*ค่าธรรมเนียม ที่อยู่ มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ คำแนะนำแบบฟอร์มจาก USCIS โดยตรง

เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf  กรอกในคอม หรือเขียนด้วยหมึกสีดำ
2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 )
3.เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ

เอกสารหลักฐานต่างๆของเราที่เราต้องเก็บไว้ใช้ต่อ ใช้เอกสารสำเนา ไม่ส่งตัวจริง
แต่เอกสารที่มีลายเซ็นรับรองส่งตัวจริง (เช่น ใบรับรองการเปิดบัญชีร่วมจากธนาคาร)

ใบ รายการชำระเงินต่างๆ ที่เป็นชื่อร่วม เลือก มา ให้ครอบคลุมระยะเวลา 2ปี อาจ ส่งปี ละ 2 ใบ ,3 ใบ ,4ใบ แล้วแต่พอใจ (แต่ละใบนี่หมายถึง บิลรายจ่ายแต่ละเดือน เลือกมาให้ระยะเวลาคละๆกัน ครอบคลุม 2ปี ไม่ใช่ส่งแค่รายการเดือนปัจจุบันล่าสุด  เพราะเราต้องแสดงหลักฐานให้จนท.ยอมรับว่า เราใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสมาต่อเนื่องตลอด2 ปี ไม่ใช่แสดงหลักฐานแค่เดือนล่าสุดเดือนเดียว  ถ้าส่งแค่เดือนล่าสุดเดือนเดียวอาจถูกขอเอกสารเพิ่มได้ )

• ถ้าเคยถูกจับ มีคดีต่างๆ แนบเอกสารใบคดีไปด้วย

• แนบแบบฟอร์มE-Notification of Application : G-1145 ไปด้วย   http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf

เพื่อรับข้อมูลทางช่องทาง Electronic เราจะได้รับข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือด้วย และแจ้งเข้า Emailด้วย ทันทีที่ทาง USCIS ใส่ข้อมูลในระบบว่ารับเคสเราแล้ว  ไม่ต้องไปตรวจสอบสถานะเคสใน web uscis เลยถ้าเราส่งแบบฟอร์ม G-1145 ไปด้วย  เพราะUSCUIS จะแจ้งข้อมูลถึงเราทันทีที่เคสมีการเคลื่อนไหว

• ทำ Cover Letter ด้วยหรือไม่ แล้วแต่สะดวก

 

ลิงค์ข้อมูลการขอเอกสาร Tax return transcript จาก IRS

http://www.irs.gov/Individuals/Get-Transcript

ขอได้ฟรี  จะได้เอกสารส่งมาที่บ้านภายในประมาณ 1 อาทิตย์ 
ถ้าต้องการให้ส่งมาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตามที่เสียภาษี สามารถขอออนไลน์ได้เลย
ถ้า ต้องการให้ส่งมาในที่อยู่ที่แตกต่างจากที่เคยแจ้งไว้ตอนเสียภาษี ต้องกรอกแบบฟอร์มส่งเอกสารไปแจ้งขอเพราะจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ในนั้น รายละเอียดในลิงค์เดียวกัน

 

ส่งไปที่ไหน

ส่งไปตามกลุ่มที่อยู่  ดูในคำแนะนำของแบบฟอร์ม http://www.uscis.gov/files/form/i-751instr.pdf

 

ภาพ ข้อมูลเก่า  

address_i-751

มี 2ศูนย์  ข้อมูลเก่า 
1.USCIS California Service Center ระยะเวลาTimeline ประมาณ 4-7 เดือน ไม่แน่นอน
2.USCIS Vermont Service Center ระยะ Timeline แน่นอนว่านานค่ะ 8-10เดือน หรืออาจนานกว่านั้น

 

ค่าธรรมเนียม

 

ข้อมูลปัจจุบัน  08/21/2020   -> 595 + 85 +  $ 680 

ตรวจสอบ ข้อมูล จาก USCIS ทุกครั้ง ที่เตรียมเอกสารขั้นตอนใดๆ ก็ตาม 

 

ข้อมูล เก่า ณ  04/03/2015
จ่ายค่าธรรมเนียม + ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือในใบสั่งจ่ายเงินใบเดียวกันได้เลย $590

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมห่อนส่งเอกสารในลิงค์แบบฟอร์ม I-751 จาก  USCIS โดยตรง  http://www.uscis.gov/i-751
เขียนเช็ค สั่งจ่าย U.S. Department of Homeland Security ( ไม่ย่อ “USDHS” or “DHS”)

คำแนะนำเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมจาก USCIS   http://www.uscis.gov/forms/paying-immigration-fees

*ค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 08/21/2020 $ 595+ 85 = $680 (ตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนส่งเอกสารทุกครั้ง)

ระหว่างยื่นเอกสารถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
แจ้งข้อมูลที่อยู่ใหม่ในระบบ online ได้เลย  https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

คำแนะนำจาก visajourney การเตรียมเอกสาร Remove Condition I-751
Step-by-Step visajourney  http://www.visajourney.com/content/751guide

Thank you information from visajourney.com

 

กรณีหย่า ยื่นขอถอดถอนใบเขียว2 ปี เป็น 10ปี  ด้วยตนเอง  

ใช้หลักฐานเหมือนกันกับยื่นแบบแต่งงาน แยกเอกสารเป็น 3  ชุด

  • ชุดแรกสนับสนุนการแต่งงานช่วงที่ยังใช้ชีวิตด้วยกันเพื่อแสดงว่าเราแต่งงานใช้ชีวิตกันจริง หลังจากใช้ชีวิตด้วยกันมาระยะหนึ่งถึงมีปัญหา ได้แก่เอกสารร่วมต่างๆ
  • ชุดที่  2เอกสารที่สนับสนุนหลักฐานปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแต่จะจัดหาได้  จัดหาส่งไปให้ได้มากที่สุด
  • ขุดที่ 3 เอกสารสนับสนุนต่างๆ เหมือนกับเอกสารสนับสนุนการใช้ชีวิตร่วม แต่เป็นในชื่อของเราเอง ตามแต่จะจัดหาได้ จัดหาไปให้ได้มากที่สุด

ตรวจสอบรายละเอียดระเบียบทุกอย่าง จาก USCIS ก่อนส่งเอกสาร http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-751instr.pdf

Remove Conditions on Permanet Residence Based on Marriage http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriage

อ่านประสบการณ์เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี : I-751 (ตอนที่ 1) http://www.mygreencardus.com/remove-condition-greencard-i-751/

 

Edit : 05/09/2019 

Edit : 08/21/2020

SHARE
Previous articleประสบการณ์เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี : I-751 (1)
Next articleการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ USCIS online
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.