• กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่  https://ceac.state.gov/genniv/
 • เลือกภาษาที่มุมขวาบน
 • เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok
 • เลือก start an application

ds160.1

 • ตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น
 • ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
 • หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้ว
 • ควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง 
 • จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก 

ds160.2

6b

 • กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล ตรงกับพาสปอร์ต

ds160.3

5b

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต
 • Passport Book Number เลือก Does Not Apply ไปเลย

ds160.11

แผนการเดินทาง

 • เลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
 • กรอกวันที่ที่ตั้งใจเดินทางถึงและ ระยะเวลาที่ตั้งใจพำนักในสหรัฐฯ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนเดินทางที่แน่นอน เขียนประมาณการณ์ วันที่ใกล้เคียงที่สุด

ds14.1

ข้อมูลการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ที่ผ่านมา

 • ตอบ “Yes” หรือ “No” ส าหรับคำถามว่าเคยเดินทางเข้าสหรัฐฯ มาก่อนหรือไม่
 • ถ้าตอบว่า “Yes” ให้รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของ
  ท่าน รวมทั้งระบุด้วยว่าเคยมีใบขับขี่ของสหรัฐฯ หรือไม่
 • หากไม่แน่ใจว่าไปสหรัฐฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด กรุณาระบุวันเดือนปีของการเดินทางครั้งที่ผ่านมาที่ใกล้เคียงที่สุด
 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือไม่
 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐฯ  ถูกปฏิเสธเข้า
  สหรัฐฯ หรือถอนเรื่องขอเข้าสหรัฐฯ เมื่อเดินทางถึงด่านเข้าเมืองหรือไม่
  รวมถึงการสมัครวีซ่าชั่วคราวแล้วไม่ได้วีซ่า
 • เคยมีใครขอวีซ่าถาวรให้เราหรือไม่

k1 ds 160

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าบิดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของบิดา  ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของบิดา คลิก “Do Not Know”
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของมารดา ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของมารดา กรุณาคลิก “Do Not Know”
 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่ามารดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่
 • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างหน้าจอยืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้สั่งพิมพ์หน้านี้
 • ได้รับวัคซีนครบแล้วหรือไม่ ตอบ Yes ในวันสัมภาษณ์เราจะมีหลักฐานได้รับวัคซีนที่จำเป็นครบแล้ว

หน้ารีวิว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล คลิก Edit

ds160.1

 • เมื่อกรอกข้อมูล และ กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก จะได้ใบ ยืนยันการกรอกออกมา

ds160.4

 • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่มีบาร์โค้ดแล้ว ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” บนเว็บเบราว์เซอร์ และส่งสำเนาของหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวของตัวเอง ไฟล์ที่ส่งอีเมลนั้นจะเป็นไฟล์ PDF
 • แนบใบยืนยันการกรอก  Ds-160 ไปกับ เอกสาร Packet3  ส่งไปสถานทูต
 • ถ้าต้องการกลับมากรอกข้อมูลต่อหลังจากปิดบราวเซอร์นี้ไปแล้ว  เลือก retrieve an application ใส่หมายเลข ID ตอบคำถาม security question ที่เคยใส่ข้อมูลไว้  กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เคยกรอกไปเพื่อยืนยันตัวตน

ds160.5

3b

 • ไม่สามมารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังจาก กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก
 • ถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข ลงทะเบียนสมัครใหม่ โดยเข้าไปที่แอคเค้าท์ DS-160 เดิม เลือกลงทะเบียนใหม่ จะได้หมายเลขใหม่

จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์ม DS-160 หรือไม่

 • จำเป็นต้องตอบคำถามส่วนมากในแบบฟอร์ม DS-160
 • อาจไม่ต้องตอบคำถามที่เขียนว่า “Optional” ได้
 • คำถามบางข้ออาจเลือกตอบว่า “Does Not Apply” ได้ ถ้าคำถามนั้นไม่ตรงกับกรณีของเรา
 • สามารถทำเครื่องหมายในช่องว่างที่เขียนว่า “Does Not Apply” คำถามอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการตอบ

คำแนะนำการกรอก DS-160 http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide_thai.pdf

คำอธิบาย DS-160   http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-ds160complete.asp

K1 หลังเคสอนุมัติ ( ได้NOA2  ) ทำอะไร http://www.mygreencardus.com/step-after-noa2-k1/

วีซ่าคู่หมั้นได้ NOA2 แล้วทำอะไร  http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/

เตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/

เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/checklist-prepare-interview-k1-bkk/

ค้นหา ข้อมูล พิมพ์ คำว่า ได้noa2 ทำอะไร หรือ เตรียม เอกสาร packet3 ในช่องค้นหาของกลุ่มพูดคุย ข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

( สมาชิกในกลุ่มวีซ่า พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ ไม่ใช่ทนาย )