ข้อมูลการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.htmlระเบียบของการทำ US passport สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 16ปี ข้อสำคัญคือ จะต้องมีลายเซ็นพ่อแม่อยู่ในพาสปอร์ตลูกด้วย แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับ single parent 1.ถ้า พ่อหรือแม่ไปปรากฎตัวในวันที่ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ให้พ่อ/แม่ที่ไม่ได้ไปกรอกแบบฟอร์มใบยินยอม ให้พ่อ/แม่ที่พาไปทำพาสปอร์ตถือไปแสดงต่อจนท. 2.พ่อหรือแม่คนที่พาไปทำ พาสปอร์ต กรอกใบยินยอมเอง ชี้แจงเหตุผลด้านล่าง จนท.จะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของจนท. ใช้ในกรณีที่ติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ เราดูแลลูกมาเองตลอด ไม่มีใบยืนยันการมีอำนาจปกครองบุตร 3.กรณีถ้าในใบเกิดมีชื่อแม่คนเดียว ยกเว้นจากระเบียบนี้ (ไม่ต้องมีลายเซ็นพ่อในพาสปอร์ต) 4.มี ใบ sole custody of your child ใช้ใบนี้ไปแสดง ถ้ามีใบปกครองบุตรจากอำเภอที่ไทย หรือจากคำสั่งศาลใช้ใบปกครองบุตรไม่ต้องใช้ลายเซ็นพ่อพ่อ ในการทำพาสปอร์ต ข้อมูลจากลิงค์เอกชน http://singleparents.about.com/od/travelingwithkids/p/passports.htm http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/obtaining-a-us-passport-for-a-child-under-16-when-one-parent-does-not-consentดูรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในลิงค์นี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html เอกสารทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก( ตรวจสอบจากลิงค์ที่แนบเพิ่ม )สรุป ตัวอย่างเอกสารไปทำพาสปอร์ตอเมริกันให้ลูก กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ (  ลูกยังไม่มีเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่นของลูก ใช้หลักฐานอเมริกันซิติเซ่นพ่อแม่แทน และใบเกิดลูก เชื่องโยงที่มาที่ไปแสดงการเป็นพ่อแม่ลูก) • แบบฟอร์ม DS11 ปรินส์เอง หรือ มีแจกที่ไปรษณีย์ที่รับทำพาสปอร์ต(อาจมีแจกในบางที่ อาจหมดในบางที่) • ใบเกิดลูก (แปลแล้ว) • ID ลูก...
ลงทะเบียนที่อยู่ เพื่อได้ใบแจ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม วีซ่าชั่วคราว อเมริกา ( วีซ่าท่องเที่ยว)  ขั้นตอนเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียม(วีซ่า K เข้าไปทำการกอกข้อมูลที่อยู่นี้  ถัดจากการกรอก DS-160  รวมอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมให้สถานทูต) กรณี เคยมีแอคเค้าท์ ลงทะเบียนในการขอวีซ่าก่อนนี้ เริ่มต้น เข้าไปที่ นี่  http://www.ustraveldocs.com/thหน้าจอแรกที่แสดงขึ้นมา คลิกมุมขวามือบนเลือกภาษาไทยหน้าจอจะถามว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรก หรือไม่ ตอบ ไม่  เพื่อที่จะเข้าไปหน้าจอลงทะเบียนที่อยู่ถ้าตอบ  ใช่ เข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไปที่หน้าจอ ระเบียบต่างๆ มากมายต้องคลิกเข้าต่ออีกหลายเมนู ถึงจะมาถึงหน้าจอ สร้างแอคเค้าท์ หน้าจอ ขึ้นคำถาม ตามในภาพ ตอบ ไม่ใช่ เลือก สร้างโพรไฟล์  password จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว และ  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร พิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ ตัวเลข เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ จะต้องใส่ ข้อมูล หมายเลข cofirm DS-160   ก่อนมาดำเนินการขั้นตอนนี้ ต้องลงทะเบียน DS-160...
 USCIS ได้เพิ่มประเภท แบบฟอร์มที่ให้ จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตได้ 41แบบฟอร์ม https://www.uscis.gov/forms/forms-processed-uscis-lockbox-facilities: ประกาศใช้ 02/15/2018 https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-expands-credit-card-payment-option-feesแบบฟอร์ม ที่มีคนใช้เยอะคือ I-130I-129FI-485I-131 แบบฟอร์มขอ re entry permitI-90 แบบฟอร์ม ขอ replace ใบเขียวN-400 แบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่นN-600 แบบฟอร์ม ขอเอกสารรับรองอเมริกันซิติเซ่น กรณีลูกได้อเมริกันซิติเซ่นตามพ่อแม่ หลังจากเกิด ( ก่อนอายุ 18 ปี )I-360 แบบฟอร์ม ขอใบเขียว กรณี คู่สมรสเสียชีวิต ในการส่งเอกสาร ไป USCIS ถ้าจะจ่ายด้วยบัตร เครดิต ต้องแนบแบบฟอร์มอนุญาตให้หักเงินในบัตรเครดิต คือ G-1450 Form วางด้านบนสุดเอกสารที่ส่งไป USCISN-400 และ I-90 ที่ทำรายการออนไลน์ จ่ายผ่านบัตรเครดิตทำรายการออนไลน์เลยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ถ้าส่งเป็นเอกสารไป USCIS และจะจ่ายผ่านบัตรเครดิต ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์ม I-751 ถอดถอนใบเขียว 2ปี เป็น 10ปี ไม่มีอยู่ในรายการที่ให้จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ ผู้ที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด...
January 11, 2018สมัครแบบออนไลน์ ขั้นตอนเร็วกว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบเดิมมากเตรียมสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาอ่านเตรียมข้อมูลก่อน https://www.uscis.gov/n-400ดูตัวอย่างแบบฟอร์มก่อน มีคำถามอะไรบ้าง เราเตรียมข้อมูลไว้ ตอนกรอกในคอมจะได้ไปสะดวกค่าธรรมเนียมเท่ากับสมัครแบบเดิมข้อมูลที่ต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวเราชื่อที่อยู่ เบอร์โทร เราตอบได้อยู่แล้ว มีลูก เตรียมข้อมูลวดป.เกิดลูก ที่อยู่เคยแต่งงาน เตรียมข้อมูล อดีต คู่สมรส วดป.เกิดเตรียมข้อมูลไว้ในภาษาอังกฤษเคยออกนอกอเมริกา ค้นประวัติการเดินทาง ใน I-94 ไว้  สมัครแอคเค้าท์ ลองอ่านข้อมูลทั่วไป https://www.uscis.gov/file-online/log-online-filing คลิก ที่ Who is eligible? คุณสมบัติทั่วไปตามที่เราต้องมีในการสมัครอเมริกันซิติเซ่นเช่น อายุ > 18 ครอบครองใบเขียว 3ปี หรือ 5 ปี คุณสมบัติอื่นๆทั่วไป ใช้ภาษาอังกฤษได้ฯลฯHow to apply ?ทำความเข้าใจคร่าวๆเมื่อพร้อมสมัคร ออนไลน์1. อันดับแรก สมัคร แอคเค้าท์ใน USCIS ก่อน https://myaccount.uscis.dhs.gov2.แนบเอกสารสนับสนุนโดยแนบ file เอกสารในการสมัครออนไลน์เลย3.ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เตรียมหน้าผมไปถ่ายรูปวันพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปที่ถ่ายในวันพิมพ์ลายนิ้วมือ จะเป็นรูปที่ใส่ในใบรับรองอเมริกันซิติเซ่น (...
การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/  เตรียมเอกสารยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ วีซ่าคู่หมั้น  เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง  http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdfเอกสารทุกอย่างที่เตรียมไป ถ่ายเอกสารและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย ถ้าต้องถ่ายเอกสารเพิ่ม ด้านหลังบริเวณติดรั้ว ถัดจากอาคารที่ไปเราติดต่อขอใบรับรองความประพฤติมีร้านถ่ายเอกสาร เพื่อความสะดวก ควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ถ้าเอารถส่วนตัวไป หาที่จอดยาก และรถติดมาก ลงสถานีสยาม ออกทางประตู 6 ใบรับรองความประพฤติที่ได้ จะออกเป็นภาษอังฤษ ยกเว้น มีคดี เอกสารจะเป็นภาษาไทย ต้องเอาไปแปลด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีรูปถ่ายติดในเอกสารด้วย การขอใบรับรองความประพฤติ ใช้เวลา ประมาณ  4-6 สัปดาห์เอกสารจะส่งมาที่บ้าน  เตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/วีซ่าคู่หมั้นได้ NOA2 แล้วทำอะไร http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-payment-thai/