I-751

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยมีใบเขียว 2 ปี ถือว่าเป็น Conditional Permanent Residence คือ ครอบครองใบเขียว 2ปีอย่างมีเงื่อนไข
 • เงื่อนไขนั้นก็คือ เมื่อครอบครองใบเขียวเป็นเวลา 2ปี ต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์ม I-751 เพื่อทำการถอดถอนเงื่อนไข และจะได้ ใบเขียว 10ปี มาครอบครองแทน
 • อ่านข้อมูลเพิ่ม  http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence

มีข้อแม้อะไรบ้าง
ข้อแม้คร่าวๆ

 • สมรสอยู่กับคู่สมรสคนเดิม และครอบครองใบเขียว มา2 ปี
 • หรือ สมรสโดยสุจริตจริงแต่มีเหตุให้การสมรสต้องสิ้นสุด ถ้าเรามีเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ได้ ก็ยื่นถอดถอนฯ ด้วยตัวเองได้

ข้อมูลจาก USCIS : Remove Conditions on Permanent Residence Based on Marriage http://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriage

ส่งเอกสารได้เมื่อไหร่ นับวันเริ่มส่งเอกสารอย่างไร

 • เราจะเริ่มส่งเอกสารได้โดยนับจากวันหมดอายุของใบเขียว 2ปี ถอยหลังไป 90วัน
  จะเป็นวันเริ่มส่งเอกสารเพื่อขอถอนถอนฯใบเขียว2 ปีได้
 • ยกตัวอย่างเช่น ใบเขียว 2 ปี หมดอายุ 2 January2012  นับถอยหลังไป 90 วัน  ประมาณวันที่ 5 October 2011 เริ่มส่งเอกสารขอถอดถอนฯได้
 • และ ระหว่าง วันที่นับถอยหลังไป 90 วัน มาจนถึงวันก่อนใบเขียวหมดอายุ คือ 5 October 2011- 2January2012  จะส่งเอกสารวันไหนก็ได้ พร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งเมื่อนั้น ขอให้ส่งก่อนใบเขียวหมดอายุ

ไม่ได้ใบแจ้งเตือนเลย ทำไงดี
บางคนอาจไม่ได้ใบเตือน จากUSCIS ว่าถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องถอดถอนใบเขียวแล้ว( อาจไม่ได้จากเหตุผลใดก็ตาม )  เราสามารถส่งเอกสารได้เลย ถ้าเรานับวันแล้วและถึงวันส่งเอกสารได้แล้ว ไม่ต้องรอใบแจ้งเตือนจาก USCIS

เอกสารมีอะไรบ้าง
แบบฟอร์ม I-751 และเอกสารประกอบอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของการสมรส ใช้ชีวิตด้วยกันจริงได้
ดูข้อมูลในคำแนะนำของ I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751instr.pdf
และดูตัวอย่างจาก visajurney.com  สรุปข้อมูลดีมาก  Step-by-Step Guide on Removing of Conditions (Form I-751)

การเตรียมสะสมเอกสารที่จะขอถอนถอนเงื่อนไขใบเขียว 2 ปี เป็น ใบเขียว10 ปี
ควรเตรียมตัวมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยสถานะของใบเขียว 2ปี ที่บอกไว้ว่าอยู่แบบมีเงื่อนไข
เอกสารบางอย่างได้มาระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป บางอย่างพอถึงวันส่งเอกสารจะย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นเพื่อให้ได้เอกสารมาก็ อาจลำบากกว่าเตรียมไว้แต่แรก ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

 •  มีโครงการกลับไทยปีละหนึ่งครั้ง ก็คำนวณให้เรียบร้อยก่อนกลับ เราต้องกลับมายื่นเอกสารเมื่อไหร่ ควรเดินทางเมื่อไหร่ ควรเตรียมเอกสารอะไรไว้บ้าง
  กลับมาอาจใกล้วันต้องยื่นเอกสาร จะได้มีเอกสารพร้อมไม่ต้องฉุกละหุกกับเรื่องเอกสาร
 • และพิจารณาเรื่องจำนวนวันเดินทางเผื่อไปถึงตอนขอสมัคร US Citizen ไปด้วยค่ะ  แต่ละปีไม่ควรออกนอกอเมริกามากกว่า 6 เดือน (หากจำเป็นต้องเกิน6 เดือนก็ทำได้บ้าง แต่ไม่ควรทำติดต่อกันบ่อย มากกว่า 2 ปีขึ้นไป และในแต่ละรอบไม่ออกนอกอเมริกาเกิน 1 ปี )
 • ช่วงระยะเวลาเดินทางกลับไปไทย เราสามารถสะสมความสัมพันธ์อะไร ที่จะใช้แสดงความสัมพันธ์กับคู่สมรสเรา ระหว่างที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้าง สะสมไว้ด้วย (เช่น โทรศัพท์แบบบันทึกรายการโทรเข้าออก , บันทึกการส่งข้อความ SMS , Email , หลักฐานการคุยกันทางช่องทางต่างๆ ตอนกลับไทย เช่น Skype ฯลฯ)
 • ติดต่อกับญาติๆ คู่สมรสเราเรื่อยๆ ส่ง Emailบ้าง เทศกาลต่าง ๆส่งบัตรอวยพรเทศกาลต่างๆ สม่ำเสมอ เก็บบัตรอวยพรที่ทางครอบครัวคู่สมรสเราส่งมาให้ เก็บสะสมไปเรื่อยๆ
 • ไปเยี่ยมครอบครัวคู่สมรสเรา ถ่ายรูปมาไว้ใช้ตอนส่งเอกสารนี้ด้วย เก็บมาเรื่อยๆ
 • ไปเที่ยวในที่ต่างๆ ถ่ายรูปคู่กันในสถานที่แตกต่าง เก็บสะสมไว้
 • และเอกสารอื่นๆ อีก ที่คิดว่าเอกสารน่าจะมีประโยชน์ในการขอถอดถอนใบเขียว 2ปี เป็น10 ปี มีชื่อสองคนร่วมกัน  ถ่ายเอกสารเก็บแยกไว้ เพื่อเตรียมไว้เป็นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ไม่ต้องมาหาทีเดียวตอนจะยื่นเอกสารค่ะ

ยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถเอามาเป็นหลักฐานสนับสนุนความสัมพันธ์ได้ เช่น  บัญชีธนาคารร่วม บัตรเครดิตร่วม บัตรห้างร้านต่างๆ ร่วม ประกันชีวิตที่มีชื่อคู่สมรสรับผลประโยชน์ ใบทำสัญญายกผลประโยชน์ สมบัติ ทรัพย์สิน ให้คู่สมรส ใบเสร็จต่างๆ ที่มาในชื่อสองคน ประกันสุขภาพที่เราได้จากการทำร่วมกับคู่สมรส  เอกสารครอบครองสมบัติร่วมกัน รวมทั้งเอกสารการเป็นหนี้ร่วม

สรุปตัวอย่างเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสาร
• Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน
• บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม Bank statement
• ใบรับรองจากธนาคารว่าเรามีชื่อร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่
• บัตรเครดิตร่วม
• ประกันชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระบุชื่อคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์
• ใบแสดงประกันสุขภาพซึ่งใช้สิทธิ์ตามคู่สมรส
• สัญญาซื้อรถร่วมกัน
• ประกันรถชื่อร่วมกัน
• ใบจดทะเบียนรถชื่อร่วม
• ใบรายการจ่ายค่ารถชื่อร่วม
• ใบสัญญาซื้อบ้าน / ครอบครอง บ้านร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าเช่าบ้านชื่อร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าน้ำ / ค่าไฟ ชื่อร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยกัน
• บัตรสามชิกห้างร้านต่างๆ ชื่อร่วม
• เอกสารที่แสดงว่า คู่สมรสเป็นผู้รับผลในอนาคต เช่น เงินสะสมสมทบจากการทำงาน ในเอกสารระบุคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์
• ใบเกิดลูกที่เกิดจากคูสมรสปัจจุบัน
• เอกสารที่แสดงการเดินทางด้วยกันได้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ระบุไฟล์ วันที่เดียวกัน

การจัดเอกสารส่ง จัดส่งให้ครอบครุมระยะเวลา 2  ปี ที่อยู่ด้วยกัน ที่มีใบเขียว ไม่ส่งแค่เอกสารตอนเริ่มต้นการแต่งงาน หรือเอกสารปัจจุบันล่าสุดเช่น ไม่เลือกส่งแค่บิลร่วมเดือนล่าสุด  เอกสารต้องสื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา 2 ปี

อ่านประสบการณ์เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปีเป็น10 ปี(ตอน 2)   http://www.mygreencardus.com/remove-codition-greencard-i-751-2/

ระหว่างนี้ ถ้ามีการย้ายที่อยู่ก็แจ้งย้ายที่อยู่กับ USCIS ด้วยนะคะ    http://www.mygreencardus.com/change-address-uscis-online/