มีใบเขียว ต้องการให้แฟนที่อยู่ไทยมาอยู่ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน

ผู้มีใบเขียว ไม่สามารถ ขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้

ต้องขอวีซ่าถาวร คู่สมรสเท่านั้น  สถานะ ต้องเป็นคู่สมรส มีทะเบียนสมรส

จะเริ่มต้นวีซ่าพามาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาได้ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน

 

ถ้ามีโอกาสไปไทย ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟน

เมื่อมีใบสมรส เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรได้ทันที ( และเมื่อมีเอกสารอื่นๆพร้อม )

 

รอนานเท่าไหร่ได้วีซ่า

วีซ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องรอคิว ช่วงนี้คิวประมาณ 2 ปี

นับจากส่งเอกสารขั้นตอนแรกไป ประมาณ 2 ปี แฟนที่อยู่ไทย จะได้วีซ่าถาวรเข้าอเมริกา

มาถึงอเมริกา ใบเขียวจะถูกผลิต และส่งมาที่บ้านที่อเมริกา โดยมาถึงอเมริกาไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเลย

คิวที่ต้องรอ เรียก คิว Bulletin

อ่านข้อมูล คิว Bulletin  คืออะไร  http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/

 

ระหว่างที่รอคิววีซ่า ถ้าผู้ยื่นเรื่อง ถือ ผู้ถือใบเขียวสอบอเมริกันซิติเซ่นได้

หลังได้อเมริกันซิติเซ่น แจ้ง จนท.USCIS ให้ทราบว่าเราเป็นอเมริกันซิติเซ่นแล้ว

จนท.จะหยิบเคสมาดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอคิวต่อ

 

รอเป็นอเมริกันซิติเซ่น แล้วค่อยเริ่มต้นวีซ่าถาวร ตอนนั้นทีเดียวเลยดีไหม

หลายๆคนบอก ยื่นเอกสารทีเดียวเลยไม่ต้องยุ่งยาก

แล้วแต่สถานการณ์ในรายละเอียดของแต่ละคน ได้ใบเขียวมาอย่างไร อีกนานเท่าไหร่จะสอบอเมริกันซิติเซ่นได้

ยกตัวอย่าง

ได้ใบเขียวมาจาก พ่อ / แม่ ยื่นเรื่องขอให้ 

1. เราได้ใบเขียวมาในปี 2017 เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรเลย

โดยปลายปี 2017 เราไปจดทะเบียนสมรส กับแฟนที่ไทย

ต้นปี2018  เราเรื่มต้นส่งเอกสารขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส

รอวีซ่า 2 ปี แฟนเราได้วีซ่าเข้ามาอเมริกา ในต้นปี 2020

 

2. ถ้าเรารอเราสอบได้อเมริกันซิติเซ่นก่อนค่อยเริ่มต้น

ถ้าได้ใบเขียวมา ในปี 2017 เราต้องรอ ครอบครองใบเขียว 5  ปี สมัครอเมริกันซิติเซ่น ในปี 2022

ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ได้อเมริกันซิติเซ่น

เริ่มยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้แฟน ในปี 2022 ปลายปี

ยื่นวีซ่าถาวรให้แฟน ไม่ต้องรอคิวโควต้า แต่รอตามขั้นตอนวีซ่าปกติ

แฟนจะได้วีซ่าในประมาณ ปี 2023 ข้าอเมริกาได้ในปี 2023  ( ถ้าเรารอเริ่มต้นหลังได้อเมริกันซิติเซ่น )

 

กรณีนี้ เริ่มต้นจองคิวไว้ก่อนมีโอกาสได้วีซ่าก่อน

 

ขั้นตอนแรก ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลักๆ คือ ใบสมรส ( เอกสารไทย ทุกอย่างส่งสำเนาพร้อมเอกสารแปล ​)

ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลถ้ามี  ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีต ถ้ามี

ใบแสดงการเป็น permanent resident (ใบเขียว )

แบบฟอร์ม I-130

ค่าธรรมเนียม $535

อ่านรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

อ่าน ข้อมูล การขอใบเขียว 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B1en.pdf

green card family category

https://www.uscis.gov/greencard/family-preference

 

https://www.uscis.gov/i-130

 

ขั้นตอนแรก ยังไม่ต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับรายได้

 

ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนต่อไป อีกประมาณปีกว่าจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน  NVC $120 + 325   ( รอ NVC ติดต่อมา )

ค่าธรรมเนียมสุดท้าย หลังได้วีซ่า จ่ายค่าธรรมเนียมผลิตใบเขียว $220

 

เข้ามาอเมริกา ใบเขียวและ SSN ส่งมาที่บ้าน

 

ข้อมูลขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้คนในครอบครัว http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/

จะขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร

 

มีใบเขียวต้องการขอใบเขียวให้คู่สมรส  http://www.mygreencardus.com/q-a-greencard/

ถือใบเขียวต้องการขอวีซ่าถาวร:ใบเขียวให้คู่สมรส

ขั้นตอนขอวีซ่าถาวร ให้คนในครอบครัว http://www.mygreencardus.com/apply-green-card-for-sibling-thai/

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามในกรุ้ป usvisa4thai.com ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/807061845978342/

ต้องการ ปรึกษา ผู้มีใบประกาศทางกฎหมายปรึกษาทนาย  immigration โดยตรง