ช่วงนี้ ขั้นตอน NVC ระบบออนไลน์ ทำรายการไม่ได้จนท.เองก็บอกไม่ได้ว่าจะจัดการระบบเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้วันไหนช่วงที่ รอ NVC ปรับปรุงระบบ เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมข้อมูลหลังได้ NOA2 เตรียมอะไร บ้าง http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ตรวจสอบสถานะ ขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspxlog in เข้าระบบออนไลน์ NVC ( ยังไม่สามารถใช้งานได้ )  https://ceac.state.gov/ceac/พูดคุย ถามข้อมูล วีซ่าอเมริกา https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/
ระบบนัดวีซ่าท่องเที่ยว วันนัด วันแรกที่ว่างในช่วงนี้ คือ 31 Julyใครที่ เตรียมไปขอ วีซ่าท่องเที่ยวช่วงนี้ วันเดินทาง ควรอยู่หลังจากเดือน กรกฎาคมไปแล้ว( ถ้า มาทำการนัด เจอว่า วันสัมภาษณ์ เลยวันเดินทางที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครไปแล้ว สามารถแก้ แบบฟอร์มสมัครได้ )ถ้าอยากสัมภาษณ์ก่อนนี้ ต้องเข้ามาดูในระบบ บ่อยๆ อาจมีคิว ก่อนนี้ ว่างบ้าง จาก มีคนยกเลิก ในบาง วัน บางเวลาแต่ละ ครั้งที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม เปลี่ยนวันสัมภาษณ์ได้ 2ครั้ง🌀ถ้า ทำรายการ ให้ได้ใบจ่ายเงินแล้ว แต่ยังไม่จ่าย เมื่อต้องการจ่าย เข้ามาในระบบลงทะเบียนที่อยู่ที่จะทำการนัดใหม่ คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะพาไปที่หน้าจอ ของใบแจ้งการจ่ายเงิน มี ใบแจ้งการจ่ายเงินใหม่ให้🌀ช่วงนี้ ค่าธรรมเนียม 5280 บาท ค่าธรรมเนียมที่กำหนดมา มีวันหมดอายุ ถ้าไม่ได้จ่ายตามกำหนด ต้องเข้ามาทำรายการใหม่ เมื่อต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมอาจเพิ่มหรือลดนิดหน่อย ตามอัตราการแลกเปลี่ยนช่วงที่ทำการจ่ายเงิน (สถานทูตคิดอันตราแลกเปลี่ยนมากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปของธนาคารหน่อย )ตัวอย่างใบแจ้งจ่ายเงิน 🌀ถ้าเลือกสัมภาษณ์ พร้อมกับ คนในครอบครัว ใบแจ้งจ่ายเงิน จะได้ออกมาใบเดียว...
อยู่อเมริกา มีใบเขียว ขอ วีซ่า ท่องเที่ยวให้แม่มาเยี่ยม ( ขอให้ในที่นี้หมายถึงช่วยจัดการเรื่องขั้นตอนการสมัคร  แม่เตรียมเอกสารของแม่ ไปสัมภาษณ์ตามนัด )21 พค เริ่ม กรอก DS-16022 พ.ค.ลงทะเบียนทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งไปจ่ายเงิน25 พ.ค. ทำการเลือกวันสัมภาษณ์ ได้วันสัมภาษณ์วันที่ 13 มิ.ย. วันที่ เร็วสุด ที่สะดวกไปได้ ทำการนัดสัมภาษณ์แล้ว27 พ.ค. ลงทะเบียน DS-160 ใหม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูล บางข้อ13 มิ.ย. สัมภาษณ์ ได้วีซ่า...........................................ขั้นตอน  ...........................................1.ลงทะเบียน สมัครวีซ่า ด้วยการลงทะเบียนในระบบ ออนไลน์ กรอกข้อมูล DS-160( ก่อนลงทะเบียน เตรียมรูป 2x2 สำหรับวีซ่าอเมริกาไว้ด้วย บอกทางร้านว่าขอไฟล์ภาพด้วย เพราะเราต้องเอามาดาวน์โหลดลงแบบฟอร์ม ออนไลน์ )2.เสร็จากขั้นตอนลงทะเบียน สมัครวีซ่า ต้องไปลงทะเบียนอีกอย่าง คนละเวปกับที่ ลงทะเบียน DS-160 ในข้อ 1 คือ ลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารวีซ่ามาให้ และทำรายการเพื่อให้ได้ใบแจ้งจ่ายเงิน เพื่อเอาไปจ่ายเงินที่ธนาคาร และเลือกวันสัมภาษณ์📍ขั้นตอน ลงทะเบียน ออนไลน์...
ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตหลัง สัมภาษณ์ อนุมัติ ได้วีซ่า .................//................ 🔸ตรวจสอบสถานะ พาสปอร์ต หลังรู้ว่าสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน บางคนจนท.ไม่พูดอะไรบอก ถ้า หลังสัมภาษณ์ จนท.รับพาสปอร์ตไว้นั่นคือได้วีซ่า จนท.เก็บพาสปอร์ตไว้จัดการออกวีซ่า ถ้าไม่อนุมัติวีซ่า ปฏิเสธการขอวีซ่า จนท.จะให้พาสปอร์ตคืนกลับมาหลังสัมภาษณ์  🔸 หลังสัมภาษณ์ ตรวจสถานะ ใส่หมายเลขเคสในนี้ ถ้าขึ้น issue แสดงว่าดำเนินการออกวีซ่าในหน้าพาสปอร์ตแล้ว https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx 🔸หลังรู้ว่าได้วีซ่า แน่นอน ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ตในนี้ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp ใส่หมายเลขพาสปอร์ตในตัวอย่างเป็นข้อมูล สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยววันศุกร์ เช้าวันจันทร์สถานะ พาสปอร์ตอยู่ที่สถานทูต ช่วงบ่าย พาสปอร์ตกำลังทำการจัดส่งหลัง สถานะ ขึ้นว่า สถานะ ส่งออกแล้ว สอบถาม Tracking EMS ได้ตามคำแนะนำ ถัดจาก ช่องที่ให้ใส่หมายเลขพาสปอร์ต 🔸หรือส่งข้อความถาม ในแอคเค้าท์ที่ลงทะเบียน นัดสัมภาษณ์ ก็ได้ (วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น คือ แอคเค้าท์ในระบบลงทะเบียนที่อยู่ GSS) 🔸คำแนะนำ การลงทะเบียนที่อยู่ ที่จะได้ใบแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียมของวีซ่าชั่วคราว วีซ่า คู่หมั้น การลงทะเบียนที่อยู่ GSSวีซ่าถาวร กรณี เคยมีแอคเค้าท์ในระบบ ขอวีซ่ามาก่อนนี้ http://www.mygreencardus.com/register-to-pay-fee-usa-visa/สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม จากสมาชิกที่มีประสบการณ์ ในกรุ้ปนี้  https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/ (ไม่ใช่ทนาย ไม่ใช่...
ข้อมูลการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.htmlระเบียบของการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี ข้อสำคัญคือ จะต้องมีลายเซ็นพ่อแม่อยู่ในพาสปอร์ตลูกด้วย แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับ single parent 1.ถ้า พ่อหรือแม่ไปปรากฎตัวในวันที่ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ให้พ่อ/แม่ที่ไม่ได้ไปกรอกแบบฟอร์มใบยินยอม ให้พ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ตถือไปแสดงต่อจนท. 2.พ่อหรือแม่คนที่พาไปทำ พาสปอร์ต กรอกใบยินยอมเอง ชี้แจงเหตุผลด้านล่าง จนท.จะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของจนท. ใช้ในกรณีที่ติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ เราดูแลลูกมาเองตลอด ไม่มีใบยืนยันการมีอำนาจปกครองบุตร 3.กรณีถ้าในใบเกิดมีชื่อแม่คนเดียว ยกเว้นจากระเบียบนี้ (ไม่ต้องมีลายเซ็นพ่อในพาสปอร์ต) 4.มี ใบ sole custody of your child ใช้ใบนี้ไปแสดง ถ้ามีใบปกครองบุตรจากอำเภอที่ไทย หรือจากคำสั่งศาลใช้ใบปกครองบุตรไม่ต้องใช้ลายเซ็นพ่อพ่อ ในการทำพาสปอร์ต ข้อมูลจากลิงค์เอกชน http://singleparents.about.com/od/travelingwithkids/p/passports.htm http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/obtaining-a-us-passport-for-a-child-under-16-when-one-parent-does-not-consentดูรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในลิงค์นี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html เอกสารทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก( ตรวจสอบจากลิงค์ที่แนบเพิ่ม )สรุป ตัวอย่างเอกสารไปทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ (  ลูกยังไม่มีเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่นของลูก ใช้หลักฐานอเมริกันซิติเซ่นพ่อแม่แทน และใบเกิดลูก เชื่องโยงที่มาที่ไปแสดงการเป็นพ่อแม่ลูก) • แบบฟอร์ม DS11 ปรินส์เอง หรือ มีแจกที่ไปรษณีย์ที่รับทำพาสปอร์ต(อาจมีแจกในบางที่ อาจหมดในบางที่) • ใบเกิดลูก (แปลแล้ว) • ID ลูก...