วีซ่าคู่หมั้น มาถึงอเมริกาแล้วทำอะไรบ้าง
 
*ค่าธรรมเนียมปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกาจะขึ้นราคา เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่วันที่ 23 ธันวาคม 2016 https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees
 
ก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารวีซ่า ซองน้ำตาล ใส่ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องติดตัวไปกับเรา
เราต้องยื่นเอกสารนี้ที่ ตม.อเมริกา
เมื่อมาถึงอเมริกา ที่ตม.อเมริกา ส่วนใหญ่จะต่อแถวที่ตม.ช่อง Visitor
บางสนามบินป้ายเป็นช่อง Non- U.S.Citizen
ถือซองน้ำตาลในมือให้จนทเห็นว่าเรามีซองน้ำตาลในมือ
บางสนามบินจนทอาจเรียกให้เราไปต่อแถวเฉพาะต่างหาก
 
เมื่อเข้ามาถึงอเมริกา  
 
1. สั่งพิมพ์ I-94  ในระบบออนไลน์ ออกมา  https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1694/~/i-94-automation—how-to-print-a-copy-of-your-i-94-form
 
ตอบ Yes ดำเนินการต่อ  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/consent.html
 
2. ขอ SSN
ในแต่ละ สำนักงาน อาจมีระเบียบแนวทางต่างกัน   https://faq.ssa.gov/link/portal/34011/34019/Article/3755/How-do-I-apply-for-a-new-or-replacement-Social-Security-number-card
บางคนสามารถไปขอได้เลยหลังจากเข้ามาถึงอเมริกา  บางสำนักงาน จนท.ให้รอได้ใบอนุญาตทำงานก่อน
 
เอกสารที่เตรียมไปในการขอ SSN 
 • พาสปอร์ต
 • I-94
 • ใบเกิด พร้อมเอกสารแปล
 • ใบสมรส ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้ว
 • ใบตอนรับเคสปรับสถานะ
 • และอื่นๆที่มีถือไปหมดทุกอย่างแล้วแต่จนทจะเรียกขอ
 
ตรวจสอบข้อมูลจากหน้า web สำนักงานนั้นก่อนไปติดต่อว่าต้องทำการนัดหมายก่อนหรือไม่
 
 
3. ดำเนินการจดทะเบียนสมรส
วีซ่าคู่หมั้นต้องจดทะเบียนภายใน 90หลังเดินทางเข้าอเมริกา
ยังไม่มีSSN ก็สามารถ จดทะเบียนสมรสได้ปรับสถานะได้
 
4. ระหว่างรอ จดทะเบียนสมรส จัดเตรียมเอกสารปรับสถานะ
 
5. ได้ใบสมรสมา รวบรวมเอกสารปรับสถานะ ส่งเอกสารปรับสถานะ
ใช้ใบรายงานวัคซีนที่ได้จากวันตรวจสุขภาพที่ไทยได้ถ้าตรวจไม่เกิน1ปี และผลตรวจร่างกายไม่มีผิดปกติ  ( ปัจจุบันมีเพิ่มการคัดกรอง Gonorrhea )
 
6. ส่งเอกสารปรับสถานะไปแล้ว  ได้เอกสารตอบรับเคส  ระบุหมายเลขเคส
 
ใช้หมายเลขเคส ตรวจสอบสถานะเคส
 
 
ขั้นตอนปรับสถานะ
 
aos process11
 1. ยื่นเอกสาร
 2. ได้รับเอกสารตอบรับเคส
 3. ได้รับจดหมายนัดพิมพ์ลายนิ้วมือ
 4. พิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
 5. รอจนท.ตรวจเอกสารพิจารณาอนุมัติเคส
 6. ได้รับใบเขียว
*อาจได้รับจดหมาย ขอเอกสารเพิ่ม อาจได้รับจดหมายนัดสัมภาษณ์ หรืออาจได้ใบเขียวเลยโดยไม่ต้องสัมภาษณ์
 
เตรียมเอกสารปรับสถานะ http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-k1-k2-i-485-packet/
 
 
แบบฟอร์มปรับสถานะ https://www.uscis.gov/i-485
 
แก้ไขข้อมูล : November 01, 2016