Home Blog Page 3

สมัครอเมริกันซิติเซ่น N-400 ออนไลน์

January 11, 2018

สมัครแบบออนไลน์ ขั้นตอนเร็วกว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบเดิมมาก
เตรียมสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาอ่านเตรียมข้อมูลก่อน https://www.uscis.gov/n-400
ดูตัวอย่างแบบฟอร์มก่อน มีคำถามอะไรบ้าง เราเตรียมข้อมูลไว้ ตอนกรอกในคอมจะได้ไปสะดวก
ค่าธรรมเนียมเท่ากับสมัครแบบเดิม
ข้อมูลที่ต้องเตรียม
ข้อมูลส่วนตัวเราชื่อที่อยู่ เบอร์โทร เราตอบได้อยู่แล้ว มีลูก เตรียมข้อมูลวดป.เกิดลูก ที่อยู่
เคยแต่งงาน เตรียมข้อมูล อดีต คู่สมรส วดป.เกิด
เตรียมข้อมูลไว้ในภาษาอังกฤษ
เคยออกนอกอเมริกา ค้นประวัติการเดินทาง ใน I-94 ไว้ 
 
สมัครแอคเค้าท์ ลองอ่านข้อมูลทั่วไป https://www.uscis.gov/file-online/log-online-filing
 
คลิก ที่ Who is eligible?
คุณสมบัติทั่วไปตามที่เราต้องมีในการสมัครอเมริกันซิติเซ่น
เช่น อายุ > 18 ครอบครองใบเขียว 3ปี หรือ 5 ปี
คุณสมบัติอื่นๆทั่วไป ใช้ภาษาอังกฤษได้
ฯลฯ
How to apply ?
ทำความเข้าใจคร่าวๆ
เมื่อพร้อมสมัคร ออนไลน์
1. อันดับแรก สมัคร แอคเค้าท์ใน USCIS ก่อน https://myaccount.uscis.dhs.gov
2.แนบเอกสารสนับสนุนโดยแนบ file เอกสารในการสมัครออนไลน์เลย
3.ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เตรียมหน้าผมไปถ่ายรูปวันพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปที่ถ่ายในวันพิมพ์ลายนิ้วมือ จะเป็นรูปที่ใส่ในใบรับรองอเมริกันซิติเซ่น ( ถ้าไม่เตรียมไป รูปออกมาแบบไม่ได้เตรียมตัวเลย จะเสียดายไปตลอดเลยค่ะ )
* แต่มีบางเคสรูปที่ถ่ายวันพิมพ์ลายนิ้วมือมีปัญหา จนท.จะขอใหม่วันสัมภาษณ์
4.จ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์ ใช้บัตรเครดิตได้ สมัครแบบเดิมสามารถใช้บัตรเครดิตได้เช่นกัน 
5. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ เตรียมไปแสดงวันสัมภาษณ์ เราอาจ แนบไฟล์เอกสารสนับสนุนบางส่วน ที่เป็นประโยชน์ เช่น tax return 3ปี  ( เฉพาะหน้าแรก ที่มีชื่อ เรากับคู่สมรส ) เพื่อให้ จนท.ทราบรายละเอียดเคสเราคร่าวๆ วันสัมภาษณ์จนท.เหลือแค่ ทดสอบภาษาอังกฤษ ในส่วนที่ต้องทดสอบ
จนท.อาจจอดูเอกสารความสัมพันธ์เพิ่มวันสัมภาษณ์บ้างถ้าจนท.อยากดู
 
? ใครที่ สามารถขอจ่ายค่าธรรมเนียมแบบราคาลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมไปเลย สมัครแบบปกติ ส่งเอกสารไปUSCIS พร้อมแบบฟอร์มลดค่าธรรมเนียมหรือแบบฟอร์มยกเว้นค่าธรรมเนียม
? ถ้าคิดว่าเราไม่คล่องคอม สมัครแบบเดิมโดยส่งเอกสารไป USCIS
? กรณีสมรสกับอเมริกันซิติเซ่น ใช้สิทธิ์ ครอบครองใบเขียว 3ปี สมัคร  การนับระยะเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น เริ่มนับจากวันที่ ใบเขียว issue  หลังแต่งงานกับคู่สมรสนั้นมาแล้ว ไม่ใช่เริ่มนับจากวันสมรสกับอเมริกันซิติเซ่น
ดูตัวอย่างในนี้ เตรียมข้อมูลที่ต้องกรอกไว้ก่อนทำการสมัคร  USCIS – N400 online by iiwswa 08 Jan 2018 mygreencardus.com copy

เริ่มต้น

สมัครแอคเค้าท์หรือเข้าไปที่แอคเค้าท์ 
https://www.uscis.gov/file-online
เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาใบเขียว สำเนาใบสมรส เอกสารแสดงว่าคู่สมรสเราเป็นอเมริกันซิติเซ่น เตรียมในไฟล์ที่พร้อม แนบไปในระบบออนไลน์
อ่านข้อมูลทั่วไป
เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มสมัคร 
ชื่อ นามสกุล ปัจจุบัน
เคยใช้ชื่ออื่น ระบุ 
ต้องการอกเพิ่มชื่ออื่นที่เคยใช้ คลิก Add 
อ่านคำแนะนำ การสมัครอเมริกันซิติเซ่น เตรียมเอกสาร http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/
 เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น 
อ่านคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมในกรุ้ป usvisa4thai ในเฟสบุค  https://www.facebook.com/notes/usvisa4thaicom/1940395682644947/

เตรียมเอกสารขอใบรับรองความประพฤติ วีซ่าคู่หมั้น 

การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/

 

เตรียมเอกสารยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ วีซ่าคู่หมั้น

 

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง  http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf

 • เอกสารทุกอย่างที่เตรียมไป ถ่ายเอกสารและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย ถ้าต้องถ่ายเอกสารเพิ่ม ด้านหลังบริเวณติดรั้ว ถัดจากอาคารที่ไปเราติดต่อขอใบรับรองความประพฤติมีร้านถ่ายเอกสาร
 • เพื่อความสะดวก ควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ถ้าเอารถส่วนตัวไป หาที่จอดยาก และรถติดมาก ลงสถานีสยาม ออกทางประตู 6
 • ใบรับรองความประพฤติที่ได้ จะออกเป็นภาษอังฤษ ยกเว้น มีคดี เอกสารจะเป็นภาษาไทย ต้องเอาไปแปลด้วย
 • ใบรับรองความประพฤติที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีรูปถ่ายติดในเอกสารด้วย
 • การขอใบรับรองความประพฤติ ใช้เวลา ประมาณ  4-6 สัปดาห์เอกสารจะส่งมาที่บ้าน

 

 

เตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/

วีซ่าคู่หมั้นได้ NOA2 แล้วทำอะไร http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/

การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/

การกรอก DS-160 วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าชั่วคราวอเมริกา

อ่านข้อมูล วีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้น อย่างไร http://www.mygreencardus.com/us-vis-b1-b2-thai/

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่   https://ceac.state.gov/genniv/

 1. เลือกภาษาที่มุมขวาบน
 2. เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok
 3. เลือก start an application

ds160.1

 • ตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น
 • ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
 • หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้ว
 • ควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง 

จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก 

ds160.2

เริ่มต้น กรอกข้อมูลทั่วไป

 

คำแนะนำ ข้อที่สงสัยกันบ่อย 

 

 

 

6b

 •  กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ต

ds160.3

5b

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต
 • Passport Book Number เลือก Does Not Apply ไปเลย
 • ข้อมูลที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / ใส่ – แทน

ds160.11

แผนการเดินทาง

 • เลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ วีซ่าท่องเที่ยว  สามารถเลือก B1/B2
 • กรอกวันที่ที่ตั้งใจเดินทางถึงและ ระยะเวลาที่ตั้งใจพำนักในสหรัฐฯ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนเดินทางที่แน่นอน เขียนประมาณการณ์ วันที่ใกล้เคียงที่สุด

ds14.1

 

ข้อมูลการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ที่ผ่านมา

 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยเดินทางเข้าสหรัฐฯ มาก่อนหรือไม่
 • ถ้าตอบว่า “Yes” ให้รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของ
  ท่าน รวมทั้งระบุด้วยว่าเคยมีใบขับขี่ของสหรัฐฯ หรือไม่
 • หากไม่แน่ใจว่าไปสหรัฐฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด กรุณาระบุวันเดือนปีของการเดินทางครั้งที่ผ่านมาที่ใกล้เคียงที่สุด

 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือไม่
 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐฯ  ถูกปฏิเสธเข้า
  สหรัฐฯ หรือถอนเรื่องขอเข้าสหรัฐฯ เมื่อเดินทางถึงด่านเข้าเมืองหรือไม่
  รวมถึงการสมัครวีซ่าชั่วคราวแล้วไม่ได้วีซ่า

ถ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่า  ระบุ ตามภาพตัวอย่าง ถูกปฎิเสธวีซ่าอะไร เมื่อไหร่ 

เช่น B2 was refused on 05 January 2008.

 • เคยมีใครขอวีซ่าถาวรให้เราหรือไม่

k1 ds 160

 

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าบิดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของบิดา  ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของบิดา คลิก “Do Not Know”
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของมารดา ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของมารดา กรุณาคลิก “Do Not Know”
 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่ามารดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่

หน้ารีวิว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล คลิก Edit

สั่งพิมพ์หน้ารีวิวมาเก็บไว้ตรวจทานข้อมูลที่กรอกไป

ds160.1

 • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก  ระบบจะสร้างหน้าจอยืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้สั่งพิมพ์หน้านี้ หน้านี้คือใบยืนยันการกรอก DS-160
 • จะได้ใบ ยืนยันการกรอกออกมา

ds160.4

 • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่มีบาร์โค้ดแล้ว ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” บนเว็บเบราว์เซอร์ และส่งสำเนาของหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวของตัวเอง ไฟล์ที่ส่งอีเมลนั้นจะเป็นไฟล์ PDF
 • วันสัมภาษณ์ถือใบยืนยันการลงทะเบียน DS-160  ไปด้วย (เฉพาะหน้ายืนยันการลงทะเบียน)

ds160.5

 • ถ้าต้องการกลับมากรอกข้อมูลต่อหลังจากปิดบราวเซอร์นี้ไปแล้ว  เลือก retrieve an application ใส่หมายเลข ID ตอบคำถาม security question ที่เคยใส่ข้อมูลไว้  กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เคยกรอกไปเพื่อยืนยันตัวตน

3b

 • ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังจาก กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก

 • ถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข ลงทะเบียนสมัครใหม่ โดยเข้าไปที่แอคเค้าท์ DS-160 เดิม เลือกลงทะเบียนใหม่ จะได้หมายเลข DS-160 ใหม่
 •  ถ้าต้องการแก้ไข หลังยืนยันไปแล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ตราบใดที่ยังไม่ไปสัมภาษณ์

จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์ม DS-160 หรือไม่

 • จำเป็นต้องตอบคำถามส่วนมากในแบบฟอร์ม DS-160

 • อาจไม่ต้องตอบคำถามที่เขียนว่า “Optional” ได้
 • คำถามบางข้ออาจเลือกตอบว่า “Does Not Apply” ได้ ถ้าคำถามนั้นไม่ตรงกับกรณีของเรา
 • สามารถทำเครื่องหมายในช่องว่างที่เขียนว่า “Does Not Apply” คำถามอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการตอบ

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอก DS-160

ดำเนินการต่อไปเพื่อให้ได้ ใบแจ้งไปชำระ ค่าธรรมเนียม

คำแนะนำการกรอก DS-160 http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide_thai.pdf

คำอธิบาย DS-160   http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-ds160complete.asp

สนใจข้อมูล immigration อเมริกา  เพิ่มเติมเข้าไปร่วมในกรุ๊ป https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/   จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา และประสบการณ์ timeline เคสต่างๆ จากสมาชิก     

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

ประสบการณ์ ข้อมูลเตรียมสอบอเมริกันซิติเซ่น : 1

0

อันดับแรก หาข้อมูล คุณสมบัติที่จะสมัครอเมริกันซิติเซ่นได้ https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/chapter4.pdf

การนับจำนวนปี ครอบครองใบเขียว  https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/continuous-residence-and-physical-presence-requirements-naturalization

การนับระยะเวลาสมัครอเมริกันซิติเซ่น  ภาษาไทย http://www.mygreencardus.com/calculate-uscitizen-test/

 

ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400

1. สำเนา Green Card หน้า – หลัง

2. รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป
ใช้รูป 2×2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน  (ปัจจุบัน ส่งรูปเฉพาะ กรณีอยู่ต่างประเทศ อ่านข้อมูลยืนยันในแคำแนะนำของ N-400 Form  )

3. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็น check หรือ money order
โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือในใบเดียวกันได้เลย
5hkจ่ายเป็นเช็ค สามารถตรวจสอบการขึ้นเงินได้เองง่าย  แต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งเป็น money order

เขียน A-number ที่ด้านหลังเช็ค หรือ money order

จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้
บางคน จ่ายค่าธรรมเนียมที่ลดราคาได้
บางคน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ มีเกณฑ์รายได้ระบุไว้  

ลิงค์ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=480ccac09aa5d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD

 

เอกสารต่อไปนี้แล้วแต่เคส   ใครจำเป็นต้องส่งก็ส่ง ใครไม่มี ไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง

โดยส่งเป็นสำเนาเท่านั้น ยกเว้นว่า ทาง USCIS ขอเอกสารตัวจริงเป็นรายๆไป

*ในกรณีที่ชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับ Green Card ส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย ถ้าชื่อ ในแบบฟอร์มและ green card ตรงกันแล้วไม่ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อในอดีต แต่ในแบบฟอร์ม กรอกชื่อที่เคยใช้ทั้งหมด ในข้อที่ให้กรอกชื่อที่เคยใช้

*ถ้าส่งเอกสารสมัคร US Citizen จากการแต่งงานกับUS Citizen ส่งหลักฐาน 4 ข้อนี้ด้วย
1. หลักฐานแสดงว่า คู่สมรส เป็น US Citizen ดังนี้
a.Birth certificate (if your spouse never lost citizenship since birth) หรือ
b. Naturalization certificate หรือ
c. Certificate of Citizenship หรือ
d. The inside of the front cover and signature page of your spouse’s current U.S. passport หรือ
e.Form FS-240, ‘Report of Birth Abroad of a Citizen of the United States of America

2. ใบจดทะเบียนสมรสปัจจุบัน  สามารถใช้ใบสมรสแปลที่ทำไว้ตั้งแต่ขั้นตอนขอวีซ่าแต่งงานจากไทยเมื่อ 3ปี ก่อน ถ่ายสำเนาส่งไป

3. หลักฐานการสิ้นสุดการแต่งงานครั้งก่อนของคู่สมรส (ถ้ามี) เช่น ใบหย่า ใบมรณะบัตร

4. เอกสารเชื่อมโยง เรากับคู่สมรส ตัวอย่างเช่น
a. Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน , บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม , สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายที่มีชื่อทำสัญญาร่วมกัน , ใบเกิดลูกที่เกิดจากคู่สมรสปัจจุบัน หรือ
b. Internal Revenue Service (IRS)-certified copies of the income tax forms that you both filed for the past three years หรือ
c.An IRS tax return transcript for the last three years.

*ถ้าเราเคยแต่งงานมาก่อน ส่งหลักฐานการสิ้นสุดการแต่งงานครั้งก่อน เช่น ใบหย่า ใบมรณะบัตร

เอกสารข้ออื่นๆ ไม่ค่อยมีเอกสารที่เกี่ยวกับเคสทั่วไปเท่าไหร่  อ่านเพิ่มในลิงค์ที่แนบ

*** ใบเกิดเรา และ พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องใช้ในขั้นตอน สมัครอเมริกันซิติเซ่น  ( จากประสบการณ์ อ่านคำแนะนำและทำตามจาก คำแนะนำ ของ USCIS โดยตรง )  ไม่ส่ง 2อย่างนี้ไปในเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น แต่ถือไปเผื่อ จนท.เรียกดูวันสัมภาษณ์  จากประสบการณ์ตัวเอง จนท.ไม่ขอดู ไม่ได้ใช้ทั้งใบเกิดและพาสปอร์ตไทยในขั้นตอนอเมริกันซิติเซ่นเลย  ***

 

ปัจจุบันมีการสมัคร  N-400 ทางระบบออนไลน์ได้ 

ใครไม่สะดวก ไม่ถนัดการใช้คอม สมัครโดยกรอกแบบฟอร์ม N-400 ส่งไป USCIS ทางไปรษณีย์เหมือนเดิม

แบบฟอร์ม N-400 https://www.uscis.gov/n-400

ค่าธรรมเนียม $640 + 85 = 725

( December 14, 2017 )

จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้

รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จ่ายในราคาลด หรือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลยได้

อ่านเพิ่มในรายละเอียด ของแบบฟอร์ม N-400

ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น ใน ข้อมูล I-94 online 

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home

อ่านเตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/

อ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น ตอน2 http://www.mygreencardus.com/how-to-file-n-400-thai/

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น : ตอน 3

เตรียมสอบอเมริกันซิติเซ่น ตอน 3 http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-thai-3/

รวมลิงค์เตรียมศึกษาข้อสอบอเมริกันซิติเซ่น http://www.mygreencardus.com/study-us-citizen-test/

คำแนะนำจาก USCIS โดยตรง : Apply Citizenship 

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/apply-citizenship

ระสบการณ์ ยื่นสมัครอเมริกันซิติเซ่นด้วยตนเอง ครอบครองกรีนการ์ด 5 ปี

: Apply US Citizen NC  2015 http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015/

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจาก USCIS โดยตรง

 

คำแนะนำทั่วไป จาก USCIS

 https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/files/M-1051.pdf

https://www.uscis.gov/citizenship/learners/apply-citizenship

https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอวีซ่าอเมริกา ได้ ที่กรุ๊ป ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา ประสบการณ์จากสมาชิก  

ตอบคำถามที่เห็นตอนขอเข้ากลุ่มด้วย 

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้ https://www.facebook.com/visapapai/

กดไลค์เพจ ติดตามข้อมูล นะคะ 

June 17 , 2020

สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา

0

สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะ / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น

คลิก เพื่อสั่งพิมพ์ I-94   https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home


?
สั่งพิมพ์ I-94 ล่าสุด เลือก GET MOST RECENT I-94 เอามาใช้ในการปรับสถานะ ขอใบเขียว


?
ต้องการค้นหา ประวัติการเดินทางเข้าออก( จะกรอกแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น ) เลือก VIEW TRAVEL HISTORY

 

ถ้าเดินทางเข้า วัน สองวัน อาจยังไม่มีข้อมูลในระบบ รอสักอาทิตย์ค่อยลองใหม่

ถ้าเข้ามาเป็นเดือน ยังไม่มีข้อมูล ติดต่อ สอบถาม จนทโดยตรงตามข้อมูลการติดต่อ ใน หน้าเว็ป

ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบ จนทจะให้ไปขอ เอกสารด้วยตัวเองที่ office

? เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

ดูวันกำหนดที่อยู่ได้ในนี้ยืนยันอีกทีด้วย บางครั้ง จนท.ปั้มในพาสปอร์ต ไม่ตรงกับในนี้

จนท.ให้ยึดตามข้อมูลในระบบออนไลน์

จากที่ค้นหาข้อมูล ประสบการณ์ ตัวเอง ตั้งแต่มาอยู่  ใช้ พาสปอร์ตไทย 2เล่มแล้ว
ใส่ ข้อมูลจากพาสปอร์ตที่หมดอายุไปแล้ว ข้อมูล พาสปอร์ตทั้ง 2 เล่ม แสดงขึ้นมารวมกันหมด

แต่บางการเดินทางอาจไม่มีแสดงขึ้นมา ถ้า จนท กรอกข้อมูลเราผิดพลาดไปสักตัว ข้อมูลก็จะไม่มารวมอยู่ในนี้

ถ้าจะกรอก N-400 สมัครอเมริกันซิติเซ่น ดูด้วยว่า ข้อมูลแสดงขึ้นมาครบหมดตามการเดินทางของเราไหม


?เตรียมเอกสารปรับสถานะมาด้วย K1,K2 http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-k1-k2-i-485-packet/

อ่านข้อมูลและถามคำถามเพิ่มในกรุ้ปในเฟสบุค https://www.facebook.com/notes/usvisa4thaicom/1556120564405796/


?
K1 มาถึงอเมริกาแล้วทำอะไรบ้าง http://www.mygreencardus.com/aos-k1/

ถามข้อมูลเพิ่มในกรุ้ปในเฟสบุค

https://www.facebook.com/groups/807061845978342/permalink/1174849699199553/


?ประสบการณ์ ปรับสถานะ สัมภาษณ์ เอกสาร มาด้วยวีซ่าชั่วคราว อ่านข้อมูลในกรุ้ปในเฟสบุค 
https://www.facebook.com/notes/usvisa4thaicom/1689835451034306/


?
ค้นหา คลีนิค ตรวจสุขภาพ https://my.uscis.gov/findadoctor


ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียว มาด้วยวีซ่าชั่วคราว 

http://www.mygreencardus.com/adjust-status-green-card/สั่งพิมพ์ I-94 เพื่อเตรียมเอกสารปรับสถานะขอใลเขียว / ค้นประวัติการเข้าออกอเมริกา

เตรียมเอกสารถอดถอน Green Card 2 ปี เป็น10 ปี

ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form

*ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $
ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees

เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง
1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf อย่าลืมเซ็นชื่อ
2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 )
3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา
ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ ตัวอย่าง
• Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน 2 ปี ย้อนหลัง
• บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม Bank statement
• ใบรับรองจากธนาคารว่าเรามีชื่อร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่
• บัตรเครดิตร่วม ถ่ายเอกสารบัตรเครดิตทั้ง2คน
• ประกันชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระบุชื่อคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์
• ใบแสดงประกันสุขภาพซึ่งใช้สิทธิ์ตามคู่สมรส (ถ้ามี)
• สัญญาซื้อรถร่วมกัน
• ใบสัญญาซื้อบ้าน / ครอบครอง บ้านร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าน้ำ / ค่าไฟ ชื่อร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยกัน
• ใบเกิดลูกที่เกิดจากคูสมรสปัจจุบัน
• รูปถ่ายคู่กัน ในวาระต่างๆ สถานที่ต่างๆ

• และอื่นๆ ตามแต่จะมีเพิ่ม ไม่จำเป็นต้องมีตามนี้หมด และไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมด ในแต่ละเคส

เอกสารทั้งหมดส่งสำเนา

 • ถ้าเคยถูกจับ มีคดีต่างๆ แนบเอกสารใบคดีไปด้วย
 • แนบแบบฟอร์มE-Notification of Application : G-1145 ไปด้วย
 • ไม่ต้องส่งรูปถ่าย 2×2 ” ไปถ่ายภาพวันพิมพ์ลายนิ้วมือ
 • ใบตอบรับเคสใบแรกที่ได้จาก USCIS คือใบยืดอายุ ใบเขียวออกไป 1 ใช้คู่กับใบเขียวเดิมในการเดินทางออกนอกอเมริกา ยื่นเอกสาร 2 อย่างนี้ ตอนเช็คอินที่สนามบินขาจะกลับมาอเมริกา เช่นที่จุดเช็คอินสายการบินที่ไทย จะกลับเข้ามาได้ ไม่มีปัญหาจากใบเขียวหมดอายุ เพราะมีเอกสารยืดอายุใบเขียวยื่นคู่กัน

ขั้นตอน ถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี

 1. ส่งเอกสาร I-751 พร้อมเอกสารสนับสนุนและค่าธรรมเนียม
 2. ได้รับเอกสารตอบรับเคสจาก คือ ใบยืดอายุใบเขียว ออกไป 1 ปี
 3. ได้รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ
 4. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
 5. รอ จนท.ตรวจเอกสาร พิจารณาอมุัติใบเขียว
 6. จะต้องส่งเอกสารเพิ่มหรือสัมภาษณ์หรือไม่แล้วแต่เคส ส่วนใหญ่ไม่ต้องสัมภาษณ์ แต่อาจถูกขอเอกสารเพิ่ม ถ้าเอกสารสนับสนุนน้อย
 7. ใบเขียว 10 ปี อนุมัติ ส่งมาที่บ้าน

ระหว่างรอแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบสถานะ ในนี้ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

 

อ่านประสบการณ์ เตรียมเอกสาร ถอนถอดใบเขียว 2 ปี เป็น 10ปี ตอน 1 http://www.mygreencardus.com/remove-condition-greencard-i-751/

เตรียมเอกสาร ตอน 2 http://www.mygreencardus.com/remove-codition-greencard-i-751-2/

 

ข้อมูลจาก USCIS : https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriage

 

: November 01, 2016

 

จัดอันดับสุดยอดเส้นทางรถไฟใน USA จาก National Geographic

อันดับ 5 California Zephyr

เส้นทาง Chicago – Emeryville, California
ระยะเวลา 51 ชั่วโมง 20 นาที

 

อันดับ 4 Cass Scenic Railroad

เส้นทาง Cass – Bald Knob, West Virginia
ระยะเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง (ไปกลับ)

 

อันดับ 3 Amtrak Cascades

เส้นทาง Eugene, Oregon, – Vancouver, British Columbia
ระยะเวลา 11 ชั่วโมงครึ่ง

 

อันดับ 2 Ethan Allen Express


เส้นทาง New York City – Rutland, Vermont
ระยะเวลา 5 ชั่วโมงครึ่ง

 

อันดับ 1 Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad

เส้นทาง Durango – Silverton, Colorado
ระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง

ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร

0

ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา  : เตรียมเอกสาร 

(อ่านข้อมูล uscis.gov ตรวจสอบ ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนส่งเอกสารในขั้นตอนimmigration )

: มาด้วยวีซ่าชั่วคราว แต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น  ขอใบเขียว 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ ปรับสถานะ ขอใบเขียว 

 1. I-130 อเมริกันซิติเซ่นกรอก /    I-130A  ผู้ต้องการใบเขียวกรอก  https://www.uscis.gov/i-130
 2.  I-864 แบบฟอร์มแสดงรายได้  https://www.uscis.gov/i-864
 3. I-485  แบบฟอร์มปรับสถานะ  https://www.uscis.gov/i-485
 4. I-765 ใบอนุญาตทำงาน ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้ ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม   https://www.uscis.gov/i-765
 5. I-131 ใบขออนุญาตเดินทาง ระหว่างรอใบเขียว ส่งหรือไม่ก็ได้   ควรส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม https://www.uscis.gov/i-131
 6. G-1145  แบบฟอร์มขอรับข้อมูล ทาง SMS , Email  Form G-1145, E-Notification of Application/Petition Acceptance (PDF, 229 KB)
 7. G-325A เอกสารประกอบของ I-485  ยกเลิก

เอกสารประกอบ 

 

เอกสารที่ต้องใช้อีกอย่างคือ I -94

สั่งพิมพ์ I-94  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/

คำแนะนำ สั่งพิมพ์ I-94 http://www.mygreencardus.com/how-to-print-i-94/

อ่านข้อมูล จาก USCIS โดยตรง  https://www.uscis.gov/greencard/eligibility-categories

กรุณา ตรวจสอบข้อมูล ทุกอย่างก่อนส่งเอกสาร

ที่เขียนในนี้ แสดงตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้น

แต่ละเคสอาจมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามรายละเอียดในตัวเคส

ข้อมูลที่ควรอ่าน คือ

I-485 instruction

I-130 instruction

I-485 instruction

I-765 instruction

I-131 instruction

I-864 instruction

คำแนะนำแต่ละแบบฟอร์ม มีในหน้าเวปเพจของ แต่ละแบบฟอร์ม ของ uscis.gov ( ลิงค์แต่ละแบบฟอร์มด้านบน  ↑ )

ข้อมูล    green card    จาก uscis.gov  อ่านในนี้ ในการทำความเข้าใจ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ ขั้นตอน ตรวจสอบข้อมูล    https://www.uscis.gov/greencard 

ข้อมูล Adjustment of Status https://www.uscis.gov/greencard/adjustment-of-status 

ขั้นตอน 

ตัวอย่าง timeline ปี 2022

คำแนะนำจาก USCIS https://www.uscis.gov/greencard/green-card-processes-procedures

พูดคุย ประสบการณ์เตรียมเอกสาร ขอวีซ่า ใบเขียว อเมริกา ติดตาม timeline จากประสบการณ์สมาชิก ในกรุ๊ป  visusa@thai ใน Facebook    https://www.facebook.com/groups/807061845978342/

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

I-765 แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงาน

0

October 02, 2017

USCIS ออกแบบฟอร์ม I-765 ใหม่ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  https://www.uscis.gov/i-765

I-765 คือแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราว  ระหว่าง รอขั้นตอนปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา

ในแบบฟอร์มใหม่ มีคำถาม ว่าต้องการ หมายเลข SSN เลยหรือไม่

ถ้าต้องการ ตอบ Yes

และตอบต่อว่า อนุญาตให้ส่งต่อข้อมูล ไปยังหน่วยงาน SSA

USCIS จะส่งต่อข้อมูลไป หน่วยงานSSA เพื่อ ออกหมายเลขSSN เลย

โดยเราไม่ต้องไปติดต่อเอง หลังได้ ใบอนุญาตทำงาน

*บางครั้งการส่งต่อข้อมูลอาจผิดพลาด จนท.อาจไม่ได้ส่งต่อข้อมูลหรือผิดพลาดด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ถ้าได้ใบทำงาน แล้ว ยังไม่ได้SSN ส่งมาที่บ้าน ไปติดต่อที่สำนักงาน SSA ใกล้บ้าน เหมือนขั้นตอนเเดิม

ในวีซ่าถาวรก็มีการออก SSN ให้เลยแบบนี้ แต่บางครั้ง บางคน ที่ระบุในขั้นตอนวีซ่าว่าขอ SSN เลยแต่ข้อมูลก็ไม่ถูกส่งต่อไปหน่วยงาน SSA ก็มี

ถ้ารอเกิน timeline คนอื่นๆ ไปติดต่อที่สำนักงาน SSA ใกล้บ้าน

 

ก่อนส่งเอกสารดูให้แน่ใจว่าเราใช้แบบฟอร์มล่าสุดหรือยัง

บางแบบฟอร์มยังไม่หมดอายุ แต่ มีแบบฟอร์มใหม่กว่าออกมา เลือกใช้แบบฟอร์มใหม่

ส่งI-765  form พร้อม เอกสารปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา I-485 form ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม

จ่ายค่าธรรมเนียมปรับสถานะผิดกัน มีมาถามเรื่อยๆ

อ่านข้อมูลในไฟล์เอกสารกรุ้ป แนะนำวีซ่าและ ข้อมูล immigration เมริกา เพิ่มเติม ในกรุ้ป usvisa4thai.com ในเฟสบุค

คลิก ขอร่วมเป็นสมาชิกรุ้ป https://www.facebook.com/groups/807061845978342/

 

เตรียมเอกสารปรับสถานะ มาด้วยวีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-k1-k2-i-485-packet/

แบบฟอร์มปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา I-485 http://www.mygreencardus.com/i-485-form-new-062617-thai/

เตรียมเอกสารปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา มาด้วยวีซ่าชั่วคราว  http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-thai/

ข้อมูลปรับสถานะ ขอใบเขียวในอเมริกา เตรียมเอกสาร

ตรวจสอบ ข้อมูลทุกอย่างได้จาก https://www.uscis.gov

มีใบเขียว ต้องการพาแฟนที่ไทยมาอยู่ด้วย

0

มีใบเขียว ต้องการให้แฟนที่อยู่ไทยมาอยู่ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน

ผู้มีใบเขียว ไม่สามารถ ขอวีซ่าคู่หมั้นให้แฟนได้

ต้องขอวีซ่าถาวร คู่สมรสเท่านั้น  สถานะ ต้องเป็นคู่สมรส มีทะเบียนสมรส

จะเริ่มต้นวีซ่าพามาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาได้ ต้องจดทะเบียนสมรสก่อน

 

ถ้ามีโอกาสไปไทย ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟน

เมื่อมีใบสมรส เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรได้ทันที ( และเมื่อมีเอกสารอื่นๆพร้อม )

 

รอนานเท่าไหร่ได้วีซ่า

วีซ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องรอคิว ช่วงนี้คิวประมาณ 2 ปี

นับจากส่งเอกสารขั้นตอนแรกไป ประมาณ 2 ปี แฟนที่อยู่ไทย จะได้วีซ่าถาวรเข้าอเมริกา

มาถึงอเมริกา ใบเขียวจะถูกผลิต และส่งมาที่บ้านที่อเมริกา โดยมาถึงอเมริกาไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเลย

คิวที่ต้องรอ เรียก คิว Bulletin

อ่านข้อมูล คิว Bulletin  คืออะไร  http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/

 

ระหว่างที่รอคิววีซ่า ถ้าผู้ยื่นเรื่อง ถือ ผู้ถือใบเขียวสอบอเมริกันซิติเซ่นได้

หลังได้อเมริกันซิติเซ่น แจ้ง จนท.USCIS ให้ทราบว่าเราเป็นอเมริกันซิติเซ่นแล้ว

จนท.จะหยิบเคสมาดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอคิวต่อ

 

รอเป็นอเมริกันซิติเซ่น แล้วค่อยเริ่มต้นวีซ่าถาวร ตอนนั้นทีเดียวเลยดีไหม

หลายๆคนบอก ยื่นเอกสารทีเดียวเลยไม่ต้องยุ่งยาก

แล้วแต่สถานการณ์ในรายละเอียดของแต่ละคน ได้ใบเขียวมาอย่างไร อีกนานเท่าไหร่จะสอบอเมริกันซิติเซ่นได้

ยกตัวอย่าง

ได้ใบเขียวมาจาก พ่อ / แม่ ยื่นเรื่องขอให้ 

1. เราได้ใบเขียวมาในปี 2017 เริ่มต้นขั้นตอนวีซ่าถาวรเลย

โดยปลายปี 2017 เราไปจดทะเบียนสมรส กับแฟนที่ไทย

ต้นปี2018  เราเรื่มต้นส่งเอกสารขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส

รอวีซ่า 2 ปี แฟนเราได้วีซ่าเข้ามาอเมริกา ในต้นปี 2020

 

2. ถ้าเรารอเราสอบได้อเมริกันซิติเซ่นก่อนค่อยเริ่มต้น

ถ้าได้ใบเขียวมา ในปี 2017 เราต้องรอ ครอบครองใบเขียว 5  ปี สมัครอเมริกันซิติเซ่น ในปี 2022

ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ได้อเมริกันซิติเซ่น

เริ่มยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรให้แฟน ในปี 2022 ปลายปี

ยื่นวีซ่าถาวรให้แฟน ไม่ต้องรอคิวโควต้า แต่รอตามขั้นตอนวีซ่าปกติ

แฟนจะได้วีซ่าในประมาณ ปี 2023 ข้าอเมริกาได้ในปี 2023  ( ถ้าเรารอเริ่มต้นหลังได้อเมริกันซิติเซ่น )

 

กรณีนี้ เริ่มต้นจองคิวไว้ก่อนมีโอกาสได้วีซ่าก่อน

 

ขั้นตอนแรก ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลักๆ คือ ใบสมรส ( เอกสารไทย ทุกอย่างส่งสำเนาพร้อมเอกสารแปล ​)

ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลถ้ามี  ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีต ถ้ามี

ใบแสดงการเป็น permanent resident (ใบเขียว )

แบบฟอร์ม I-130

ค่าธรรมเนียม $535

อ่านรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

อ่าน ข้อมูล การขอใบเขียว 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B1en.pdf

green card family category

https://www.uscis.gov/greencard/family-preference

 

https://www.uscis.gov/i-130

 

ขั้นตอนแรก ยังไม่ต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับรายได้

 

ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนต่อไป อีกประมาณปีกว่าจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน  NVC $120 + 325   ( รอ NVC ติดต่อมา )

ค่าธรรมเนียมสุดท้าย หลังได้วีซ่า จ่ายค่าธรรมเนียมผลิตใบเขียว $220

 

เข้ามาอเมริกา ใบเขียวและ SSN ส่งมาที่บ้าน

 

ข้อมูลขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้คนในครอบครัว http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/

จะขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร

 

มีใบเขียวต้องการขอใบเขียวให้คู่สมรส  http://www.mygreencardus.com/q-a-greencard/

ถือใบเขียวต้องการขอวีซ่าถาวร:ใบเขียวให้คู่สมรส

ขั้นตอนขอวีซ่าถาวร ให้คนในครอบครัว http://www.mygreencardus.com/apply-green-card-for-sibling-thai/

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามในกรุ้ป usvisa4thai.com ในเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/807061845978342/

ต้องการ ปรึกษา ผู้มีใบประกาศทางกฎหมายปรึกษาทนาย  immigration โดยตรง

 

 

 

 

 

WEATHER

New York
clear sky
77.6 ° F
79.3 °
73.5 °
73 %
1.9mph
0 %
Wed
91 °
Thu
88 °
Fri
86 °
Sat
85 °
Sun
88 °