ต้องการขอวีซ่าถารให้คนในครอบครัว  ( พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส ลูก )

ขั้นตอนแรก ขั้นตอน USCIS

 • กรอกแบบฟอร์ม รวบรวมเอกสารสนับสนุน ส่งไป USCIS  พร้อมค่าธรรมเนียม
 • เอกสารสนับสนุนมีอะไรบ้าง  ค่าธรรมเนียม ส่งไปที่ไหน อ่านรายละเอียด ใน I-130 Instruction https://www.uscis.gov/i-130
 • หลังจาก USCISรับเคส จะส่งเอกสารตอบรับเคสมาทางจดมาย
 • หลังจากนั้นรอ เคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS
 • เวลาที่รอขั้นตอนนี้ เคสส่วนใหญ่ รอประมาณ  6 เดือน ( อาจเร็วหรือนานกว่านี้ )
 • หลังจาก เคสอนุมัติ ในขั้นตอน USCIS , USCIS จะส่งเคสไปหน่วยงานที่ดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  คือNVC
 • ขั้นตอน เคสส่งจาก USCIS ไป NVC ใช้เวลาประมาณ 30 วัน  ( อาจเร็วหรือช้ากว่านี้  )
 • เคสที่อยู่ในกลุ่มต้องรอคิวโควต้า รอคิวต่อที่ NVC  รอไปเรื่อยๆ เคสบางกลุ่มรอคิว ถึง 13 ปี  ( อเมริกันซิติเซ่นขอวีซ่ถาวรให้พี่น้อง )
 • เคสที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า เมื่อเคสไปถึง  NVC ,NVC     จะติดต่อผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาให้ดำเนินการขั้นตอน NVC
 • เคสที่ต้องรอคิวโควต้า รอคิวไปเรื่อยๆ

คิว Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/

USCIS,  NVC คืออะไร   http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/

ต้องการขอวีซ่าถาวรให้คนในครอบครัวเริ่มต้นอย่างไร  http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวร คู่สมรส  http://www.mygreencardus.com/apply-cr1-visa/

ขอวีซ่าถาวรให้ลูก http://www.mygreencardus.com/cr2-ir2/

ขอวีซ่าถาวร ให้ พ่อแม่  http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/

ขั้นตอน NVC

เตรียมตัวสัมภาษณ์ ที่สถานทูต

 • หลังได้รับแจ้งสัมภาษณ์ ไปตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
 • สามารถฉีดวัคซีนไว้ก่อนได้ แต่ ตรวจสุขภาพต้องรอได้รับนัดแจ้งสัมภาษณ์ก่อนถึงไปตรวจ
 • โดยทั่วไป ผลตรวจมีอายุ  6 เดือน  ต้องมีอายุเหลือ ครอบคลุมถึงวันเดินทางเข้าอเมริกา
 • เตรียมสัมภาษณ์ http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/

เคสกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้า

 • ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร ให้ คู่สมรส ,ลูกอายุ ต่ำกว่า 21 ปี รอคิวประมาณ 2ปี
 • ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร ให้  ลูกอายุ  มากกว่า 21 ปี โสด รอคิวประมาณ 7 ปี
 • พ่อแม่อเมริกันซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวร ให้ ลูกอายุ มากกว่า  21 ปี  โสด รอคิวประมาณ  7 ปี
 • พ่อแม่อเมริกันซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้ลูก อายุ มากกว่า 21 ปี แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว รอคิว ประมาณ 12 ปี
 • อเมริกันซิติเซ่น ขอวีซ่าถาวรให้ พี่น้อง   รอคิว ประมาณ 13 ปี

ตรวจสอบคิว Bulletin  https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

คำแนะนำจาก USCIS https://www.uscis.gov/greencard/green-card-processes-procedures

คำแนะนำจากสถานทูตอเมริกา https://th.usembassy.gov/visas/family-immigration/how-to-apply/

อ่านข้อมูล ถามคำถามเพิ่มเติมในกรุ้ปแนะนำวีซ่า ใบเขียว อเมริกา  visusa@thai ใน Facebook   https://www.facebook.com/groups/807061845978342/