ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร 

(อ่านข้อมูล uscis.gov ตรวจสอบ ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนส่งเอกสารในขั้นตอนimmigration )
: มาด้วยวีซ่าชั่วคราว แต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น  ขอใบเขียว 

แบบฟอร์มที่ใช้ ปรับสถานะ ขอใบเขียว 

  1. I-130 อเมริกันซิติเซ่นกรอก /    I-130A  ผู้ต้องการใบเขียวกรอก  https://www.uscis.gov/i-130
  2.  I-864 แบบฟอร์มแสดงรายได้  https://www.uscis.gov/i-864
  3. I-485  แบบฟอร์มปรับสถานะ  https://www.uscis.gov/i-485
  4. I-765 ใบอนุญาตทำงาน ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้ ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม   https://www.uscis.gov/i-765
  5. I-131 ใบขออนุญาตเดินทาง ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้   ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม https://www.uscis.gov/i-131
  6. G-1145  แบบฟอร์มขอรับข้อมูล ทาง SMS , Email  Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance (PDF, 229 KB)
  7. G-325A เอกสารประกอบของ I-485  ยกเลิก

เอกสารประกอบ 

เอกสารที่ต้องใช้อีกอย่างคือ I -94 สั่งพิมพ์ I-94  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/ คำแนะนำ สั่งพิมพ์ I-94 http://www.mygreencardus.com/how-to-print-i-94/ อ่านข้อมูล จาก USCIS โดยตรง  https://www.uscis.gov/greencard/eligibility-categories กรุณา ตรวจสอบข้อมูล ทุกอย่างก่อนส่งเอกสาร ที่เขียนในนี้ แสดงตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้น แต่ละเคสอาจมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามรายละเอียดในตัวเคส ข้อมูลที่ควรอ่าน คือ I-485 instruction I-130 instruction I-485 instruction I-765 instruction I-131 instruction I-864 instruction คำแนะนำแต่ละแบบฟอร์ม มีในหน้าเวปเพจของ แต่ละแบบฟอร์ม ของ uscis.gov ( ลิงค์แต่ละแบบฟอร์มด้านบน  ↑ ) ข้อมูล    green card    จาก uscis.gov  อ่านในนี้ ในการทำความเข้าใจ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ ขั้นตอน ตรวจสอบข้อมูล    https://www.uscis.gov/greencard  ข้อมูล Adjustment of Status https://www.uscis.gov/greencard/adjustment-of-status 

ขั้นตอน 

คำแนะนำจาก USCIS https://www.uscis.gov/greencard/green-card-processes-procedures พูดคุย ประสบการณ์เตรียมเอกสาร ขอวีซ่า ใบเขียว อเมริกา ติดตาม timeline จากประสบการณ์สมาชิก ในกรุ๊ป  visusa@thai ใน Facebook    https://www.facebook.com/groups/807061845978342/