ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร

: มาด้วยวีซ่าชั่วคราว แต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น  ขอใบเขียว 

แบบฟอร์มที่ใช้ ปรับสถานะ ขอใบเขียว 

  1. I-130 อเมริกันซิติเซ่นกรอก /    I-130A  ผู้ต้องการใบเขียวกรอก  https://www.uscis.gov/i-130
  2.  I-864 แบบฟอร์มแสดงรายได้  https://www.uscis.gov/i-864
  3. I-485  แบบฟอร์มปรับสถานะ  https://www.uscis.gov/i-485
  4. I-765 ใบอนุญาตทำงาน ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้ ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม   https://www.uscis.gov/i-765
  5. I-131 ใบขออนุญาตเดินทาง ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้   ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม https://www.uscis.gov/i-131
  6. G-1145  แบบฟอร์มขอรับข้อมูล ทาง SMS , Email  Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance (PDF, 229 KB)
  7. G-325A เอกสารประกอบของ I-485  ยกเลิก

 

เอกสารประกอบ 

เอกสารที่ต้องใช้อีกอย่างคือ I -94

สั่งพิมพ์ I-94  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/

 

อ่านข้อมูล จาก USCIS โดยตรง  https://www.uscis.gov/greencard/eligibility-categories

กรุณา ตรวจสอบข้อมูล ทุกอย่างก่อนส่งเอกสาร

ที่เขียนในนี้ แสดงตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้น

แต่ละเคสอาจมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามรายละเอียดในตัวเคส

 

ข้อมูลที่ควรอ่าน คือ

I-485 instruction

I-130 instruction

I-485 instruction

I-765 instruction

I-131 instruction

I-864 instruction

คำแนะนำแต่ละแบบฟอร์ม มีในหน้าเวปเพจของ แต่ละแบบฟอร์ม ของ uscis.gov ( ลิงค์แต่ละแบบฟอร์มด้านบน  ↑ )

 

ข้อมูล    green card    จาก uscis.gov  อ่านในนี้ ในการทำความเข้าใจ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ ขั้นตอน ตรวจสอบข้อมูล    https://www.uscis.gov/greencard 

ข้อมูล Adjustment of Status https://www.uscis.gov/greencard/adjustment-of-status 

 

ขั้นตอน 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมในกรุ้ป ในเฟสบุค  คลิกไปอ่านข้อมูลเพิ่ม  :arrow:  https://www.facebook.com/groups/807061845978342/