ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form

*ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $
ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees

เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง
1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf อย่าลืมเซ็นชื่อ
2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 )
3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา
ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ ตัวอย่าง
• Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน 2 ปี ย้อนหลัง
• บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม Bank statement
• ใบรับรองจากธนาคารว่าเรามีชื่อร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่
• บัตรเครดิตร่วม ถ่ายเอกสารบัตรเครดิตทั้ง2คน
• ประกันชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระบุชื่อคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์
• ใบแสดงประกันสุขภาพซึ่งใช้สิทธิ์ตามคู่สมรส (ถ้ามี)
• สัญญาซื้อรถร่วมกัน
• ใบสัญญาซื้อบ้าน / ครอบครอง บ้านร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าน้ำ / ค่าไฟ ชื่อร่วม
• ใบรายการจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยกัน
• ใบเกิดลูกที่เกิดจากคูสมรสปัจจุบัน
• รูปถ่ายคู่กัน ในวาระต่างๆ สถานที่ต่างๆ

• และอื่นๆ ตามแต่จะมีเพิ่ม ไม่จำเป็นต้องมีตามนี้หมด และไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมด ในแต่ละเคส

เอกสารทั้งหมดส่งสำเนา

 • ถ้าเคยถูกจับ มีคดีต่างๆ แนบเอกสารใบคดีไปด้วย
 • แนบแบบฟอร์มE-Notification of Application : G-1145 ไปด้วย
 • ไม่ต้องส่งรูปถ่าย 2×2 ” ไปถ่ายภาพวันพิมพ์ลายนิ้วมือ
 • ใบตอบรับเคสใบแรกที่ได้จาก USCIS คือใบยืดอายุ ใบเขียวออกไป 1 ใช้คู่กับใบเขียวเดิมในการเดินทางออกนอกอเมริกา ยื่นเอกสาร 2 อย่างนี้ ตอนเช็คอินที่สนามบินขาจะกลับมาอเมริกา เช่นที่จุดเช็คอินสายการบินที่ไทย จะกลับเข้ามาได้ ไม่มีปัญหาจากใบเขียวหมดอายุ เพราะมีเอกสารยืดอายุใบเขียวยื่นคู่กัน

ขั้นตอน ถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี

 1. ส่งเอกสาร I-751 พร้อมเอกสารสนับสนุนและค่าธรรมเนียม
 2. ได้รับเอกสารตอบรับเคสจาก คือ ใบยืดอายุใบเขียว ออกไป 1 ปี
 3. ได้รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ
 4. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
 5. รอ จนท.ตรวจเอกสาร พิจารณาอมุัติใบเขียว
 6. จะต้องส่งเอกสารเพิ่มหรือสัมภาษณ์หรือไม่แล้วแต่เคส ส่วนใหญ่ไม่ต้องสัมภาษณ์ แต่อาจถูกขอเอกสารเพิ่ม ถ้าเอกสารสนับสนุนน้อย
 7. ใบเขียว 10 ปี อนุมัติ ส่งมาที่บ้าน

ระหว่างรอแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบสถานะ ในนี้ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

 

อ่านประสบการณ์ เตรียมเอกสาร ถอนถอดใบเขียว 2 ปี เป็น 10ปี ตอน 1 http://www.mygreencardus.com/remove-condition-greencard-i-751/

เตรียมเอกสาร ตอน 2 http://www.mygreencardus.com/remove-codition-greencard-i-751-2/

 

ข้อมูลจาก USCIS : https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/conditional-permanent-residence/remove-conditions-permanent-residence-based-marriage

 

: November 01, 2016