visa_bulletin

 

วีซ่าถาวรครอบครัว หรือ Green Card จะแบ่งเป็น  4 ประเภทหลัก คือ

  • an immediate relative of a U.S. citizen  ประเภทนี้คือ คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับตัวผู้มีสัญญชาติอเมริกัน ยื่นขอได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวโค้วต้าวีซ่าในแต่ละปี กลุ่มนี้ประกอบด้วย

Spouse วีซ่าคู่สมรส

Unmarried child under the age of 21  ลูกของซิติเซ่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่งงาน อายุต่ำกว่า 21 ปี  สิ่งที่ควรจำไว้คือ อายุลูกจะถูกหยุดไว้ในวันที่ทาง Uscis รับเรื่องเข้าระบบและออกใบตอบรับ Notice of action form i-797 จะระบุวัน Priority Date มาให้ ถึงแม้ผ่านไป 1-2 เดือน อายุลูก 22 ปีแล้ว ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ ไม่มีผลอะไรต่ออายุที่เกิน 21 ปี  ตามกฎ Child Status Protection Act (CSPA)  แต่ห้ามแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นอันขาด

Parent (if the U.S. citizen is over the age of 21) คนในครอบครัวของตัวซิติเซ่น เช่น พ่อ หรือ แม่ แต่ผู้ที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นจะยื่นขอให้ได้จะต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีรายได้พอที่จะสปอนเซอร์ให้ได้ เช็ครายได้ที่จะสปอนเซอร์ได้ ตามลิงค์ http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

ในกลุ่ม an immediate relative of a U.S. citizen จะไม่ต้องสนใจใน วีซ่าบูเลทิน Visa Bulletin  ไม่จำเป็นต้องรอคิววีซ่า

  • a family member of a U.S. citizen fitting into a preference category ประเภทนี้คือ คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับตัวผู้มีสัญญชาติอเมริกัน จะต้องถูกจัดเข้าในกลุ่มแคตาล็อกเพื่อรอคิว วีซ่าบูเลทิน Visa Bulletin

Unmarried sons or daughters over the age of 21  ลูกชาย ลูกสาว ของอเมริกันซิติเซ่น ที่อายุ 21 ปี ขึ้นไป

Married child(ren) of any age  ลูกของอเมริกันซิติเซ่นที่จดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้ว

–  Brothers and sisters (if the U.S. citizen petitioner is over the age of 21)  พี่น้องของอเมริกันซิติเซ่น แต่ผู้ที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นจะยื่นขอให้ได้จะต้องอายุ 21 ปี ขึ้นไป และมีรายได้พอที่จะสปอนเซอร์ให้ได้ เช็ครายได้ที่จะสปอนเซอร์ได้ ตามลิงค์ http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

  • a family member of a green card holder  ประเภทนี้ คือ คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับตัวผู้ถือกรีนการ์ด Green Card จะต้องถูกจัดเข้าในกลุ่มแคตาล็อกเพื่อรอคิว วีซ่าบูเลทิน Visa Bulletin
  • a member of a special category ประเภทนี้ คือ K Nonimmigrant  วีซ่าคู่หมั้น  และ V Nonimmigrant วีซ่าชั่วคราว อื่น ๆเช่น ท่องเที่ยว นักเรียน อยู่ในอเมริกาแล้ว แต่งงานกับ อเมริกันซิติเซ่นแล้วยื่นขอกรีนการ์ด ปรับสถานะวีซ่า ด้วย I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status จะไม่ต้องสนใจใน วีซ่าบูเลทิน Visa Bulletin  ไม่จำเป็นต้องรอคิววีซ่า

 

เวลาการเป็นปัจจุบันของเคสประเภทโควต้าวีซ่า

ในแต่ละปีกฎหมายจะอนุญาตให้มีการอนุมัติวีซ่าถาวร ในประเภทที่ต้องรอคิววีซ่ามีจำนวนจำกัด ซึ่งเคสเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามลำดับวันที่ยื่นคำร้อง Petition (หมายถึง Priority Date) โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา จะไม่สามารถออกวีซ่าให้เคสเหล่านี้ได้จนกว่า Priority Date จะมาถึง (การยื่นคำร้องเป็นปัจจุบัน) การรอขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานหลายปี  วีซ่าถาวร Green card แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท เราไม่ทราบระยะเวลาได้ในแต่ละประเภท ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน  ทางศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) และสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา จึงจำเป็นจะต้องมีการประกาศตีพิมพ์ทุกเดือน เพื่อแจ้งรายการของเคสที่มีวันยื่นครั้งแรก ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะช่วยผู้สมัครยื่นเรื่องได้ทราบและคาดคะเนได้ว่า เรื่องของตัวเองจะใช้ระยะเวลารอนานแค่ไหนเพียงใด

หลังจากเรื่องที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน USCIS ดูจากวันยื่นครั้งแรก (Priority date) มาถึงคิวเป็นปัจจุบันแล้ว ในตารางของวีซ่าบูเลทิน การที่จะได้นัดสัมภาษณ์เร็วหรือช้านั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเอง ถ้าดูตามคำแนะนำของศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องเร็วแค่ไหน การได้นัดสัมภาษณ์ก็จะเร็วขึ้นแค่นั้น ส่วนใหญ่จะได้รับการยืนยันนัดสัมภาษณ์ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ NVC ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

การเช็คดูในตาราง วีซ่าบูเลทิน Visa Bulletin ดูจากวันยื่นครั้งแรก (Priority date) ว่ามาถึงคิวเป็นปัจจุบันแล้วหรือยัง?

เข้าไปที่หน้าเว็บ http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html จะมีเดือนก่อนหน้าและปัจจุบัน รวมถึงย้อนหลังปีก่อนๆ เลือกเดือนล่าสุดแล้วดูกลุ่มของเคสตัวเองตาม FAMILY-SPONSORED PREFERENCES

visa_bulletin

 

FAMILY-SPONSORED PREFERENCES

First: (F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens
ลำดับแรก ลูกชาย ลูกสาวของอเมริกันซิติเซ่น ที่อายุ 21 ปีขึ้นไป

Second: Spouses and Children, and Unmarried Sons and Daughters of Permanent Residents
ลำดับสอง คู่สมรส และ ลูกที่ยังไม่แต่งงาน ของผู้ยื่นเรื่องที่ถือกรีนการ์ด

    – A. (F2A) Spouses and Children of Permanent Residents
คู่สมรส และ ลูกที่ยังไม่แต่งงานของผู้ยื่นเรื่องที่ถือกรีนการ์ด

   – B. (F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents
ลูกที่ยังไม่แต่งงาน ของผู้ยื่นเรื่องที่ถือกรีนการ์ด อายุ 21 ปี ขึ้นไป

Third: (F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens
ลำดับ 3 ลูกที่แต่งงานแล้ว ของอเมริกันซิติเซ่นที่ยื่นเรื่องให้

Fourth: (F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens
พี่หรือน้อง ของอเมริกันซิติเซ่นไม่สนใจ อายุ และ ไม่สนใจว่าแต่งงานหรือไม่

ดูกลุ่มแคตตาล็อกของวีซ่าตัวเองที่ยื่นเรื่องไว้ โดยนำวันที่จาก Priority date ในใบตอบรับ Notice of action form i-797 เช็คตามตามราง แค่นี้ก็จะทราบระยะเวลาคร่าว ๆ ได้ว่าเคสตัวเองจะได้เป็นปัจจุบันถึงคิวได้วีซ่าเมื่อไหร่ ในบางเดือน เจ้าหน้าที่จะทำงานไววันที่จะไปเร็ว บางเดือนทำงานช้าเคสจะขยับช้า คอยเช็คในตารางเอาทุกเดือน ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจในกลุ่มผู้ที่ต้องรอคิววีซ่าบูเลทิน นะครับ สู้ ๆ

visa_bulletin_date