ลงทะเบียนที่อยู่ เพื่อได้ใบแจ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม วีซ่าชั่วคราว อเมริกา ( วีซ่าท่องเที่ยว)  

ขั้นตอนเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียม

(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต)

กรณี เคยมีแอคเค้าท์ ลงทะเบียนในการขอวีซ่าก่อนนี้ 

หน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทย

หน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่

ถ้าตอบ  ใช่ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมาย

ต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์

 

 • หน้าจอ ขึ้นคำถาม ตามในภาพ ตอบ ไม่ใช่

gss

 

 • เลือก สร้างโพรไฟล์ address1

 

 • password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข

ad2

 

 • เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ

gss1

 • จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข cofirm DS-160  

 • ก่อนมาดำเนินการขั้นตอนนี้ ต้องลงทะเบียน DS-160  ก่อน 

 

 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ )  ตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ต

gss7

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ ส่วนนี้สามารถใส่ภาษาไทยได้

gss8

 • ในช่องที่อยู่บรรทัดที่ 1  กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ละเอียด เพื่อให้ไปรษณีย์มาส่งเอกสารวีซ่าได้ถูกต้อง
 • ในช่องข้อมูล ที่อยู่ที่จะรับเอกสารใส่ภาษาไทยได้ เพื่อความสะดวกแก่บุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งเอกสาร
 • เลือกว่า จะไปรับเองที่ไปรษณีย์ หรือ จะให้ส่งมาที่บ้าน บางคนไม่มีอยู่บ้าน  ไม่ได้กลับบ้าน บ้านปิดตลอด หรือพักโรงแรม สามารถเลือกไปรับเองที่ไปรษณีย์
 • กรอกรายการทั้งหมด   ตรวจสอบอีกครั้ง ถูกต้องเรียบร้อย กด ทำรายการหน้าต่อไป มุมขวาล่าง

กรณีเคย ลงทะเบียน ขอวีซ่าก่อนหน้านี้  

ระบบ จะแสดงข้อความว่าเคยมีข้อมูล ในระบบแล้ว

 •  คลิก  Confirm  ทำรายการต่อ

 

หน้าจอ  แสดงขึ้นมา ตามภาพ 

 • คลิก chose File   
 • แนบภาพ พาสปอร์ตผู้สมัคร หน้าที่มีรูป  ข้อมูล ทั่วไป  วดป.เกิด  หมายเลขพาสปอร์ต 

 • กด Submit
 • รอ. email ตอบกลับ จาก จนท. ในเวลา 2-3 ชม. จะได้รับ email แจ้งรหัสใหม่  

 

 • ได้รหัสใหม่ มา เข้าระบบ เดิม 

ลงทะเบียน เข้าไปในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th

 • ระบบจะให้ สร้าง รหัสใหม่  รหัสควรตั้งตามคำแนะนำด้านบน 

 

 • เริ่มต้นลงทะเบียน ที่ผู้สมัครใหม่ 
 • แก้ไข   DS-160  เดิม ให้เป็นเลขปัจจุบัน 

 

ลงทะเบียนต่อ 

 

ลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้

ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียม ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย 

เตรียม แบบฟอร์มการชำระเงินไปด้วย

 

**** คลิก สั่งพิมพ์ ****  แบบฟอร์มการชำระเงิน http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf

 

สั่งพิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงิน และ ใบที่มี เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID  จะได้เอกสารมา 2 แผ่น

1. ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียม ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

2. แบบฟอร์มการชำระเงิน

ได้ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียม ที่ระบุ หมายเลขที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งแบบฟอร์มฝากเงิน

ถือ 2อย่างนี้  ไปชำระเงินที่ธ.กรุงศรีฯ

จ่ายค่าธรรมเนียมตามระบบใหม่จะไม่ต้องเสียค่าส่งเอกสารวีซ่ามาที่บ้าน

คำแนะนำทั่วไป http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp
คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียม http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp

วิธีการจ่ายเงินสดที่ธนาคาร ใบที่จะต้องเอาไปติดต่อธนาคารมีวันหมดอายุ ถ้าเอาไปติดต่อแล้วจนท.บอกว่าใช้ไม่ได้แล้ว ต้องกลับมาทำรายการใหม่เอาใบใหม่ ไปจ่าย