ก่อนไปสัมภาษณ์วีซ่าถาวรอเมริกา ตรวจสอบเอกสารที่เตรียมไปสัมภาษณ์อีกรอบนะคะ  เนื่องจากมีบางคนติดปัญหาเรื่องเอกสารวันสัมภาษณ์ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ทำให้ได้วีซ่าช้ากว่าที่ควรได้  การวางแผนเดินทางมาอเมริกาต้องเปลี่ยนแปลง   ถ้าเราเตรียมเอกสารครบก็จะผ่านวันสัมภาษณ์ได้ง่ายๆ  ไม่ต้องมากังวลกับการส่งเอกสารเพิ่ม

 • พาสปอร์ตที่มี มีอายุเหลืออย่างน้อย 8 เดือน หรือไม่  ถ้าไม่จัดทำใหม่ให้เรียบร้อยก่อนไปสัมภาษณ์
 • รูปถ่าย วีซ่าอเมริกา 2×2 นิ้ว  2 รูป http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/
 • เอกสารตัวจริงทั้งหมดที่มีเตรียมไปหรือยัง เอกสารอะไรที่มีอยู่กับตัวเตรียมไปให้หมด เอกสารอะไรที่อาจไม่เกี่ยวข้องแต่มีอยู่เตรียมไปให้หมด  เผื่อไว้ดีกว่าขาด มีเอกสารแปล ครบแล้วหรือไม่  ( บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไม่ต้องแปล )
 • เอกสารที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่   ถ้าไม่เตรียมเอกสารที่เป็นปัจจุบันไปด้วย  เช่น  บางคนในขั้นตอน NVC ส่งTax return ปี ล่าสุดไป(ย้อนหลังไปก่อนปัจจุบัน1 ปี)   แต่ ช่วงเวลาที่ไปสัมภาษณ์ มีเอกสาร Tax return ของปีล่าสุดกว่าที่พึ่งทำเรื่องมา  ให้เตรียม Tax return ปีล่าสุดที่ยังไม่ได้ส่ง NVCไปด้วย   จะพบในเคสที่ส่งเอกสารไปNVC ต้นปี  ก่อนทำเรื่อง Tax return   ปีปัจจุบัน  พอถึงวันสัมภาษณ์ จะเป็นช่วงเวลาที่ควรมี Tax return ที่ทำเรื่องในปีปัจจุบันแล้ว (Tax return ที่ทำเรื่องภายใน 15 เมษายน) แบบนี้ให้เตรียมTax return   ปีล่าสุดที่พึ่งทำเรื่องไป  เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • มีเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์แล้วหรือยัง  เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์เช่น รูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกัน  หลักฐานการติดต่อกันทางช่องทางต่างๆ เช่น Email , Skype  (ทุกประเภทวีซ่าถาวรต้องเตรียมเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์บ้าง  วีซ่าครอบครัวเตรียมน้อยกว่าวีซ่าถาวร คู่สมรส )  วีซ่าถาวรคู่สมรส ต้องแสดงให้ จนท.เชื่อว่าคบกันแบบคนรักจริง แต่งงานจริง   )  ถ้ามีเอกสารความสัมพันธ์น้อย ช่วงที่รอสัมภาษณ์เตรียมเพิ่ม เช่น ถ่ายภาพหน้าจอขณะคุยกันผ่านทาง Skype
 • มีผลตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง ถ้ายังไปตรวจไว้ก่อนไปสัมภาษณ์  แต่ไม่ควร รีบไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ โดยที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้สัมภาษณ์ เพราะผลตรวจสุขภาพมีวันหมดอายุ มีอายุใช้ได้แค่ 6 เดือน ( วันไปตรวจสุขภาพ จนท.รพ.อาจถามหาใบนัดสัมภาษณ์ด้วย)
 • ลงทะเบียนที่อยู่ในระบบออนไลน์ GSS แล้วหรือยัง   ถ้ายัง เข้าไปทำรายการในลิงค์ในคำแนะนำการเตรียมสัมภาษณ์ สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนเตรียมไปวันสัมภาษณ์ด้วย  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/
 • กรอกข้อมูล Ds-260 หรือยัง   ถ้ากรอกเรียบร้อยแล้ว เตรียมใบยืนยันการกรอก DS-260 ไปวันสัมภาษณ์ด้วย
 • หลังสัมภาษณ์   สถานทูต จะส่งเอกสารวีซ่ามาให้ ในนั้น จะมีเอกสารแนะนำการจ่ายค่าธรรมเนียมสุดท้าย ค่าผลิตใบเขียว  ถ้าไม่ได้เอกสารคำแนะนำ การจ่ายเงิน $ 220 มาในซองพัสดุ  ติดต่อจนท. สถานทูต   (จ่าย online)  ถ้าเราเข้ามาอเมริกาและไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้  จะไม่มีการผลิตใบเขียวส่งมาให้ที่บ้านหลังจากเดินทางเข้ามาอเมริกา  (เอกสารคำแนะนำการจ่ายเงินนี้จะมาพร้อมซองวีซ่าที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับซองวีซ่า ตรวจสอบด้วยว่าได้เอกสารนี้หรือไม่ เอกสารนี้จะอยู่นอกซองน้ำตาล  ซองน้ำตาลห้ามแกะ ห้ามเปิด )

จ่ายค่าธรรมเนียมสุดท้าย ค่าผลิตใบเขียว  ก่อนเดินทางหรือหลังเดินทางเข้าอเมริกาก็ได้

 •  มีใบนัดสัมภาษณ์จาก NVC หรือจากสถานทูตหรือยัง  ( สั่งพิมพ์ออกมาจากEmail นัดสัมภาษณ์ )
 • เอกสารที่เตรียมไป จนท.อาจไม่ขอดูหมดทุกอย่าง  เช่น บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน ใบยืนยัน DS260 แต่บางคนจนท.ก็ขอดู ถ้าเตรียมไปได้ก็เตรียมไปด้วย

ตรวจสอบข้อมูลคำแนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์จากสถานทูต http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/102014_iv_appointment_packet_4.pdf

คำแนะนำ จากสถานทูต ภาษาไทย

คลิกอ่าน  https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/2017/03/iv-packet-4-appointment-mar2017-thai.pdf

 • หากไม่สามารถ เดินทางไปสัมภาษณ์ได้ กรุณาติดต่อแจ้ง ทาง email : visasbkkiv@state.gov
 • สถานทูตจะไม่ทำการสัมภาษณ์วีซ่า หากไม่มีผลการตรวจสุขภาพมาแสดงใน วันนัดสัมภาษณ์
 • กรุณามาถึง สถานทูต ตามวัน เวลานัด ที่ระบุไว้ในจดหมายแจ้งวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า กรุณามาก่อนเวลานัด สัมภาษณ์วีซ่าอย่างน้อย 15 นาที
 • นำจดหมายแจ้งวันนัดสัมภาษณ์ มาด้วย

การติดต่อสอบถาม

ติดต่อเกี่ยวกับวีซ่าทาง email : visasbkkiv@state.gov ควรระบุ “IV Inquiry” ตามด้วยหมายเลขเคส BNK ระบุที่ หัวข้อ หรือ subject line

อ่านเตรียมเอกสารสัมภาษณ์ทั้งหมดอีกรอบ  (ตอน 1)

http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/

การลงทะเบียนที่อยู่ online http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรสขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

แก้ไขข้อมูล : January 24, 2018

SHARE
Previous articleการทำ InfoPass USCIS
Next articleเตรียมตัวซื้อบ้านในอเมริกา 3 : How Much Do You Need for a Down Payment?
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.