เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017
เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017

สรุปเอกสารขั้นตอนแรก CR1/IR1 2017

หลังจากได้เอกสารใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวร https://www.uscis.gov/i-130

 I-130 edition 02/27/17 เพิ่มแบบฟอร์ม I-130A

อ่านข้อมูลดารขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว จาก  USCIS

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-immediate-relative-us-citizen

ขั้นตอนที่ 1: USCIS

เตรียมเอกสารและแปลเอกสาร

( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  )

เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง?

เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียม

 • แปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี)
 • ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  2  รูป
 • กรอก แบบฟอร์ม I-130A https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-130a.pdf?download=

ข้อมูลทุกอย่างปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 12 March 2017

อ้างอิงจากคำแนะนำ I-130  ตรวจสอบเอกสารยืนยันอีกรอบก่อนส่งจากคำแนะนำ USCIS โดยตรงในลิงค์นี้  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

เตรียมกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าถาวรครอบครัว

ผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาเป็นคนกรอกและรวบรวมเอกสารส่ง USCIS

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ (สำหรับวีซ่าแต่งงาน)

 • I-130 แฟนเป็นคนกรอก ฟอร์มนี้ http://www.uscis.gov/i-130
 • รูปถ่าย ทั้ง 2 คน คนละ 2 รูป ในคำแนะนำ I-130 บอกว่าให้ใช้รูปที่ถ่ายภายใน 30วัน (แต่รูปทุกวันนี้ไม่มีวันที่ถ่ายระบุด้านหลังอยู่แล้ว )
 • รูป 2 x 2  นิ้ว พื้นสีขาว เห็นหน้าเต็มๆ มีบางคนต้องส่งไปใหม่ เสียเวลาที่ต้องรอเอกสารไปถึงอีกรอบ
  ถ้าบอกทางร้านว่า ถ่ายรูป 2 นิ้วเฉยๆ ทางร้านอาจทำ 2 นิ้วแบบรูปถ่ายไทยให้ ไม่ใช่ 2 x 2 แบบรูปถ่ายวีซ่าอเมริกา
  รายละเอียดรูป   http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa
 • เอกสารแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา
  เช่น สำเนาพาสปอร์ตอเมริกัน หรือ สำเนาใบเกิดกรณีได้สัญชาติอเมริกันตั้งแต่เกิด (หรือ สำเนาใบเขียว ในกรณีผู้ยื่นเรื่องมีใบเขียว) ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เอกสารความสัมพันธ์ บางส่วน ไม่ต้องส่งมาก  เอกสารความสัมพันธ์ที่เหลือเตรียมไปวันสัมภาษณ์
 • กรอก แบบฟอร์ม G-1145 ระบุ Email address และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางช่องทางElectronicต่างๆ จาก USCIS เมื่อสถานะเคสมีการเคลื่อนไหว จะมีข้อความจากUSCIS แจ้งเข้าเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ http://www.uscis.gov/g-1145
 • เตรียมค่าธรรมเนียม ตรวจสอบค่าธรรมเนียมล่าสุด จาก uscis.gov โดยตรง (มีในคำแนะนำ I-130)

เมื่อได้เอกสารชุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่ง

i-1301

ตรวจสอบเอกสารใหม่อีกรอบ ตามนี้

( ผู้ยื่นเรื่องทางอเมริการวบรวมเอกสารส่ง USCIS )

 1. I-130 ที่ US citizen กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 2. I-130A ผู้ต้องการวีซ่าทางไทยกรอก
 3. รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ทั้ง 2 คน คนละ 2รูป เขียนชื่อด้านหลังด้วยดินสอ ใส่ซองพลาสติกกันหล่นหาย
 4. สำเนา พาสปอร์ตอเมริกัน หรือ สำเนาใบเกิด ของผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา
 5. ใบสำคัญการสมรส( สำเนา + แปล )
 6. ใบสิ้นสุดการสมรสในอดีตของทั้งคู่ (เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องส่งเอกสารแปลด้วย)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี ( สำเนา + แปล )
 8. เช็คค่าธรรมเนียม ปัจจุบัน $535 ( March 2017)
 9. Cover letter (ไม่จำเป็น) หาตัวอย่างได้จาก google : cover letter I-130
 10. เอกสารแสดงความสัมพันธ์บางส่วน
 11. G-1145 ระบุ email address และเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

ข้อ 10.เช่น เอกสารที่ทำนิติกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซื้อบ้านร่วมกัน ประกันชีวิตที่ระบุคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโชน์ ใบเกิดลูกที่เกิดจาก US citizen คนที่ยื่นเรื่องให้
จดหมายรับรองจากบุคคลที่ 3 (ไม่จำเป็น) บัญชีธนาคารร่วมกัน
ทั้งหมดนี้เราไม่มีเลย แฟนส่งรูปถ่ายคู่กัน ไป 3 ใบ

บางคนอาจถ่ายเอกสารพาสปอร์ตแฟน หน้าที่เดินทางเข้าไทยเพื่อช่วยแสดงความสัมพันธ์ด้วย แต่แฟนเราไม่ได้ส่งไป

อ่านรายละเอียดอีกครั้งจากต้นฉบับที่นี่ I-130 Instruction http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

Checklist  I-130  ก่อนส่งให้แฟนเช็คตามนี้

i130

ส่งไปที่ไหน ?

แยกตามกลุ่มที่อยู่   http://www.uscis.gov/i-130-addresses
(ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับการไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง)
ศึกษาข้อมูลที่ visajourney เพิ่มเติมก่อนส่ง คำแนะนำชัดเจน ทำตามได้ง่าย

http://www.visajourney.com/content/i130guide1

ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งดีกว่ารีบส่งอย่างเดียวโดยไม่เช็คเอกสาร
ถ้าต้องส่งใหม่ จะเสียเวลาในการได้ NOA2

เอกสารอื่นๆที่ต้องส่งไปด้วย

ใบสิ้นสุดการสมรสครั้งก่อน ของทั้งคู่  เช่น ใบหย่า ใบแสดงว่าสามีคนก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนนามสกุล ในกรณีเคยเปลี่ยนนามสกุลก่อนแต่ง ( ใบที่แสดงว่าเปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานครั้งนี้ ที่ขอบเขียวๆไม่ต้องส่งไป ใบทะเบียนสมรสที่มีลายละเอียดข้างหลังไม่ต้องส่งไปในขั้นตอนแรก   แต่เตรียมไปแสดงสัมภาษณ์ )

ถ่ายสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วและเอกสารที่ส่งไปทุกอย่างไว้ด้วย เผื่อเกิดการผิดพลาด สูญหาย ต้องส่งใหม่

เอกสารทั้งหมดส่งเป็นสำเนา รวมทั้งเอกสารแปลด้วย เก็บต้นฉบับไว้กับเรา

ประสบการณ์ก่อนๆ อาจมีส่งสำเนาใบเกิดเรา สำเนาพาสปอร์ตเราไปด้วย แต่ตามคำแนะนำ USCIS โดยตรง  ไม่ต้องส่ง 2 รายการนี้

หลังจากส่งเอกสาร I-130 เสร็จแล้วทำอะไรอีก ?

 • หลังจาก USCIS รับเอกสารของเรา จนท.จะรับเอกสารและออกหมายเลขการรับเอกสาร Receipt number
 • USCIS ส่งเอกสารแจ้งมาที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาว่ารับเรื่องแล้ว ( Notice of Action ) หรือที่เราเรียกว่า NOA ใบนี้จะเป็น NOA1 ( ในเอกสารจะไม่มีคำว่า NOA1 )
  โดยทั่วไป ประมาณ 1-2สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารขั้นตอนแรก ฝ่ายUS citizen ผู้ยื่นเรื่อง จะได้รับเอกสารนี้ทางจดหมาย
 • ต่อจากนั้นรอ จนท. USCIS ตรวจรายละเอียดเคส เมื่อตรวจเรียบร้อยขั้นต่อไปคือ USCIS อนุมัติเคสในขั้นตอนแรกที่ USCIS
 • ระหว่างรอ เคส approve เราสามารถตรวจสอบ Case online โดยนำหมายเลขReceipt number ที่ได้ ไปตรวจสอบ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
 • รอไปเรื่อยๆ
 • ระหว่างนี้เตรียมเอกสารความสัมพันธ์   http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1
 • ศึกษาขั้นตอนต่อไปไว้บ้าง
 • ทางฝั่ง US citizen เตรียมเอกสารชุดของ sponsor : Affidavit of Support เมื่อถึงเวลาต้องส่งเอกสารจะได้ไม่เสียเวลาในการมาเตรียมเอกสาร  เคสจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการส่งเอกสารของเรา ส่งเร็วและเอกสารเรียบร้อย เคสก็ได้สัมภาษณ์เร็ว
 • หลังจากเคส approve จะมีเอกสาร NOA2 แจ้งไปที่บ้าน US citizen
 • ถ้าสมัครลงทะเบียนในระบบ USCIS ไว้ เวลาCase approve ก็จะมี Email แจ้งมาที่เราก่อนแฟนได้รับเอกสารด้วย

ระยะเวลาที่ USCISแจ้งไว้ในขั้นตอนรอ Case approve ประมาณ 5เดือน

 • หลังจากแฟนหรือทางผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกาได้ NOA2 ให้ผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา scan และส่งNOA2มาทางให้เราทาง Email เราจะใช้ใบนี้ไปขอใบรับรองความประพฤติ
 • หลังได้รับ NOA2 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะไปขอใบรับรองความประพฤติไว้ เพราะเราจะต้องรอขั้นตอน USCIS ส่งเคสมา NVC ใช้เวลา 1-2 เดือน  ไม่ควรไปขอใบรับรองความประพฤติไว้เร็วเกินไปตั้งแต่ได้ NOA1 ใบรับรองความประพฤติข้อมูลควรเป็นปัจจุบันสุด
 • หน้าตา NOA2 เป็นใบกระดาษ A4ชื่อหัวกระดาษคือ คือ I-797C Notice of Action ( บางคนก็มี C บางคนก็ไม่มี ไม่ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ ขอให้มีแจ้งว่า approval )
 • มีบางคนแฟนคิดว่าตัวเองยังไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าคือใบนี้
 • NOA2 C Case เรา ( CR1 )เป็น I-797 C ( บางคนบอกว่าเอกสารนี้ไม่มี C ถ้ามี C ต้องเป็น NOA1)
 • NOA1 เรา มี C  เช่นเดียวกัน มีข้อความระบุที่ต่างคือมีข้อความ Receipt Number
 • NOA2 เรามี C เช่นเดียวกัน กับ NOA1 สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่เหมือนคนอื่น แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร เพราะ ในเอกสารที่ได้รับ มีคำว่า Approval notice ก็น่าจะเป็น NOA2แน่ๆ

สรุป NOA1, NOA2  ดูแค่ว่า

NOA1 คือเอกสารที่ในนั้นมีข้อความ Receipt Number
NOA2 คือเอกสารที่ในนั้นมีข้อความ Approval notice แค่นี้ ก็ดีใจได้แล้ว แสดงว่า ผ่านไปอีก 1 Step แล้ว  มีรูปมาให้ดูชัดๆ เอกสารใบนี้คือ NOA2  ถ่ายจากต้นฉบับ มีคำว่า Approval Notice

I-797Cnew2009

หลังจากนั้น USCIS จะส่ง Case เราไป NVC หมดขั้นตอนที่ USCIS แล้ว

……………..จบไป 1 ขั้นตอน…………………
ในข้อมูล USCIS บอกไว้ว่า ระยะเวลารอ เคส อนุมัติ หรือรอ NOA2 ประมาณ 5 เดือน แต่ในความเป็นจริง บางเคสอาจเร็วหรือช้าต่างจากนี้มาก
ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ จำนวนเคส และการทำงานของจนท.

เคสที่เร็วสุด  รอ NO2   1 เดือน ❗️  เคสส่วนใหญ่ รอ 5-6 เดือน

 •  ตอนแฟนมาแต่งงาน ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตแฟน ให้แฟนเซ็นรับรองเอกสาร เตรียมเผื่อไว้ใช้ในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย ประมาณ 3 แผ่น  เราจะต้องเตรียมไปในการขอทำพาสปอร์ต กรณีต้องการใช้นามสกุลสามี จนท.อาจขอดูยืนยันนามสกุล และเตรียมสำเนาพาสปอร์ตสามีในการขอใบรับรองความประพฤติ
 • เอกสารขั้นตอนแรกไม่ต้องส่ง สำเนาพาสปอร์ตเรา เพราะฉะนั้น เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมเอกสาร เตรียมเฉพาะเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนแรกของวีซ่าถาวรก่อน  พาสปอร์ตอาจมาทำทีหลัง หลังจากยื่นเอกสารชุดแรกไปแล้วได้
 • กรณีวีซ่าถาวรครอบครัวที่ต้องรอคิวโควต้า ไม่จำเป็นต้องรีบทำพาสปอร์ตไว้เพราะไม่ได้ใช้ในขั้นตอนแรก ถ้ารีบไปทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก และต้องรอคิวโควต้า 7 ปี พาสปอร์ตที่ทำมาก็จะหมดอายุก่อน ต้องเสียเงินทำเล่มใหม่โดยเล่มเก่ายังไม่ได้ใช้งานเลย  รอมาทำทีเดียว ตอนใกล้ๆ ถึงคิวโควต้าเรา ดูคิวได้จาก ตาราง Bulletin หรือหลังได้รับการติดต่อจาก NVC  ยื่นคำร้องทำพาสปอร์ตประมาณ1 อาทิตย์ พาสปอร์ตส่งมาที่บ้าน หลายๆคนเตรียมเอกสารขั้นตอน NVC นานกว่าการทำพาสปอร์ต  สำเนาพาสปอร์ตจะส่งพร้อมเอกสารทั้งหมดในขั้นตอน NVC เพราะฉะนั้นเคสที่รอคิวโควต้าวีซ่าไม่จำเป็นต้องรีบทำพาสปอร์ตไว้

ขั้นตอนวีซ่าถาวร กรีนการ์ดอเมริกา ภาษาอังกฤษ  http://www.mygreencardus.com/green-card-through-family-process-2015/

ข้อมูลImmigrant Visa for a Spouse of a U.S. Citizen (IR1 or CR1)

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-family-member-us-citizen

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารแปลขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/

Tips เตรียมเอกสารส่ง USCIS http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc-tips/

คำถามที่พบบ่อยวีซ่าถาวรสมรส  http://www.mygreencardus.com/question-cr1-ir1-k3/

หลังจากได้ใบเขียว หากต้องกลับมาสะสางกิจการต่างๆที่ไทยหรือกลับมาเรียนต่อที่ไทยให้จบ ต้องออกนอกอเมริกานานกว่า 1 ปี ก่อนออกต้องยื่นเอกสารขอ Reentry permit http://www.mygreencardus.com/question-re-entry-permit-i-131-thai/

อ่านข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอน NVC : NVC Process http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/