เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017

เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรคู่สมรส ข้อมูลปี 2017
สรุปเอกสารขั้นตอนแรก CR1/IR1 2017 หลังจากได้เอกสารใบสมรส เริ่มจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถาวรอเมริกาจากคู่สมรสยื่นเรื่องให้ แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวร https://www.uscis.gov/i-130  I-130 edition 02/27/17 เพิ่มแบบฟอร์ม I-130A อ่านข้อมูลดารขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว จาก  USCIS https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family/green-card-immediate-relative-us-citizen ขั้นตอนที่ 1: USCIS เตรียมเอกสารและแปลเอกสาร ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  ) เอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง? เอกสารฝั่งเราที่อยู่ไทยที่ต้องเตรียม แปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส(ใบลายกุหลาบใบเดียว) ใบเปลี่ยนชื่อ เฉพาะกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลที่กรอกในแบบฟอร์มและเอกสารที่ส่งไป (ถ้ามี) ใบสิ้นสุดการสมรสก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ตามคำแนะนำ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา  2  รูป กรอก แบบฟอร์ม...
Continue reading

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : เริ่มต้นอย่างไร

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา :  เริ่มต้นอย่างไร
March 10, 2017 อยากให้คนในครอบครัวมาเยี่ยมด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร 1. อ่านคำแนะนำ การขอวีซ่าท่องเที่ยว  พิมพ์คำว่าวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา แบบใหม่ ใน Google 2. จัดหาเอกสารสนับสนุน 3. อ่านคำแนะนำ จากสถานทูตอเมริกาโดยตรง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typeb1b2.asp 4. เตรียมรูปถ่าย 2 นิ้วสำหรับวีซ่าอเมริกา ( ถ้าไม่บอกว่า 2 นิ้ววีซ่าอเมริกา อาจได้ 2 นิ้วขนาดรูปถ่ายไทย กว้างxยาวต่างกัน ) http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/ 5. เริ่มทำตามขั้นตอนสมัครวีซ่าอเมริกา กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ทำรายการ ออนไลน์ ในขั้นตอนของการขอวีซ่าชั่วคราว จะมีขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ จ่ายค่าธรรมเนียม ที่ธราคารกรุงศรีอยุธยา เลือกวันนัดสัมภาษณ์   6. เตรียมทั้งเอกสาร และ พกดวงไปสัมภาษณ์  (หลายๆคนบอกว่า...
Continue reading

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017

แบบฟอร์ม I-130 ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว edition 02/27/2017
USCIS แก้ไขแบบฟอร์ม I-130 มาใหม่ edition ล่าสุด ออกมา 02/27/17 มี แบบฟอร์ม I-130 และ แบบฟอร์ม I-130A เพิ่มมา https://www.uscis.gov/i-130 I-130, Petition for Alien Relative Form I-130 (PDF, 638 KB) Instructions for Form I-130 (PDF, 229 KB) Form I-130A, Supplemental Information for Spouse Beneficiary (PDF, 957 KB) Form G-1145, E-Notification of Application/Petition...
Continue reading

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา

ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว...
Continue reading

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น : ตอน 3

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  : ตอน 3
  เตรียมตัวอ่านข้อสอบ ศึกษาลิงค์คู่มือภาษาไทย http://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdf. ถ้าอยาก print ออกมาอ่าน ลองอ่านเนื้อหาในนั้นก่อน   ข้อมูลเยอะมาก บางหน้าก็ไม่จำเป็นต้อง print ออกมา เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดหมึก ถ้าจะ print เฉพาะ ตัวอย่างคำถาม อยู่ในหมวด F  อย่างอื่นพออ่านผ่านๆได้ถ้าต้องการ printข้อสอบ  มีในข้อมูลจาก USCIS  ตัวหนังสืออ่านง่าย ศึกษา Civics Test 100 ข้อ คำถามมี 100 ข้อ https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.pdf   วันสัมภาษณ์ จนท.จะเตรียมคำถามจากในนั้น มาถามเรา 10 ข้อ ถ้าเราตอบถูกครบ 6 ข้อ ก็หยุดถาม  ไม่ต้องตอบคำถามข้อที่เหลือ ถ้าตอบถูกยังไม่ครบ 6...
Continue reading

ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง :

ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว :  พี่น้อง :
วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม I-130 ใหม่  $ 535  (จากเดิม 420 ) https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม I-130 ออก edition มาใหม่  https://www.uscis.gov/i-130 ขอใบเขียวให้คนในครอบครัวอย่างไร  : https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/A1en.pdf   ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง  ( ผู้ยื่นเรื่องต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่น ; ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวร/ใบเขียวให้พี่น้องได้ ) ขั้นตอนแรก USCIS 1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130 พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม $ 535 ( ข้อมูล March...
Continue reading

image
ตัวอย่าง เตรียมเอกสารถอดถอนใบเขียว 2 ปี เป็น10 ปี : เอกสารสนับสนุน I-751 Form  *ส่งเอกสารก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียม 510 +85 = 590 $ ส่งเอกสารหลังวันที่23 ธันวาคม 2016 ค่าธรรมเนียมขึ้นราคา  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees   เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1.แบบฟอร์ม I-751 http://www.uscis.gov/files/form/i-751.pdf  อย่าลืมเซ็นชื่อ 2.สำเนา green card หน้าหลัง ( Form I-551 ) 3. เอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ว่าแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสUS Citizen จริง ในระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ได้แก่เอกสารเอกสารที่มีชื่อร่วมต่างๆ   ตัวอย่าง...
Continue reading

ขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้าง

ขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้าง
เมื่อเข้าขั้นตอน NVC จะได้รับการติดต่อจาก NVC ให้ดำเนินการขั้นตอน NVC หน้าตาเอกสารทีไ่ด้จาก NVC   เมื่อเห็นเอกสารนี้ หลายๆคนจะมีคำถามว่า ต้องทำอะไรบ้าง ขั้นตอน NVC ทำทีละ step 1-6 ตามที่เห็นในคำแนะนำในเอกสารเลยค่ะ step 1-2  ดำเนินการ   โดย log in ไปในระบบออนไลน์ ตามที่แจ้งในเอกสาร หรือเข้าไปที่นี่  https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx step 1 ลงทะเบียนDS-261 ให้ใครเป็นตัวแทนในการทำวีซ่าครั้งนี้ https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/Step_1_Choose_an_agent.html step 2 จะมีค่าธรรมเนียม 2 ค่าธรรมเนียม ระบบจะแจ้งให้จ่ายแยกกัน https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.html step 3  กรอก DS-260 ข้อมูลของผู้ต้องการวีซ่าทางไทย    ดำเนินการหลังจากจ่ายเงิน step...
Continue reading

ขั้นตอน : เอกสาร ขอวีซ่าถาวรใบเขียวให้ลูก ( พ่อแม่มีใบเขียว )

ขั้นตอน : เอกสาร ขอวีซ่าถาวรใบเขียวให้ลูก ( พ่อแม่มีใบเขียว )
ขั้นตอน : เอกสาร  ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้ ลูก สามารถขอให้ ลูกโสดเท่านั้น ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ ลูกที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว ขั้นตอนที่ 1. USCIS 1.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม$420 และส่งเอกสารในชุด I-130 ไป USCIS 2.ได้ใบตอบรับ (NOA1) 3.รอเคสอนุมัติ หรือได้ NOA2 4.USCIS ส่งเคสไป NVC หลังได้ NOA2 หรือเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS รอคิว Bulletin ไปเรื่อยๆ เมื่อคิวใกล้มาถึงเคสเรา  NVC จะติดต่อไปยังผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา
Continue reading

วีซ่าคู่หมั้นมาถึงอเมริกา : เตรียมเอกสารปรับสถานะ

วีซ่าคู่หมั้นมาถึงอเมริกา :  เตรียมเอกสารปรับสถานะ
วีซ่าคู่หมั้น มาถึงอเมริกาแล้วทำอะไรบ้าง *ค่าธรรมเนียมปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกาจะขึ้นราคา เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่วันที่ 23 ธันวาคม 2016 https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารวีซ่า ซองน้ำตาล ใส่ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องติดตัวไปกับเรา เราต้องยื่นเอกสารนี้ที่ ตม.อเมริกา เมื่อมาถึงอเมริกา ที่ตม.อเมริกา ส่วนใหญ่จะต่อแถวที่ตม.ช่อง Visitor บางสนามบินป้ายเป็นช่อง Non- U.S.Citizen ถือซองน้ำตาลในมือให้จนทเห็นว่าเรามีซองน้ำตาลในมือ บางสนามบินจนทอาจเรียกให้เราไปต่อแถวเฉพาะต่างหาก เมื่อเข้ามาถึงอเมริกา   1. สั่งพิมพ์ I-94  ในระบบออนไลน์ ออกมา  https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1694/~/i-94-automation—how-to-print-a-copy-of-your-i-94-form ตอบ Yes ดำเนินการต่อ  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/consent.html 2. ขอ SSN ในแต่ละ สำนักงาน อาจมีระเบียบแนวทางต่างกัน   https://faq.ssa.gov/link/portal/34011/34019/Article/3755/How-do-I-apply-for-a-new-or-replacement-Social-Security-number-card บางคนสามารถไปขอได้เลยหลังจากเข้ามาถึงอเมริกา  บางสำนักงาน จนท.ให้รอได้ใบอนุญาตทำงานก่อน เอกสารที่เตรียมไปในการขอ SSN  https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm พาสปอร์ต...
Continue reading