่ภาษาไทยได้ เพื่อความสะดวกแก่บุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งเอกสาร
 • เลือกว่า จะไปรับเองที่ไปรษณีย์ หรือ จะให้ส่งมาที่บ้าน บางคนไม่มีอยู่บ้าน  ไม่ได้กลับบ้าน บ้านปิดตลอด หรือพักโรงแรม สามารถเลือกไปรับเองที่ไปรษณีย์

gss11

 • กรอกรายการทั้งหมด   ตรวจสอบอีกครั้ง ถูกต้องเรียบร้อย กดยืนยัน
 • และสั่งพิมพ์ใบยืนยันถือไปวันสัมภาษณ์ด้วย ( ใบที่มีข้อความว่า Transaction Confirmation คลิกเลือก สั่งพิมพ์ตรงคำว่า version printable หรือ เวอร์ชั่นที่พิมพ์ได้  )

cofirm_address

 • วีซ่าคู่หมั้น    เข้ามาสั่งพิมพ์ใบยืนยันการกรอกลงทะเบียนที่อยู่หลังการจ่ายค่าธรรมเนียมไป 1 วัน  ช่วงบ่าย ถ้าเข้ามาทำรายการสั่งพิมพ์ในวันเดียวกันกับที่จ่ายเงิน อาจไม่สามารถทำรายการต่อได้
 • เมื่อเข้ามาในระบบหลังการจ่ายค่าธรรเมนียมไป 1 วัน  กดเลือกดำเนินการต่อ
 • ทำตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ   ไปถึงหน้าจอการจ่ายเงิน กดปิดหน้าจอการเลือกจ่ายเงิน (Cash )
 • เลือกสั่งพิมพ์ใบยืนยัน
 •  ตัวอย่าง ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS

transac_gss_confirm

VDO แนะนำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS https://youtu.be/AFMy5EklvMU

อ่านคำแนะนำ จาก สถานทูต วีซ่า IV   http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/102014_iv_instruction_packet_3.pdf

วีซ่า K ส่งใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ไปใน Packet3   คำแนะนำนี้มีบอกในคำแนะนำ Packet3 http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/102014_k_instruction_packet_3.pdf

การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า K ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/

การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า K ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ การพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS http://www.mygreencardus.com/how-to-print-gss-confirm/

เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าถาวรอเมริกา http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/

การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า K http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/

เตรียมเอกสาร Packet3 K1  http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/

ติดตามข้อมูลวีซ่าถาวรอเมริกา https://www.facebook.com/mygreencardus/

: แก้ไข ข้อมูล  5 October 2016